Jurisprudență

CEDO

Tip act Titlu Reclamant Stat pârât Articole invocate Cuvinte-cheie Status Ultima actualizare
DecizieȘerban împotriva României (Cererea nr. 3729/03)ȘerbanRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Recursul în anulare formulat de Procurosul general; Principiul securității raporturilor juridice; „Bun”; „Speranță legitimă”; Revizuit juridic2023-11-10 11:19:18
HotărâreȘerban Marinescu împotriva României (Cererea nr. 68842/13)Șerban MarinescuRomâniaart. 3 din Convenție; art. 13 din Convențietratamente inumane și degradante; rele tratamente; polițist; imobilizare; principiul subsidiarității; prematuritate; neepuizarea căilor de atac interne; anchetă oficială efectivă; lipsa de independență a organelor de cercetare penală; lipsa unei căi de atac efective; caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit juridic2023-11-10 11:18:57
HotărâreȘerban împotriva României (Cererea nr. 29453/07)ȘerbanRomâniaart. 6Trafic de droguri; Declarații date în faza de urmărire penală ale martorilor și ale inculpaților în alt proces penal; Caracter decisiv; Citare în fața instanței; Neprezentare; Criteriile Al-Khawaja și Tahery; Lipsa altor probe; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2023-11-10 11:18:41
HotărâreTușă împotriva României (Cererea nr. 21854/18)TușăRomâniaart. 8Acuzații de malpraxis; Obligații pozitive; Răspunderea civilă delictuală; Procedura penală pentru vătămare corporală; Excepția de neepuizare a căilor de atac interneRevizuit juridic2023-08-01 12:25:27
HotărâreVăleanu ș.a. împotriva României (Cererea nr. 59012/17)Văleanu ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Respectarea bunurilor; Ineficiența continuă a mecanismului de restituire a bunurilor confiscate sau naționalizate de regimul comunist, în pofida noilor căi de atac existente în temeiul Legii nr. 165/2013, care impune o sarcină excesivă asupra reclamanților; Imposibilitatea de a obține restituirea sau orice despăgubire adecvată; Executarea hotărârii; Statul pârât obligat să ia măsuri generale suplimentare pentru a soluționa problema structurală persistentă din mecanismul de restituire; Măsuri care au scopul să simplifice și să clarifice procedurile și criteriile aplicabile atunci când executarea deciziilor de restituire neexecutate este imposibilă din punct de vedere obiectiv; Necesitatea unor termene scurte, realiste și obligatorii pentru finalizarea procedurilor administrative pendinteRevizuit juridic2023-05-04 09:26:44
HotărârePârvu împotriva României (Cererea nr. 13326/18)PârvuRomâniaArt. 2; Art. 46Art. 2 (material); Recurgerea la forță nu era absolut necesară în timpul operațiunii poliției în care persoana, identificată în mod greșit ca un urmărit periculos, a fost împușcată mortal; Îndoieli cu privire la aspectul dacă trăgătorul a crezut sincer că viețile altor polițiști erau în pericol, având în vedere deficiențele anchetei interne; Caracter necorespunzător al pregătirii și punerii în executare a operațiunii respective pentru a reduce la minimum recurgerea la forță letală; Art. 2 (procedural); Anchetă efectivă; Lipsă de expeditivitate și rigurozitate rezonabile în cercetarea și urmărirea penală, ce au durat 11 ani; Art. 46; Executarea hotărârii; Măsuri generale necesareRevizuit juridic2023-02-21 07:32:12
HotărâreA.Ö. și H.Ö. împotriva României (Cererea nr. 1455/20)A.Ö. și H.Ö.RomâniaArt. 3Lipsa unei proceduri penale efective — Actul sexual cu un minor — Obligația pozitivă a statului de a o proteja împotriva tratamentelor inumane și degradanteRevizuit juridic2023-02-02 08:51:26
HotărâreMarin împotriva României (Cererea nr. 31611/18)MarinRomâniaArt. 2Înec accidental – Lipsa unei anchete efective – Cercetare penală superficială – Obligația organelor de cercetare penală la efectuarea unei anchete care să îndeplinească criteriile minime de eficiențăRevizuit juridic2023-02-02 08:50:04
DecizieMierlă și alții împotriva României (Cererea nr. 25801/17)Mierlă și alțiiRomâniaTradus2022-12-15 11:57:54
HotărâreStăvilă împotriva României (Cererea nr. 23126/16)StăvilăRomânia2022-12-13 08:36:37
HotărâreJivan împotriva României (Cererea nr. 62250/19)JivanRomâniaArt. 8Viață privată — Neasigurarea protecției efective a unei persoane în vârstă, ca urmare a unei aprecieri neadecvate a gravității handicapului său, privând-o astfel de beneficiul unui asistent personal, astfel cum se prevede în dreptul intern — Neasigurarea unui echilibru just între interesele concurente — Art. 8Revizuit juridic2022-12-13 08:33:58
HotărâreI.V.Ț. împotriva României (Cererea nr. 35582/15)I.V.Ț. RomâniaÎn curs de revizie juridică2022-12-13 08:11:24
HotărâreBumbeș împotriva României (Cererea nr. 18079/15)BumbeșRomâniaArt. 10; Art. 11Libertatea de exprimare — Activist amendat pentru o scurtă adunare pașnică, fără notificare prealabilă, împreună cu alte trei persoane, care s-au legat cu cătușele de una din porțile de acces în curtea Guvernului, în semn de protest împotriva unui proiect minier — Instanțele naționale au dat o importanță preponderentă ilegalității formale a evenimentului — Lipsa evaluării nivelului de perturbare, dacă a existat, a acțiunilor reclamantului — Autoritățile nu au ținut seama de principiul că aplicarea normelor asupra adunărilor publice nu este un scop în sine — Impunerea de sancțiuni autorului exprimării politice, deși indulgente, dar cu posibil efect de descurajare asupra discursului public — Art. 10 citit în lumina art. 11Revizuit juridic2022-12-07 08:29:07
HotărâreFlorin-Ioan Nistor și Adrian Marcel Nistor împotriva României (Cererile nr. 19115/15 și 9292/17)Florin-Ioan Nistor și Adrian Marcel NistorRomâniaArt. 6; Art. 3Durata procesului penal — Caracter inechitabil — Condamnare de instanța de fond ca autori ai infracțiunii — Schimbarea încadrării de către instanța de apel drept complici ai respectivei infracțiuniRevizuit juridic2022-11-28 10:04:04
HotărâreAlexandru-Radu Luca împotriva României (Cererea nr. 20837/18)Alexandru-Radu LucaRomâniaArt. 6Proces echitabil — Procedura în fața judecătorului de cameră preliminară pentru confirmarea rechizitoriului procurorului nu slăbește situația reclamantului într-o măsură în care procesul penal ulterior împotriva sa să devină unul abuziv — Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 345 și 346 C. proc. pen.Revizuit juridic2022-11-28 09:58:17
HotărâreGroza împotriva României (Cererea nr. 12889/19)GrozaRomâniaArt. 6; Art. 8Dreptul la o audiere echitabilă — Dreptul la egalitatea armelor — Dreptul la apărare — Dreptul la respectarea vieții private și de familie — Cererea de pronunțare a unui ordin judecătoresc care să oblige Facebook să divulge informațiile necesare într-o expertizăRevizuit juridic2022-11-28 09:50:50
HotărâreNegulescu împotriva României (Cererea nr. 11230/12)NegulescuRomâniaArt. 6; Art. 8Lovirea și alte violențe — Amenda contravențională — „Criteriile Engel” — Acuzație în materie penală — Încadrarea juridică a infracțiunii în dreptul intern — Natura infracțiunii — Gradul de severitate a sancțiunii — Scoaterea de sub urmărire penală — Lipsa unei căi de atac efectiveRevizuit juridic2022-11-28 09:44:59
HotărâreLiu împotriva Poloniei (Cererea nr. 37610/18)LiuPoloniaÎn curs de traducere2022-11-28 09:28:45
HotărâreSanchez-Sanchez împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 22854/20)Sanchez-SanchezRegatul UnitÎn curs de traducere2022-11-28 08:21:03
DecizieDaniela și Adrian Năstase împotriva României (Cererea nr. 46/15 și 744/15)Daniela și Adrian NăstaseRomâniaTradus2022-11-11 13:26:28
HotărâreBuliga împotriva României (Cererea nr. 22003/12)Buliga RomâniaArt. 3 — Art. 6 — Art. 13 — Art. 1 din Protocolul 1Acuzație în materie penală — „Criteriile Engel” — Furt calificat — Caracterul echitabil al procesului penal în ansamblul său — Revizuirea procedurii interneRevizuit juridic2022-11-10 09:38:12
HotărâreNedelcu împotriva României (Cererea nr. 39290/19)NedelcuRomâniaArt. 6Lipsa identificării și a pedepsirii persoanelor responsabile de un accident de transport public — Neepuizarea căilor de atac interne — Tardivitatea cererii — Obligația statelor de a lua măsuri în vederea securității persoanelor aflate în spațiile publiceRevizuit juridic2022-11-03 08:00:54
HotărârePonta împotriva României (Cererea nr. 44652/18)PontaRomâniaArt. 10Libertatea de exprimare — Obligarea reclamantului, fost prim-ministru, la plata de despăgubiri pentru publicarea de comentarii, postate pe pagina sa de Facebook, considerate calomnioase de instanțele interne, la adresa unui terț, ministru delegat în guvernul său — Lipsa punerii în balanță a intereselor cu miză în speță, cu respectarea jurisprudenței CurțiiRevizuit juridic2022-10-31 08:11:48
HotărâreGal împotriva României (Cererea nr. 49229/15)GalRomâniaArt. 6 din ConvențieComplicitatea la trafic de influență — Martorul denunțător — Garanțiile unei „proceduri în contradictoriu” — Principiul „egalității armelor” — Pronunțarea unei decizii de către instanța de apel în lipsa ascultării martorilor denunțătoriRevizuit juridic2022-10-05 07:47:59
HotărâreVod Baur Impex SRL împotriva României (Cererea nr. 17060/15)Vod Baur Impex SRLRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Obligații pozitive — Respectarea bunurilor — Garanția vânzătorului contra evicțiunii — Refuzul de a acorda despăgubiri după anularea parțială a contractului de vânzare a proprietății încheiat cu o autoritate publică care nu deținea proprietatea — Evaluare extrem de rigidă a instanțelor interne a pretențiilor societății reclamante și nepăstrarea unui just echilibru între interesele concurenteRevizuit juridic2022-08-26 09:15:31
HotărâreAndi Marius Ionescu împotriva României (Cererea nr. 24481/15)Andi Marius Ionescu RomâniaArt. 6Proces penal – Condamnare – Dreptul la apărare – Garanție procedurală importantă – Imposibilitatea, în toate fazele procesuale, pentru reclamant să interogheze sau să solicite audierea unui martor protejat a cărui declarație făcută în cursul anchetei penale a constituit baza stabilirii vinovăției saleRevizuit juridic2022-08-24 07:20:48
HotărâreVlad împotriva României (Cererea nr. 1020/20)VladRomâniaArt. 8Nerespectarea hotărârilor judecătorești — Divorț — Încredințarea minorului ambilor părinți — Program de vizitare — Asistența autorităților pentru executarea hotărârii — Măsuri pentru reluarea programului de consiliereRevizuit juridic2022-08-08 09:10:02
RecomandareRecomandarea CM/Rec(2010)5 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind măsurile de combatere a discriminării bazate pe orientarea sexuală sau identitatea de genRevizuit juridic2022-08-04 11:57:08
HotărâreDănoiu și alții împotriva României (Cererea nr. 54780/15 și alte 2)Dănoiu și alțiiRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Reglementarea folosinței bunurilor — Reducere, dispusă de curtea de apel, a onorariilor avocaților desemnați din oficiu pentru câteva mii de părți civile în cadrul unui proces penal — Lipsa unei baze legale clare și previzibile, însoțite de garanții suficiente împotriva arbitraruluiRevizuit juridic2022-08-03 07:27:56
HotărâreEl Ozair împotriva României (Cererea nr. 41845/12)El OzairRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Contravenția privind nedeclararea unei sume în numerar la ieșirea din țară — Numerarul reținut la vamă prin decizie administrativă — Dreptul la respectarea bunurilor — Sarcina excesivă disproporționată în raport cu contravenția săvârșităRevizuit juridic2022-07-27 11:17:13
DecizieTerheș împotriva României (Cererea nr. 49933/20)TerheșRomâniaArt. 5Instituirea stării de urgență pe teritoriul României — Restrângerea exercițiului dreptului la libera circulație prin decret prezidențial — Reținerea administrativă — Acțiunea în anularea documentelor normative — Aplicarea derogării prevăzute la art. 15 din Convenție — Declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății — Distincția dintre privarea de libertate și restricționarea libertății de circulațieRevizuit juridic2022-07-27 08:58:16
HotărâreGheorghe-Florin Popescu împotriva României (Cererea nr. 79671/13)Gheorghe-Florin PopescuRomâniaArt. 10Libertatea de exprimare — Obligarea unui jurnalist ce administra un blog la plata de despăgubiri pentru o serie de articole cu conținut defăimător la adresa unui alt jurnalist — Lipsa unor motive relevante și suficiente conform criteriilor stabilite de jurisprudența CurțiiRevizuit juridic2022-07-27 07:57:39
HotărârePanioglu împotriva României (Cererea nr. 33794/14)PaniogluRomâniaArt. 10Libertatea de exprimare — Realizarea unui echilibru just în impunerea sancțiunii prevăzute în Codul deontologic judecătorului pentru publicarea de acuzații nefondate care pun în discuție probitatea morală și profesională a unui coleg judecător — Interpretarea prevederii din cod rezonabilă și previzibilă pentru un profesionist cu o bogată experiență în domeniu — În calitate de judecător, reclamantul trebuie să dea dovadă de reținere în exercitarea libertății de exprimare când autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești ar putea fi puse în discuție — Decizie inclusă permanent în dosarul profesional al reclamantului și luată în considerare la analizarea cererilor de promovare, dar care nu împiedică participarea la concursuri de promovare — Sancțiune proporțională în circumstanțele respectiveRevizuit juridic2022-07-21 08:23:16
HotărâreElefteriadis împotriva României (Cererea nr. 38427/05)ElefteriadisRomâniaArt. 3 din ConvențieTratamente inumane ori degradante — Condiții de detenție — Deținuți fumători — Pedeapsa detențiunii pe viață — Condiții de transport neadecvate la sediul instanțelor naționale — Interzicerea fumatului în timpul transportului între locurile de deținere și instanțele naționale — Dispoziții legale speciale privind protecția împotriva efectelor tutunului în penitenciare — Practica națională în materie de condiții de detenție — Inadmisibilitatea ratione temporis a cererii în legătură cu susținerile referitoare la fapte anterioare datei de 20 iunie 1994, data ratificării Convenției europene a drepturilor omului de către România — Cale de atac efectivă — Excepția de neepuizare a căilor de atac interne — Detenția în condiții necorespunzătoare a unei persoane bolnave — Detenție în condiții contrare art. 3 din Convenție — Încălcarea art. 3 din Convenție în materie de condiții de detențieRevizuit juridic2022-07-05 08:13:31
HotărâreGafiuc împotriva României (Cererea nr. 59174/13)GafiucRomâniaArt. 10Libertatea de exprimare — Retragerea unei acreditări de cercetător în arhive, ca urmare a nerespectării de către jurnalist a vieții private a unor terți — Obligația generală a oricărei autorități care deține date cu caracter personal de a le proteja împotriva divulgării nejustificate, chiar și în lipsa unei plângeri din partea persoanelor în cauză — Măsură nedisproporționată — Divulgarea unor informații foarte personale în mod nominal, fără trierea sau analizarea acestora astfel încât să corespundă scopului declarat al cercetării — Lipsa contribuției la o dezbatere de interes generalRevizuit juridic2022-06-27 09:31:31
HotărârePolgar împotriva României (Cererea nr. 39412/19)PolgarRomâniaArt. 3 din Convenție — Art. 13 din ConvențieArt. 3 — Tratamente degradante — Spațiu personal în penitenciar mai mic de 3 m² — Art. 13 coroborat cu art. 3 —Jurisprudență nouă prin care devine efectivă o acțiune în răspundere civilă delictuală în vederea obținerii de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit în condiții necorespunzătoare de detenție sau de transport — Cale de atac efectivă pentru orice persoană care, la momentul introducerii unei acțiuni, nu mai este deținută în condițiile denunțate — Eficacitatea căii de atac — Condiții necorespunzătoare de detenție — Supraaglomerare — Condiții de transport între penitenciare necorespunzătoare — Condiții de transport între penitenciare — Denunțarea condițiilor necorespunzătoare de transport între penitenciare — Reparație echitabilăRevizuit juridic2022-06-16 07:08:07
HotărâreSaran împotriva României (Cererea nr. 65993/16)SaranRomâniaArt. 9Obligații pozitive — Dovedirea obligatorie de către un deținut, printr-un act emis de autoritățile noului cult, a convertirii sale religioase pe parcursul perioadei de detenție, pentru a primi hrană în conformitate cu religia sa — Organizarea și coordonarea de către autorități a unui flux și unui schimb de informații adecvate, având în vedere existența unor date contradictorii — Lipsa unui echilibru just între interesele penitenciarului, ale celorlalți deținuți și ale deținutului în cauză — Sistem penitenciar care poate răspunde unei cereri de servire a anumitor feluri de mâncare — Examinarea cu întârziere a contestației formulate cu privire la acest aspectRevizuit juridic2022-06-14 12:34:45
DecizieRarinca împotriva României (Cererea nr. 10003/16)RarincaRomâniaArt. 6 — Art. 4 din Protocolul nr. 7Șantaj — Magistrat — Condamnare în primă instanță și achitare în apel — Rejudecarea apelului în urma admiterii contestației în anulare — Decizie penală definitivă de achitare desființată pe motivul unui viciu de procedură grav - lipsa de imparțialitate — Schimbarea componenței completului învestit cu soluționarea contestației în anulare — Cerere de preschimbare a termenului de judecată — Admiterea în principiu a unei contestații în anulare fără citarea părților — Judecător de permanență — Judecător care a pronunțat și hotărâri din etapa premergătoare judecății în legătură cu aceeași cauză — ImparțialitateRevizuit juridic2022-06-14 12:22:05
HotărâreLoiry împotriva României (Cererea nr. 20425/20)LoiryRomâniaArt. 8Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive — Convenția din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii — Programul de consiliere psihologică pentru minori în cadrul executării hotărârilor judecătorești — Poprirea conturilor bancare pentru cheltuieli de executare — Contestația la executare — Opunerea la executare — Asistența din partea unor experți sau psihologi desemnați de polițieRevizuit juridic2022-06-14 06:17:40
HotărâreNeagu împotriva României (Cererea nr. 21969/15)NeaguRomâniaArt. 9Asistența religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor — Alimentația deținuților cu respectarea convingerilor religioase asumate de deținut — Libertatea de gândire, de conștiință și de religie — Regulile Penitenciare EuropeneRevizuit juridic2022-06-07 09:07:39
HotărâreGavriliță împotriva României (Cererea nr. 10921/03)GavrilițăRomâniaArt. 3 din ConvențieCondiții de detenție — Epuizarea căilor de recurs interne — Suprapopularea în penitenciar — Lipsa asistenței medicale corespunzătoare pentru deținuți — Termenul de 6 luni — Afecțiune contractată în penitenciar — Tuberculoză — Obligație pozitivă — Condiții de detenție compatibile cu respectarea demnității umane — Tratament contrar art. 3 din Convenție — Neacordarea de îngrijiri medicale corespunzătoare unei persoane private de libertate — Persoană privată de libertate menținută în regim de detenție fără acordarea asistenței medicale adecvateRevizuit juridic2022-06-03 07:22:06
HotărâreCorneschi împotriva României (Cererea nr. 21609/16)CorneschiRomâniaArt. 6Procedură inechitabilă pentru a contesta retragerea autorizației de acces la informații clasificate și decizia de trecere în rezervă a reclamantului, în situația în care informațiile clasificate nu i-au fost dezvăluite acestuia sau avocatului său — Limitări ale dreptului la procedură contradictorie și la egalitatea armelor care nu sunt compensate de alte garanții proceduraleRevizuit juridic2022-06-02 07:00:06
HotărâreR.D. și I.M.D împotriva României (Cererea nr. 35402/14)R.D. și I.M.DRomâniaArt. 5 — Art. 8 — Art. 34Obligarea la tratament medical — Ultrajul — Ultrajul contra bunelor moravuri — Tulburarea ordinii publice — Expertiza medico-legală psihiatrică — Discernământul faptic — Discernământul general — Scoaterea de sub urmărire penalăRevizuit juridic2022-06-02 06:48:36
HotărâreDâmbean împotriva României (Cererea nr. 22957/19)DâmbeanRomâniaArt. 2Obligațiile procedurale ale statului în timpul anchetei decesului unei persoane — Decesul în condiții suspecte — Lovirile sau vătămări cauzatoare de moarte: Ucidere din culpă — Rezoluția de neîncepere a urmăririi penaleRevizuit juridic2022-05-30 12:47:19
DecizieBoldea împotriva României (Cererea nr. 29417/13)BoldeaRomâniaArt. 5 § 3 din ConvențieArestare preventivă — Prelungirea arestării preventive — Motive relevante și suficiente — Cerere inadmisibilăRevizuit juridic2022-05-30 12:35:48
HotărâreTökés împotriva României (Cererile nr. 15976/16 și 50461/17)TökésRomâniaArt. 10Libertatea de exprimare — Avertismente adresate unui europarlamentar pentru arborarea steagurilor unor minorități naționale pe o clădire în care se afla cabinetul său fără obținerea avizului de publicitate temporară — Arborarea steagurilor în litigiu asociată discursului politic — Neexaminarea în detaliu și în conformitate cu criteriile stabilite în jurisprudența Curții pentru a stabili natura și contextul mesajului în cauză — Lipsa unor motive relevante și suficiente — Avizul de publicitate temporară — Dreptul la identitate — Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor — Legislația privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate — Reguli generale privind amplasarea bannerelor și steagurilor publicitare — Excepția de neepuizare a căilor de atac interneRevizuit juridic2022-05-26 09:11:08
HotărâreVavřička ș.a. împotriva Republicii Cehe (Cererea nr. 47621/13)Vavřička ș.a.Republica CehăArt. 8Viață privată – Amendă aplicată unui părinte și excluderea copiilor din unități de învățământ preșcolar pentru nerespectarea obligației legale de vaccinare a copiilor – Consens european în general în favoarea obținerii celui mai înalt nivel posibil de acoperire vaccinală – Solidaritate socială față de cele mai vulnerabile persoane care necesită ca restul populației să își asume un risc minim prin vaccinare – Strategie de vaccinare obligatorie care răspunde nevoii sociale imperioase de a proteja sănătatea individuală și publică împotriva bolilor bine-cunoscute în medicină și de a evita orice tendință de scădere a ratelor de vaccinare a copiilor – Politică de vaccinare obligatorie în concordanță cu interesul superior al copiilor, care trebuie luat în considerare atât la nivel individual, cât și de grup, și care impune ca fiecare copil să fie protejat împotriva bolilor grave prin vaccinare – Sistem național care permite acordarea de scutiri și include garanții procedurale – Adoptarea de măsuri de precauție necesare, în special controlul inofensivității vaccinurilor utilizate și cercetarea de la caz la caz a eventualelor contraindicații – Natura neexcesivă a amenzii aplicate și absența consecințelor pentru educația copiilor de vârstă școlară – Natura limitată în timp a efectelor suferite de copiii reclamanți, situația vaccinării lor neavând niciun efect asupra înscrierii lor în învățământul primar – Măsuri în litigiu proporționale cu scopurile legitime urmărite – Marjă largă de apreciere nedepășităRevizuit juridic2022-05-25 11:14:43
HotărâreIgnatencu și Partidul Comunist Român împotriva României (Cererea nr. 78635/13) Ignatencu și Partidul Comunist RomânRomâniaArt. 6 — Art. 11Libertatea de asociere – Refuzul de a înscrie pe lista partidelor politice un partid care se dorește a fi continuatorul partidului comunist – Reconstituirea formațiunilor politice – Regimul totalitar – Planificarea centralizată a economiei – Pluralismul politic – Caracterul abuziv al cererii de chemare în judecată – Calitatea de „victimă” în sensul art. 34 din Convenție – Ingerința „prevăzută de lege”Revizuit juridic2022-05-25 10:13:48
HotărâreMurtazaliyeva împotriva Rusiei (Cererea nr. 36658/05)MurtazaliyevaRusiaArt. 6Verificarea actelor de identitate pe stradă de către o patrulă de poliție; arestare; control corporal; martori asistenți; exploziv industrial; suspiciune de acte de terorism; renunțare din partea reclamantei la dreptul de a pune întrebări unui martor; citire în ședința de judecată a declarației unui martor; declarații ale martorilor asistenți; relevanță; dreptul de a audia martorii apărării; decizii ale instanțelor naționale de a nu audia martorii apărării; dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2022-05-25 10:12:44
HotărâreDumitru ș.a. împotriva României (Cererea nr. 57162/09)Dumitru ș.a.RomâniaArt. 6 din ConvențieAsistent maternal; DGASPC; Minori aflați în îngrijire; Acțiune în instanță; Compensare în bani a concediului neefectuat, a sporului pentru orele de lucru suplimentare efectuate și rambursarea cheltuielilor aferente examinărilor medicale periodice; Alocație pentru susținerea familiei; Jurisprudență neunitară a instanțelor române; Recurs în interesul legii; Executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2022-05-25 10:11:38
HotărâreBio Farmland Betriebs S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 43639/17)Bio Farmland Betriebs S.R.L. RomâniaArt. 6Nemotivarea de către instanța de ultim grad de jurisdicție a respingerii unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare – Ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori – Cadrul general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralăRevizuit juridic2022-05-06 12:49:34
HotărâreEpure împotriva României (Cererea nr. 73731/17)EpureRomâniaArt. 3Tratament degradant – Plasare într-un penitenciar de maximă siguranță a unui deținut având tulburări psihice și antecedente de autoagresiune, având nevoie de îngrijire medicală regulată, de supraveghere și de asistență personală – Asistență din partea colegilor deținuți, fără pregătire de prim ajutor și pe bază oarecum ocazională, nepotrivită sau insuficientă, și nefăcând parte din nicio asistență efectivă a statului pentru asigurarea compatibilității condițiilor de detenție cu respectarea demnității sale – Măsuri luate în mod repetat la nivelul penitenciarului ca sancțiuni pentru încălcări ale disciplinei – Neidentificarea în mod corect de către autorități a nevoilor medicale ale reclamantului și lipsa de tratament terapeutic și de supraveghere complete cerute de afecțiunea sa medicală complexăRevizuit juridic2022-04-28 09:27:34
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 93 Ianuarie 2007 Sissanis împotriva României - 23468/02SissanisRomâniaArt. 2 din Protocolul nr. 4; Libertatea de a părăsi țara – Imposibilitatea de a părăsi țara – Pașaport – Înscrierea unei mențiuni în pașaport – Măsuri preventive – Obligarea de a nu părăsi țara – Arestare preventivă – Pedeapsă privativă de libertate – Document de călătorie – Ingerință în exercitarea libertății de circulație – Restricționare a exercitării dreptului – Neconstituționalitate – Magistrat – Prelungire nelegală a măsurii preventiveRevizuit juridic2022-04-13 10:31:27
DecizieMariș împotriva României (Cererea nr. 58208/14)MarișRomâniaArt. 9Libertatea de gândire, de conștiință și de religie – Asistența religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor – Declararea pe propria răspundere a confesiunii sau apartenenței religioase – Actul de confirmare a apartenenței la o confesiune sau religieRevizuit juridic2022-04-01 07:29:04
HotărâreVegh și alții împotriva României (Cererea nr. 13064/18)Vegh și alțiiRomâniaArt. 6 din Convenție _ Art. 1 din Protocolul nr. 1Creditori FNI – Decizie penală definitivă a ICCJ stabilind dreptul de a primi despăgubiri de la bugetul de stat – Neexecutare – Dreptul la executarea unei hotărâri judecătorești obligatorii și executorii într-un termen rezonabil – Argumentul lipsei fondurilor ca scuză pentru neonorarea unei creanțe judiciareRevizuit juridic2022-03-22 09:12:33
HotărâreBuzoianu împotriva României (Cererea nr. 44595/15)BuzoianuRomâniaArt. 6 _ Art. 8Membru și președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor – Hotărâre a plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului de revocare din funcție – Inadmisibilitatea unei acțiuni în anulare în contencios administrativ – Examinare exclusiv prin intermediul unei sesizări de neconstituționalitate – Încălcarea dreptului de acces la o instanță – Lipsa calității unei persoane particulare de a învesti instanța de control constituțional – Dreptul justițiabilului de a obține o „soluționare” a litigiului de către o instanțăRevizuit juridic2022-03-22 09:10:50
HotărâreIancu împotriva României (Cererea nr. 62915/17)IancuRomâniaArt. 6Art. 6 § 1 – Proces echitabil – Semnarea deciziei de către președintele instanței, în numele președintelui completului colegial care a pronunțat decizia, pensionat – Respectarea principiului nemijlocirii în toate etapele procesului decizional – Intervenția președintelui instanței fără nicio consecință concretă asupra soluționării cauzei – Nemodificarea compunerii completului de judecatăRevizuit juridic2022-03-16 08:39:34
DecizieDragnea împotriva României (Cererea nr. 75317/17)DragneaRomâniaArt. 6Decizie de condamnare – Nesemnarea redactării deciziei de către 2 judecători pensionați – Semnare de către președintele instanței, în conformitate cu art. 406 C. proc. pen. – Invocarea acestei neregularități în cadrul unei contestații la executare – Inadmisibilitate – Motiv care nu constituie un obstacol în calea executăriiRevizuit juridic2022-03-11 08:28:31
HotărâreTartousi împtriva României (Cererea nr. 35366/15)TartousiRomâniaArt. 6Condamnare pentru înlesnirea ieșirii din țară a autorului unor fapte de terorism – Declarație incriminatorie a unui martor prin comisie rogatorie – Imposibilitatea audierii martorului în fața instanței de apel – Probă decisivă pentru condamnarea reclamantului – Semnarea motivării deciziei de condamnare de către președintele completului în locul judecătorului care s-a pensionatRevizuit juridic2022-03-11 08:27:22
HotărâreO.C.I. și alții împotriva României (Cererea nr. 49450/17)O.C.I. și alțiiRomâniaArt. 3 – Art. 8Reținere ilicită a copiilor de către mamă – Acțiune pentru înapoierea copiilor la reședința obișnuită din Italia – Refuzul copiilor – Acte de violență comise de tată – Noțiunea de „risc grav”, consacrată la art. 13 lit. b) din Convenția de la Haga, ca temei pentru o excepție de la principiul înapoierii copiilor – Interesul superior al copilului – Interzicerea torturii – Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2022-02-22 13:59:31
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 135 Noiembrie 2010 Ștefănică și alții împotriva României - 38155/02Ștefănică și alțiiRomâniaArt. 2 § 1; Art. 6 § 1; Art. 13; Art. 17; Art. 41 din ConvențieConcediere colectivă; Jurisprudența divergentă; Certitudine juridică; Plăți compensatoriiRevizuit juridic2022-02-22 13:33:59
HotărâreȘtefănică și alții împotriva României (Cererea nr. 38155/02)Ștefănică și alțiiRomâniaArt. 2 § 1; Art. 6 § 1; Art. 13; Art. 17; Art. 41 din ConvențieConcediere colectivă; Jurisprudența divergentă; Principiul securității raporturilor juridice; Plăți compensatorii; Mandatul special al Fondului Proprietatea; Contractul individual de muncă; Statul de drept; Revizuit juridic2022-02-22 13:33:35
HotărârePfenning Distributie S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 75882/13)Pfenning Distributie S.R.L. RomâniaArt. 6 – Art. 7 – Art. 4 din Protocolul nr. 7Societate comercială – Amenzi contravenționale pentru neplata taxei de utilizare a drumurilor (rovinieta) – Procese-verbale separate – Infracțiuni distincte, inexistența unei infracțiuni continue – Inaplicabilitatea principiului non bis in idem – Caracter general al obligației – Argument în favoarea aplicabilității art. 6 din Convenție, privit sub aspectul său penal – Retroactivitatea legii penale mai favorabileRevizuit juridic2022-01-31 11:33:06
HotărâreToma împotriva României (Cererea nr. 19146/18)TomaRomâniaArt. 3 – Art. 6Încăierare – Leziuni corporale care au necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale – Anchetă efectivă – Ordonanță a procurorului de clasare – Amendă administrativă – Confirmare a soluției procurorului de către judecătorul de cameră preliminară – Încheiere definitivă – Caracterul punitiv al amenzii specific sancțiunilor penaleRevizuit juridic2022-01-27 10:16:46
HotărâreBig Brother Watch și alții împotriva Regatului Unit (MC) (Cererea nr. 58170/13)Big Brother Watch și alțiiRegatul UnitArt. 8 – Art. 10Art. 8 – Viață privată – Conformitatea cu Convenția a unui regim de supraveghere secretă care include interceptarea în masă a comunicațiilor și schimbul de informații – Necesitatea dezvoltării jurisprudenței în lumina diferențelor importante dintre interceptarea țintită și interceptarea în masă – Criteriu adaptat pentru examinarea regimurilor de interceptare în masă printr-o evaluare globală – Accentul pus pe „garanții de la un capăt la altul” pentru a ține seama de gradul crescut de intruziune în dreptul la viață privată, pe măsură ce procesul de interceptare în masă trece prin diferite etape – Deficiențe fundamentale prezente în regimul de interceptare în masă, ca urmare a lipsei unei autorizații independente, neincluderea unor categorii de selectori în cererea de emitere a unui mandat și neincluderea unor selectori legați de o persoană înainte de autorizarea prealabilă internă – Previzibilitate și garanții suficiente în regimul primirii de informații de la servicii de informații străine – Regim de obținere a datelor de comunicații de la furnizorii de servicii de comunicații care nu este „prevăzut de lege” – Art. 10 – Libertatea de exprimare – Protecția insuficientă a materialelor confidențiale ale jurnaliștilor în cadrul schemelor de supraveghere electronicăRevizuit juridic2022-01-19 13:01:47
HotărâreS.C. Uzinexport S.A. împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 15886/15)S.C. Uzinexport S.A.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDrept de proprietate – Încălcare a dreptului de proprietate – Dreptul la respectarea bunurilor – Stabilirea prin lege a unui curs de schimb special pentru convertirea în moneda națională a unei creanțe denominate în monedă străină – Existența unui „bun” – Speranță legitimă – Creanță care constituie un „bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 – Echilibru just între cerințele interesului general al comunității și imperativele protejării drepturilor fundamentale ale persoanei – Sarcină excesivă și exorbitantă – Principiul respectării proprietății – Ingerință prevăzută de lege – Existența unui scop legitim al ingerinței – Ingerință care urmărește un scop de utilitate publică – Asigurarea unui echilibru just între imperativele interesului general și cerințele protejării dreptului la respectarea bunurilor – Punerea în balanță a intereselor aflate în joc – Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieRevizuit juridic2021-12-08 11:11:27
HotărâreAsociația Accept ș.a. împotriva României (Cererea nr. 19237/16)Asociația Accept ș.a.România Art. 3, art. 8, art. 11, art. 13 și art. 14 din Convenție, precum și pe art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenție – Art. 14 coroborat cu art. 8 din Convenție – Art. 11 coroborat cu art. 14 din ConvențieDiscriminare – Dreptul la libertatea de întrunire pașnică – Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice – Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Ordonanța anti-discriminare) – Tratamente inumane ori degradante – Tratament degradant în sensul art. 3 din Convenție – Dreptul la respectarea vieții private – Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege fără nici o discriminare – Calitatea de victimă – Prag de gravitate corespunzător art. 3 din Convenție – Prag minim de gravitate – Sarcina probei – Inversare a sarcinii probei – Standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” – Promovarea drepturilor persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen (LGBT) – Obligații pozitive – Viață privată – Dreptul la respectarea vieții private – Neepuizarea căilor de atac interne – Cerința de epuizare a căilor de atac interne – Discriminare bazată pe orientarea sexuală – Încălcarea art. 14 coroborat cu art. 8 din Convenție – Neîndeplinirea obligațiilor pozitive care revin autorităților în temeiul art. 14 coroborat cu art. 11 din Convenție – Cale de atac efectivăRevizuit juridic2021-12-02 08:57:15
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 81 Decembrie 2005 Păduraru împotriva României - 63252/00PăduraruRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Obligații pozitive; Privare de proprietate; Naționalizare; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; Acțiune în revendicare; Chiriaș; Anulare prealabilă a contractului de vânzare; Prezumția de bună-credință a cumpărătorului; Revizuit juridic2021-11-17 08:39:43
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 112 Octombrie 2008 Petrina împotriva României 78060/01PetrinaRomâniaArt. 8 din ConvențieRespectarea vieții private; Fostele servicii de securitate ale statului (Securitate); Om politic; Insultă și calomnie; Consiliul Național pentru studierea arhivelor Securității; Prezentare deformată a realității; Judecăți de valoare; Revizuit juridic2021-11-17 08:39:06
HotărâreWellane Limited împotriva României (Cererea nr. 9616/14)Wellane LimitedRomâniaArt. 6 din Convenție — Art. 13 din Convenție — Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDreptul la respectarea bunurilor – Ingerință – Finalitatea ingerinței și existența unui raport de proporționalitate între scopul urmărit și mijloacele utilizate – Ingerință în exercitarea drepturilor prevăzute la art. 1 din Protocolul nr. 1 – Existența și eficacitatea garanțiilor procedurale aflate la dispoziția reclamantului – Garanții procedurale – Principiul egalității armelor – Excepția de neepuizare a căilor de atac – Sechestru – Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Sechestru aplicat asupra unei sume de bani – Proces penal – Punerea sub sechestru a bunurilor unei persoane juridice care nu era parte la procesul penalRevizuit juridic2021-11-09 08:56:11
HotărâreŠkorjanec împotriva Croației (Cererea nr. 25536/14)ŠkorjanecCroațiaart. 3, art. 8, art. 14 din Convențieobligații pozitive; infracțiuni motivate de ură; motiv de discriminare; act de violență; dimensiune rasială a agresiunii; anchetare a eventualelor conotații rasiste ale unui act de violență; obligație de rezultat; obligație de mijloace; nivel acceptabil de protecție în circumstanțele cauzei; caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecatăRevizuit juridic2021-10-27 07:17:06
HotărâreNapotnik împotriva României (Cererea nr. 33139/13)NapotnikRomâniaArt. 1 din Protocolul 12Interzicerea discriminării – Necesitatea justificată de a revoca numirea la post în străinătate după anunțarea sarcinii – Standarde de jurisprudență aplicabile art. 1 din Protocolul 12 – Diferențe nejustificate de tratament pe motivul sarcinii constituie discriminare directă – Modificarea condițiilor de muncă, neechivalentă cu pierderea locului de muncă și neinterzisă în mod expres de standardele interne și internaționale – Măsură nedisciplinară și fără consecințe pe termen lung asupra cariereiRevizuit juridic2021-10-11 13:34:09
HotărâreX și Y împotriva României (Cererea nr. 2145/16)X și YRomâniaArt. 8Viață privată – Obligații pozitive – Refuzul autorităților naționale de a recunoaște identitatea masculină a persoanelor transgen în absența unei intervenții chirurgicale de conversie sexuală – Integritatea fizică a persoanei implicate – Lipsa unei proceduri clare și previzibile de recunoaștere juridică a identității de gen care să permită schimbarea sexului și, prin urmare, a prenumelui sau a codului numeric personal, în documentele oficiale, rapid, în mod transparent și accesibil – Distrugerea justului echilibru dintre interesul general neidentificat în mod clar și interesele reclamanțilorRevizuit juridic2021-10-06 08:19:23
HotărâreCsiszer și Csibi împotriva României (Cererea nr. 71314/13)Csiszer și CsibiRomâniaArt. 10 – Art. 11 – Art. 14Libertatea de întrunire – Garanții procedurale împotriva abuzurilor – Organizarea și desfășurarea adunărilor publice – Declararea prealabilă a unei adunări – Contravenția privind organizarea și desfășurarea de adunări public nedeclarate, neînregistrate sau interzise – Obligațiile organizatorilor și ale participanților la adunările publice – Dreptul la libertatea de întrunire – Dreptul la libertatea de exprimare – Excepția întemeiată pe neepuizarea căilor de atac interne – Necesitatea unei ingerințe într-o societate democraticăRevizuit juridic2021-09-21 07:37:01
HotărâreMonica Macovei împotriva României (Cererea nr. 53028/14)Monica MacoveiRomâniaArt. 10Libertatea de exprimare – Afirmații privind fapte de corupție referitoare la anumiți parlamentari, făcute de un politician în susținerea ideii sale privind incompatibilitatea acestei funcții cu profesia de avocat – Instanțele de apel nu au motivat convingător concluzia – Instanțele de apel nu au analizat natura colectivă a afirmațiilor și consecința contextului în care au fost făcute afirmațiile – Sancțiune cu posibil efect de descurajare asupra exercitării libertății de exprimare – Insinuarea – Nivelul mai ridicat al criticilor acceptabile la care pot fi expuse persoanele publice – Ingerința„necesară într-o societate democratică”Revizuit juridic2021-09-08 13:34:55
HotărâreCatalan împotriva României (Cererea nr. 13003/04)CatalanRomâniaArt. 10Dreptul la libertatea de exprimare – Neepuizarea căilor de recurs interne – Ordinul de concediere – Ingerința „prevăzută de lege” – Legitimitatea scopurilor urmărite prin ingerință – Statutul de colaborator al Securității cu privire la mai multe categorii de persoane care îndeplinesc funcții publice – Încălcarea secretului de serviciu – Obligația de loialitate și de rezervă a funcționarului public – Necesitatea măsurii în litigiu „într-o societate democratică”Revizuit juridic2021-08-30 08:03:25
HotărâreDelfi AS împotriva Estoniei (MC) (Cererea nr. 64569/09)Delfi ASEstoniaart. 10Portal internet de știri; Angajarea răspunderii operatorului portalului pentru comentariile cititorilor; Editor mass media; Calomnie; Furnizor de servicii de conținut; Atingere adusă drepturilor personalității; Dreptul la libera exprimareRevizuit juridic2021-08-24 10:16:45
HotărâreCiupercescu împotriva României (Cererea nr. 35555/03)CiupercescuRomâniaArt. 3 – Art. 6 – Art. 8Tentativa de omor – Actele de terorism – Vătămarea corporală – Degradarea unor autoturisme – Clasificarea în categoria deținuților periculoși – Regimul de executare a pedepselor privative de libertate prevăzut pentru deținuții periculoși – Regimul de executare a pedepselor privative de libertate pentru arestații preventiv – Expertiza militară – Interzicerea exercitării drepturilor părintești – Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2021-08-20 11:00:30
HotărâreI.C. împotriva României (Cererea nr. 36934/08)I.C. RomâniaArt. 3 din Convenție – Art. 8 din ConvențieObligații pozitive – Anchetă eficientă – Obligația pozitivă de a oferi protecție pentru tratamente inumane și degradante – Tratamente inumane și degradante – Rele tratamente administrate de persoane fizice – Violența sexuală împotriva copiilor și femeilor – Persoane aflate într–o situație vulnerabilă, inclusiv persoane cu dizabilități – Dizabilitate intelectuală ușoară a victimei – Documente internaționale relevante privind violența sexuală împotriva copiilor și femeilor – M.G.C. împotriva României (nr. 61495/11) – Rezoluția ResAp(2005)1 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind apărarea adulților și copiilor cu dizabilități împotriva abuzului – Constatarea încălcării obligațiilor pozitive ale statului pârât în temeiul art. 3 din ConvențieRevizuit juridic2021-08-20 10:17:31
HotărâreZamfirescu Ciprian-Călin împotriva României (Cererea nr. 14132/14)Zamfirescu Ciprian-CălinRomâniaArt. 8 – Art. 6Procuror – Birou transformat în „domiciliu” – Spațiu privat la locul de muncă – Indicii privind fapte de corupție – Interceptarea convorbirilor telefonice – Înregistrări în mediu ambiental – Percheziție – Neprecizarea intervalelor de timp concrete în deciziile de autorizare a interceptărilor – Supraveghere constantă – Ingerință în dreptul protejat de art. 8 – Măsuri intruzive – Expunerea de aspecte intime ale vieții private – Refuz al instanțelor naționale de a autoriza o contra-expertiză a înregistrărilorRevizuit juridic2021-08-13 09:55:46
HotărâreMarina împotriva României (Cererea nr. 50469/14)MarinaRomâniaArt. 6 – Art. 8Obligațiile pozitive – Viața privată – Reputația – Exercitarea dreptului la replică – Lipsa de imparțialitate a instanței – Codul de reglementare a conținutului audiovizual – Dreptul la replicăRevizuit juridic2021-08-03 07:50:20
HotărâreHassine împotriva României (Cererea nr. 36328/13)Hassine RomâniaArt. 5 — Art. 1 din Protocolul nr. 7 — Art. 8Garanții procedurale în cazul expulzărilor de străini – Expulzarea pronunțată de o instanță pentru rațiuni de securitate națională pe baza unor informații clasificate secrete necomunicate reclamantului și în absența unor garanții compensatorii suficiente – Luarea în custodie publică – Permisul de ședere pentru reîntregirea familiei – Declararea ca persoană indezirabilă – Regimul străinilor în România – Prevenirea și combaterea terorismului – Cererea de intervenție în procedură întemeiată pe dreptul la respectarea vieții de familie – Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2021-07-27 07:57:00
HotărâreForum Maritime SA împotriva României (Cererile conexate nr. 63610/00 și 38692/05)Forum Maritime SARomâniaart. 6 din convenție; art. 29 din convenție; art. 35 din convenție; art. 41 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Acceptarea moștenirii sub beneficiu de inventar; Refuzul acceptării moștenirii; Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul la un proces echitabil; Dreptului de acces la instanță; Lipsa independenței procurorilor români, Inegalitatea armelor; Privatizarea flotei comerciale a României; Flota; Compania maritimă a statului român - C.N.M. Petromin S.A. („Petromin”); Plângere penală; Constituire ca parte civilă; Expertiză grafologică; Expertiză contabilă; Banca Comercială Ion țiriac („BCIT”); Taxa/e de timbru; Cont bancar cu destinație specială; Prudența bancară; Transfer bancar; Legea nr. 146/1997 (Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru); Secretul profesional al avocaților; Independența procurorilor; Independența judecătorilor; Dispoziții legale privind independența procurorilor; Dispoziții legale privind independența judecătorilor; Urmărirea penală; Principiul egalității armelor; Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească; Separarea puterii judecătorești de puterile legislativă și executivă; Dreptul de acces la o instanță; Neepuizarea căilor de atac interne; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Absența examinării pe fond; Obligația de motivare; Obligația de a motiva hotărârile judecătorești; Plângere de constituire ca parte civilă; Actio popularis; Distincția între subordonarea administrativă și subordonarea ierarhică; Subordonare administrativă; Subordonarea ierarhică; Neîndeplinirea cerinței de independență față de executiv; Controlul ulterior al unui organ judiciar de jurisdicție deplină; Instanță independentă și imparțială; Principiul egalității armelor; Accesul la dosar al unei părți civile căreia i se invocase secretul cercetării judecătorești; Secretul cercetării judecătorești; Revizuit lingvistic2021-07-09 13:47:34
HotărâreErlich și Kastro împotriva României (Cererea nr. 23735/16)Erlich și KastroRomâniaArt. 9Măsurile adecvate ale administrației penitenciare în executarea unei hotărâri recunoscând dreptul deținuților de religie iudaică de a avea mese cușer – Judecătorul de supraveghere a privării de libertate – Cultele recunoscute în România – Hrana persoanelor condamnate – Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate – Regulamentul privind asistența religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor – Categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate – Dreptul de a beneficia de mese în conformitate cu cerințele religieiRevizuit juridic2021-07-09 13:09:57
HotărârePetro Carbo Chem S.E. împotriva României (Cererea nr. 21768/12)Petro Carbo Chem S.E.RomâniaArt. 8 – Art. 10Libertatea de exprimare – Libera circulație a informațiilor și ideilor în domeniul activităților unor importante societăți comerciale – Marja de apreciere redusă – Limite mai largi ale criticii admisibile în privința directorului – Comunicarea de informații referitoare la chestiuni financiare susceptibile să afecteze patrimoniul unei societăți – Declarații nelipsite de temei faptic sau neîntemeiate pe informații false sau înșelătoare – Intenția de a iniția o dezbatere cu privire la gestionarea unei întreprinderi – Efectul disuasiv al sancțiunii pecuniare simbolice – Necesitatea existenței unor motive foarte serioase pentru a justifica restrângerea libertății de exprimare în cadrul unor dezbateri privind chestiuni de interes public referitoare la o întreprindere importantă – Neasigurarea unui echilibru just între interesele concurente în discuție – Procedura reorganizării judiciare – Procedura lichidării judiciare – Necesitatea ingerinței „într-o societate democratică” – Dreptul la respectarea reputațieiRevizuit juridic2021-07-07 11:28:41
HotărâreAlexandru Marian Iancu împotriva României (Cererea nr. 60858/15)Alexandru Marian IancuRomâniaArt. 3 – Art. 6Instanța imparțială – Înșelăciunea – Instigarea la abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată și continuată – Evaziunea fiscală – Asocierea în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani – Disjungerea – Declarația de abținere – Cererea de recuzare – Cererea de strămutare a cauzei – Pragul minim de gravitate necesar pentru a constitui un tratament inuman și degradantRevizuit juridic2021-07-07 11:28:25
HotărâreIacov Stanciu împotriva României (Cererea nr. 35972/05)Iacov StanciuRomâniaArt. 3 – Art. 41 – Art. 46Interzicerea torturii – Tratament degradant – Tratament inuman – Reparație echitabilă – Forța obligatorie și executarea hotărârilorRevizuit juridic2021-07-07 11:27:16
DecizieSerghie-Gheorghe-Ioan Morariu împotriva României (Cererea nr. 32247/08)Serghie-Gheorghe-Ioan MorariuRomâniaArt. 14 – Art. 13 – Art. 1 din Protocolul nr. 1 – Art. 6Bun – Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetățenii străini – Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor confiscate de regimul comunist – Circulația juridică a terenurilor – Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habetRevizuit juridic2021-07-07 11:01:28
HotărâreS.C. Aectra Agrochemicals S.A. și Munteanu (Cererile nr. 18780/04 și 13111/05)S.C. Aectra Agrochemicals S.A. și MunteanuRomâniaArt. 6 – Art. 1 din Protocolul nr. 1Recurs în anulare formulat de Procurorul general – Bunuri – Apel mascat – Neexecutarea unei hotărâri definitiveRevizuit juridic2021-07-07 10:58:02
Hotărâre (R)S.C. Aectra Agrochemicals S.A. și Munteanu împotriva României (Cererile nr. 18780/04 și 13111/05) Cerere de revizuire S.C. Aectra Agrochemicals S.A. și MunteanuRomâniaArt. 41 din Convenție – Art. 80 și art. 81 din Regulamentul CurțiiCererea de revizuire a hotărârii – Cererea de reparație echitabilăRevizuit juridic2021-07-07 10:33:21
HotărâreS.C. Bartolo Prod Com - S.R.L. și Botomei împotriva României (Cererea nr. 16294/03)S.C. Bartolo Prod Com - S.R.L. și BotomeiRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil – Societate comercială – Autorizație de comercializare și funcționare – Refuzul primăriei de reînnoire a autorizației de comercializare și de elibera autorizație de construire – Ordin al primăriei de demolare a anexelor construite ilegal – NelegalitateRevizuit juridic2021-07-07 10:22:31
DecizieChernaț ș.a. împotriva României (Cererea nr. 13212/09)Chernaț ș.a.RomâniaArt. 5 din Convenție – Art. 6 din Convenție – Art. 8 din Convenție – Art. 35 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 12 – Art. 5 din Protocolul nr. 7 – Art. 2 din Protocolul nr. 4Autoritate părintească – Autoritate părintească comună – Divorț – Încredințarea minorului – Convenția de la Haga – Recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine – Răpirea internațională de copii – Restrângerea drepturilor părintești – Raportul Vera Perez – Principiul res judicata – Procedura de exequaturRevizuit juridic2021-07-07 10:20:46
DecizieIlie Stana împotriva României (Cererea nr. 5655/04)Ilie StanaRomâniaArt. 6Durata procedurilor; Termen rezonabil; Declarație unilaterală de soluționare; Scoatere de pe rol a cauzeiRevizuit juridic2021-07-07 10:17:24
HotărâreFernández Martínez împotriva Spaniei (Cererea nr. 56030/07)Fernández MartínezSpaniaArt. 8 – Art. 6Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Dreptul la un proces echitabil – Profesor de religie într-un liceu public – Dispensă de la celibat – Contract de muncă cu durată determinată – Reînnoire condiționată de aprobarea episcopiei – Autonomia comunităților religioase – Principiul neutralității religioase a statuluiRevizuit juridic2021-07-07 10:16:01
Hotărâre (MC)Aksu împotriva Turciei (MC) (Cererile nr. 4149/04 și 41029/04)AksuTurciaart. 8 și art. 14 din convențiediscriminare rasială, libertatea de exprimareRevizuit juridic2021-07-07 10:12:45
HotărâreSabri Güneş împotriva Turciei (Cererea nr. 27396/06)Sabri GüneșTurciaart. 2, 6 § 1 și 13 din convențieinvaliditate, calcularea termenelor, dies ad quemRevizuit juridic2021-07-07 10:11:42
HotărâreDumbravă împotriva României (Cererea nr. 25234/03)DumbravăRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1; Speranță legitimă; Bun; Decretul-lege nr. 61/1990; Legea nr. 85/1992; Legea nr. 112/1995; Chiriaș; Bună-credință la momentul cumpărării unui imobil; Contract de vânzare-cumpărare; Creanță condiționată; Interes de natură patrimonială; Privare de proprietate; Revizuit juridic2021-07-07 10:11:09
Hotărâre (MC)Scoppola împotriva Italiei (Nr. 3) (MC) (Cererea nr. 126/05)ScoppolaItaliaart. 3 din Protocolul nr. 1Interdicția dreptului de vot; Restricții ale dreptului de vot pentru persoanele condamnate penal; Revizuit juridic2021-07-07 10:10:07
HotărâreSchiesser împotriva Elveției (Cererea nr. 7710/76)SchiesserElvețiaArt. 5„Judecător”; „Procuror”; „Magistrat”; „Atribuții judiciare”Revizuit juridic2021-07-07 10:08:11
DecizieVasile Bălan împotriva Moldovei (Cererea nr. 44746/08)Vasile BălanMoldovaArt. 6 din . 6 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 – Art. 35 din ConvențieNeexecutarea hotărârilor interne; Neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor definitive interne; Epuizarea căilor de atac interne; Acțiune în răspundere civilă delictuală; Epuizarea căilor de recurs interne; Remediu compensatoriu; Rolul subsidiar al sistemului convenției; Principiul subsidiarității; Revizuit juridic2021-07-07 10:06:26
HotărâreObst împotriva Germaniei (Cererea nr. 425/03)ObstGermaniaArt. 8 din ConvențieRespectarea vieții private – Concediere – BisericăRevizuit juridic2021-07-07 10:01:59
Hotărâre (MC)Tănăsoaica împotriva României (Cererea nr. 3490/03)TănăsoaicaRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; Insultă; Calomnie; Daune morale; „Necesar într-o societate democratică”; Persoană publică; Bună-credință; LegalitateRevizuit juridic2021-07-07 09:59:38
DeciziePetre Tănăsoaica împotriva României (Cererea nr. 3466/03)Petre TănăsoaicaRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; Insultă; Calomnie; Daune morale; Respectarea deontologiei jurnalistice; „Necesar într-o societate democratică”; LegalitateRevizuit juridic2021-07-07 09:53:02
HotărâreBurdov împotriva Rusiei (Nr. 2) (Cererea nr. 33509/04)BurdovRusiaart. 6 § 1 și art.13 din convenție; art.1 din Protocolul nr.1dreptul la un proces echitabil; dreptul la un recurs efectiv; vătămarea sănătății; despăgubiriRevizuit juridic2021-07-07 09:12:00
HotărâreIosa Gherasim Vlacis împotriva României (Cererea nr. 31135/05)Iosa Gherasim VlacisRomâniaArt. 6Soluționarea cauzei pe cale amiabilă; Scoaterea cererii de pe rolRevizuit juridic2021-07-07 09:11:15
HotărâreCristian Teodorescu împotriva României (Cererea nr. 22883/05)Cristian TeodorescuRomâniaart. 5 § 1dreptul la libertate; internare într-o unitate psihiatrică; tulburări psihiceRevizuit juridic2021-07-07 09:09:34
HotărâreConstantin Florea împotriva României (Cererea nr. 21534/05)Constantin FloreaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Prescripție; Vinovăție; Răspundere civilă delictuală; Prezumție de nevinovățieRevizuit juridic2021-07-07 09:09:13
HotărâreMoroko împotriva Rusiei (Cererea nr. 20937/07)MorokoRusiaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 13Executarea cu întârziere a hotărârilor juecătoreștiRevizuit juridic2021-07-07 09:08:46
HotărâreG.C.P. împotriva României (Cererea nr. 20899/03)G.C.P.RomâniaArt. 6Prezumția de nevinovățieRevizuit juridic2021-07-07 09:08:15
HotărârePopa și Tănăsescu împotriva României (Cererea nr. 19946/04)Popa și TănăsescuRomâniaart. 6 § 1 și § 3 din Convențiedreptul la un proces echitabil; ascultarea inculpațilorRevizuit juridic2021-07-07 09:07:48
HotărâreIlie Șerban împotriva României (Cererea nr. 17984/04)Ilie ȘerbanRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Primire în profesia de avocat cu scutire de examen; Aviz negativ al baroului; Calitatea de „victimă”; Jurisprudență divergentăRevizuit juridic2021-07-07 09:06:55
HotărâreRadu Pop împotriva României (Cererea nr. 14337/04)Radu PopRomâniaart. 3 din convențieRele tratamente; Abuz; Ofițeri de poliție; Lipsa tratamentului medical adecvat; Condiții de detenție; Revizuit juridic2021-07-07 09:05:31
DecizieGheorghe Mocuța împotriva României (Cererea nr. 10265/04)Gheorghe MocuțaRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție –Art. 14 din Convenție – Art. 8 § 1 din Convenție –Art. 10 din ConvențieProcuror – Jurnalist – Drept la protejarea demnității și a reputației – Libertate de exprimare – Discriminare pe baza opiniilor politice – Admisibilitatea și aprecierea probelor – Motivarea hotărârilor – Chestiuni de interes public – Libertatea jurnalistică – Investigație jurnalistică – Echilibru just între libertatea de exprimare și dreptul la protejarea demnității, reputației și intimitățiiRevizuit juridic2021-07-07 08:24:44
HotărâreAlbu și alții împotriva României (Cererea nr. 34796/09 și alte 63 de cauze)AlbuRomâniaArt. 6 – Art. 14 – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieAvizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătorești – Raportorul Special al Națiunilor Unite pentru independența magistraților și a avocaților – Raportul privind statul de drept, întocmit de Comisia de la Veneția, 25–26 martie 2011 –Suplimentul postului – Încetarea unor drepturi salariale – Recursul în interesul legii – BunRevizuit juridic2021-07-07 08:09:32
HotărâreD.M.D. împotriva României (Cererea nr. 23022/13)D.M.D.RomâniaArt. 3 – Art. 6Nedezvăluirea identității reclamantului – Acte de violență în familie – Rele tratamente aplicate minorului – Interdicția pedepselor fizice asupra copiilor – Dreptul copiilor și al adolescenților la protecție socială, juridică și economică – Prevalența pedepselor fizice asupra copiilor – Principiul protecției egale a copiilor și a adulților împotriva actelor de agresiune – Principiul de minimis – Directiva Uniunii Europene privind victimele criminalității – Pragul minim de severitate necesar calificării ca rele tratamente – Anchetă «efectivă» – Respectarea demnității copilului – Dreptul la un proces echitabil – Denegarea de dreptate – Termenul rezonabil – Opinia concordantă – Opinia parțial concordantă – Opinia comună parțial separată – Principiul quantum apellatum, tantum devolutum – Obligația legală de a examina din oficiu posibilitatea de acordare de despăgubiri în cauzele cu minoriRevizuit juridic2021-07-07 07:45:49
HotărâreȘandru și alții împotriva României (Cererea nr. 22465/03)Șandru ș.a.RomâniaArt. 2 – Art. 6Dreptul la viață – Anchetă efectivă – Revoluția din decembrie 1989 – Competență temporală – Parte civilă – Despăgubire – Dreptul la un proces echitabil – VictimăRevizuit juridic2021-07-07 07:43:41
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 125 Decembrie 2010 Șandru și alții împotriva României - 22465/03Șandru și alțiiRomâniaArt. 2 – Art. 6Dreptul la viață – Anchetă efectivă – Revoluția din decembrie 1989 – Competență temporală – Parte civilă – Despăgubire – Dreptul la un proces echitabil – VictimăRevizuit juridic2021-07-07 07:42:15
HotărâreParohia Greco-Catolică Lupeni și alții împotriva României (MC) (Cererea nr. 76943/11)Parohia Greco-Catolică Lupeni ș.a.RomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 14 din ConvențieCererea de restituire a unui lăcaș de cult – Dreptul de acces la o instanță – Încălcarea dreptului de acces la o instanță – Nerespectarea principiului securității juridice – Încălcarea dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil – Discriminare bazată pe religie – Dreptul de proprietate – Drept cu caracter civil – Ingerință în exercitarea dreptului – Decretul-lege nr. 126/1990 – Criteriul dorinței credincioșilor – Divergențe de jurisprudență – Divergențe de jurisprudență profunde și persistente – Incertitudine juridică – Principiul securității juridice – Caracterul rezonabil al duratei procedurii – Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată – Obligația de neutralitate și imparțialitate a statului – Drepturile minorităților religioase – Restituirea lăcașurilor de cult confiscate în mod abuziv de stat în perioada 1940–1989Revizuit juridic2021-07-07 07:40:45
HotărâreAsociația 21 Decembrie 1989 s.a. împotriva României (Cererile nr. 33810/07 și 18817/08)Asociația 21 Decembrie 1989 ș.a.RomâniaArt. 2 – Art. 3 – Art. 8 – Art. 46Dreptul la viață – Revoluția din decembrie 1989 – Deces – Securitate – Anchetă efectivă – Ratione temporis – Neepuizare căi de atac interne – Magistrat militar – Subordonare ierarhică – Neîncepere a urmăririi penale – Informații clasificate – Interzicerea torturii – Rele tratamente – Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Interceptare convorbiri telefonice – Termen rezonabil – Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2021-07-07 07:40:21
DecizieMinel Florin Prina împotriva României (Cererea nr. 37697/13)Minel Florin PrinaRomâniaArt. 4 din Protocolul nr. 7 la ConvențieDecizia de inadmisibilitate – Normele de atribuire a contractelor de achiziții publice – Abuzul în serviciu contra intereselor publice – Principiul non bis in idemRevizuit juridic2021-06-22 07:26:52
HotărâreGeorge-Laviniu Ghiurău împotriva României (Cererea nr. 15549/16)George-Laviniu GhiurăuRomâniaArt. 3 din Convenție – Art. 6 § 1 și § 3 lit. d) din ConvențieDreptul la un proces echitabil – Proces penal – Caracterul echitabil al procesului penal – Omisiunea audierii de către instanțe a unui martor – Condiții de detenție – Condiții de igienă necorespunzătoare – Condiții de igienă necorespunzătoare care nu constituie în sine încălcări – Condiții de detenție necorespunzătoare – Tratament degradant – Durata procesului penal – Durata excesivă a procesului penal – Termen rezonabil – Acuzație în materie penală – Criteriul complexității cauzei – Criteriul comportamentului reclamantului – Criteriul comportamentului autorităților competente – Momentul în care începe să curgă termenul rezonabil în sensul art. 6 § 1 din Convenție – Instanță imparțială – Absența unui martor de la dezbateri nejustificată de un motiv serios – Depoziția martorului nedecisivă, dar având o anumită importanță în condamnareRevizuit juridic2021-06-07 12:22:16
HotărâreLungu împotriva României (Cererea nr. 22078/13)LunguRomâniaArt. 6 § 1 și § 3 lit. d) din Convenție – Art. 34 din ConvențieDreptul la un proces echitabil – Proces penal – Caracterul echitabil al procesului penal – Omisiunea audierii de către instanțe a unui martor – Folosirea de către instanțe a transcrierilor înregistrărilor unor convorbiri care nu au putut fi consultate de reclamant și pentru care nu a putut fi obținută efectuarea unei expertize – Dreptul de a solicita audierea martorilor acuzării – Termenul de 6 luni – Absența martorilor de la ședința de judecată – Existența unui motiv întemeiat care să justifice neînfățișarea martorului – Criteriul Al–Khawaja și Tahery – Încălcarea art. 6 § 1 și § 3 lit. d) din Convenție – Obligațiile autorităților naționale în temeiul art. 34 din Convenție – Neîncălcarea art. 34 din ConvențieRevizuit juridic2021-05-24 12:42:03
HotărâreIoniță împotriva României (Cererea nr. 81270/12)IonițăRomâniaArt. 2 din ConvențieDecesul unui copil în urma unei intervenții chirurgicale Legătură de cauzalitate între tratamentul postoperator și deces – Malpraxis medical – Plângeri disciplinare privind medicii implicați la comisia teritorială de disciplină și la Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor – Amendă administrativă pentru insuficienta investigație postoperatorie a copilului și omisiunea luării consimțământului informat al părinților – Plângere penală soluționată prin scoatere de sub urmărire penală, confirmată în instanță – Obligația statului de a garanta dreptul la viață prin instituirea unui cadru juridic și administrativ eficient, care să permită stabilirea cauzei decesului unei persoane care se află sub răspunderea personalului medicalRevizuit juridic2021-05-10 13:21:42
HotărâreTănase și alții împotriva României (radiere de pe rol) (Cererea nr. 62954/00)Tănase și alțiiRomâniaArt. 37Scoaterea cererii de pe rol – Atac asupra unei comunități rome – Distrugerea bunurilor – Drept de proprietate – Declarație a Guvernului pentru o soluționare amiabilă – DespăgubiriRevizuit juridic2021-05-10 09:37:34
HotărâreA și B împotriva României (Cererea nr. 48442/16)A și BRomâniaArt. 2 (din Convenție)Art. 2 (aspect material) – Obligații pozitive – Eforturi suficiente ale autorităților, în pofida unor întârzieri și omisiuni, având în vedere comportamentul obstructiv al martorilor plasați sub protecție – Martori pentru care a fost emisă ordonanță de protecție de îndată ce a fost identificat un risc – Martori care nu au rămas fără protecție în cursul primelor întârzieri în finalizarea protocoalelor de protecție – Lipsa unor instrucțiuni clare date ofițerilor de poliție din echipa de protecție și lipsa unei pregătiri adecvate – Răspuns prompt al autorităților pentru a corecta deficiențele identificate – Încălcarea de către martori a obligației de a coopera și pretenții nerealizabile adresate autorităților – Martori care își compromit siguranța prin prezența în mijloacele de comunicare socială și televiziune – Protecție și asistență financiară menținute în pofida deciziei unilaterale a martorilor de relocare în străinătateRevizuit juridic2021-04-22 09:53:11
HotărâreD ș.a. împotriva României (Cererea nr. 75953/16)D ș.a. RomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 6; Art. 8; Art. 13 din ConvențieExpulzare – Traficul de migranți – Eficacitatea căii de atac compromisă în lipsa caracterului suspensiv – Cererea de nedivulgare a identității reclamantului – Persoană indezirabilă pe teritoriul României – Statutul de tolerat pe teritoriul României – Constituirea unui grup infracțional organizat – Falsul în înscrisuri – Săvârșirea unor acte de terorism – Martorul cu identitate protejată – Mandatul de înfățișare – Inculparea persoanei acuzate – Luarea în custodie publică – Contestația la executare – Cererea de azil – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi – Durata și inechitatea procedurilor penaleRevizuit juridic2021-04-19 09:03:50
HotărâreDragoș Ioan Rusu împotriva României (Cererea nr. 22767/08)Dragoș Ioan RusuRomâniaArt. 8 din Convenție – Art. 6 § 1 din ConvențieDreptul la respectarea corespondenței – Dreptul la un proces echitabil – Interceptarea corespondenței – Trafic de droguri – Ingerință prevăzută de lege în sensul art. 8 § 2 din Convenție – Ingerință în exercitarea drepturilor prevăzute la art. 8 – Încălcarea art. 8 din Convenție – Neîncălcarea art. 6 § 1 din ConvențieRevizuit juridic2021-04-08 12:54:19
HotărâreCrăiniceanu și Frumușanu împotriva României (Cererea nr. 12442/04)Crăiniceanu și FrumușanuRomâniaArt. 2 din ConvențieDreptul la viață – Represiunea manifestației din septembrie 1991 – Deces prin împușcare cu muniție reactivă ca urmare a folosirii forței letale de către agenții statului – Lipsa unei anchete penale efective, imparțiale și prompte – Deces care a avut loc înainte de data intrării în vigoare a Convenției – Măsuri procedurale puse în aplicare după ratificare – Deficiențe ale anchetei constatate chiar de autoritățile naționale – Lipsă de cooperare a instituțiilor implicate în represiune – Distrugerea probelor relevanteRevizuit juridic2021-04-07 16:13:55
HotărâreCernea împotriva României (Cererea nr. 43609/10)Cernea Remus FlorinelRomâniaArt. 14 din Convenție – Art. 3 din Protocolul nr. 1Dreptul de a candida la alegerile parlamentare parțiale – Interdicția impusă candidaților partidelor nereprezentate în Parlament – Comisia pentru democrație prin drept – Admiterea unor candidaturi la alegerile parțiale din partea unor partide nereprezentate în Parlament în dezacord cu votul exprimat de corpul electoral la alegerile generale – Interzicerea candidaturilor independente aduce atingere dreptului de a candida – Pragul electoral – Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția – Lipsa calității de victimă a reclamantului – Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2021-04-01 09:59:01
DecizieCernea și alții împotriva României (Cererea nr. 10307/04)Mirela Cernea și alțiiRomâniaArt. 6 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1Decizie cu privire la admisibilitate – Protecția proprietății – Dreptul la un proces echitabil – Drepturi de uz și de servituteRevizuit juridic2021-04-01 09:54:31
HotărâreCernea împotriva României (Cererea nr. 7486/12)Vasile Gavril CerneaRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieProces penal – Durată nejustificat de mare a procesului penal – Instituirea măsurii sechestrului asupra bunurilor – Termen rezonabil – Dreptul la respectarea bunurilor – Ingerință în exercitarea dreptului de proprietate – Complexitatea cauzei – Comportamentul reclamantului – Bun mobil necesar pentru desfășurarea unei activități profesionale – Ingerință în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor – Asigurarea unui echilibru just între interesele generale ale societății și interesele reclamantuluiRevizuit juridic2021-04-01 09:51:21
HotărâreBivolaru împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 66580/12)BivolaruRomâniaArt. 6 – Art. 8 – Art. 13 (din Convenție)Dreptul la respectarea vieții private – Interceptarea convorbirilor telefonice – Imposibilitatea de a beneficia la nivel intern de o cale de atac efectivă – Evaziunea fiscală – Crima organizată – Spălare de bani – Act sexual cu un minor și de perversiune sexuală – Tentativă de trecere ilegală a frontierei – Cererea de audiere prin comisie rogatorie – Acțiunea în răspundere civilă delictuală – Judecarea în lipsă – Cooperarea judiciară internațională în materie penalăRevizuit juridic2021-03-31 13:24:54
HotărâreMarilena-Carmen Popa împotriva României (Cererea nr. 1814/11)Marilena-Carmen PopaRomâniaArt. 6 din Convenție – Art. 7 din ConvențieDreptul la un proces echitabil – Proces penal – Acuzație în materie penală – Notar – Excludere din profesia de notar – Condamnare ulterioară achitării de către o instanță inferioară – Principiile consacrate în cauza Júlíus Þór Sigurþórsson împotriva Islandei, cererea nr. 38797/17 – Neîncălcarea art. 6 din Convenție – Pedeapsă în sensul art. 7 din Convenție – Cerințele unui proces echitabil – Art. 6 (penal) – Proces echitabil – Casarea hotărârii de achitare fără ascultarea unui martor de către instanța de recurs pe baza importanței decisive date unei expertize – Aprecierea nemijlocită a probei cu martor de către instanța de recurs neimpusă de cerințele unui proces echitabil – Reclamantă care a avut posibilitatea de a pune concluzii pe fondul cauzei în fața instanței de recurs – Apărare neprejudiciată de schimbarea de către instanța de recurs a încadrării juridice din infracțiune în formă continuată în aceeași infracțiune dar în formă simplăRevizuit juridic2021-03-29 13:21:12
HotărâreKonya și alții împotriva României (Cererea nr. 37087/03)Konya și alțiiRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Art. 6 din ConvențieNaționalizare – Dreptul de proprietate – Dreptul la respectarea bunurilor – Bun – Exercitarea abuzivă a dreptului de a introduce o cerere – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Încălcarea dreptului la respectarea bunurilor – Dreptul de acces la o instanță – Hotărâri judecătorești definitive care recunoșteau cu efect retroactiv nelegalitatea confiscării proprietăților de către stat – Lipsire de proprietate coroborată cu lipsa totală a unei compensații – Sarcină disproporționată și excesivăRevizuit juridic2021-03-23 08:38:50
HotărâreCredit Europe Leasing Ifn S.A. împotriva României (Cererea nr. 38072/11)Credit Europe Leasing Ifn S.A.RomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 7 din Convenție – Art. 13 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDreptul de acces la o instanță – Atingere adusă dreptului de acces la o instanță – Dreptul la respectarea bunurilor – Dreptul de proprietate – Sechestrul aplicat asupra bunurilor unor terți în contextul procesului penal – Valoarea considerabilă a bunurilor sechestrate – Lipsa posibilității de a contesta efectiv sechestrul în cadrul procedurilor la care societatea reclamantă nu era parte – Durata îndelungată a măsurii sechestrului aplicat asupra bunurilor aparținând societății reclamante – Lipsa unui just echilibru între interesul general al societății și interesele societății reclamante – Sarcină excesivă – Durata excesivă a unei ingerințe – Lipsa unei căi de atac efective – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Calitatea de victimă – Pierderea calității de victimă – Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Pedeapsă în sensul art. 7 din Convenție – Acuzație în materie penală – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)Revizuit juridic2021-03-18 10:24:35
HotărâreMihancea împotriva României (Cererea nr. 26354/14)MihanceaRomânia Art. 6 § 1 din ConvențieDreptul de acces la o instanță – Atingere adusă dreptului de acces la o instanță – Ajutor public judiciar – Anularea recursului pentru neplata taxei judiciare de timbru – Încălcarea art. 6 § 1 din Convenție – Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată – Termenele care reglementează depunerea documentelor sau introducerea căilor de atac – Buna administrare a justiției – Respectarea principiului securității juridiceRevizuit juridic2021-03-18 10:20:28
HotărâreButurugă împotriva României (Cererea nr. 56867/15)ButurugăRomâniaArt. 3 – Art. 8 (Convenție)Obligații pozitive – Respectarea secretului corespondenței – Violența cibernetică ca formă de violență domestică – Neîndeplinirea de către autorități a obligației de a aborda ancheta penală din perspectiva violenței conjugale – Neexaminarea pe fond a plângerii privind violența cibernetică strâns legată de plângerea privind violențe conjugale – Necesitatea de a surprinde în mod global fenomenul violenței domestice în toate formele saleRevizuit juridic2021-03-17 14:41:32
DecizieAdrian Mihai Ionescu împotriva României (Cererea nr. 36659/04)Adrian Mihai IonescuRomâniaArt. 6 – Art. 13 (Convenție)Nerespectarea obligațiilor contractuale – Lipsa de publicitate a procedurii – Lipsa de acces la o instanță – Refuzul de a încuviința cererea de probe – Oportunitatea probelor propuse – „Prejudiciul important”Revizuit juridic2021-03-17 09:14:04
HotărâreS.C. Uzinexport S.A. împotriva României (Cererea nr. 43807/06)S.C. Uzinexport S.A.RomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDreptul la un proces echitabil – Principiul securității raporturilor juridice – Autonomia autorităților judiciare naționale în exercitarea puterii lor de interpretare – Încălcarea art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a nerespectării principiului securității raporturilor juridice – Dreptul la respectarea bunurilor propriiRevizuit juridic2021-03-03 10:59:33
HotărâreLăcătuș și alții împotriva României (Cererea nr. 12694/04)Lăcătuș și alțiiRomâniaArt. 3 din Convenție – Art. 8 din Convenție – Art. 6 § 1 din Convenție – Art. 14 coroborat cu art. 6 și art. 8 din Convenție – Art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDreptul de acces la o instanță – Dreptul la respectarea vieții private și de familie și a domiciliului – Protecția proprietății – Calitatea de victimă – Jurisdicția ratione temporis a Curții Europene a Drepturilor Omului -Incompatibilitate ratione temporis cu dispozițiile Convenției – Termenul de șase luni – Interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante – Obligații pozitive ale statului – Obligații negative ale statului – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Durata rezonabilă a procedurii – Dreptul la respectarea bunurilor – Discriminare – Diferență de tratament aplicată victimelor evenimentelor de la Hădăreni din septembrie 1993 – Încălcare a art. 3 și a art. 8 din Convenție – Încălcare a art. 6 § 1 din Convenție – Încălcare a art. 14 coroborat cu art. 6 și art. 8 din ConvențieRevizuit juridic2021-03-03 10:57:15
DecizieTunaru împotriva României (decizie privind admisibilitatea) (Cererea nr. 66381/09)TunaruRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 14 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieRegimul juridic al contractului colectiv de muncă – Drepturi salariale neacordate – Decizie de inadmisibilitateRevizuit juridic2021-02-25 16:13:25
HotărâreAlecu și alții împotriva României (Cererea nr. 56838/08)Alecu și alțiiRomâniaArt. 2 – Art. 3 – Art. 6 – Art. 13 – Art. 14 (din Convenție)Durata procedurii – Lipsa unei căi de atac efective – Neînceperea urmăririi penale ca urmare a intervenției prescripției – Relele tratamente din timpul represiunii manifestațiilor anticomuniste din decembrie 1989 – Ancheta eficientă cu privire la decesul manifestanților din decembrie 1989 – Excepția de necompetență ratione temporis – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Lipsa calității de victimăRevizuit juridic2021-02-24 09:40:11
HotărâreAndreea-Marusia Dumitru împotriva României (Cererea nr. 9637/16)Andreea-Marusia DumitruRomâniaArt. 2 din Convenție – Art. 6 din ConvențieÎncălcarea art. 2 din Convenție sub aspect material – Încălcarea art. 2 din Convenție sub aspect procedural – Dreptul la viață – Rele tratamente – Organizația neguvernamentală Romani CRISS – Legea nr. 17 din 11 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor – Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor – Recurgere la forță – Recurgere absolut necesară la forță – Vătămare potențial fatală cauzată de folosirea armelor de foc de către agenți de poliție pentru a opri o tentativă de furt – Forță potențial letală – Armă neletală – Tratamente contrare art. 2 din Convenție – Uz de armă în legitimă apărare – Principii generale privind recurgerea la forță letală – Sistem de garanții adecvate și efective împotriva caracterului arbitrar și a abuzului de forță – Vătămare corporală care a pus în pericol viața – Obligații negative care decurg din Convenție – Obligații pozitive care decurg din Convenție – Lipsa de celeritate a procedurii – Obligația statului de a proteja dreptul la viațăRevizuit juridic2021-02-15 12:09:01
HotărâreYașar împotriva României (Cererea nr. 64863/13)YașarRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor – Confiscarea navei reclamantului utilizată pentru pescuitul ilegal de o terță persoană – Reaua-credință a reclamantului, stabilită de instanțele naționale în cadrul unei proceduri contradictorii – Inexistența unei sarcini excesiveRevizuit juridic2021-02-12 11:25:12
HotărâreCînța împotriva României (Cererea nr. 3891/19)CînțaRomâniaArt. 8 din Convenție – Art. 14 din ConvențieRespectarea vieții de familie – Restrângerea dreptului de vizitare al reclamantului pe baza tulburării lui psihice, fără evaluarea impactului asupra aptitudinilor lui de îngrijire sau asupra siguranței copilului – Lipsa de evaluare a interesului superior al copilului sau a stării actuale de sănătate a reclamantului – Discriminare – Lipsa motivelor convingătoare din partea statului pârât pentru a respinge prezumția de discriminareRevizuit juridic2021-02-12 11:23:35
HotărâreBogdan împotriva României (Cererea nr. 36889/18)Bogdan CameliaRomânia Art. 6 § 1 din Convenție – Art. 8 din ConvențieDreptul de acces la o instanță – Dreptul la respectarea vieții private – Apărarea reputației profesionale – Principiul securității raporturilor juridice – Nerespectarea principiului securității raporturilor juridice – Regimul incompatibilităților și interdicțiilor aplicabil magistraților – Dreptul la o cale de atac efectivă – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Criteriile Eskelinen – Hotărârea Vilho Eskelinen și alții împotriva Finlandei [(MC), nr. 63235/00, CEDO 2007–II] – Dreptul la reputație – Obligația de epuizare a căilor de atac interne – Interdicția temporară de a exercita profesia de judecător – Cercetare disciplinară – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor – Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – Consiliul Superior al Magistraturii – Inspecția Judiciară – Acțiune disciplinarăRevizuit juridic2021-02-05 14:04:42
HotărâreMuhammad și Muhammad împotriva României (Cererea nr. 80982/12)Muhammad și MuhammadRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 7Art. 1 din Protocolul nr. 7 – Garanții procedurale în cazul expulzării străinilor – Expulzare pronunțată de o instanță din motive de securitate națională pe baza informațiilor clasificate secrete necomunicate reclamanților și în lipsa unor garanții compensatorii suficiente – Dreptul de a fi informat cu privire la elementele faptice relevante care au stat la baza deciziei de expulzare – Dreptul de a avea acces la conținutul documentelor și informațiilor invocate de autoritatea națională competentă – Restrângerile aduse acestor drepturi trebuie să fie justificate în mod corespunzător de către o autoritate independentă și competentă și să fie suficient contrabalansate de factori compensatorii, în special de garanții procedurale – Controlul strict al factorilor compensatorii în lipsa unei verificări riguroase, din partea autorităților interne, a necesității importantelor restrângeri aduse drepturilor reclamanților – Caracterul inadecvat al informațiilor furnizate reclamanților în ceea ce privește motivele expulzării acestora, desfășurarea procedurii și drepturile de care beneficiau – Ineficacitatea apărării asigurate de avocați care nu au avut acces la informațiile din dosarul cauzei – Intervenția celei mai înalte instanțe judiciare constituie o garanție importantă, dar insuficientă în lipsa informațiilor privind natura și intensitatea controlului exercitatRevizuit juridic2021-02-04 07:43:13
DecizieTNB împotriva României (Cererea nr. 18522/05)TNBRomâniaArt. 35Tardivitate – Neepuizare căi de atac interne – Executarea hotărârilor judecătorești – Termen rezonabilRevizuit juridic2021-01-28 11:42:09
HotărâreTNB și CD împotriva României (Cererea nr. 40067/06)TNB și CDRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1 – Art. 6 § 1 din ConvențieFurnizarea apei potabile – Furnizarea apei potabile din rețeaua publică de distribuție – Refuzul de a autoriza executarea unui branșament direct la rețeaua publică de distribuție a apei potabile – Societatea concesionară a serviciului public de distribuție a apei potabile – Alimentare cu apă potabilă – Obligația concesionarului serviciului public de distribuție a apei potabile de a asigura branșamentul fiecărui imobil – Absența obligației concesionarului serviciului public de distribuție a apei potabile de a asigura branșamentul fiecărui apartament dintr-un imobil – Avize – Autorizații – Penalitate cu titlu cominatoriu – Lipsa asistenței din partea autorităților statului – Piedici nelegale impuse de vecini în alimentarea cu apă a locuinței reclamantului/reclamanțilorRevizuit juridic2021-01-28 11:41:27
HotărâreKövesi împotriva României (Cererea nr. 3594/19)KövesiRomâniaArt. 6 - Art. 10 - Art. 13Accesul la o instanță – Imposibilitatea procurorului șef de a contesta efectiv încetarea prematură a mandatului – Absența controlului jurisdicțional asupra legalității deciziei de revocare – Calea de atac limitată – Libertatea de exprimare – Încetarea prematură a mandatului procurorului șef – Anchetarea infracțiunilor de corupție – Decretul Președintelui ca act administrativ – Raportul de evaluare privind prevenirea corupției în rândul membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor din România, adoptat de GRECO – Criteriile Eskelinen privind accesul la o instanță – Excepția privind termenul de șase luni – Excepția privind neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2021-01-22 10:38:24
DecizieTripon împotriva României (Cererea nr. 27062/04)TriponRomâniaArt. 6 § 2 din ConvențieDreptul la respectarea prezumției de nevinovăție – Desfacerea contractului de muncă al unui salariat arestat mai mult de 60 de zile – Arestare preventivă – Principiul jura novit curia – Încălcarea prezumției de nevinovățieRevizuit juridic2021-01-18 14:39:17
HotărâreRemus Tudor împotriva României (Cererea nr. 19779/11)Remus TudorRomâniaArt. 3 din ConvențieDrepturile deținuților – Condiții de detenție – Condiții materiale de detenție necorespunzătoare – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante – Fumatul pasiv în penitenciare – Supraaglomerarea în penitenciar – Condiții de igienă necorespunzătoare în penitenciar – Condiții de detenție contrare art. 3 din Convenție – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Prag minim de gravitate – Spațiu individual în celulele colective – Nivel inevitabil de suferință inerent detenției – Tratamente degradante – Separarea fumătorilor de nefumători în detențieRevizuit juridic2021-01-18 14:35:09
HotărâreBocu împotriva României (Cererea nr. 58240/14)BocuRomâniaArt. 8 din ConvențieAcțiune în stabilirea paternității – Acțiune în tăgada paternității – Recunoașterea unui copil născut în afara căsătoriei – Revizuirea unei hotărâri judecătorești – Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Radierea de pe rol a unei cereri – Respingerea cererii de radiere – Declarație unilaterală – Inexistența oricărei posibilități de a contesta, în lumina unor noi probe biologice, stabilirea paternității printr-o hotărâre judecătorească definitivă – Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată – Nestabilirea cu suficientă certitudine a faptului că reclamantul ar putea obține redeschiderea procedurii interne în cazul în care Curtea ar decide să accepte declarația unilaterală a Guvernului pârât și să procedeze la radierea de pe rol – Respingerea cererii de redeschidere a unei proceduri în stabilirea paternității unui copil născut în afara căsătoriei pe baza unei probe științifice inaccesibile la data acțiunii în stabilirea paternității – Expertiza medico-legală extrajudiciară efectuată cu acordul copilului care a devenit majorRevizuit juridic2021-01-13 14:52:04
HotărâreAlexandru Enache împotriva României (Cererea nr. 16986/12)Alexandru EnacheRomâniaArt. 3 din Convenție – Art. 14 din Convenție coroborat cu art. 8Condiții de detenție – Condiții materiale de detenție necorespunzătoare – Discriminare în exercitarea dreptului la respectarea vieții de familie – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante („CPT”) – Obligație pozitivă – Marja de apreciere a statului la punerea în aplicare a politicii sale penale – Diferență de tratament – Discriminare – Diferență de tratament interzisă în sensul art. 14 coroborat cu art. 8 din Convenție – Supraaglomerarea în penitenciar – Condiții de igienă necorespunzătoare în penitenciar – Măsură menită să protejeze interesul superior al copilului nou–născutRevizuit juridic2021-01-11 13:55:16
HotărâreLingurar și alții împotriva României (Cererea nr. 5886/15)Lingurar și alțiiRomâniaArt. 3 – Art. 8 – Art. 14 (din Convenție)Falsul privind identitatea – Furtul calificat – Purtarea abuzivă – Ultrajul – Lipsa mandatului de percheziție – Relele tratamente – Excepția întemeiată pe neepuizarea căilor de atac interne – Dreptul la respectarea vieții private și de familie și a domiciliului – Noțiunea de domiciliu potrivit cauzei Winterstein și alții împotriva Franței – Discriminarea bazată pe apartenența la etnia romă – Razia parțială – Razia totalăRevizuit juridic2021-01-04 13:30:45
HotărâreBrudan împotriva României (Cererea nr. 75717/14)BrudanRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 13 din ConvențieDurata excesivă a procedurii – Dreptul la o cale de atac efectivă – Răspunderea obiectivă a statului – Termen rezonabil – Cale de atac efectivă – Neepuizarea căilor de atac interne – Durata excesivă a procedurii penale – Dreptul la un proces echitabil – Obligații pozitiveRevizuit juridic2021-01-04 13:27:41
DecizieDîrjan și Ștefan împotriva României (Cererea nr. 14224/15)Dîrjan și ȘtefanRomâniaArt. 3 din ConvențieCondiții materiale de detenție – Condiții de detenție necorespunzătoare – Supraaglomerarea în penitenciar – Condiții de detenție contrare art. 3 din Convenție – Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate – Executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare – Recursul compensatoriu – Reducere a pedepsei pentru privarea de libertate în condiții de detenție necorespunzătoare – Tratamente inumane și degradante – Cerința respectării termenului de 6 luni – Calitatea de victimă – InadmisibilitateRevizuit juridic2020-12-30 10:51:42
HotărâreGiurgi împotriva României (Cererea nr. 40124/13)GiurgiRomâniaArt. 6 § 1 din ConvențieDreptul la un proces echitabil – Procedură de contestare a unei amenzi contravenționale – Răsturnarea prezumției de temeinicie a procesului– verbal – Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice – Cerințele unui proces echitabil în materie penală – Acuzație în materie penală – „Criteriile Engel” – Încadrarea juridică a infracțiunii în dreptul intern – Natura infracțiunii – Gradul de severitate a sancțiunii – Asigurarea ordinii în timpul manifestațiilor publice – Sancțiune cu conotație penală – Aplicabilitatea laturii penale a art. 6 din Convenție – Garanțiile unui proces echitabilRevizuit juridic2020-12-23 14:01:51
HotărâreFlorin Andrei împotriva României (Cererea nr. 33228/05)Florin AndreiRomâniaArt. 3 din ConvențieCondițiile de detenție din centrele de reținere și arestare preventivă – Fumatul pasiv în locurile de detenție – Asistența religioasă în locurile de detenție – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Condiții materiale de detenție – Supraaglomerarea carcerală – Condiții necorespunzătoare de igienă – Lipsa accesului la toalete – Nivel inevitabil de suferință inerent detenției – Prag minim de gravitate – Spațiu individual în celulele colective – Dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religieRevizuit juridic2020-12-21 12:11:19
HotărâreNeagoe împotriva României (Cererea nr. 23319/08)NeagoeRomâniaArt. 6 § 2 din ConvențieÎncălcarea dreptului la prezumția de nevinovăție – Dreptul la prezumția de nevinovăție – Dreptul la un proces echitabil – Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Recomandarea Rec(2003)13 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind furnizarea de informații prin intermediul mass–media în legătură cu procesele penale – Informarea publicului prin intermediul mass–media – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Cale de atac internă efectivă – Cale de atac în fața unei instanțe naționale în sensul Convenției – Excepție de tardivitateRevizuit juridic2020-12-17 09:54:27
HotărâreDimitrie Dan Popescu și alții împotriva României (Cererea nr. 39480/03 și alte 24)Dimitrie Dan Popescu și alții RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDrept de proprietate – Principiul securității raporturilor juridice – Bunuri imobile naționalizate – Drept la respectarea bunurilor – Încălcare a dreptului la respectarea bunurilor – Scoaterea de pe rol a unei cereri – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Imposibilitatea de a redobândi posesia bunurilorRevizuit juridic2020-12-17 09:51:57
HotărârePotoroc împotriva României (Cererea nr. 37772/17)PotorocRomâniaArt. 3 din ConvențieCondiții de detenție – Persoană aflată în detenție care folosește scaunul cu rotile și necesită asistență permanentă – Deținuți cu handicap fizic – Întreruperea executării pedepsei din motive medicale – Pedepse sau tratamente inumane ori degradante – Condiții de detenție compatibile cu respectarea demnității umane – Lipsa unei îngrijiri medicale adecvate – Detenția în condiții necorespunzătoare a unei persoane bolnave – Cerința respectării termenului de 6 luniRevizuit juridic2020-12-11 10:21:07
HotărâreAftanache împotriva României (Cererea nr. 999/19)AftanacheRomâniaArt. 2 din Convenție – Art. 5 § 1 din ConvențieDreptul la viață al oricărei persoane – Competență ratione materiae – Obligații pozitive – Obligații pozitive care revin statelor în domeniul îngrijirilor medicale – Acuzații de neglijență medicală – Marja de apreciere a statului contractant – Lipsire de libertate în mod ilegal – Dreptul la libertate – Aplicabilitatea art. 5 § 1 în cazul lipsirii de libertate de foarte scurtă durată – Anchetă eficientăRevizuit juridic2020-12-11 10:18:36
HotărâreApostu împotriva României (Cererea nr. 22765/12)ApostuRomâniaArt. 3 din Convenție – Art. 5 § 4 din Convenție – Art. 8 din ConvențieCondiții de detenție – Condiții necorespunzătoare de transport între penitenciare – Interceptarea convorbirilor telefonice particulare în penitenciar – Infracțiuni de corupție – Direcția Națională Anticorupție („DNA”) – Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – Comitetul Helsinki–România – Persoane private de libertate care aparțin unor grupuri vulnerabile – Ghid de bune practici privind cooperarea între instanțe, parchetele de pe lângă acestea și mass–media – Accesul publicului la dosarele instanțelor judecătorești – Rele tratamente – Prag minim de gravitate – Nivel inevitabil de suferință inerent detenției – Spațiu personal – Tratament degradant în sensul art. 3 din Convenție – Neepuizarea căilor de atac interne – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Dreptul la întâlniri confidențiale cu un avocat – Comunicarea confidențială cu avocatul – Dreptul la reputație – Obligații pozitive – Dreptul la viață privată – Scurgerea de informații din dosarul penal către presă – Ingerință în exercitarea dreptului la respectarea vieții private prin scurgerea unor informații fără caracter public către presăRevizuit juridic2020-11-27 08:24:56
HotărâreStoian împotriva României (Cererea nr. 289/14)StoianRomâniaArt. 8 din Convenție – Art. 14 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 12 – Art. 2 din Protocolul nr. 1Persoană cu dizabilități – Înscrierea la o școală din învățământul de masă – Obligația autorităților de a asigura accesul la educație – Obligația de a adapta unitățile de învățământ pentru a include copiii cu dizabilități – Asistență individualizată din partea profesorului – Educație incluzivă – Obligația autorităților de a oferi un mediu de lucru rezonabil „care să nu impună o sarcină disproporționată sau nejustificată” – Alocarea de resurse pentru a răspunde nevoilor educaționale ale copiilor cu dizabilități – Dreptul la instruireRevizuit juridic2020-11-24 09:32:42
HotărâreMichnea împotriva României (Cererea nr. 10395/19)MichneaRomâniaArt. 8 (din Convenție)Respectarea vieții de familie – Respingerea de către instanța națională a cererii de înapoiere a copilului în Italia – Autoritatea părintească exercitată în comun de ambii părinți înainte de îndepărtarea copilului – Nicio explicație privind prioritatea dată de instanța națională domiciliului din România al părinților față de elementele factuale clare care indicau o viață de familie în Italia – Întemeierea pe constatări ale CJUE într-o altă cauză fără a face vreo examinare a diferenței contextuale între acel caz și cazul reclamantului – Refuzul instanței naționale nu este în concordanță cu faptele sau cu scopul Convenției de la Haga de a proteja interesul superior al copilului prin restabilirea status quo-ului și prin asigurarea întoarcerii imediate în țara în care își avea reședința obișnuită în cazul răpirii ilegale – Constatarea că reședința obișnuită se afla în Italia și existența custodiei comune ar fi în mod normal suficiente pentru a concluziona că îndepărtarea copilului din Italia fără consimțământul reclamantului este un fapt ilicit în termenii Convenției de la Haga – Constatarea inaplicabilității la nivel național a Convenției de la Haga – Neidentificarea interesului superior al copilului și neluarea acestuia în considerare în examinarea situației familiei – Interpretarea și aplicarea Convenției de la Haga și a Regulamentului Bruxelles II bis nu au asigurat garanțiile din art. 8 – Decizia de a acorda prioritate cereriiRevizuit juridic2020-11-19 08:44:11
HotărâreJ.D. și A. împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 32949/17)J.D. și A.Regatul UnitArt. 14 din Convenție coroborat cu art. 8 din Convenție și cu art. 1 din Protocolul 1Discriminare – Persoane cu dizabilități – Prestații sociale – Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități – Dreptul persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat de viață pentru ele și familiile lor – Dreptul persoanelor cu dizabilități la alimentație, îmbrăcăminte și locuință adecvate – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) – Dizabilitate – Gen – Tratament discriminatoriu contrar art. 14 din Convenție coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 – Dreptul la respectarea bunurilor – Calitatea de victimă din perspectiva Convenției – Inadmisibilitatea ratione materiae a unei cereri – Interzicerea discriminării – Diferență de tratament – Obligații pozitive – Violența domestică – Marjă de apreciereRevizuit juridic2020-11-19 08:31:29
HotărâreEbrahimian împotriva Franței (Cererea nr. 64846/11)EbrahimianFranțaArt. 9 (din Convenție)Libertatea de a–și manifesta religia – Asistentă socială la o secție de psihiatrie – Funcționar în sectorul public – Purtarea unui semn religios – Acoperământ de cap – În exercitarea funcției – Nereînnoirea contractului de muncă ca urmare a refuzului reclamantei de a renunța la acoperământ – Procedură disciplinară – Exprimarea apartenenței la religia musulmană – Aviz al Consiliului de Stat care prevede principiul laicității și al neutralității funcționarilor publici – Manifestare ostentativă a religiei, incompatibilă cu spațiul de neutralitate pretins de serviciul publicRevizuit juridic2020-11-13 14:16:28
HotărâreUlemek împotriva Croației (Cererea nr. 21613/16)UlemekCroațiaArt. 35 § 1 ~ Art. 13 ~ Art. 3 ~ Art. 8 ~ Art. 6 § 1 (din Convenție)Condiții de admisibilitate – Condiții de detenție necorespunzătoare – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) – Epuizarea căilor de atac interne – Cale de atac internă efectivă – Dreptul la un recurs efectiv – Cerința respectării termenului de 6 luni – Principiul subsidiarității – Tratamente inumane ori degradante – Cerința spațiului personal – Tratamente degradante incompatibile cu cerințele art. 3 din Convenție – Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Caracterul eficient al căilor de atac preventive și al celor compensatoriiRevizuit juridic2020-10-30 14:36:47
HotărâreVereș împotriva României (Cererea nr. 47615/11)VereșRomâniaArt. 3 (din Convenție)Art. 3 – Rele tratamente din partea unui agent de poliție – Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale – Persoană aflată în întregime sub controlul poliției – Leziuni cauzate de un tratament pentru care statul pârât este răspunzător – Nedispunerea de către parchet a unei expertize medico-legale – Lipsa unei anchete efectiveRevizuit juridic2020-10-29 13:59:39
HotărâreMagyar Kétfarkú Kutya Párt împotriva Ungariei (Cererea nr. 201/17)Magyar Kétfarkú Kutya PártUngaria Art. 10 (din Convenție)Art. 10 – Libertatea de exprimare – Libertatea de a comunica informații – Bază legală insuficient de previzibilă pentru o amendă aplicată unui partid politic pentru punerea la dispoziție a unei aplicații pentru dispozitive mobile care permitea alegătorilor să facă schimb de fotografii anonime ale buletinelor lor de vot – Caracterul imprecis al principiului „exercitării drepturilor în conformitate cu scopul lor” – Cadru juridic intern care nu exclude caracterul arbitrar în aplicarea sa – Restricții privind libertatea de exprimare a partidelor politice în contextul unor alegeri sau al unui referendum care necesita o supraveghere riguroasăRevizuit juridic2020-10-27 11:06:29
HotărâreSher ș.a. împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 5201/11)Sher ș.a.Regatul UnitArt. 5 ~ Art. 6 ~ Art. 8 (din Convenție)Participare la săvârșirea, pregătirea și instigarea la acte de terorism – Arestare necesară pentru a permite anchetarea promptă și eficientă a infracțiunii – Reținerea – Prelungirea arestării – Neepuizarea căilor de atac interne – Procedura de judecată închisă – Avocatul specialRevizuit juridic2020-10-27 08:29:00
HotărâreIlgar Mammadov împotriva Azerbaijanului (Cererea nr. 15172/13)Ilgar MammadovAzerbaijanArt. 5 § 1 lit. c) ~ Art. 18 ~ Art. 46 § 2 ~ Art. 46 § 4 (din Convenție)Hotărâri definitive ale CEDO – Forța obligatorie și executarea hotărârilor – Supravegherea executării unei hotărâri definitive a CEDO – Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei – Acuzații în materie penală – Dreptul la prezumția de nevinovăție – Stat de drept – Detenție arbitrară – Fapt internațional ilicit – Refuzul de a se conforma unei hotărâri definitive a CEDO – Dreptul la libertate și la siguranță – Arestare sau detenție legală – Limitarea folosirilor restrângerilor drepturilorRevizuit juridic2020-10-20 13:50:58
HotărâreLascău împotriva României (Cererea nr. CEDO-39855/13)LascăuRomânia Art. 6 (din Convenție)Primirea de foloase necuvenite – Spălarea banilor – Luarea de mită – Complicitatea la evaziunea fiscală – Complicitatea la fals material în înscrisuri oficiale – Complicitatea la bancrută frauduloasă – Probe incriminatoare obținute în urma ascultării conversațiilor telefonice ale reclamantului și ale rudelor – Retractarea declarațiilor martorilor – Autodenunțul – Condamnare în lipsa administrării nemijlocite de probe și de mărturiiRevizuit juridic2020-10-16 14:04:49
HotărâreCengiz și alții împotriva Turciei (Cererea nr. 48226/10)Cengiz și alțiiTurciaArt. 10 – Art. 46 (din Convenție)Libertatea de exprimare – Decizie de blocare a YouTube dispusă de instanța internă – Încălcare a dreptului la libertatea de a primi și de a transmite informații și idei – Calitatea de victime a reclamanților - Utilizatori activi ai YouTube în activitatea didactică și de cercetare științifică – Lipsa bazei legale pentru a dispune blocarea unui site în totalitateRevizuit juridic2020-10-13 08:08:02
HotărâreMaria Mihalache împotriva României (Cererea nr. 68851/16)Maria MihalacheRomâniaArt. 6 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieControlul folosinței bunurilor – Neexecutarea hotărârii definitive de ridicare a ipotecii asupra unui bun și de excludere a oricărei obligații fiscale de plată pentru prejudiciul cauzat de altă persoană – Hotărâre lipsită de orice efect juridic ca urmare a poziției ferme a administrației fiscale cu privire la existența unei datorii de plată a reclamantei – Neremedierea unei erori atribuibile vămii și neconforme cu principiul bunei guvernări – Nerecunoașterea de către autorități a efectului de lucru judecat al hotărârii definitive și neimplementarea concluziilor acesteia prin executarea sa în totalitate – Sarcina excesivă impusă reclamanteiRevizuit juridic2020-10-06 11:52:43
HotărâreVoica împotriva României (Cererea nr. 9256/19)VoicaRomâniaArt. 8 din ConvențieArt. 8 – Respectarea vieții de familie – Hotărârea instanței naționale de înapoiere a copiilor din România în Franța – Deplasarea ilegală a copiilor din Franța, în sensul Convenției de la Haga, împiedicând eventuala exercitare de către tată a dreptului de vizitare – Examinarea de către instanțele interne a excepțiilor de înapoiere a copiilor invocate de mamă, reclamanta, în temeiul art. 13 din Convenția de la Haga – Examinarea întregului context familial, inclusiv a acuzațiilor de acte de violență comise de tată – Identificarea și examinarea corespunzătoare a interesului superior al copiilor atunci când s-a decis să nu se acorde importanță integrării acestora în noul mediu din România – Menținerea contactului cu Franța și cu cultura franceză pentru a facilita înapoierea acestora – Neaudierea copiilor de către instanțele naționale din cauza vârstei fragede – Interpretarea și aplicarea în mod suficient de către instanțele naționale a Convenției de la Haga și a Regulamentului Bruxelles II bis pentru asigurarea garanțiilor art. 8Revizuit juridic2020-10-06 11:38:58
HotărâreLópez Ribalda și alții împotriva Spaniei (Cererea nr. 1874/13)López Ribalda și alțiiSpaniaArt. 8 din Convenție – Art. 6 din ConvențieDreptul la respectarea vieții private – Supraveghere video efectuată cu încălcarea dreptului la respectarea vieții private – Asigurarea protecției efective a dreptului la respectarea vieții private – Protecția datelor cu caracter personal – Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal – Suspiciuni rezonabile privind comiterea unor abateri grave – Obligații pozitive – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Sfera noțiunii „viață privată” – Supravegherea video la locul de muncă – Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2020-09-30 12:46:11
HotărâreSigurður Einarsson și alții împotriva Islandei (Cererea nr. 39757/15)Sigurður Einarsson și alțiiIslandaArt. 6 (din Convenție)Criza financiară din toamna anului 2008 – Faliment bancar – Tranzacții efectuate înainte de falimentul băncii – Anchetă penală – Încălcarea de obligații fiduciare – Acordarea de împrumuturi necolateralizate fără autorizațiile adecvate – Manipularea pieței – Ridicarea în cursul anchetei a unei cantități uriașe de documente și date electronice – Căutarea în datele electronice cu ajutorul unui sistem Clearwell – Dreptul de acces al inculpaților la probele parchetului – Nesolicitarea de către reclamanți a unei hotărâri judecătorești pentru accesul la „colectarea completă de date” sau pentru ca alte căutări suplimentare să fie realizate – Refuzul martorilor aflați în străinătate de a da declarații sau de a fi audiați în ședință publică în Islanda – Lipsa de relevanță a audierii martorilor respectivi – Imparțialitatea unui judecător din completul de recurs din cauza calității soției sale de membru al Consiliului de administrație al ASF și a rolului fiului său în calitate de director al departamentului juridic al bănciiRevizuit juridic2020-09-30 12:35:55
Hotărâre revizuităAna Ionescu și alții împotriva României (Cererea nr. 19788/03)Ana IonescuRomâniaArt. 41 din ConvențieReparație echitabilă – Revizuire – Sumele acordate reclamantului decedat care urmează să fie plătite moștenitoarei sale – Drept de proprietate – Despăgubire pentru prejudiciul material – Despăgubire pentru prejudiciul moralRevizuit juridic2020-09-15 07:28:51
HotărâreMarius Alexandru și Marinela Ștefan împotriva României (Cererea nr. 78643/11)Marius Alexandru și Marinela ȘtefanRomâniaArt. 2 din ConvențieArt. 2 – Anchetă efectivă – Nestabilirea cauzelor dezrădăcinării arborelui aflat la originea unui accident de circulație mortal și existența unei eventuale neglijențe din partea autorităților – Omiterea strângerii și păstrării unor probe esențiale – Durata de 8 ani și 6 luni nejustificată și imputabilă autorităților – Acțiune în răspundere civilă delictuală fără șanse reale de finalizare – Obligații pozitive – Lipsa unei omisiuni a statului de a proteja viața pasagerilor din autoturism – Existența unui cadru normativ având ca obiect prevenirea accidentelor cauzate de plantațiile rutiereRevizuit juridic2020-09-07 14:11:06
HotărâreEremia și alții împotriva Republicii Moldova (Cererea nr. 3564/11)EremiaMoldovaArt. 3 – Art. 8 – Art. 14 (din Convenție)Interzicerea torturii – Dreptul la respectarea vieții private și de familie – Interzicerea discriminării – Violență domestică – Ordonanță de protecție față de soțul violent – Încălcare – Plângere penală – Sancțiuni administrative – Suspendarea urmăririi penale – Obligația statului de a proteja drepturile celor aflați sub jurisdicția sa – Anchetă penală ineficientă – Asigurarea de către stat a protecției împotriva violențelor comise de persoane particulareRevizuit juridic2020-09-02 09:57:15
HotărâreCegolea împotriva României (Cererea nr. 25560/13)CegoleaRomâniaArt. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Art. 14 din ConvențieLipsa unui control judecătoresc – Justificarea insuficientă – Discriminare față de exercitarea dreptului de a candida la alegerile parlamentare – Acordarea statutului de utilitate publică – Statutul de utilitate publică, condiție pentru o fundație pentru a putea participa la alegeri – Minoritățile naționale reprezentate în Parlament – Minoritățile naționale nereprezentate în Parlament – Excepția de neconstituționalitate respinsă – Termenul pentru depunerea candidaturii la alegerile parlamentare – Existența unui dublu sistem de evaluare a candidaturilor organizațiilor minorităților naționale la alegeri parlamentare – Scopul legitim urmărit prin diferența de tratamentRevizuit juridic2020-08-28 13:03:29
HotărârePlechkov împotriva României (Cererea nr. 1660/03)PlechkovRomâniaArt. 7; Art. 1 din Protocolul nr. 1Pescar bulgar - Pescuit ilegal în perioada prohibitivă - Zona economică exclusivă română - Condamnare penală și confiscarea navei - Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării - Contradicții între dispozițiile convenției respective și legislația română - Inexistența unui acord între România și Bulgaria privind zonele reciproce - Hotărâri contradictorii ale instanțelor române - Inexistența unei dispoziții în legea română privind confiscarea navelor în acest caz - Principiul legalității incriminării - Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2020-08-26 08:20:09
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 152 Mai 2012 Albu și alții împotriva României -34796/09Albu și alțiiRomâniaArt. 6; Art. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieRaportul privind statul de drept, întocmit de Comisia de la Veneția, 25–26 martie 2011; Suplimentul postului; Încetarea unor drepturi salariale; Recursul în interesul legii; BunRevizuit juridic2020-08-25 08:05:51
HotărâreCouderc și Hachette Filipacchi Associés împotriva Franței (Cererea nr. 40454/07)Couderc et Hachette Filipacchi AssociésFranțaArt. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare – Prințul suveran al Principatului Monaco – Copil născut în afara căsătoriei – Interviu în cotidianul Paris Match cu mama copilului – Publicarea de fotografii – Nerecunoașterea copilului – Mențiune pe marginea certificatului de naștere al copilului – Condamnare de către instanțele franceze – Gravitatea intruziunii în viața privată și consecințele pe care le are publicarea fotografiei pentru persoana vizată – Publicarea de fotografii ale unei persoane pentru a ilustra informații care aduc atingere vieții sale private – Contribuția presei la o dezbatere de interes general – Notorietatea persoanei vizateRevizuit juridic2020-08-20 13:52:26
HotărâreMircea împotriva României (Cererea nr. 17274/13)Mircea RomâniaArt. 6 din ConvențieFurt calificat – Dreptul la un apărător în timpul urmării penale – Motive imperative pentru restrângerea asistenței judiciare – Declarații ale martorilor date în faza de urmărire penală – Citarea martorilor în timpul judecății – Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2020-08-07 13:18:56
HotărâreE.B. împotriva României (Cererea nr. 49089/10)E.B.RomâniaArt. 3 din Convenție – Art. 8 din ConvențieViol – Drepturile procesuale ale victimei – Violența împotriva femeilor – Abuzuri săvârșite împotriva persoanelor cu dizabilități – Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei – Combaterea violenței împotriva femeilor – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) – Obligații pozitive – Principiul jura novit curia – Rele tratamente – Dreptul la respectarea vieții privateRevizuit juridic2020-08-06 07:55:44
DecizieMan și alții împotriva României (Cererea nr. 39273/07)Man și alțiiRomâniaArt. 3 – Art. 8 – Art. 10 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1Jurnaliști – Anchetă penală – Șantaj și constituire de grup infracțional – Percheziții – Ridicarea de înscrisuri și baze de date – Arestare preventivă – Sechestru instituit asupra bunurilor și înghețarea conturilor reclamanților – Relatări ale mass-media privind procesul penal – Achitare în apel – Neepuizarea căilor de atac interne – Legalitatea mandatului de percheziție – Accesul liber al publicului la informații privind procedurile judiciare – Ridicarea bunurilor - simplă consecință a anchetei penaleRevizuit juridic2020-08-06 07:45:07
DecizieIlinca împotriva României (Cererea nr. 50882/15)IlincaRomâniaArt. 6 din ConvențieLegea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor – Deținerea armelor de foc – Pericol pentru ordinea publică, securitatea națională și integritatea fizică a persoanelor – Lipsa caracterului echitabil al procedurii – Principiul contradictorialității – Principiul egalității armelor – Informații clasificate – Proces echitabilRevizuit juridic2020-08-03 08:23:17
DecizieB.A.A. împotriva României (Cererea nr. 70621/16)B.A.A.RomâniaArt. 5 § 1 lit. c) din Convenție – Art. 5 § 3 din Convenție – Art. 6 § 1 din Convenție – Art. 6 § 2 din Convenție – Art. 18 din ConvențieArestare preventivă – Mandat european de extrădare – Dreptul la libertate și la siguranță – Extrădare – Acte de corupțieRevizuit juridic2020-07-31 07:32:12
DecizieAlexandru-Mihai Pop împotriva României (Cererea nr. 54494/11)Alexandru-Mihai PopRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție – Art. 13 din ConvențieTaxa pe poluare pentru autovehicule – Ordonanța de urgență nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule – Restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule – Înmatricularea unui autovehicul – Libera circulație a mărfurilor – Prima înmatriculare a unui vehicul în România – Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – Restituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – Timbru de mediu pentru autovehicule – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) – Dreptul contribuabilului de a obține rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii Europene – Dobânzi datorate contribuabililor – Dreptul la respectarea bunurilor – Neepuizarea căilor de atac interne – Caracterul adecvat al unei despăgubiri – Termen rezonabilRevizuit juridic2020-07-31 07:17:10
HotărâreMihalache împotriva României (MC) (Cererea nr. 54012/10)MihalacheRomâniaArt. 4 din Protocolul nr. 7Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori – Infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice – Refuzul de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei – Ordonanță a procurorului de scoatere de sub urmărire penală – Amendă administrativă – Gradul de pericol social al faptei comise – Ordonanță a parchetului ierarhic superior de infirmare a ordonanței de scoatere de sub urmărire penală și de redeschidere a urmăririi penale – „Achitare” și „condamnare” în sensul art. 4 din Protocolul nr. 7 – Caracter definitiv al ordonanței procurorului – Cale de atac ordinară pentru reclamant și extraordinară pentru procuror – Mecanism care permite redeschiderea urmăririi penale – Inexistența unor motive strict enumerate la art. 4 din Protocolul nr. 7 pentru redeschiderea procesuluiRevizuit juridic2020-07-31 06:50:15
HotărâreElisei-Uzun și Andonie împotriva României (Cererea nr. 42447/10)Elisei-Uzun și AndonieRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 din ConvențieDreptul la un proces echitabil – Dreptul la respectarea bunurilor – Încălcarea dreptului la un proces echitabil – Încălcarea dreptului la respectarea bunurilor – Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – Spor de fidelitate – Asistenți judiciari – Principiul securității juridice – Discriminare – Dreptul la un proces echitabil – Protecția proprietății – Bun – Cerințele de securitate juridică – Principiul contradictorialității – Încălcarea principiului contradictorialitățiiRevizuit juridic2020-07-24 12:30:24
HotărâreConvertito și alții împotriva României (Cererea nr. 30547/14)Convertito și alțiiRomâniaArt. 8 din ConvențieDreptul la respectarea vieții private – Atingere adusă dreptului la respectarea vieții private – Anularea diplomelor de licență – Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană – Excepția de neepuizare a căilor de atac interne – Ingerință prevăzută de lege – Ingerință necesară într-o societate democraticăRevizuit juridic2020-07-16 13:30:24
HotărâreN.D. și N.T. împotriva Spaniei (Cererea nr. 8675/15)N.D. și N.T.SpaniaArt. 4 (din Convenție)Interzicerea expulzărilor colective de străini – Returnarea imediată și forțată a străinilor de la o frontieră terestră, ca urmare a încercării unui număr mare de migranți de a o traversa în masă în mod ilegal – Lipsa unei distincții între neadmisia și expulzarea străinilor în scopul aplicabilității art. 4 din Protocolul nr. 4 – Disponibilitatea unui acces real și efectiv la posibilități de intrare legală în vederea solicitării protecției în temeiul art. 3 – Inexistența unor motive imperative pentru neutilizarea procedurilor oficiale de intrare, întemeiate pe fapte obiective de care statul pârât era răspunzător – Lipsa unei decizii individuale de îndepărtare, consecință a propriului comportament al reclamanțilorRevizuit juridic2020-07-13 08:55:01
DecizieElena Ilie împotriva României (Cererea nr. 26220/10)Elena IlieRomâniaArt. 6 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 din ConvențieRecuzarea și abținerea judecătorului – Imparțialitatea judecătorilor – Caracterul inechitabil al procesului civil – Lipsa de imparțialitate a judecătorilor – Teren – Naționalizare – Drept de proprietate – Cerere inadmisibilăRevizuit juridic2020-07-13 08:31:29
HotărâreNavalnyy împotriva Rusiei (MC) (Cererea nr. 29580/12)NavalnyyRusiaArt. 5 – Art. 6 – Art. 11 – Art. 14 – Art. 18 (din Convenție)Procedura de desfășurare a evenimentelor publice – Neîncuviințarea probelor cu înregistrări video și martori – Proces-verbal de transfer – Proces-verbal de contravenție – Proces-verbal de reținere administrativă – Reținerea administrativă – Procedura de neutralizare a unui eveniment public – Ordinul de neutralizare a evenimentului public – Principiul jura novit curia – Principiul in dubio pro reo – Dreptul la libertatea de întrunire pașnică – Garanțiile complementare oferite prin Convenție – Noțiunea de „întrunire pașnică” – Legea - accesibilă justițiabilului și previzibilă în efectele ei – Scopul legitim – Pluralitatea de scopuri – Abuzul de putere în dreptul administrativ – Sarcina probei – Valoarea probatorieRevizuit juridic2020-07-13 08:06:43
HotărâreZ.A. și alții împotriva Rusiei (Cererea nr. 61411/15)Z.A. și alțiiRusiaArt. 5 § 1 – Art. 3 (din Convenție)Reținerea unei persoane într-o zonă de tranzit – Reținerea unei persoane în zona de tranzit a unui aeroport – Lipsire de libertate nelegală – Lipsire de libertate nelegală, contrară cerințelor art. 5 § 1 din Convenție – Lipsire de libertate de facto – Compatibilitatea unei lipsiri de libertate de facto cu art. 5 § 1 din Convenție – Statutul de refugiat – Persoană care are nevoie de protecție internațională – Cerere de azil temporar – Convenția Organizației Națiunilor Unite privind statutul refugiaților din 1951 – Arestarea sau detenția legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu – Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) – „Asylum shopping” – Menținerea unei persoane în zona internațională a unui aeroport – Dreptul la libertate – Dreptul statelor de a controla intrarea străinilor pe teritoriul lor – Tratament inuman și degradant – Prag minim de gravitate – Interdicție cu caracter absolut – Respectarea demnității umane – Jurisprudența CEDO în materie de condiții de detenție – Tratamente degradante contrare art. 3 din Convenție – Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată – Încălcarea art. 5 § 1 din Convenție – Încălcarea art. 3 din ConvențieRevizuit juridic2020-06-03 07:39:55
HotărâreTimiș și alții împotriva României (Cererea nr. 54903/17)Timiș și alțiiRomâniaArt. 8 (din Convenție)Permisiunea de ieșire din penitenciar pentru participarea la înhumarea unei rude – „Comisia de recompense” din penitenciar – Judecătorul delegat cu supravegherea privării de libertate – Neepuizarea căilor de atac interne – Certitudinea și eficiența căilor de atac – Dreptul la respectarea vieții de familie – Ingerința „necesară într-o societate democratică”Revizuit juridic2020-05-13 07:25:47
HotărâreManolache și alții împotriva României (Cererea nr. 39635/17 și alte 3 cereri)Manolache și alțiiRomâniaArt. 8 (din Convenție)Permisiunea de ieșire din penitenciar pentru participarea la înhumarea unei rude – „Comisia de recompense” din penitenciar – Judecătorul delegat cu supravegherea privării de libertate – Neepuizarea căilor de atac interne – Certitudinea și eficiența căilor de atac – Dreptul la respectarea vieții de familie – Ingerința „necesară într-o societate democratică”Revizuit juridic2020-05-13 07:25:27
HotărâreIlias și Ahmed împotriva Ungariei (Cererea nr. 47287/15)Ilias și AhmedUngariaArt. 3 – Art. 5 – Art. 13 (din Convenție)Cererea de azil – Expulzarea – Procedura de azil – Principiul nereturnării conform Convenției Organizației Națiunilor Unite privind statutul refugiaților – Cererea de recunoaștere a statutului de refugiat – Imigrația în masă – Cererea de protecție internațională – Biroul European de Sprijin pentru Azil – Sistemul european comun de azil (SECA) – Țara de origine sigură – Țara terță sigură – Țara terță europeană sigură – Conceptul de primă țară de azil – Cererea ulterioară – Directiva privind condițiile de primire – Excepția privind termenul de 6 luniRevizuit juridic2020-05-11 13:54:23
Aviz consultativAVIZ CONSULTATIV privind recunoașterea în dreptul intern a unei legături de filiație între un copil născut în străinătate prin intermediul unei maternități de substituție și mama beneficiarăRevizuit juridic2020-04-29 07:44:24
HotărâreSocietatea Profesională Notarială „Etica” împotriva României (Cererea nr. 43190/10)Societatea Profesională Notarială „Etica”RomâniaArt. 8 din Convenție – Art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și corespondenței – Dreptul la respectarea bunurilor – Violarea de domiciliu – Abuzul în serviciu împotriva intereselor persoanelor – Indisponibilizarea bunului – Neepuizarea căilor de recurs interne – Incompatibilitatea ratione materiae – Incompatibilitatea ratione personae – Ingerința „prevăzută de lege” – Colectarea probelor în procesul penal – Probele din procesul penal ca și înscrisuri cu caracter confidențialRevizuit juridic2020-03-10 08:14:02
HotărâreFernandes de Oliveira împotriva Portugaliei (Cererea nr. 78103/14)Fernandes de OliveiraPortugaliaArt. 2 (din Convenție)Retrimiterea cauzei în fața Marii Camere – Cauză retrimisă în fața Marii Camere – Legea sănătății – Legea sănătății mintale – Internare voluntară – Internare nevoluntară – Persoane cu tulburări psihice – Persoane cu tulburări psihice grave – Îngrijiri de sănătate mintală – Dreptul fiecărei persoane de a se bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică și mintală – Dreptul la viață – Obligația pozitivă de a lua măsuri operaționale preventive – Obligația pozitivă care incumbă autorităților – Pretinse acte de neglijență medicală – Obligația pozitivă de a institui un cadru de reglementare – Neglijență medicală – Protejarea vieții pacienților – Obligația pozitivă de a pune în aplicare măsuri operaționale preventive – Risc real – Risc imediat – Calitatea legii – Persoană care suferă de o boală psihică – Risc real și imediat de sinucidere – Listă de criterii pertinente pentru evaluarea riscurilor de sinucidere – Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată – Obligația pozitivă de a lua măsuri preventive de ordin practic – Obligația statului de a proteja pacienții cu tulburări psihice – Categorii de persoane vulnerabile – Pacienții internați în instituții de psihiatrie – Implicarea statului în prevenirea suiciduluiRevizuit juridic2020-03-04 08:56:46
HotărâreLingurar împotriva României (Cererea nr. 48474/14)LingurarRomâniaArt. 3 – Art. 6 – Art. 14 (din Convenție)Motivele pretins rasiale ale organizării raziei poliției – Proporționalitatea forței folosite de agenții de aplicare a legii – Planul de intervenție al poliției – Pretinsa lipsă a unei anchete efectiveRevizuit juridic2020-03-04 08:56:35
HotărâreStrand Lobben ș.a. împotriva Norvegiei (Cererea nr. 7283/13)Strand Lobben ș.a.NorvegiaArt. 8 din ConvențieNou-născut – Internare a mamei și a copilului într-un centru pentru familie – Neîngrijirea copilului de către mamă – Servicii de protecție socială – Decizie de plasament de urgență – Necesitatea măsurii – Drept limitat de vizitare pentru mamă – Confirmarea deciziei de plasament în urma procedurii în fața instanței districtuale și a curții de apel – Cerere pentru revocarea deciziei de instituire a plasamentului – Retragerea autorității părintești – Încuviințarea adopției către părinții de plasament – Calitatea mamei de a formula plângere la CEDO în numele copilului – Punere în balanță a intereselor copilului și cele ale familiei sale biologice – Posibilitatea reunificării copilului cu familia sa biologică – Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2020-02-10 08:33:51
HotărâreNicolae Virgiliu Tănase împotriva României (Cererea nr. 41720/13)Nicolae Virgiliu Tănase RomâniaArt. 2 – Art. 3 – Art. 6 § 1 – Art. 8 – Art. 13 (din Convenție)Durată excesivă – Dreptul de acces la o instanță – Dreptul la o cale de atac efectivă – Accident de circulație – Magistrat – Funcționar al statului – Durata anchetei penale – Eficacitatea anchetei penale – Epuizarea căilor de atac interne – Anchetă efectivă – Prag minim de gravitate – Aplicabilitatea art. 3 din Convenție în cazul tratamentelor aplicate de persoane particulare – Intenția de a vătăma, de a umili sau înjosi persoana – Viață privată – Ingerințe arbitrare ale autorităților publice – Obligații pozitive – Conceptul de „viață privată” – Protecția integrității fizice și morale a unei persoane – Dreptul la sănătate – Dreptul la respectarea vieții private – Vătămare corporală care ridică o problemă în raport cu protecția vieții private a reclamantului în sensul art. 8 – Conducerea unui vehicul pe drumurile publice – Anchetă oficială efectivă – Obligația statului de a proteja dreptul la viață – Cerința epuizării căilor de atac interne – Dreptul la un proces echitabil – Drepturi și obligații cu caracter civil – Termen rezonabil – Principiul consacrat conform căruia, în general, Convenția nu garantează dreptul la începerea urmăririi penale față de terțiRevizuit juridic2020-02-10 08:31:19
HotărâreTău împotriva României (Cererea nr. 56280/07)Ioan TăuRomâniaArt. 6 § 1 și § 3 lit. c) și d) – Art. 5 § 1 – Art. 3 – Art. 8 (din Convenție)Dreptul la un proces echitabil – Proces echitabil – Garanțiile unui proces echitabil – Proces penal – Rețele internaționale de trafic de droguri – Trafic de droguri – Avocat ales – Avocat din oficiu – Arestare preventivă – Dreptul de a alege un avocat – Cerințe de independență și imparțialitate specifice unui judecător – Egalitatea armelor – Persoană acuzată de o infracțiune – Asistență juridică eficientă – Dreptul la apărare – Martor absent – Neepuizarea căilor de atac interne – Regula epuizării căilor de atac interne – Privarea de libertate în mod nelegal de către autorități – Reparație echitabilăRevizuit juridic2019-12-19 13:26:00
HotărâreIdentoba ș.a. împotriva Georgiei (Cererea nr. CEDO-73235/12)Identoba ș.a.GeorgiaArt. 3 și art. 8 din Convenție considerate separat sau în coroborare cu art. 13 și art. 14 din Convenție -- Art. 10, art. 11 și art. 14 din ConvențieDrepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgen (LGBT) – Drepturile omului ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgen – Minorități sexuale – Discriminarea pe motive de orientare sexuală și de identitate de gen – Demonstrație – Homofobie – Dreptul la libertatea de exprimare – Dreptul la libertatea de întrunire pașnică – Infracțiuni motivate de ură – Discurs de incitare la ură – viață privată – Rele tratamente – Dreptul la respectarea vieții private – Victimă directă – Victimă indirectă – Calitatea procesuală – Rele tratamente discriminatorii – Violență motivată de prejudecăți – Standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” – Deducții – Obligații pozitive – Obligații pozitive ale statelor părți la Convenție – Infracțiuni motivate de ură – Neepuizarea căilor de atac interne – Regula epuizării căilor de atac interne – Discriminare – Interdicția de discriminareRevizuit juridic2019-12-16 09:26:36
HotărâreIlnseher împotriva Germaniei (Cererea nr. 10211/12)IlnseherGermaniaArt. 6 § 1; art. 5 § 1; art. 5 § 1 lit. e); art. 7 § 1 din ConvențieLipsă de imparțialitate a instanței – Măsura de siguranță a internării medicale – Delincvență juvenilă – Dreptul la libertate – Principiul protecției încrederii legitime – Dreptul său de a fi ascultat – Dreptul la pronunțarea unei decizii într-un termen scurt – Condiții de detenție – pedeapsa cu închisoarea – Principiul neretroactivității legii penale – Comitetul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite – Comitetul contra torturii al Organizației Națiunilor Unite – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante – Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei – Alienat – Internare nevoluntară – Detenția persoanelor alienate – Expertiză medicală obiectivă – Detenție legală – Detenție potrivit căilor legale – Distincția între măsura de siguranță a internării medicale și pedeapsa cu închisoarea – Măsură de siguranță – Pedeapsă – Cerința celerității – Dreptul de a fi ascultat – Imparțialitate – Imparțialitatea magistratului – Dreptul la reabilitare – Principiul legalității în domeniul dreptului penal – Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane ori Degradante (CPT) – Garant al statului de dreptRevizuit juridic2019-12-03 14:27:51
HotărâreFlămânzeanu împotriva României (Cererea nr. 56443/11)FlămânzeanuRomâniaArt. 2 din Protocolul nr. 1Dreptul la instruire – Deținut – Cerere pentru înscrierea în învățământul gimnazial – Număr insuficient de elevi – Imposibilitatea înființării unei clase în penitenciar – Derogare legală – Cazuri excepționale și bine motivate – Obligația autorităților din educație de a garanta accesul deținuților la învățământul obligatoriuRevizuit juridic2019-12-03 14:09:27
HotărâreAntohi împotriva României (Cererea nr. 48093/15)AntohiRomâniaArt. 3; art. 6Proces penal – Complet format din judecător unic – Modificare repetată a componenței completului – Condamnare – Apel – Compunerea instanței – Principiul ascultării nemijlocite – Disponibilitate a transcrierilor declarațiilor martorilor – Dreptul la un proces echitabil – Interzicerea torturiiRevizuit juridic2019-11-18 11:11:52
HotărâreGeorgia împotriva Rusiei (Cererea nr. 13255/07)GeorgiaRusiaArt. 41; art. 46Cauză între state - Principiul de drept public internațional referitor la răspunderea statului - Faptă ilicită - Reparații complete pentru vătămarea cauzată de fapta internațională ilicită - Politică coordonată de arestare, reținere și expulzare a resortisanților georgieni - Reparație echitabilă - Stabilirea unui grup de oameni „suficient de precis și identificabil în mod obiectiv” - Acordarea unei sume globale - Mecanism efectiv pentru distribuirea sumelor victimelor individuale sub supravegherea Comitetului de Miniștri - Executarea hotărârilorRevizuit juridic2019-11-08 15:53:58
HotărâreCîrstea împotriva României (Cererea nr. 10626/11)CîrsteaRomâniaArt. 5 și art. 8 din ConvențieAsistentă medicală - Incendiu în salonul de terapie intensivă al unei maternități - Ucidere din culpă și vătămare corporală gravă din culpă - Reținere - Arestare preventivă pentru 60 de zile - Motive relevante și suficiente pentru a legitima detenția - Mediatizarea de imagini cu reclamanta încătușată - Existența unei căi de atac efective în temeiul răspunderii civile delictuale - Dreptul la libertate și siguranță - Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2019-11-04 14:49:34
HotărâreS., V. și A. împotriva Danemarcei (Cererea nr. 35553/12)S., V. și A. DanemarcaArt. 5 din ConvențieCererea de nedivulgare a identității; Privarea de libertate cu titlu preventiv; Desesizarea în favoarea Marii Camere; Conexarea cererilor; ReținereaRevizuit juridic2019-10-24 16:55:23
HotărâreDeaconu împotriva României (Cererea nr. 66299/12)DeaconuRomâniaArt. 14 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Accident rutier; ucidere din culpă; decesul unei minore de 9 ani; acțiune în despăgubiri; daune morale pentru rudele apropiate; legătură afectivă puternică; discriminare pe motive de vârstă; diferență de tratament între persoane aflate în situații aproape similare; stabilirea în mod arbitrar a unei vârste minime pentru resimțirea durerii și a suferinței; interzicerea discriminării; dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2019-10-17 16:51:33
HotărâreO’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd împotriva Irlandei (Cererea nr. 44460/16)O’Sullivan McCarthy Mussel Development LtdIrlandaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; art. 8 din Convenție; art. 13 din Convenție; art. 6 din ConvențieBun; respectarea bunurilor; pierdere economică; despăgubire; durata excesivă a procedurilor interne; cale de atac efectivă; cultivarea de midii; midii; recoltarea larvelor de midii; neglijență operațională; mediu; arie de protecție specială; arii speciale de conservare; sistemul Natura 2000; habitat natural; dreptul la respectarea bunurilor sale; autorizație administrativă; expropriere de facto; ingerință; proporționalitatea ingerinței; privare de proprietate; prezumția Bosphorus; jurisprudența Bosphorus; marjă de apreciere a statului; politici de protecție a mediului; reglementarea folosinței bunurilor; termen rezonabil; epuizarea căilor de atac interne; durata excesivă a procedurii; complexitatea cauzei; comportamentul reclamantului; comportamentul autorităților competente; miza litigiuluiRevizuit juridic2019-10-15 10:43:14
HotărâreRamos Nunes de Carvalho e Sá împotriva Portugaliei (Cererea nr. 55391/13 și alte 2)Ramos Nunes de Carvalho e SáPortugaliaArt. 6 din ConvențieDreptul de acces la o instanță independentă și imparțială; dreptul la o ședință publică; necomunicarea naturii și cauzei acuzației formulate împotriva reclamantei; retrimiterea unei cauze în fața Marii Camere; procedura disciplinară împotriva unui judecător; Inspecția judiciară; Obligația de corectitudine în serviciu pentru magistrații judecători; Probele insuficiente sau irelevante; Principiul administrării justiției cu bună-credință; Sancțiunea disciplinară de suspendare din funcția de judecător; Actul lovit de nulitate; Inamovibilitatea judecătorilor; Îndatoririle, incompatibilitățile, drepturile și privilegiile magistraților judecători; Modul de recrutare (a judecătorilor Curții Supreme); Principiul ne eat judex ultra et extra petita partium („instanța nu poate acorda nici mai mult, nici altceva decât ceea ce se solicită”)Revizuit juridic2019-10-03 15:55:57
HotărâreAna Ionescu și alții împotriva României (Cererea nr. 19788/03)Ana Ionescu și alțiiRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; art. 6 din ConvențieBun; drept de proprietate; naționalizare; naționalizare nelegală; dreptul la respectarea bunurilor; neepuizarea căilor de atac interne; lipsire de proprietateRevizuit juridic2019-09-30 13:00:13
HotărâreMagyar Jeti Zrt împotriva Ungariei (Cererea nr. 11257/16)Magyar Jeti ZrtUngariaArt. 8 din Convenție; art. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare; dreptul la libertate de exprimare; calomnie; dreptul la reputație; minoritatea romă; Jobbik; dreptul unui partid politic la reputație; libertatea presei; restrângerea libertății presei; relatare de presă; drepturi referitoare la personalitate; protecția drepturilor referitoare la personalitate; protecția reputației; hiperlink; internet; World Wide Web; neepuizarea căilor de atac interne; ingerință necesară într-o societate democratică; protecția drepturilor altora; răspundere obiectivă; motive relevante și suficiente; limitele criticilor acceptabile; critica admisibilă; dreptul la presă liberă; jurnaliști; organizații jurnalistice; etica jurnalistică; cunoaştere prezumatăRevizuit juridic2019-09-13 15:18:33
HotărâreLekić împotriva Sloveniei (Cererea nr. 36480/07)LekićSloveniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Societate pe acțiuni slovenă transformată, conform legii, în societate cu răspundere limitată; Asigurarea stabilității pe piața comercială slovenă și consolidarea disciplinei financiare; Acționar și director general; Radierea societății; Publicare în Jurnalul Oficial; Creditori; Executare silită; Prelevarea directă a sumelor datorate din salariul reclamantului și din pensiile celorlalți asociați; Asociat activ, în măsură să influențeze administrarea societății; Răspundere solidară a asociaților unei societăți radiate față de datoriile restante ale acesteia; Ridicarea vălului corporativ; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2019-09-03 13:01:38
DecizieDumitru Daniel Dumitru și alții împotriva României (Cererea nr. 57265/08)Dumitru Daniel Dumitru și alțiiRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6 din ConvențieFuncții de demnitate publică; Magistrați; Creșteri salariale pentru personalul bugetar; Sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică; Bunuri; Sporul de confidențialitate; Sporul de stres; Principiul salariu egal pentru muncă egală; Recurs în interesul legii; Revizuit juridic2019-08-27 10:06:04
DecizieNastaca Dolca împotriva României (Cererea nr. 59282/11)Nastaca Dolca și alțiiRomâniaArt. 6 și art. 14 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Bun; Despăgubirea condamnărilor cu caracter politic; Dispoziţie legală declarată neconstituţională; Imixtiunea puterii legislative în procedura judecătorească; Victima unei măsuri abuzive în timpul regimului comunistRevizuit juridic2019-08-27 09:59:57
HotărâreBădoiu împotriva României (Cererea nr. 5365/16)BădoiuRomâniaArt. 3 din ConvențieEchipaj de poliție; Controlul actelor de identitate; Conducere la secția de poliție; Violențe; Amendă; Leziuni provocate în timpul reținerii; Persoană aflată într-o situație de vulnerabilitate; Interzicerea torturiiRevizuit juridic2019-08-26 15:39:52
HotărâreJipa împotriva României (Cererea nr. 53158/14)Jipa RomâniaArt. 6 din ConvențieDurată excesivă a procesului penal; Termen rezonabil; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2019-08-20 14:36:54
HotărâreBayev și alții împotriva Rusiei (Cererea nr. 67667/09 și alte 2)Bayev și alțiiRusiaArt. 10; art. 14 din ConvențieProces-verbal de constatare a contravenției; răspunderea administrativă pentru promovarea pedofiliei; Conflictul de drepturi; obligația Curții de a stabili un echilibru între drepturile aflate în conflictRevizuit juridic2019-07-04 11:47:13
HotărâreLozovyye împotriva Rusiei (Cererea nr. 4587/09)LozovyyeRusiaArt. 6, art. 8 din ConvențieStatutul de victimă în dosarul penal; obligația legală de a informa rudele unei persoane particulare care a murit ca urmare a unei fapte penale; obligația pozitivă a statului pârât în temeiul art. 8 din Convenție; măsurile rezonabile pentru a se asigura informarea membrilor de familie cu privire la decesul unei persoane dintr-un dosar penal; dificultatea accesului la acțiunea civilă în despăgubiri pentru prejudiciul suferitRevizuit juridic2019-06-18 09:10:01
HotărâreHadzhieva împotriva Bulgariei (Cererea nr. 45285/12)Hadzhieva BulgariaArt. 8 din Convenție; art. 13 coroborat cu art. 8 din ConvențieLipsa unei căi de atac efective; deturnarea de fonduri publice; minori; asigurarea îngrijirii și protecției minorului pe perioada privării de libertate a părinților săi; obligații pozitive; obligația pozitivă în temeiul art. 8 din Convenție; respectarea vieții private; ingerințe arbitrare ale autorităților publice; interesul superior al copilului; neîndeplinirea obligațiilor pozitive ce decurg din art. 8Revizuit juridic2019-06-10 11:11:07
HotărâreBrisc împotriva RomânieiBriscRomâniaArt. 10 din ConvențieProcuror; purtător de cuvânt al Parchetului; comunicat de presă; interviu dat unui post de televiziune; trafic de influență; secția disciplinară pentru procurori a CSM; abateri disciplinare; declarații defăimătoare la adresa unui magistrat; mustrare; revocare din funcția de conducere; dreptul de a comunica informații pe teme de interes general privind anchetele penale în curs; libertatea de exprimareRevizuit juridic2019-06-05 10:33:44
HotărârePop împotriva României (Cererea nr. 71908/14)PopRomâniaart. 3 din Convențierele tratamente; rele tratamente aplicate în timpul unui interogatoriu; anchetă efectivă; drepturi procedurale; încălcarea materială a art. 3 din Convenție; tratamente contrare art. 3 din Convenție; reclamant care suferă de tulburări psihiceRevizuit juridic2019-05-23 10:48:02
HotărâreFábián împotriva Ungariei (Cererea nr. 78117/13)FábiánUngariaArt. 1 din Protocolul nr. 1; art. 14ofițer de poliție; pensionare anticipată; pensie de serviciu devenită pensie pentru limită de vârstă în urma unui amendament la legea pensiilor; reangajare în sectorul public; suspendarea plății pensiei; discriminare față de pensionarii care lucrau în sectorul privat; recurs administrativ; scop de interes general - interzicerea plății simultane către aceeași persoană a unui salariu și a unei pensii; plan de reducere a cheltuielilor publice și a datoriilor; marjă largă legislativă de apreciere a statului pentru menajarea finanțelor publiceRevizuit juridic2019-05-03 10:25:06
HotărâreCorreia de Matos împotriva Portugaliei (Cererea nr. 56402/12)Correia de MatosPortugalia6 § 1 și art. 6 § 3 lit. c) din ConvențieUltraj contra unui magistrat; Exercitarea dreptului de a se apăra singur/singură de către avocați sau juriști; Dreptul de a fi reprezentat de un avocat independent; Excepția de neconstituționalitate cu privire la respingerea de către instanțe a autorizației pentru a se apăra singur; Cazurile în care asistența juridică este obligatorieRevizuit juridic2019-04-25 14:29:07
HotărâreG.I.E.M. S.R.L. și alții împotriva Italiei (Cererea nr. 1828/06 și alte 2)G.I.E.M. S.R.L. și alțiiItaliaart. 6 § 2, art. 7, art. 13 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convențieprezumția de nevinovăție; urbanism; drept de proprietate; garanțiile prevăzute la art. 6 din Convenție; confiscare în absența condamnării; neepuizarea căilor de atac interne; noțiunea „pedeapsă” în sensul art. 7 din Convenție; garanțiile prevăzute la art. 7 § 1; beneficiul art. 6 § 2 din Convenție; dreptul la prezumția de nevinovăție; stat de drept; principiul legalității; principiul respectării proprietății; ingerință din partea autorităților publice în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor; raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul urmărit; garanții procedurale în cadrul procesului penal; drept consolidat; principiul universalității drepturilor omului; sistemul european al drepturilor omului; sistemul ConvențieiRevizuit juridic2019-04-23 11:21:52
HotărâreChowdury și alții împotriva Greciei (Cererea nr. 21884/15)Chowdury ș.a.Greciaart. 4 § 2 din Convențiemuncă forțată; muncă forțată sau obligatorie; muncă la negru; trafic de persoane; trafic de persoane; Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate; exploatare la locul de muncă; convenții internaționale privind munca forțată, servitutea, sclavia și traficul de persoane; obligația pozitivă a statului; calitatea de victimă; neepuizarea căilor de atac interne; conceptul „muncă“ în sensul art. 4 § 2 din Convenție; caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecatăRevizuit juridic2019-02-18 16:26:06
HotărâreMoreira Ferreira împotriva Portugaliei (nr. 2) (Cererea nr. 19867/12)Moreira FerreiraPortugaliaart. 6 din ConvențieAmenințare; Condamnare în apel; Neascultarea inculpatei; Condamnare la CEDO; Constatarea încălcării art. 6; Acordarea unei sume de bani cu titlu de prejudiciu moral; Obligația statului pârât de a modifica normele de procedură penală; Cerere de revizuire a hotărârii de condamnare introdusă în fața Curții Supreme; Motive pentru redeschiderea procedurii interne expres prevăzute în legislația internă; Constatarea unei nereguli procedurale însă considerată ca fiind lipsită de gravitate; Rejudecarea sau redeschiderea procesului sunt considerate modalități adecvate, dar nu necesare sau unice; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2019-02-11 12:21:00
DecizieHarkins împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 71537/14)HarkinsRegatul Unitart. 3 din Convenție; art. 6 din Convențieextrădare; extrădare în Statele Unite ale Americii; resortisant britanic; pedeapsa cu moartea; pedeapsa detențiunii pe viață; ireductibilitate; perspectivă de punere în libertate; risc de condamnare la pedeapsa detențiunii pe viață fără posibilitatea liberării condiționate; Convenția de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor; denegare flagrantă de dreptate; fapte noi relevante; principiul securității juridice; termenul de 6 luniRevizuit juridic2019-02-11 12:19:39
DecizieArhiepiscopia Romano-Catolică București împotriva României (Cererea nr. 3524/10)Arhiepiscopia Romano-Catolică BucureștiRomâniaart. 6 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; art. 9 din Convenție; 11 din Convenție; art. 13 din ConvențieMonumente istorice; Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; zonă de utilitate publică; regularizarea autorizației de construire; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; dreptul la respectarea bunurilor; obligația statului de a asigura executarea hotărârilor judecătorești definitive; neexecutarea sau executarea tardivă a deciziilor interne definitive; executarea deciziei definitive într-un termen rezonabil; asigurarea unui just echilibru între interesele diferitelor părți; Catedrala Sfântul Iosif din BucureștiRevizuit juridic2019-01-28 09:53:58
HotărâreR.I. și alții împotriva României (Cererea nr. 57077/16)R.I. și alțiiRomâniaArt. 8 din ConvențieAcțiune pentru încredințare minori; Executarea hotărârii; Respectarea hotărârii judecătorești; Abuz emoțional; Refuz al minorilor de a locui împreună cu mama; DGASPC; Consiliere psihologică; Obligația autorităților naționale de a înlesni reîntregirea familiei; Desfășurarea ineficientă și cu întârziere a acțiunilor de încredințare a minorilor; Interesul superior al copilului; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2019-01-17 10:21:46
HotărâreCarvalho Pinto De Sousa Morais împotriva Portugaliei (Cererea nr. 17484/15)Carvalho Pinto de Sousa MoraisPortugaliaArt. 8; Art. 14Intervenție chirurgicală ginecologică; Eroare medicală; Leziuni permanente; Suferințe fizice și psihice; Daune morale acordate de instanța de fond; Reducerea cuantumului daunelor morale de instanța de recurs; Prezumție a instanței de recurs că sexualitatea nu este importantă pentru o femeie în vârstă de 52 de ani; Stereotipuri discriminatorii pe criterii de gen; Prejudecăți existente în cadrul sistemului judiciar în Portugalia; Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie; Interzicerea discriminăriiRevizuit juridic2019-01-14 10:52:19
DiverseH46-22 N. împotriva României (cererea nr. 59152/08)N.RomâniaComitetul de Miniștri; Supravegherea executării hotărârilor Curții EuropeneRevizuit juridic2018-12-28 14:49:24
DiverseH46-37 Al Nashiri împotriva României (cererea nr. 33234/12)Al NashiriRomâniaComitetul de Miniștri; Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor OmuluiRevizuit juridic2018-12-28 14:49:01
DiverseH46-23 Rezmiveș și alții (cererea nr. 61467/12) și Bragadireanu (cererea nr. 22088/04) împotriva RomânieiRezmiveș și alții; BragadireanuRomâniaComitetul de Miniștri; Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor OmuluiRevizuit juridic2018-12-28 14:47:02
DiverseH46-21 Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (Cererea nr. 47848/08)Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin CâmpeanuRomâniaComitetul de Miniștri; Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor OmuluiRevizuit juridic2018-12-28 14:42:09
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții 203 Ianuarie 2017 J. și alții împotriva Austriei - 58216/12J. și alțiiAustriaArt. 4Cetățeni străini; Trafic de ființe umane; Infracțiune săvârșită în afara țării; Obligațiile pozitive ale autorităților: identificarea și sprijinirea victimelor și desfășurarea unei anchete efective; Interzicerea sclaviei și a muncii forțateRevizuit juridic2018-12-28 14:13:49
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții 208 Iunie 2017 Medžlis Islamske Zajednice Brčko și alții împotriva Bosniei și Herțegovinei (MC) - 17224/11Medžlis Islamske Zajednice Brčko și alțiiBosnia-HerțegovinaArt. 10Stație publică de radio; Director de programe; Scrisoare din partea unei comunități religioase de musulmani și a trei ONG-uri ale unor etnici bosniaci; Acțiuni lipsite de respect la adresa musulmanilor și a etnicilor bosniaci; Calomnie; Veridicitatea afirmațiilor contestate; Cerințe speciale privind autenticitatea informațiilor dezvăluite; Libertatea de exprimareRevizuit juridic2018-12-28 14:13:12
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții 217 Aprilie 2018 Zubac împotriva Croației - 40160/12ZubacCroațiaArt. 6Accesul la o instanță; Recurs; Curtea Supremă; Prag valoric special; Majorare; Nelegalitate; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-28 14:12:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții 210 August-septembrie 2017 Károly Nagy împotriva Ungariei (MC) - 56665/09Károly NagyUngariaArt. 6Accesul la o instanță; Pastor; Biserica reformată; Caterisire; Acțiune împotriva Bisericii; Creanță; Relație de muncă guvernată de dreptul ecleziastic; Necompetența instanțelor pentru litigii de muncă și civile; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-28 14:12:03
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 207 mai 2017 Simeonovi împotriva Bulgariei (MC) - 21980/04SimeonoviBulgariaArt. 6Reținere în arestul poliției; Lipsa accesului la un avocat; Caracter voluntar al declarațiilor reclamantului; Impact minor în privința caracterului echitabil general al procedurii; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-28 14:08:21
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 210 august – septembrie 2017 Fábián împotriva Ungariei (MC) - 78117/13FábiánUngariaRevizuit juridic2018-12-27 11:13:01
HotărâreIspan împotriva României (Cererea nr. 67710/01)IspanRomâniaArt. 6 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-19 10:40:26
HotărâreDumitru Popescu împotriva României (nr. 1) (Cererea nr. 49234/99)Dumitru PopescuRomâniaArt. 3 din ConvențieInterzicerea torturii; Rele tratamente; Cale de atac; Arestare preventivă; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-19 10:39:34
DiverseCea de-a 1310-a reuniune, 13-15 martie 2018 (DH) Drepturile omului Grupul H46-13 Bragadireanu (cererea nr. 22088/04) și Rezmiveș și alții (cererea nr. 61467/12) împotriva României Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene Documente de referință DH-DD(2010)90, DH-DD(2018)132, H/Exec(2015)7, CM/Del/Dec(2015)1222/12Grup Bragadireanu, Rezmiveș ș.a.RomâniaRevizuit juridic2018-12-18 18:03:02
DecizieDumitru David și alții împotriva României (Cererea nr. 54577/07)Dumitru David și alțiiRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Recalculare drept de pensie; Stagiu de cotizare; Jurisprudență națională divergentă; Bun; Speranță legitimăRevizuit juridic2018-12-18 17:53:01
HotărâreVarga împotriva României (Cererea nr. 73957/01)VargaRomâniaArt. 5; Art. 8Dreptul la libertate și siguranță; Arestare preventivă; Percheziție ilegală; Bănuială întemeiată; Ultraj; Prelungirea arestării preventive; „De îndată”; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-18 17:48:51
HotărâreTodicescu împotriva României (Cererea nr. 18419/02)TodicescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul de proprietate; Acțiune în revendicare; DespăgubireRevizuit juridic2018-12-18 17:47:06
HotărâreReiz împotriva României (Cererea nr. 37292/02)ReizRomâniaArt. 6 din convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Executare silită; Vânzare la licitație a unui imobil; DespăgubiriRevizuit lingvistic2018-12-18 17:43:57
HotărâreRadovici și Stănescu împotriva României (Cererile conexate nr. 68479/01, 71351/01 și 71352/01)Radovici și StănescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Acțiune în revendicare imobiliară; Contract de închiriere; Legea nr. 114/1996; Acțiune în evacuare; Neîndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de OUG nr. 40/1999; Prelungirea legală a termenului; Imposibilitatea de a încasa chiria; Legea nr. 241/2001Revizuit lingvistic2018-12-18 17:42:05
HotărâreRabinovici împotriva României (Cererea nr. 38467/03)RabinoviciRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Imobil naționalizat; Vânzarea de către stat unor terți de bună-credință; Legea nr. 112/1995; Acțiune în anularea contractelor de vânzare-cumpărare; Acordarea de despăgubiri; Fondul ProprietateaRevizuit lingvistic2018-12-18 17:38:44
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 148 Ianuarie 2012 Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României - 2330/09Sindicatul „Păstorul cel Bun”Româniaart. 11 din Convenție; art. 9 din ConvențieBiserica Ortodoxă Română; Sindicat; Personal clerical și neclerical; Libertatea de asociere; Libertatea religioasă; Libertatea de a practica credințele religioase; Principiul autonomiei comunităților religioase; Drept sindical; Cerere de înregistrare a unui sindicat; Culte religioase recunoscute; Abținerea unui judecător; Opinie separată; Revizuit juridic2018-12-18 17:36:27
HotărâreSindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României (Cererea nr. 2330/09)Sindicatul „Păstorul cel Bun”Româniaart. 11 din Convenție; art. 9 din Convenție; art. 34 din Convenție; art. 35 § 2 lit. a) din Convenție; Biserica Ortodoxă Română; Sindicat; Personal clerical și neclerical; Libertatea de asociere; Libertatea religioasă; Libertatea de a practica credințele religioase; Regimul juridic al cultelor; Principiul autonomiei comunităților religioase; Drept sindical; Cerere de înscriere a unui sindicat; Respingerea cererii de înscriere a unui sindicat; Dobândirea personalității juridice de către un sindicat; Culte religioase recunoscute; Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Legea nr. 489/2006); Statutul Bisericii Ortodoxe Române; Sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe Române; Legea sindicatelor (Legea nr. 54/2003); Constituția României; Codul muncii (Legea nr. 53/2004); Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice; Principiul subordonării ierarhice și al ascultării; Restrângerea dreptului de a constitui un sindicat; Dreptul de a constitui un sindicat; Legea sindicatelor (Legea nr. 54/2003); Legea dialogului social (Legea nr. 62/2011); Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Legea-cadru nr. 330/2009); Caracterul efectiv al dreptului de recurs individual; Garantarea caracterului efectiv al unui drept; Decăderea din dreptul de a invoca încălcarea unui articol din Conveție; Atingere adusă dreptului la libertatea de asociere; Dreptul la libertatea de asociere; Ingerință prevăzută de lege; Ingerință care urmărește un scop legitim; Ingerință necesară într-o societate democratică; Protecția drepturilor altora; Ingerințe în exercitarea dreptului la libertate de asociere; Autonomia cultelor; Societate democratică; Principiul subordonării ierarhice și al ascultării; Restrângerea dreptului de acces la o instanță; Restrângere justificată a dreptului de acces la o instanță; Obligația pozitivă a statului de apărare a persoanelor care se adresează Curții; Revizuit juridic2018-12-18 17:35:12
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 165 Iulie 2013 Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României - 2330/09 (MC)Sindicatul „Păstorul cel Bun”RomâniaRevizuit juridic2018-12-18 17:34:27
Hotărâre (MC)Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României (Cererea nr. 2330/09)Sindicatul „Păstorul cel Bun”Româniaart. 11 din Convenție; art. 9 din ConvențieBiserica Ortodoxă Română; Sindicat; Personal clerical și neclerical; Libertatea de asociere; Libertatea religioasă; Libertatea de a practica credințele religioase; Principiul autonomiei comunităților religioase; Drept sindical; Cerere de înregistrare a unui sindicat; Culte religioase recunoscute; Abținerea unui judecător; Opinie separată; Revizuit juridic2018-12-18 17:32:17
DecizieNicolae Muguraș Popescu împotriva României (Cererea nr. 3831/04)Nicolae Muguraș PopescuRomâniaArt. 6 § 1 din convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Militar; Pensionare anticipată; Impozit pe venit; Scutire de impozit; Acțiunea în anulareRevizuit lingvistic2018-12-18 17:29:41
HotărâreMișcarea Producătorilor Agricoli pentru Drepturile Omului împotriva României (Cererea nr. 34461/02)Mișcarea Producătorilor agricoli pentru drepturile omuluiRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Recuperarea unei/unor creanțelor; Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului; Dividende; Acțiune de restituire a dividendelor; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare; Procedura reorganizării și lichidării judiciare; Lichidator judiciar; Durata excesivă a procedurii de restituire a dividendelor; Durata excesivă a procedurii; Termen rezonabil; Lipsa calității de victimă a reclamantului/reclamanților; Calitatea de victimă; Trei grade de jurisdicție; Revizuit lingvistic2018-12-18 17:27:30
HotărâreMarioara Anghelescu împotriva României (Cererea nr. 5437/03)Marioara AnghelescuRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Moștenitor(i); Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Bun imobil; Teren; Confiscare; Colectivizare; Acțiune în contencios administrativ; Punere în posesie; Titlu de proprietate; Hotărâre judecătorească învestită cu formulă executorie; Amplasament; Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive; Penalități cu titlu cominatoriu; Daune-interese; Plângere penală; Contestație la executare; Acțiunea în anularea titlului/rilor de proprietate; Nulitatea absolută a unui titlu de proprietate; Dreptul de acces la o instanță; Excepție de la regula executării ad litteram a unei hotărâri judecătorești; Punerea în posesie pe un alt amplasament decât amplasamentul vechi; Instanță/e de contencios administrativ; Anularea unui titlu de proprietate; Lipsa de folosință a unui teren; Revizuit lingvistic2018-12-18 17:25:19
DiverseS.C. Ecological Center S.A. împotriva României (Cererea nr. 54593/11)S. C. Ecological Center S.A.RomâniaRevizuit juridic2018-12-18 17:22:54
HotărâreMacovei și alții împotriva României (Cererea nr. 5048/02)Macovei ș.a.RomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Anchetă efectivă; Rele tratamente; Vătămare corporală; Lovire și alte violențe; MutilareRevizuit juridic2018-12-18 17:17:07
HotărâreIlutiu împotriva României (Cererea nr. 18898/02)IlutiuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun naționalizat; Despăgubire; Bună-credințăRevizuit juridic2018-12-18 17:06:07
DiverseJurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului pentru aplicarea convențiilor europene privind cooperarea internațională în materie penalăRevizuit juridic2018-12-18 17:02:54
DecizieIacob Popa împotriva României (Cererea nr. 34768/04)Iacob PopaRomâniaart. 6 din convenție; art. 13 din convenție; art. 14 din convenție; art. 37 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Securitatea raporturilor juridice; Rejudecarea unei hotărârii definitive; Dreptul la un proces echitabil; Recurs în anulare introdus de Procurorul General; Dreptul la respectarea bunurilor proprii; Soluționare amiabilă; Revizuit lingvistic2018-12-18 16:33:01
HotărâreSandu Voicu împotriva României (Cererea nr. 45720/11)Sandu VoicuRomâniaart. 3 din ConvențieAbsența asistenței personale permanente; Asistență personală permanentă; Invaliditate; Condiții materiale de detenție; Lipsa îngrijirilor medicale adecvate; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane ori Degradante (CPT); Tratamente inumane; Tortură; neepuizarea căilor de atac interne; Dizabilități; obligație pozitivă; reparație echitabilă; Revizuit juridic2018-12-18 16:30:25
HotărâreErbiceanu împotriva României (Cererea nr. 24959/02)ErbiceanuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun naționalizat; Despăgubire; Fondul ProprietateaRevizuit juridic2018-12-18 16:27:19
HotărâreDrăculeț împotriva României (Cererea nr. 20294/02)DrăculețRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun; Titlu de proprietateRevizuit juridic2018-12-18 16:18:43
HotărâreRegner împotriva Republicii Cehe (Cererea nr. 35289/11)RegnerRepublica CehăArt. 6Angajat în cadrul Ministerului Apărării; Certificat de securitate eliberat de Autoritatea Națională de Securitate; Acces la informații clasificate; Revocarea certificatului de securitate; Pierderea funcției; Procedură în contencios administrativ; Documente clasificate; Nedivulgarea elementelor de probă decisive confidențiale reclamantului; Risc la adresa securității naționale; Rolul activ al instanței administrative; Procedură inchizitorială; Caracter echitabil; Drept civil; Principiul egalității armelor; Principiul contradictorialitățiiRevizuit juridic2018-12-18 16:13:14
HotărâreDănulescu împotriva României (Cererea nr. 70890/01)DănulescuRomâniaart. 6 din Convenție; art. 41 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Lipsa despăgubirii; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Bun imobil; Apartament; Acțiune în revendicare imobiliară; Absența unui titlu valabil; Titlu de proprietate; Restituire a apartamentului; Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Chiriaș(i); Dobânditor de de bună-credință; Terț(i); Lipsa de imparțialitatea a instanțelor interne; Ingerință prevăzută de lege; Ingerință care urmărea un scop legitim; Valoarea de piață a apartamentului/imobilului; Chirii nepercepute; Prejudiciu moral; Prejudiciu patrimonial; Revizuit lingvistic2018-12-18 16:11:37
DecizieCerăceanu împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 31231/02)CerăceanuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Victimă; Fapt ilicitRevizuit juridic2018-12-18 16:11:13
DecizieNeață împotriva României (Cererea nr. 17857/03)Constantin NeațăRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 3 din ConvențieProces penal; Contravenție; Tulburarea ședinței de judecată; Îndepărtarea din sala de judecată; Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; Regimul juridic al contravențiilor; Reținere nelegală; Dreptul la un proces echitabil; Prezumția de nevinovăție; Asigurarea caracterului echitabil al procesului penal; Caracterul echitabil al procesului penal; Rele tratamente; Tratament inuma sau degradant; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Cerere inadmisibilă; Revizuit lingvistic2018-12-18 16:10:53
HotărâreCohen împotriva României (Cererea nr. 38538/02)CohenRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Moștenitor(i); Bun imobil; Acțiune în revendicare imobiliară; Restituirea bunului; Drept de proprietate recunoscut printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Chiriaș(i); Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare; Proprietarul legitim al unui bun/imobil; Dobânditorul de bună-credință; Lipsa despăgubirii; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Proces-verbal de punere în posesie; Despăgubire; Despăgubire în bunuri și servicii; Despăgubire în numerar; Restituire în natură; Securitatea raporturilor juridice; Terț(i) de bună-credință; Privare de proprietate; Prejudiciu disproporționat și excesiv; Expertiza tehnică imobiliară; Revizuit lingvistic2018-12-18 16:10:35
RezoluțieRezoluție CM/ResDH(2017)291 Executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului Patru cauze împotriva RomânieiArt. 3; Art. 3 din Protocolul nr. 1Purtarea abuzivă; Declinarea de competență; Condiții de detenție; Raportarea probelor medicale privind relele tratamente în unitățile penitenciare; Principiile referitoare la recurgerea la forță (necesitatea, gradualitatea și proporționalitatea); Ancheta deceselor în unitățile penitenciare; Ancheta relelor tratamente din unitățile penitenciare; Revizuit juridic2018-12-18 16:09:24
HotărâreRadomilja și alții împotriva Croației (Cererile nr. 37685/10 și 22768/12)Radomilja și alțiiCroațiaArt. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențiePrescripția achizitivă (Uzucapiunea); Bunurile aflate în proprietate socială; Acțiunea în  recunoașterea dreptului de proprietate; Succesorul legal; Contractul de vânzare-cumpărare; Calcularea termenului de uzucapiune; Principiul subsidiarității; Mijloacele juridice de dobândire a proprietății; Dobândirea dreptului de proprietate prin efectul legii; Pronunțareasau; Neepuizarea căilor de atac interne; Criteriile generale pentru definirea obiectului unei cauze; Noțiunea de capăt de cerere; PrincipiulRevizuit juridic2018-12-18 15:58:44
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 212 Noiembrie 2017 Garib împotriva Țărilor de Jos (MC) - 43494/09GaribȚările de JosArt. 2 din Protocolul nr. 4Legea privind măsurile speciale pentru aglomerările urbane; Libertatea de a-și alege reședința; Durata șederii și tipul de venituri impuse persoanelor care doresc să locuiască într-un anumit cartier; Revizuit juridic2018-12-18 15:55:35
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 193 Februarie 2016 Garib împotriva Țărilor de Jos - 43494/09GaribȚările de JosArt. 2 din Protocolul nr. 4Libertatea de a-și alege reședința; Autorizația de rezidență; Scutiri fiscale parțiale proprietarilor de întreprinderi mici; Măsură justificată de interesul public într-o societate democratică; Proporționalitatea ingerințeiRevizuit juridic2018-12-18 15:51:18
HotărâreCiocodeică împotriva României (Cererea nr. 27413/09) (extrase) (pct. 84-103)CiocodeicăRomâniaRevizuit juridic2018-12-18 15:49:18
HotărâreDenisov împotriva Ucrainei (Cererea nr. 76639/11)DenisovUcrainaArt. 6; Art. 8 din ConvențieJudecător; Președinte al Curții Administrative de Apel; Procedură disciplinară; Revocare de către Consiliul Superior de Justiție pe motivul neîndeplinirii sarcinilor de serviciu; Revocare în lipsă; Contestație; Cerere de despăgubire; Aplicabilitatea într-un litigiu de muncă a art. 6 § 1 sub aspect civil; Independența și imparțialitatea organului disciplinar; Urmări negative limitate ale măsurii de revocare asupra vieții private a reclamantului; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieţii private şi de familieRevizuit juridic2018-12-17 15:37:01
HotărâreBarbu împotriva României (Cererea nr. 70639/01)BarbuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 41 din ConvențieNaționalizare; Restituire imobil; Dreptul de proprietate; Anularea contractului de vânzare-cumpărareRevizuit lingvistic2018-12-17 15:11:45
DecizieCatița Farcaș și Florița Farcaș împotriva României (Cererea nr. 30168/03)Catița Farcaș și Florița FarcașRomâniaart. 37 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Bun imobil; Apartament(e); Teren; Repunerea în situația anterioară; Vânzări succesive; Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului/apartamentelor; Dobânditorul de bună-credință; Chiriaș(i); Legea nr. 10/2001; Dreptul la respectarea bunurilor; Soluționare amiabilă; Scoaterea cauzei de pe rolRevizuit lingvistic2018-12-17 15:10:20
HotărâreLibert împotriva Franței (Cererea nr. 588/13)LibertFranțaart. 8 din Convenție; art. 6 § 1 din Convențiecalculator de serviciu; date personale; încălcarea dreptului la respectarea vieții private; ingerință în exercitarea dreptului la respectarea vieții private; supravegherea utilizării de către o persoană a Internetului la locul de muncă; amestecul unei autorități publice în exercitarea dreptului la respectarea vieții private și de familie; scop legitim; protejarea drepturilor și libertăților altora; obligație negativă; obligație pozitivă; persoană juridică de drept public; jurisprudența CEDO referitoare la noțiunea de „autoritate publică”; necesitatea într-o societate democratică; necesitatea unei ingerințe într-o societate democratică; imparțialitatea instanței judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-17 14:09:28
DecizieA 1310-a reuniune, 13-15 martie 2018 (DH) H46-13 grupul Bragadireanu (Cererea nr. 22088/04) și Rezmiveș și alții (cererea nr. 61467/12) împotriva României Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene Document de referință: Cm/Notes/1310/H46-13Grup Bragadireanu, Rezmiveș și alțiiRomâniaRevizuit juridic2018-12-17 14:08:40
RezoluțieRezoluția CM/ResDH(2018)108 Executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului 121 de cauze împotriva României (adoptată de Comitetul de Miniștri la 15 martie 2018, în cadrul celei de a 1310-a reuniuni a Delegaților Miniștrilor)Grup BragadireanuRomâniaRevizuit juridic2018-12-17 13:42:55
HotărâreȚicu împotriva României (Cererea nr. 24575/10)ȚicuRomâniaart. 3 din ConvențieTratamente contrare art. 3 din Convenție; Privare de libertate; Expertiză psihiatrică; Expertiză medico-legală; Condiții minime de igienă; Celule supraaglomerate; Spațiu personal în interiorul celulei; Oligofrenie; Tulburări care pot fi tratate în penitenciare-spital; Secții de psihiatrie din cadrul penitenciarelor-spital; Retard mental și psihic; Cerere de punere în libertate din motive medicale; Afecțiuni incompatibile cu regimul de detenție; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante („CPT”); Tortură; Pedepse sau tratamente inumane ori degradante; Neepuizarea căilor de atac interne; Lipsa îngrijirilor medicale; Condiții materiale de detenție; Obligația autorităților de a desfășura o anchetă efectivă cu privire la plângerile pentru rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-17 13:39:56
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 106 Martie 2008 Stoica împotriva României - 42722/02StoicaRomâniaArt. 3 din Convenție; Art. 14 din Convenție; Tratament degradant; Tratament inuman; Etnia romă; Rele tratamente; Lipsa unei anchete eficiente; Discriminare; Revizuit juridic2018-12-17 12:43:14
HotărâreȘandru împotriva României (Cererea nr. 33882/05)ȘandruRomâniaArt. 5; art. 6Arestul preventiv; ședință de judecată secretă; Imposibilitatea de a interoga partea vătămată în cursul unei ședințe publice; Violul; Parte vătămată minorăRevizuit juridic2018-12-17 12:41:12
HotărâreȘerban împotriva României (Cererea nr. 11014/05)ȘerbanRomâniaart.3, art. 6 din Convențielipsa caracterului efectiv al anchetei; rele tratamente; prescripția răspunderii penaleRevizuit juridic2018-12-17 12:38:02
HotărâreÇam împotriva Turciei (Cererea nr. 51500/08)ÇAMTurciaArt. 2 din Protocolul nr. 1; Art. 14Dreptul la instruire; Cererea de suspendare a executării deciziei atacate; Statul de drept social; Egalitatea de șanse și de mijloace; Accesul la educație al persoanelor cu handicap; Carta socială europeană; Dreptul persoanelor cu handicap la autonomie, integrare socială și participarea la viața comunității; Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități; Adaptarea rezonabilă; Tratarea în mod diferit a unor persoane aflate în situații similare; Revizuit juridic2018-12-14 17:27:51
HotărâreVlad și alții împotriva României (Cererile nr. 40756/06, 41508/07 și 50806/07Vlad și alțiiRomâniaArt. 6; Art. 13Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Cale de atac; Cerere de reparație; Aplicabilitatea directă a Convenției; Răspundere civilă delictuală; Procedură accelerată prevăzută în noul Cod de procedură civilă; Termen rezonabil; Durata procedurii; Revizuit juridic2018-12-14 17:26:51
HotărâreUlariu împotriva României (Cererea nr. 19267/05) UlariuRomâniaArt. 8; Art. 6; Art. 5Dreptul la respectarea vieții private; Corupție activă; Parchetul Național Anticorupție; Actele premergătoare urmăririi penale; Arestarea preventivă; Punerea sub ascultare a liniilor telefonice; Principiul contradictorialității și al egalității armelor; Tardivitatea unui capăt de cerere; Existența unei legături de cauzalitate între încălcarea constatată și prejudiciul pretinsRevizuit juridic2018-12-14 17:25:42
DecizieTopciov împotriva României (Cererea nr. 17369/05)Ioan TopciovRomâniaArt. 6;  Art. 1 din Protocolul nr. 1Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Executor judecătoresc; Contestația la executare; Acțiunea disciplinară împotriva executorului judecătoresc; Obligația de plată; Creanță exigibilăRevizuit juridic2018-12-14 17:25:01
DecizieTender împotriva României (Cererea nr. 19806/06)Ovidiu Lucian TenderRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie, Interceptare convorbiri telefonice, Neepuizarea căilor de atac interne, Acțiune în răspundere civilă delictualăRevizuit juridic2018-12-14 17:24:31
DecizieStelian Alecu și Ecaterina Alecu împotriva României (Cererea nr. 5051/02)AlecuRomâniaart. 6 și 7 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1 la convențiecontract de vânzare-cumpărare cu preț simulat; acțiunea în revendicare; contestație la executareRevizuit juridic2018-12-14 17:23:26
Decizie S.C. Millenium Building Development S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 10787/08)S.C. MILLENNIUM BUILDINGRomâniaArt. 6; Art. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1Acțiunea în contencios administrativ privind anularea autorizației de construcție; Revizuirea; Autorizația de construcție; Contestația în anulare; Comisia de anchetă a SenatuluiRevizuit juridic2018-12-14 17:21:04
HotărâreRobathin împotriva Austriei (Cererea nr. 30457/06)RobathinAustriaart.8 din convențiepercheziția și sechestrarea datelor electronice; avocat; secret profesionalRevizuit juridic2018-12-14 17:18:51
HotărâreR.R. și alții împotriva Ungariei (Cererea nr. 19400/11)R.R. și alțiiUngariaArt. 2Dreptul la viață; Program de protecție a martorilor; Contract civil între persoanele incluse în program și autorități; Încălcarea clauzelor contractuale; Reziliere unilaterală; Punerea în primejdie a persoanelor incluse în program; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-14 17:16:17
HotărâreR.R. împotriva României (Nr. 1) (Cererea nr. 1188/05)R.R.RomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Interesul minorului; Încredințare minor; Drepturi părinteștiRevizuit juridic2018-12-14 17:15:47
HotărârePetruș Iacob împotriva României (Cererea nr. 13524/05) Petruș IacobRomâniaArt. 3Proces verbal de contravenție; Plângerea împotriva rezoluțiilor sau a ordonanțelor procurorului; Rele tratamente; Anchetă oficială și efectivăRevizuit juridic2018-12-14 17:14:58
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 99 Iunie 2007 Macovei și alții împotriva României - 5048/02Macovei și alțiiRomâniaObligație pozitivă; Interesul superior al minorului; Abuz sexual asupra unui minor; Congregația Martorilor lui Iehova; Revizuit juridic2018-12-14 17:13:37
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 99 Iulie 2007 Hirschhorn împotriva României -29294/02HirschhornRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:13:07
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 99 Iulie 2007 Cobzaru împotriva României - 48254/99CobzaruRomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 13; Art. 14Prescripție; Interzicerea torturii; Rele tratamente; Proba „dincolo de orice îndoială rezonabilă”; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Cale de atac; Interzicerea discriminării; Etnie romă; MinoriRevizuit juridic2018-12-14 17:12:48
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 98 Iunie 2007 Brândușe împotriva României (cauză comunicată) - 6586/03BrândușeRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:10:59
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 97 Iulie - August 2005 Stoianova si Nedelcu împotriva României - 77517/01Stoianova și NedelcuRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție; Procedură penală; Termen rezonabil; Redeschiderea urmăririi penale; Independență față de executiv; Procuror; Magistrat; Revizuit juridic2018-12-14 17:10:29
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 96 Aprilie 2007 Gergely împotriva României - 57885/00GergelyRomâniaArt. 37Scoaterea cauzei de pe rol; Declarație unilaterală; Etnie romăRevizuit juridic2018-12-14 17:10:11
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 96 Aprilie 2007 Dumitru Popescu împotriva României (nr. 2) - 71525/01Dumitru PopescuRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Rele tratamente; Cale de atac; Arestare preventivă; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-14 17:09:47
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 92 Decembrie 2006 Filip împotriva României - 41124/02FilipRomâniaart. 3 din Convenție; art. 5 din ConvențieInterzicerea torturii; Rele tratamente; Mijloc de probă; Detenție; Îngrijiri medicale în arest; Anchetă efectivă; Dreptul la libertate și siguranță; Alienare; Internare provizorie; Aviz medical; Control jurisdicțional Tratament inuman; Tratament degradant; Lipsa unei anchete efective; Internare psihiatrică; Examinare în termen scurt; Revizuit juridic2018-12-14 17:08:45
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 91 Noiembrie 2006 Radovici și Stănescu împotriva României - 68479/01Radovici și StănescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Reglementarea folosinței bunurilor; Chirial; imobil cu destinația de locuință; Naționalizare; Retrocedare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe; Scop de interes general; Condiții de formă impuse la încheierea contractului de închiriere; Revizuit juridic2018-12-14 17:08:13
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 88 Iulie - August 2006 Asociația religioasă Martorii lui Iehova împotriva României - 63108/00Asociația religioasă Martorii lui IehovaRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:07:54
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 86 Mai 2006 Weissmann și alții împotriva României - 63945/00Weissmann și alțiiRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:07:23
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 82 Ianuarie 2006 Stângu și Scutelnicu împotriva României - 53899/00Stângu și ScutelnicuRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; „Necesar într-o societate democratică”; „Prevăzut de lege”Revizuit juridic2018-12-14 17:07:06
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 80 Noiembrie 2005 I.T. împotriva României - 40155/02I.T.RomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:06:05
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 79 Octombrie 2005 Farcaș împotriva României (dec.) - 32596/04FarcașRomâniaArt. 6; Art. 34; Art. 14; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Cerere individuală; Interzicerea discriminării; Handicap; Obstacol de fapt; Neepuizare căi de atac interne; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-14 17:05:39
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 78 Septembrie 2005 Dumitru Popescu împotriva României (dec.)- 71525/01Dumitru PopescuRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Rele tratamente; Cale de atac; Arestare preventivă; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-14 17:04:34
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 77 Iulie - August 2005 Străin și alții împotriva României - 57001/00Străin și alțiiRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Privare de proprietate; Bun; Chiriaș; Bună-credință; Cumpărător de bună-credință; Principiul securității juridice; Revizuit juridic2018-12-14 17:03:26
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 75 Mai 2005 Buzescu împotriva României - 61302/00BuzescuRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:03:03
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 75 Februarie 2005 Partidul Comuniștilor Nepeceriști și Ungureanu împotriva României - 46626/99Partidul Comuniștilor Nepeceriști și UngureanuRomâniaArt. 11 din ConvențieLibertatea de asociere; Partid politic; Doctrină comunistă; Ingerință; Protejarea securității naționale; Protejarea drepturilor și a libertăților altora; Principii fundamentale ale democrației; Dezbatere democratică; Comunism totalitar; Partide comuniste cu o ideologie marxistă; Program politic incompatibil cu o „societate democratică”; Program politic compatibil cu o „societate democratică”; „Societate democratică”; Constatarea existenței unei încălcări; Reparație echitabilă suficientă; Revizuit juridic2018-12-14 17:02:46
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 54 Iunie 2003 Cotleț împotriva României - 38565/97CotlețRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 17:02:10
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 212 Noiembrie 2017 Merabishvili împotriva Georgiei [MC] - 72508/13MerabishviliGeorgiaArt. 18 Art. 5Limitarea folosirilor restrângerilor drepturilor; Arestul preventiv; Lipsirea provizorie de libertateRevizuit juridic2018-12-14 17:01:39
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 209 iulie 2017 Moohan și Gillon împotriva Regatului Unit (dec.) - 22962/15 și 23345/15Moohan și GillonRegatul UnitRevizuit juridic2018-12-14 17:00:29
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 202 Decembrie 2016 Paposhvili împotriva Belgiei (MC) - 41738/10PaposhviliBelgiaart. 3Expulzarea unei persoane care suferă de boli grave; Ordinul de părăsire a teritoriului; Cererea de măsuri provizorii; Amenințarea directă la viață; Revizuit juridic2018-12-14 16:59:58
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 201 Noiembrie 2016 Lhermitte împotriva Belgiei (MC) - 34238/09LhermitteBelgiaArt. 6Omor; Închisoare pe viață; Curte cu jurați; Dezechilibru mintal; Înțelegerea verdictului de către inculpată; Participare activă la dezbateri; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-14 16:59:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 196 Mai 2016 Biao împotriva Danemarcei (MC) - 38590/10BiaoDanemarcaart. 14Discriminare; Condiții de reîntregire a familiei mai favorabile; Condiția de apartenență; Condițiile de acordare a cetățeniei; Revizuit juridic2018-12-14 16:59:07
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 194 Martie 2016 F.G. împotriva Suediei (MC) - 43611/11F.G.SuediaArt. 37; Art. 2; Art. 3Circumstanțe speciale care necesită continuarea examinării; Ordinul de expulzare; Radierea de pe rol; Expulzarea; Cererea de azil; Pedeapsa capitală pentru apostazie; Procedura aziluluiRevizuit juridic2018-12-14 16:58:17
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 194 Martie 2016 Armani Da Silva împotriva Regatului Unit (MC) - 5878/08Armani Da SilvaRegatul Unitart. 2 din Convenție; terorism; atentatele teroriste din Londra din anul 2005; Independent Police Complaints Commission (IPCC) [Comisia Independentă pentru Soluționarea Plângerilor împotriva Poliției]; execuție extrajudiciară („unlawful killing/exécution extrajudiciaire”); recurgere la forța letală din partea agenților statului; Revizuit juridic2018-12-14 16:58:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 189 Octombrie 2015 Laurus Invest Hungary Kft și alții împotriva Ungariei (dec.) - 23265/13, 23853/13, 24262/13 și alțiiLaurus Invest Hungary Kft ș.a.UngariaArt. 1 din Protoccolul nr. 1; Art. 35; Art. 14Cerere pentru pronunțarea unei decizii preliminare; Principiul „cooperării loiale”; Interpretare în cadrul principiilor generale ale dreptului UE; Dreptul la respectarea bunurilor; Cale de atac efectivă; Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2018-12-14 16:57:42
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 171 februarie 2014 Khan împotriva Regatului Unit (dec) - 11987/11KhanRegatul UnitArt. 1Obligația de a respecta drepturile omului; Jurisdicție; Emigrant; Expuzare din motive de siguranță națională; Întoarcere voluntară către țara de origine; Necompetență teritorialăRevizuit juridic2018-12-14 16:56:37
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 170 ianuarie 2014 O\'Keeffe împotriva Irlandei (MC) - 35810/09O KeeffeIrlandaArt.3; Art. 13Obligații pozitive ale statului; Abuzuri sexuale comise asupra minorilor; școală națională de tip irlandez; Neglijența; Răspunderea pentru fapta altuia; Răspunderea constituțională a diverselor autorități ale statului; Obligația statului de a asigura protejarea minorilor de rele tratamente; Mecanisme legale de detecție și de semnalare a ilegalităților din școli; Dreptul la un recurs efectivRevizuit juridic2018-12-14 16:56:20
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 164 Iunie 2013 Teodor împotriva României - 46878/06TeodorRomâniaArt. 6Suspendarea contractului de muncă; Acțiunea în recuperarea drepturilor salariale; Ordonanța de încetare a urmăririi penale; Memoriul în apărare; Prescripția răspunderii penale; Ancheta administrativă prealabilă; Principiul prezumției de nevinovăție; Opinia concordantă; Opinia separatăRevizuit juridic2018-12-14 16:54:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 162 aprilie 2013 Animal Defenders International împotriva Regatului Unit (MC) - 48876/08Animal Defenders InternationalRegatul UnitArt. 10Interzicerea publicității politice la radio și tv; Organizație neguvernamentală; Revizuit juridic2018-12-14 16:53:47
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 162 Aprilie 2013 (hot. de trimitere) Mocanu și alții împotriva României - 10865/09 Mocanu și alțiiRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 6; Art. 8; Art. 34Mineriadă; Durata excesivă a cercetării penale; Utilizarea forței letale împotriva populației civile; Prescripția răspunderii penale; Imprescriptibilitatea infracțiunilor de drept internațional penalRevizuit juridic2018-12-14 16:53:24
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 159 Ianuarie 2013 Bucur și Toma împotriva României - 40238/02Bucur și TomaRomâniaInterceptarea convorbirilor telefonice; Ingerință; Scop legitim; Societate democratică; Infracțiuni care aduc atingere siguranței statului; Ingerință necesară într-o societate democratică; Interes public; Informații divulgate; Revizuit juridic2018-12-14 16:52:33
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 156 Octombrie 2012 Hulea împotriva României - 33411/05HuleaRomâniaart. 8 din Convenție; art. 8 § 1 din Convenție; art. 14 din Convenție; art. 5 din Protocolul nr. 7 la Convenție; Concediu parental; Refuz de acordare concediu parental pe motiv de apartenență la sexul masculin; Statutul cadrelor militare; Concediu parental pentru creșterea copiilor până la vârsta de doi ani; Femei angajate în armată; Bărbați angajați în armată; Principiul egalității în fața legii; Principiul nediscriminării pe motive de sex; Sistemul de securitate socială; Egalitate între soți; Drepturi și responsabilități cu caracter civil; Revizuit juridic2018-12-14 16:52:01
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 156 Octombrie 2012 E.M. împotriva României - 43994/05E.M.RomâniaArt. 3 din ConvențieViolență domestică; Lovire și alte violențe; Probe medico-legale; Certificat medico-legal; Lipsă de credibilitate; Rol activ al instanței; Anchetă eficientă; Lipsa unei anchete eficiente; Despăgubire pentru prejudiciul moral; Revizuit juridic2018-12-14 16:51:31
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 155 August - Septembrie 2012 Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia împotriva României - 33003/03Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba IuliaRomâniaart.1 din Protocolul nr.1 la convenție, art 6 și 13 din convențierestituire bunuri; proprietate publicăRevizuit juridic2018-12-14 16:51:13
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 155 August - Septembrie 2012 Al Nashiri împotriva României (cauză comunicată) - 33234/12Al NashiriRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Terorism; Procedură de extrădare extraordinară; Loc de detenție secret; Interogatoriu; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-14 16:50:47
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 152 Mai 2012 Frăsilă și Ciocîrlan împotriva României - 25329/03Frăsilă și CiocîrlanRomâniaArt. 10 din ConvențieContractul de asociere în participație; Excepția privind neepuizarea căilor de atac interne; Contestația la executare; Acțiunea disciplinară împotriva executorului judecătoresc Jurnaliști; Punere în executare a unei hotărâri definitive; Dreptul lor la libertatea de exprimare; Obligație pozitivă; Libertate de expresie specifică unei profesii; Independența presei; Sistemul executorilor judecătorești; Revizuit juridic2018-12-14 16:50:07
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 151 Aprilie 2012 Nicoleta Gheorghe împotriva României - 23470/05Nicoleta GheorgheRomâniaart. 6 din ConvențieDreptul la apărare; Procedură contravențională; Regimul juridic al contravențiilor; Prezumție de temeinicie a procesului-verbal; Anularea proceselui-verbal de contravenție; Prezumția de nevinovăție; Garanțiile art. 6 în materie penalăRevizuit juridic2018-12-14 16:49:14
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 151 Aprilie 2012 Iovițoni și alții împotriva României (dec.) - 20420/78Iovițoni și alțiiRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:48:52
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 150 Martie 2012 C.A.S. și C.S. împotriva României - 26692/05C.A.S. și C.S.RomâniaArt. 3; Art. 8; Art. 6Abuz sexual asupra unui minor; Revizuit juridic2018-12-14 16:48:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 149 Ianuarie 2012 Creangă împotriva României - 29226/03 (MC)CreangăRomâniaArt. 5Anticorupție; Reținere; Lipsire de libertate fără temei legal; Cercetare penală de mare anvergură; Disciplină militară; Începerea urmării penale; Arestare preventivă; Calitatea de învinuitRevizuit juridic2018-12-14 16:48:03
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 149 Februarie 2012 Tripon împotriva României -27062/04TriponRomâniaArt. 6 din Convenție; Prezumție de nevinovăție; Pedeapsa închisorii cu suspendare; Funcționar public; Concediere; Arestare preventivă; Prescripția răspunderii penale; Termen de prescripție; Revizuit juridic2018-12-14 16:47:22
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 144 August - Septembrie 2011 M. și C. împotriva României - 29032/04M. și C.RomâniaArt. 3 din Convenție; Art. 8 din Convenție; Drepturi părintești; Reclamant în nume propriu; Reclamant în numele minorului; Afilierea religioasăRevizuit juridic2018-12-14 16:45:40
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 143 Iulie 2011 Georgel și Georgeta Stoicescu împotriva României - 9718/03Georgel și Georgeta StoicescuRomâniaArt. 8; Art. 6Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Câini fără stăpân; Integritate fizică și psihică; Răspundere; Agenția pentru Protecția Animalelor; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Taxă judiciară de timbru; Acțiune în despăgubiriRevizuit juridic2018-12-14 16:40:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 142 iunie 2011 Osman împotriva Danemarcei - 38058/09OsmanDanemarcaart. 8Respectarea vieții de familie; Respectarea vieții private; Refuzul de reînnoire a permisului de ședere; Imigrant stabilit; Controlul imigrațieiRevizuit juridic2018-12-14 16:40:03
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 142 Iunie 2011 Giuran împotriva României - 24360/04GiuranRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietății; Prejudiciu important; Principiul certitudinii juridice; Recurs în anulare; Casare; Eroare judiciarăRevizuit juridic2018-12-14 16:39:36
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 141 Mai 2011 Asociația 21 Decembrie 1989 și alții împotriva României - 33810/07Asociația 21 Decembrie 1989 și alțiiRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 8; Art. 46Dreptul la viață; Revoluția din decembrie 1989; Deces; Securitate; Anchetă efectivă; Ratione temporis; Neepuizare căi de atac interne; Magistrat militar; Subordonare ierarhică; Neîncepere a urmăririi penale; Informații clasificate; Interzicerea torturii; Rele tratamente; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Interceptare convorbiri telefonice; Termen rezonabil; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-14 16:39:01
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 140 Aprilie 2011 Flămînzeanu împotriva României - 56664/08FlămînzeanuRomâniaArt. 3 din ConvențieCondiții de detenție necorespunzătoare handicapului deținutului; Rele condiții de detenție; Suprapopularea celulelor; Deficiențe în acordarea îngrijirilor medicale; Condiții sanitare și de igienă; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT); Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei; Nivel inevitabil de suferință inerent detenției; Revizuit juridic2018-12-14 16:38:29
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 138 Februarie 2011 Soare și alții împotriva României - 24329/03Soare și alțiiRomâniaArt. 2; Art. 6; Art. 13; Art. 14; Art. 34; Art. 3; Art. 5Dreptul la viață; Polițist; Utilizarea armei din dotare; Recurgerea la forță; Etnie romă; Apărare proporțională cu atacul; Anchetă efectivă; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Interzicerea discriminării; Cerere individuală; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; ReținereRevizuit juridic2018-12-14 16:37:54
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 137 Ianuarie 2011 Elefteriadis împotriva României - 38427/05ElefteriadisRomâniaArt. 3 din ConvențiePedeapsă inumană; Pedeapsă degradantă; Obligație pozitivă; Pedeapsa cu închisoarea pe viață; Fumat pasiv; Deținut fumător; Deținut nefumător; Separarea deținuților fumători de deținuții nefumători; Revizuit juridic2018-12-14 16:37:14
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 135 Noiembrie 2010 șerife Yiğit împotriva Turciei (MC) - 3976/05șerife YiğitTurciaArt. 8; Art. 14Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Discriminare; Căsătorie exclusiv religioasă pentru o perioadă de 26 de ani; Transferul dreptului de pensie către soțul supraviețuitor; Succesor în drepturi; Înscrierea copilului în registrul de stare civilă; Pensie de urmașRevizuit juridic2018-12-14 16:36:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 134 Octombrie 2010 Goția împotriva României - 24315/06GoțiaRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:35:33
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 133 August - Septembrie 2010 I.L.V. împotriva României (dec) - 4901/04I.L.V.RomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:35:12
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 133 August - Septembrie 2010 Florea împotriva României - 37186/03FloreaRomâniaArt. 3 din ConvențieCondiții de detenție inadecvate; Acțiune în despăgubire Tratament inuman; Tratament degradant; Fumat pasiv; Deținut fumător; Deținut nefumător; Separarea deținuților fumători de deținuții nefumători; Deteriorarea stării de sănătate; Acțiune în despăgubire pentru degradarea stării de sănătate; Legătură de cauzalitate între afecțiuni și condiții de detenție; Suprapopularea penitenciarelor; Spațiu personal; Revizuit juridic2018-12-14 16:34:53
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 133 August - Septembrie 2010 Constantin Florea împotriva României - 21534/05Constantin FloreaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Prescripție; Vinovăție; Răspundere civilă delictuală; Prezumție de nevinovățieRevizuit juridic2018-12-14 16:34:31
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 131 Iunie 2010 Ionescu împotriva României (dec.) - 36659/04IonescuRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:33:53
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 130 Mai 2010 Ogică împotriva României - 24708/03OgicăRomâniaArt. 3; Art. 5Interzicerea torturii; H178Rele tratamente; Detenție; Condiții de detenție; Arestare preventivă; Spațiu vital; Îngrijiri medicale în arest; Dreptul la libertate și siguranțăRevizuit juridic2018-12-14 16:33:25
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 129 Aprilie 2010 C.B. împotriva României -21207/03C.B.RomâniaArt. 5; Art. 3; Art. 8; Art. 6Dreptul la libertate și siguranță; Legea nr. 487/2002; Detenție; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la un proces echitabil; Cerere de nedivulgare a identitățiiRevizuit juridic2018-12-14 16:32:58
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 128 Martie 2010 Grosaru împotriva României (hot.) - 78039/01GrosaruRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:32:29
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 128 Martie 2010 Antică și Societatea „R” împotriva României - 26732/03Antică și Societatea „R”RomâniaArt. 6; Art. 10Calomnie; Dreptul la un proces echitabil; Parte responsabilă civilmente; Răspundere civilă delictuală; Dreptul la libera exprimare; Răspundere pentru fapta altei persoaneRevizuit juridic2018-12-14 16:31:52
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 127 Februarie 2010 Eugenia Lazăr împotriva României - 32146/05Eugenia LazărRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Deces; Neglijență medicală; Răspundere penală; Răspundere disciplinară; Aviz medico-legal; Anchetă penală; Administrarea probelor; Acțiune civilăRevizuit juridic2018-12-14 16:31:27
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 126 Ianuarie 2010 Parohia Greco-Catolică Sâmbăta Bihor împotriva României - 48107/99Parohia Greco-Catolică Sâmbăta BihorRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:30:58
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 125 Decembrie 2009 Velcea și Mazăre împotriva României - 64301/01Velcea și MazăreRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:30:11
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 123 Octombrie 2009 D.J. și A.-K.R. împotriva României (dec.) - 34175/05D.J. și A.-K.R.RomâniaArt. 6; Art. 2 din Protocolul nr. 4; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Interesul minorului; Caracter public; Libertatea de circulație; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-14 16:29:23
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 120 Iunie 2009 Codarcea împotriva României - 31675/04CodarceaRomâniaArt. 6; Art. 8; Art. 34Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Medic; Răspundere civilă profesională; Parte civilă; Răspundere civilă delictuală; Anchetă disciplinară; Durată excesivă; Victimă; Cerere individualăRevizuit juridic2018-12-14 16:28:51
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 118 Aprilie 2009 Brândușe împotriva României - 6586/03BrândușeRomâniaArt. 3; Art. 8; Art. 35Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Acțiune în despăgubire; Rele tratamente; Condiții de detenție; Tardivitate; Gestionarea deșeurilor; Affirmanti incumbit probatio; Neepuizare căi de atacRevizuit juridic2018-12-14 16:28:16
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 117 Martie 2009 Nițescu împotriva României - 26004/03NițescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Decizie administrativă; Dreptul de acces la instanță; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-14 16:27:54
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 116 Februarie 2009 Gagiu împotriva României - 63258/00GagiuRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 8; Art. 34Anchetă efectivă; Dreptul la viață; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Cerere individuală; Detenție; Dreptul la corespondență; Îngrijiri medicale în arest; Obligație pozitivă a statului; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-14 16:27:30
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 115 Ianuarie 2009 Tătar împotriva României - 67021/01TătarRomâniaArt. 8Accident ecologic; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la informare; Dreptul la un mediu sănătos; Legătură de cauzalitate; Obligație pozitivă a statului; PoluareRevizuit juridic2018-12-14 16:26:57
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 114 Decembrie 2008 Predescu împotriva României - 21447/03PredescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 37 § 1 lit. c) din ConvențieContinuarea examinării cererii fără justificare; Naționalizare; Contract de vânzare-cumpărare; Decesului proprietarului imobilului în litigiu; Drept de recurs individual; Cerere de radiere; Terți de bună-credință; Revizuit juridic2018-12-14 16:26:05
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 113 Noiembrie 2008 Mihaiu împotriva României - 20420/63MihaiuRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:25:42
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 113 Noiembrie 2008 Grosaru împotriva României (dec.) - 78039/01GrosaruRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:25:22
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 112 Octombrie 2008 Iordache împotriva României - 6817/02IordacheRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:24:36
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 109 Iunie 2008 Cone împotriva României - 35935/02ConeRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:24:04
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 106 Martie 2008 Samoilă și Cionca împotriva României - 20420/42Samoilă și CioncaRomâniaArt. 5 din Convenție; Art. 6 din ConvențieDreptul la libertate și siguranță; Detenție; Durată excesivă; Arestare preventivă; Prelungirea arestării preventive; Cale de atac inadmisibilă; Dreptul la un proces echitabil; Prezumție de nevinovăție; Pericol pentru ordinea publică; Revizuit juridic2018-12-14 16:23:02
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 103 Decembrie 2007 Beian împotriva României - 30658/05BeianRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:22:20
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 101 Octombrie 2007 Bozgan împotriva României - 35097/02BozganRomâniaart. 11 din convenție; Libertate de asociere; Registrul asociațiilor și fundațiilor; Ingerință în activitatea autorităților judiciare ale statului; Respingerea cererii de înscriere a unei asociații în Registrul asociațiilor și fundațiilor; Ingerință necesară într-o societate democratică; Ingerință care urmărește un scop legitim; Ingerință „prevăzută de lege”; Ingerință „proporțională cu scopul legitim urmărit”; Autoritate de lucru judecat; Activități contrare Constituției; Protecția securității naționale și a siguranței publice; Condamnarea statului ca reparație echitabilă suficientă pentru prejudiciul suferit de reclamant; Revizuit juridic2018-12-14 16:22:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 100 August - Septembrie 2007 Yildirim împotriva României - 21186/02YildirimRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:21:36
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 1 Noiembrie - Decembrie 1998 Curuțiu împotriva României - 29769/96CuruțiuRomâniaRevizuit juridic2018-12-14 16:21:14
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții Septembrie 1998 Petra împotriva României - 27273/95PetraRomâniaArt. 8 din Convenție; Art. 25 § 1 din ConvențieRespectarea corespondenței; Corespondență; Corespondență cu Comisia Europeană a Drepturilor Omului; Comisia Europeană a Drepturilor Omului; Corespondență cu familia; Competența ratione materiae a Curții; Monitorizarea corespondenței deținuților; Legea nr. 23/1969; Cerința de accesibilitate; Despăgubire pentru prejudiciul moral; Revizuit juridic2018-12-14 16:20:37
RezumatNota de informare privind jurisprudența Curții nr. 176 Iulie 2014 Centrul de Resurse Juridice împotriva României (MC) – 47848/08 CRJRomâniaart. 34 din Convenție; art. 2 din Convenție; Locus standi; Obligații pozitive; Reprezentarea unei persoane cu handicap mintal; Organizație neguvernamentală; Victimă indirectă; Victimă directă; Reprezentant legal; Lipsa unei anchete efective; Revizuit juridic2018-12-14 16:18:41
HotărâreNistorescu împotriva României (Cererea nr. 15517/03)NistorescuRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1Acțiune în revendicare imobiliară; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Bun imobil; Apartament(e); Hotărâre judecătorească definitivă; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Chiriaș(i); Dobânditor de de bună-credință; Terț(i); Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului; Anularea contractului de vânzare-cumpărare; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Despăgubire; Despăgubire în numerar; Despăgubire în bunuri și servicii; Valoarea de piață a bunului care nu poate fi restituit în natură; Societatea pe acțiuni „Proprietatea” (Fondul „Proprietatea”); Dreptul la respectarea bunurilor; Drept de proprietate; Despăgubire echitabilă și neplafonată; Lipsa despăgubirii; Încălcarea dreptului de proprietate; Dreptul la respectarea bunurilor; Privare de proprietate; Revizuit lingvistic2018-12-14 16:17:39
HotărâreMircea Dumitrescu împotriva României (Cererea nr. 14609/10)Mircea DumitrescuRomâniaArt. 3, Art. 8Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate; Întreruperea executării pedepsei cu închisoarea; Darea în plasament a minorului; Nedepunerea motivelor de apel; Familia extinsăRevizuit juridic2018-12-14 16:16:02
DecizieLucia Apetrii și Traian Olteanu împotriva României (Cererea nr. 13524/05)Lucia Apetrii și Traian OlteanuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Dreptul la respectarea bunurilor; Managementul ariilor protejate; Resurse forestiere; Parc național; Zonă de protecție strictă; Interzicerea exploatării; Cale de atac prevăzută de OUG nr. 57/2007; Acordarea de compensații; Contestarea de autorități a controlului utilizării bunurilor, iar nu a dreptului de proprietateRevizuit juridic2018-12-14 16:11:36
HotărâreLeontin Pop împotriva României (Cererea nr. 1956/06) Leontin PopRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Detenție; Durată excesivă; Arestare preventivă; Recuzarea unui judecătorRevizuit juridic2018-12-14 16:09:46
HotărâreIulian Popescu împotriva României (Cererea nr. 24999/04)Iulian PopescuRomâniaArt. 34Cerere individuală; Obligații pozitive ale statului; Persoană aflată în detenție; Taxe judiciare de timbru; Refuzul grefei instanței naționale de a furniza copii ale documentelor aflate la dosarRevizuit juridic2018-12-14 16:07:57
DecizieIulian Dănuț Leonte împotriva României (Cererea nr. 8798/05)LeonteRomâniaArt. 7; Art. 6Licența pentru exploatarea jocurilor de noroc; Taxa de participare; Bilet de tombolă; Agent economic; Asociație fără scop patrimonial; Principiul legalității infracțiunilor și pedepselorRevizuit juridic2018-12-14 16:07:30
HotărâreGheorghe Cobzaru împotriva României (Cererea nr. 6978/08)Gheorghe CobzaruRomâniaArt. 2; Art. 14Expertiza tehnico-științifică; Expertiza medico-legală; Reluarea urmăririi penale; Omorul; Reconstituirea faptelor; Ordonanța de încetare a urmăririi penale; Plângerea împotriva actelor procurorului; Regimul armelor de foc și al munițiilorRevizuit juridic2018-12-14 16:04:24
DecizieErimescu împotriva României (Cererea nr. 33762/05)ErimescuRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Detenție; Durată excesivă; Arestare preventivă; Prelungirea arestării preventiveRevizuit juridic2018-12-14 16:01:50
HotărâreEnciu si Lega împotriva României (Cererea nr. 9292/05)Enciu și LegaRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Acțiune în revendicare; Vânzarea de către stat a bunului altuia terțului de bună-credință; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; Fondul Proprietatea; Obligație pozitivă a statuluiRevizuit juridic2018-12-14 16:01:15
HotărâreEmilian-George Igna împotriva României (Cererea nr. 21249/05) Emilian-George IgnaRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Încălcarea principiului contradictorialității; Propunere de arestare preventivă; Interceptări telefonice; Refuzul accesului inculpatului ori avocatului acestuia la dosarul cauzei; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-14 16:00:50
DecizieDumitru Cârstoiu împotriva României (Cererea nr. 20660/10)CârstoiuRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Divorț; Exercitarea autorității părintești de către mamă; Drept de vizitare; Împiedicare; Interesul superior al copilului; Obligația autorităților naționale de a lua măsuri pentru reunirea părinților cu copiii lorRevizuit juridic2018-12-14 15:59:59
HotărâreDelfi AS împotriva Estoniei (Cererea nr. 64569/09)Delfi ASEstoniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Portal internet de știri; Angajarea răspunderii operatorului portalului pentru comentariile cititorilor; Editor mass media; Calomnie; Furnizor de servicii de conținut; Atingere adusă drepturilor personalitățiiRevizuit juridic2018-12-14 15:58:14
DecizieCHAW CHAW IMPEX SRL împotriva României (Cererea nr. 47163/09)Chaw Chaw Impex S.R.LRomâniaArt. 6Amendă contravențională; Proces-verbal de contravenție; Confiscare; Plângere în fața instanței; Recurs; Acuzații în materie penală; Infracțiune; Criteriile Engel; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-14 15:53:19
DecizieCesare Previti împotriva Italiei (Cererea nr. 1845/08) PrevitiItaliaArt. 6; Art. 7; Art. 14; Art. 4 din Protocolul nr. 7Judecătorul pentru audieri preliminare; Recursul extraordinar pentru eroare de fapt; Persoana aflată sub interdicție legală; Curator; Citarea curatorului; Principiul ne bis in idem; Reducerea termenelor ședințelor de judecată; Competența ratione loci; Sarcina probei; Condamnarea prin analogie; Principiul retroactivității legii penale mai favorabile; Principiul tempus regit actum; Autoritatea de lucru judecatRevizuit juridic2018-12-14 15:52:43
HotărâreCerăceanu împotriva României (nr. 1) (Cererea nr. 31250/02)CerăceanuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Executarea hotărârilor judecătorești; Dreptul de acces la o instanțăRevizuit juridic2018-12-14 15:51:35
HotărâreCacuci și S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 27153/07)Cacuci și S.C. Virra & Cont Pad S.R.L.Româniaart. 8Percheziția domiciliară; Percheziția corporală; Raportul de expertiză contabilă; Falsul intelectual; Autorizația de percheziție; Procesul-verbal de percheziție domiciliară; Scoaterea de sub urmărire penală; Procedura de sigilare a elementelor de probă ridicate; Revizuit juridic2018-12-14 15:40:54
HotărâreC.B. împotriva României (Cererea nr. 21207/03)C.B.RomâniaArt. 5; Art. 3; Art. 8; Art. 6Dreptul la libertate și siguranță; Legea nr. 487/2002; Detenție; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la un proces echitabil; Cerere de nedivulgare a identitățiiRevizuit juridic2018-12-14 15:40:20
HotărâreArchip împotriva României (Cererea nr. 49608/08)ArchipRomâniaart.3, art 41 din Convențierele tratamente; imobilizare cu cătușe; reparație echitabilăRevizuit juridic2018-12-14 15:36:14
HotărâreAntoneta Tudor împotriva României (Cererea nr. 23445/04)Antoaneta TudorRomâniaArt. 8 din Convenție; Art. 6 § 1 din Convenție; Dreptul la respectarea vieții private; Acces la dosarele și documentele deținute de fostele servicii secrete ale regimului comunist; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS); Serviciul Român de Informații (SRI); Deces survenit în condiții suspecte; Apartenență la mișcarea legionară; Protecția informațiilor clasificate; Dreptul de acces la propriul dosar întocmit de organele securității; Dosar care privește siguranța națională; Siguranța națională; Consiliul Suprem de Apărare a țării; Arhive deținute de serviciile secrete; Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității; Fostele servicii secrete ale regimului comunist; Calitatea de victimă în sensul Convenției; Lipsa calității de a sta în justiție; Obligație pozitivă a statului; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit juridic2018-12-14 15:35:48
HotărâreAna Maria Frimu și alții împotriva României (Cererea nr. 45312/11 și alte 4 cereri)Ana Maria FrimuRomâniaart.6 și 14 din convențieprincipiul securității juridice; discriminare; pensie; prestații socialeRevizuit juridic2018-12-14 15:34:35
HotărâreA.P., Garçon și Nicot împotriva Franței (Cererile nr. 79885/12, 52471/13 și 52596/13)A.P., Garçon și NicotFranțaArt. 8. Art. 14Persoane transgen; Recunoașterea juridică a identității sexuale a persoanelor transsexuale care au suferit o operație de schimbare de sex; Respingerea cererilor de rectificare a mențiunii privind sexul de pe certificatul de naștere; Obligația reclamantului de a demonstra caracterul real al tulburării de identitate de gen de care suferă, precum și caracterul ireversibil al transformării înfățișării sale; Condiționarea recunoașterii identității de gen de realizarea unei operații sau a unui tratament care implică o sterilitate ireversibilă; Noțiunea de autonomie personală; Principiul indisponibilității stării civile a persoanelor; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-14 15:16:49
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 129 Aprilie 2010 Floarea Pop împotriva României - 63101/00Floarea PopRomâniaArt. 6; Art. 13Termen rezonabil; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Ratione personae; Ratione temporis; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-14 15:13:42
HotărâreOvidiu Cristian Stoica împotriva României (Cererea nr. 55116/12)Ovidiu Cristian StoicaRomâniaArt. 6 § 1 din Convențieproces echitabil; administrare directă a probelor; lipsa administrării directe a probelor; rejudecarea cauzei pe fond; proces penal; condamnare; infracțiune de răspândire de materiale obscene; încălcarea dreptului la un proces echitabil; acuzație în materie penală; neepuizarea căilor de recurs interne; anularea hotărârii pronunțate de prima instanță; dreptul la apărare; reducerea dreptului la apărare; excluderea din profesia de notar; reparație echitabilă; redeschiderea procesului penal; legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și prejudiciul material pretinsRevizuit juridic2018-12-12 16:15:11
HotărâreI.D. împotriva României (Cererea nr. 3271/04)I.D.RomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Executarea hotărârilor judecătorești; Executare silită; Obligație de plată; Poprire; Contestație la executare; Termen rezonabil; Durată excesivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 73 Martie 2005 Brudnicka și alții împotriva Poloniei – 54723/00Brudnicka ș.a.Poloniaart. 6 din Convenție; Instanță imparțială; Instanță independentă; Procedură civilă; Cameră maritimă; Naufragiu; Stabilirea cauzelor unui naufragiu; Calitatea de victimă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBarfod împotriva Danemarcei (Cererea nr. 11508/85)BarfodDanemarcaart. 10Declarația statului de recunoaștere a jurisdicției obligatorii a Curții; Necesitatea unei proceduri scrise în fața Curții; Ședința pregătitoare a Curții; Instanța de apel competentă; Libertatea de exprimare; Insulta; Calomnia; Abaterea disciplinară; Abuzul de putere; Judecătorul neprofesionist (fără o formație juridică); Separarea puterilor în stat; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAcatrinei împotriva României (Cererea nr. 7114/02)AcatrineiRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 35Dreptul la un proces echitabil; Tardivitate; Victimă; Executarea unei hotărâri judecătorești; Dreptul la respectarea bunurilor; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGrosaru împotriva României (Cererea nr. 78039/01)GrosaruRomâniaArt. 3 din Protocolul nr. 1; Art. 13Dreptul la alegeri libere; Deputat; Contencios electoral; Minoritate națională; Dreptul electoral; Control jurisdicțional; Control judiciar; Dreptul la un recurs efectivRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGiuliani și Gaggio împotriva Italiei (Cererea nr. 23458/02)Giuliani GaggioItaliaart. 2 din convenție; art. 3 din convenție; art. 6 din convenție; art. 13 din convenție; art. 38 din convenție; Recurgere la forță excesivă; Recurgerea la forța letală; Operațiuni ale poliției; Utilizarea forței; Legitima apărare; Summit G8; Summit-ul G8 din Genova; Opinie separată; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 88 Iulie-august 2006 Andrejeva împotriva Letoniei (dec.) - 55707/00AndrejevaLetoniaart. 14 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; art. 6 § 1 din Convenție; Discriminare; Non-cetățean; Pensie pentru limită de vârstă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAurelian Oprea împotriva României (Cererea nr. 12138/08)Aurelian OpreaRomâniaart. 10Dreptul la libertatea de exprimare; Prezentarea unor informații superficiale cu un grad ridicat de sugestionare- ca act ilegal; Avertizorul în interes public; Subiecte de interes public; Dezincriminarea infracțiunii de calomnie; Acțiunea civilă în despăgubire; Poprirea salariului pentru plata despăgubirii cu titlu de prejudiciu moral și a cheltuielilor de judecată; Falsul intelectual; Plagiatul; Încălcări ale legii; Intervenția prescripției pentru urmărirea penală a infracțiunii; Procedura disciplinară; Reducerea salariului pe motivul absenței nejustificate de la locul de muncă; Sarcina probei în conflictele de muncă; Statutul personalului didactic; Răspunderea civilă delictuală; Ingerința prevăzută de lege; Ingerința care urmărește un scop legitim; Ingerința necesară într-o societate democratică; obligație de loialitate, de comportament rezervat și discreție față de angajator; Opinia separată a judecătoruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAliuță împotriva României (Cerere nr. 73502/01)AliuțăRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Durată excesivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreScundeanu împotriva României (Cererea nr. 10193/02)ScundeanuRomâniaArt. 3; Art. 5Interzicerea torturii; Îngrijiri medicale în arest; Dreptul la libertate și siguranță; Termen rezonabil; Detenție; Arestare preventivă; Prelungirea arestării preventive; Pericol pentru ordinea publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLudmila Polednová împotriva Republicii Cehe (Cererea nr. 2615/10)PolednováRepublica Cehăart. 7 și art. 6 din convențienicio pedeapsă fără lege; dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 116 Februarie 2009 Andrejeva împotriva Letoniei - 55707/00AndrejevaLetoniaart. 14 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; art. 6 § 1 din Convenție; Discriminare; Non-cetățean; Pensie pentru limită de vârstă; Diferență de tratament; Protejarea sistemului economic al țării; Scop legitim; Diferență de tratament între un cetățean și un non-cetățean; Diferență de tratament fondată în mod exclusiv pe cetățenie; Principiul contradictorialitățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre pilotW.D. împotriva Belgiei (Cererea nr. 73548/13)W.D.Belgiaart. 3 din Convenție; art. 5 § 1 din Convenție; art. 5 § 4 din Convenție; art. 13 coroborat cu art. 3 din Convențiecondiții de detenție; tratament inuman și degradant; persoană care suferă de tulburări psihice; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante („CPT”); deținut cu tulburări psihice; îngrijiri corespunzătoare stării de sănătate mintală; detenția alienaților; legătura între scopul detenției și condițiile în care are loc aceasta; dreptul la o cale de atac efectivă; examinarea într-un termen scurt a legalității privării (lipsirii) de libertate; internarea persoanelor care suferă de tulburări psihice; hotărâre-pilot; aplicarea procedurii hotărârii-pilot; probleme structurale; problemă sistemică; executare efectivă a hotărârilor CEDO; menținerea în mediul penitenciar a unor delincvenți care suferă de tulburări psihice, fără acordarea unor îngrijiri terapeutice adaptate; sistemul penitenciar belgian; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAnghel împotriva României (Cererea nr. 28183/03)AnghelRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Contravenție; Insulta; Obligație pozitivă a statului; Amendă contravenționalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreEugenia Lazăr împotriva României (Cererea nr. 32146/05)Eugenia LazărRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Deces; Neglijență medicală; Răspundere penală; Răspundere disciplinară; Aviz medico-legal; Anchetă penală; Administrarea probelor; Acțiune civilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreR.R. împotriva Poloniei (Cererea nr. 27617/04)R.R.PoloniaArt. 3; Art. 8; Art. 13Statutul de victimă a unei încălcări; Soluționarea pe cale amiabilă; Dreptul la planificarea familială; Avortul legal; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 71 Ianuarie 2005 Blücher împotriva Republicii Cehe - nr. 58580/00BlucherRepublica CehăArt. 6; Art. 13Procedură civilă; Proces echitabil; Proces public; Condițiile legale referitoare la modalitățile legatului; Sarcina probeiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMurray împotriva Țărilor de Jos (Cererea nr. 10511/10)Murrayțările de Josart. 3 din Convenție; pedeapsă ireductibilă; pedeapsă reductibilă; pedeapsa detențiunii pe viață; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT); Raportul CPT „Condamnările la detențiunea pe viață reală/efectivă”; Regulile europene privind penitenciarele (Regulile penitenciare europene); Calitatea procesuală activă; Calitatea de victimă; lipsa calității victimă; obligația îndreptării deținutului - obligație de mijloace, nu de rezultat; obligație pozitivă de protejare a publicului; pedeapsă cu detențiunea pe viață reductibilă; condiții de detenție; condiții materiale de detenție; deținut care suferă de tulburări psihice; rele tratamente; condiții de detenție inacceptabile, inumane și degradante; realitatea, necesitatea și caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată; obligația de a promova resocializarea deținuților; resocializarea deținuților; protecția drepturilor fundamentale ale deținuților; dreptul la liberare condiționată garantat deținuților; obligații pozitive ale statului în domeniul dreptului penitenciar; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBan împotriva României (Cererea nr. 46639/99)BanRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 35Tardivitate; Dreptul la respectarea bunurilor; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMariana Marinescu împotriva României (Cererea nr. 36110/03)Mariana MarinescuRomâniaArt. 6; Art. 3Interzicerea torturii; Rele tratamente; Detenție; Condiții de detenție; Neepuizare căi de atac interne; Termen de șase luni; Dreptul la un proces echitabil; Martor; Administrarea probelorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHeinisch împotriva Germaniei (Cererea nr. 28274/08)HeinischGermaniaart. 10 din convențieLibertatea de exprimare; Drept la libertatea de exprimare; Admisibilitatea și fondul cauzei; Îngrijire instituționalizată; Concediere; Concediere fără preaviz; Concediere cu preaviz; Reziliere a contractului de muncă; Denunțător (whistle-blower); Denunțare (whistle-blowing); Ingerința în dreptul la libertatea de exprimare; Ingerință „necesară într-o societate democratică”; raport proporțional între ingerință și scopul urmărit; Obligație de loialitate față de angajator; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 100 August-septembrie 2007 Suküt împotriva Turciei - 59773/00SukutTurciaArt. 6Militar; Abatere disciplinară pentru motive comportamentale și vestimentare; Pensionare anticipată; Control jurisdicțional; Inexistența unei căi de atac; Disciplină militară; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 195 Aprilie 2016 Cumhuriyet Halk Partisi împotriva Turciei - 19920/13Cumhuriyet Halk PartisiTurciaart. 11Libertatea de asociere; Controlul conturilor finale; Poprirea activelor; Monitorizarea activităților financiare ale partidelor politice; Atingerea adusă activităților unui partid politic; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSăileanu împotriva României (Cererea nr. 46268/06)SăileanuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Divorț; Încredințare minor; Durată excesivă; Termen rezonabil; Dreptul de acces la o instanță; Non reformatio in pejusRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre (MC)M. și C. împotriva României (Cererea nr. 29032/04)M. și C.RomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 8; Art. 13; Art. 14Drepturi părintești; Reclamant în nume propriu; Reclamant în numele minorului; Afilierea religioasăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 80 Noiembrie 2005 Vilho Eskelinen și alții împotriva Finlandei (dec.) - 63235/00Vilho Eskelinen ș.a.FinlandaArt. 6; Art. 13; Art. 1 din Protocolul nr. 1Funcționari publici; Agenți de poliție; Indemnizația specială; Aplicabilitatea art. 6 § 1; Funcție publică; Dreptul de acces la o instanță pentru funcționari publici; Termen rezonabil; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 195 Aprilie 2016 İzzettin Doğan și alții împotriva Turciei (MC) - 62649/10Izzetin Dogan ș.a.TurciaArt. 9; Art. 14Alevism; Manifestarea religiei sau a convingerilor; Refuzul de a asigura serviciul public religios adepților alevismului; Diferența de tratament între adepții alevismului și cei aparținând confesiunii majoritare islamice; Libertatea de religie; DiscriminareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBartoș împotriva României (Cererea nr. 12050/02)BartoșRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Principiul securității raporturilor juridice; Acțiune în revendicare; Recurs în anulare; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. Silvogrecu Com. S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 5355/04)SC Silvogrecu Com SRLRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Taxă judiciară de timbruRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCreangă împotriva României (Cererea nr. 29226/03)CreangăRomâniaArt. 5Anticorupție; Reținere; Lipsire de libertate fără temei legal; Cercetare penală de mare anvergură; Disciplină militară; Începerea urmării penale; Arestare preventivă; Calitatea de învinuitRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 96 Aprilie 2007 Vilho Eskelinen și alții împotriva Finlandei (MC) - 63235/00Vilho Eskelinen ș.a.FinlandaArt. 6; Art. 13; Art. 1 din Protocolul nr. 1Funcționari publici; Agenți de poliție; Indemnizația specială; Aplicabilitatea art. 6 § 1; Funcție publică; Dreptul de acces la o instanță pentru funcționari publici; Termen rezonabil; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAvotiņš împotriva Letoniei (Cererea nr. 17502/07)AvotiņšLetoniaart. 6Retrimiterea cauzei în fața Marii Camere; Cerere tardivă; Decizie parțială; Declarația notarială cu privire la recunoașterea datoriei; Declarația scrisă sub jurământ; Judecata în lipsă; Cerere pentru aplicarea unei măsuri asiguratorii; Contractul de împrumut; Comunicare prin afișare la sediul instanței; Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială; Hotărârea de încuviințare a executării unei hotărâri; Prezumția de protecție echivalentă (denumită „prezumția Bosphorus”); Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBeian împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 4113/03)BeianRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Taxă judiciară de timbru; Dreptul de acces la o instanțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreV.D. împotriva României (Cererea nr. 7078/02)V.D.RomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 34Interzicerea torturii; Neepuizare căi de atac interne; Dreptul la un recurs efectiv; Detenție; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale în arest; Proteză dentară; Dreptul la un proces echitabil; Martor; Administrarea probelor; Test ADN; Dreptul la corespondențăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePascu împotriva României (Cererea nr. 31564/04)PascuRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Condiții de detenție; Tardivitate; Neepuizare căi de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 91 Noiembrie 2006 Sacilor-Lormines împotriva Franței - 65411/01Sacilor-LorminesFranțaart. 6 din Convenție; Procedură civilă; Instanță imparțială; Instanță independentă; Drept minier; Exploatare minieră; Termen rezonabil; Durata procedurii interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStepanian împotriva României (Cererea nr. 60103/11)StepanianRomâniaart. 3Bolnav mintal; Rele tratamente; Violențe fizice și psihice; Tortură; Deces înainte de introducerea cererii în fața CEDO; Calitate procesuală activă; Părinți și copii ai victimei directe; Plângere penală; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBlidaru împotriva României (Cererea nr. 8695/02)BlidaruRomâniaart. 6 § 1 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Achiziționarea de automobile de către persoanele fizice; Reglementarea în România a achiziționării de automobile de către persoanele fizice anterior anului 1992; Casa de economii; Recurs în anulare formulat de procurorul general; Restabilirea ordinii juridice; Principiul securității raporturilor juridice; Constatarea încălcării principiului securității raporturilor juridice; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la respectarea bunurilor proprii; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBogdan împotriva României (Cererea nr. 21750/04)BogdanRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDietrich Reuter împotriva Germaniei (Cererile nr. 32741/06 și 19568/09)Dietrich ReuterGermaniaArt. 6Instanțe ecleziastice; Neepuizarea căilor de atac interne; Disponibilizarea pastorilor; Indemnizație de pensionareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 172 Martie 2014 Mihaela Mihai Neagu împotriva României (dec.) – 66345/09Mihaela Mihai NeaguRomâniaart. 3 din Protocolul nr. 1Dreptul de a candida la alegeri; Parlamentul European; Alegeri pentru Parlamentul European; Candidat independent; Dreptul de a fi ales; Listă electorală, Condiții pentru depunerea candidaturii; Comisia de la Veneția; Proceduri electorale pentru alegerea Parlamentului European; Legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European; Legea nr. 33/2007; Legea electorală; Proces electoral; Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Decizie Ion HOGOIU și alții împotriva României și alte 5 cereri (Cererea nr. 50042/07)Ion Hogoiu ș.a.Româniaart. 6Radierea de pe rol a cererilor; Soluționarea pe cale amiabilă; Conexarea cererilor; Durata excesivă a procedurii; Declarația unilaterală; Răspunsul de acceptare a clauzelor din declarația unilateralăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBock și Palade împotriva României (Cererea nr. 21740/02)Bock și PaladeRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 13: Art. 14Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de proprietate; Principiul securității raporturilor juridice; Dreptul la respectarea bunurilor; Ingerință; Dreptul la un recurs efectiv; Interzicerea discriminăriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAharon Schwarz împotriva României (Cererea nr. 28304/02)Aharon SchwarzRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Detenție; Rele tratamente; Îngrijiri medicale în arest; Suspendarea executării pedepseiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRoșioru împotriva României (Cererea nr. 37554/06)RoșioruRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Polițist; Violență; Purtare abuzivă; Soluție de neîncepere a urmăririi penale; Rele tratamente; Anchetă efectivă; DiligențăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 79 Octombrie 2005 Blake împotriva Regatului Unit (dec.) - 68890/01BlakeRegatul Unitart. 6 din Convenție; art. 10 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Procedură civilă; Termen rezonabil; Libertatea de exprimare; Privarea de proprietate; Obligația de confidențialitate; Interes public; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Decizie Andrei Ioan LEș împotriva României (Cererea nr. 28841/09)Andrei Ioan LEșRomâniaart. 6 § 1 din Convențieabuz în serviciu contra intereselor publice; fals intelectual; funcționar; dreptul la un proces echitabil; anulare nelegală a unui proces-verbal de contravenție; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBozgan împotriva României (Cererea nr. 35097/02)BozganRomâniaart. 11 din convenție; Libertate de asociere; Registrul asociațiilor și fundațiilor; Ingerință în activitatea autorităților judiciare ale statului; Respingerea cererii de înscriere a unei asociații în Registrul asociațiilor și fundațiilor; Ingerință necesară într-o societate democratică; Ingerință care urmărește un scop legitim; Ingerință „prevăzută de lege”; Ingerință „proporțională cu scopul legitim urmărit”; Autoritate de lucru judecat; Activități contrare Constituției; Protecția securității naționale și a siguranței publice; Condamnarea statului ca reparație echitabilă suficientă pentru prejudiciul suferit de reclamant; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBoloș împotriva României (Cererea nr. 33078/03)BoloșRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Arestare preventivă; Recurs; Egalitatea armelorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre (MC)Baudler împotriva Germaniei (Cererea nr. 38254/04)Andreas BaudlerGermaniaArt. 6Instanțe ecleziastice; Neepuizarea căilor de atac interne; Disponibilizarea pastorilor; Dreptul funcției ecleziasticeRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 93 Ianuarie 2007 Augusto împotriva Franței – 71665/01AugustoFranțaart. 6 din Convenție; Procedură civilă; Proces echitabil; Epuizarea căilor de atac interne; Incapacitate de muncă; Pensie pentru limită de vârstă; Nerespectarea principiului egalității armelor; Principiului egalității armelor; Reviriment jurisprudențial; Procedură contradictorieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBragadireanu împotriva României (Cererea nr. 22088/04)BragadireanuRomâniaArt. 3; Art. 6Interzicerea torturii; Rele tratamente; Detenție; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale în arest; Dreptul la un proces echitabil; Examinarea probelor de către instanță; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreChelu împotriva României (Cererea nr. 40274/04)CheluRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Executarea hotărârilor judecătorești; DomiciliuRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAustin și alții împotriva Regatului Unit (Cererile nr. 39692/09, 40713/09 și 41008/09)Austin ș.a.Regatul UnitArt. 5Lipsire de libertate; Dreptul la libertatea de exprimare; Dreptul la libertatea de întrunire; Manifestații populareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 95 Martie 2007 Siałkowska împotriva Poloniei - 8932/05SiałkowskaPoloniaart. 6 din ConvențieProcedură civilă; Accesul la o instanță; Asistență judiciară; Reprezentare juridică obligatorie în fața instanței supreme; Recurs lipsit de șanse rezonabile de succes; Independența baroului; Barou independent; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Decizie Marius Iorga împotriva României (Cererea nr. 26608/09)Marius IorgaRomâniaArt. 37Soluționare amiabilă; Scoaterea cererii de pe rol; Declarație unilaterală a GuvernuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBucheň impotriva Republicii Cehe (Cererea nr. 36541/97) BucheňRepublica CehăArt. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1Interzicerea discriminării; Dreptul la respectarea bunurilor; Magistrat militar; Indemnizație de pensionare; Suspendare; Dreptul de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAl-Agha împotriva României (Cererea nr. 40933/02)Al-AghaRomâniaArt. 3; Art. 5Interzicerea torturii; Detenție; Rele tratamente; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale; Dreptul la libertate și siguranță; Drept de ședere; Expulzare; Centru de primire, triere și cazareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre (MC)Ullens de Schooten și Rezabek împotriva Belgiei (Cererile nr. 3989/07 și 38353/07)Ullens de SchootenBelgiaArt.6; Art. 14Compatibilitatea unei norme interne cu Tratatul de instituire a Comunității Europene; Rambursarea prestațiilor de asigurări sociale de sănătate; Principiul supremației dreptului comunitar; Autoritatea de lucru judecatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 127 Februarie 2010 V.D. împotriva României - 7078/02V.D.RomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 34Interzicerea torturii; Neepuizare căi de atac interne; Dreptul la un recurs efectiv; Detenție; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale în arest; Proteză dentară; Dreptul la un proces echitabil; Martor; Administrarea probelor; Test ADN; Dreptul la corespondențăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 173 Aprilie 2014 Preda și alții împotriva României - 9584/02, 33514/02, 38052/02Preda ș.a.RomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la respectarea bunurilor; Finalizarea procesului de restituire; Legea nr. 165/2013; Restituire în natură; Acordarea de compensații; Urgență; Bun; Bun naționalizat; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; Despăgubire; Executarea hotărârilor judecătorești; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Procedură de reparațieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCălin și alții împotriva României (Cererile nr. 25057/11, 34739/11 și 20316/12)Călin ș.a.Româniaart. 8 din Convențiedreptul la respectarea vieții private; atingere adusă dreptului la respectarea vieții private; principiul neretroactivității legii; principiul securității raporturilor juridice; buna administrare a justiției; excepția întemeiată pe nerespectarea termenului de șase luni; epuizarea căilor de atac interne; principiul preeminenței dreptului; proces echitabil; ingerință a puterii legislative în administrarea justiției; interesul superior al copilului; stabilirea legăturii de filiație; nașterea - element ce intră în sfera „vieții private” a copilului; stabilirea detaliilor identității persoanei de ființă umană; obligații pozitive ale statului; obligații negative ale statului; ingerință; scop legitim al ingerinței; protejarea „drepturilor și libertăților altora”; ingerință „necesară într-o societate democratică”; dreptul la cunoașterea propriilor origini; restrângerea dreptului de a introduce o acțiune în stabilirea paternității; interesul general; stabilirea filiației față de tată; regula termenului de 6 luni; cerințele statului de drept; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBurlacu și alții împotriva României (Cererea nr. 3041/04)BurlacuRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1Organizația Națională pentru Apărarea Drepturilor Omului-București; Legea nr. 18/1991; Reconstituirea dreptului de proprietate; Drept la despăgubiri pentru teren, fără restituire în natură; Expertiză tehnică; Amplasamentul terenului; Titlu de proprietate; Moștenitor(i); Obligație de punere în posesie; Lipsa calității de victimă a reclamantului/reclamanților; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBalint împotriva României (Cererea nr. 44954/04)BalintRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre (MC)Axel Springer împotriva Germaniei (Cererea nr. 39954/08)Axel SpringerGermaniaArt. 10; Art. 8Dreptul la libera exprimare; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Deținere ilegală de droguri; Mass-media; Dezvăluire informații privind o procedură penală; „Necesar într-o societate democratică”; Dreptul la protejarea reputației; Dezbatere de interes general; Notorietatea persoanei vizate; Modalitatea de obținerea a informațieiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 107 Aprilie 2008 Rosengren împotriva României - 70786/01RosengrenRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 127 Februarie 2010 Dalea împotriva Franței (dec.) - 964/07DaleaFranțaart. 6 din Convenție; art. 8 din Convenție; Procedură civilă; Drepturi și obligații cu caracter civil; Sistemul de informații Schengen; Date personale; Intrarea, șederea și expulzarea străinilor; Temeinicia unei acuzații în materie penală; Interdicție de intrare pe teritoriul francez; Spațiul Schengen; Viață privată; Scop legitim; Protejarea siguranței naționale; Siguranța statului, apărare și securitate publică; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCazan împotriva României (Cererea nr. 30050/12)CazanRomâniaArt. 3; Art. 5Ordonanța de începere a urmăririi penale; Proces-verbal antedatat; Purtarea abuzivă; Lipsirea de libertate în mod ilegal; Ultrajul; Denunțarea calomnioasă; Sfidarea organelor judiciare; Elementele constitutive ale infracțiunii; Plângerea împotriva actelor procurorului; Elementele certe care să conducă la angajarea răspunderii penale; Plângerea disciplinară în fața baroului; Proba obiectivă; Sarcina probei faptelor săvârșite atunci când o persoană se află în mâinile poliției sau unei autorități comparabile revine autorităților; Codul european de etică al poliției; Acțiunea în răspundere civilă delictualăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBurzo împotriva României (Cererea nr. 75240/01)BurzoRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Naționalizarea fără titlu; Acțiunea în evacuarea chiriașilor pentru tulburarea liniștii publice; Contractul de închiriere; Procesul-verbal de punere în posesie; Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative; Legea nr. 114/1996 privind locuințele; Sistemul de calcul al chiriei locuințelor din patrimoniul statului; Principiul chiriei negociate între proprietar și chiriaș; Dreptul la un proces echitabil; acțiunea în evacuare a chiriașilor pentru neplata chiriilor restante; Neepuizarea căilor de atac interne; Ingerință în dreptul de folosință asupra unui "bun"; Ingerință "legală"; Scopul "legitim"; Interesul "general"; Inceritudinea legislativă; Incertitudinea administrativă; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreParohia Greco-Catolică Sâmbăta Bihor împotriva României (Cererea nr. 48107/99)Parohia greco-catolică Sâmbata BihorRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Cult religios; Dreptul de acces la o instanță; Control jurisdicțional; Competență materială; Restituire lăcașuri de cultRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieVon Hannover împotriva Germaniei (nr. 2) (Cererile nr. 40660/08 și 60641/08)Von Hannover (nr.2)GermaniaArt. 8; Art.10; Dreptul la respectarea vieții private; Dreptul la protecția personalității; Personalitate absolută; Litigii multipolare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHanu împotriva României (Cererea nr. 10890/04)HanuRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 5 din ConvențieExecutor judecătoresc; Proces penal; Examinarea probelor în mod nemijlocit; Dreptul la un proces echitabil; Nerespectarea termenului de șase luni; Principiul rolului activ al instanței; Admisibilitatea probelor; Arestare preventivă; Admisibilitatea probelor în procesul penal; Aprecierea probelor în procesul penal; Acordarea ultimului cuvânt în proces; Compromiterea reputației profesionale; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreM.C. și A.C. împotriva României (Cererea nr. 12060/12)M.C. și A.C.RomâniaArt. 3; Art. 8; Art. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 12Persoane homosexuale; Comunitatea LGBTI; Participanți la marșul anual gay; Acte de violență îndreptate asupra lor; Rele tratamente; Vătămare corporală; Lipsa unei anchete efective a poliției; Durată excesivă; Prezentarea materialului de urmărire penală după 6 ani de la începutul actelor de cercetare; Tergiversarea anchetei; Prescripție; Motive discriminatorii; Cale de atac internă; termen de 6 luni; Tortură; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Interzicerea discriminăriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieOzon și Candea împotriva României (Cererea nr. 38504/04)Ozon și CandeaRomâniaArt. 10; Art. 6Dreptul la libertatea de exprimare; Calomnia; Achitarea reclamanților; Admiterea apelului doar în privința acțiunii civile; Răspunderea civilă solidară; Hotărârea penală are autoritate de lucru judecat în fața instanței civile care judecă acțiunea civilă; Dreptul la prezumția de nevinovăție; Condițiile unei societăți democraticeRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreM.G.C. împotriva României (Cererea nr. 61495/11)M.G.C.RomâniaArt. 3; Art. 8; Minoră; 11 ani; Agresiune sexuală; Plângere penală; Act sexual cu un minor; Viol; Absența rezistenței fizice; Deficiențe ale cercetării penale; Anchetă efectivă; Lipsa consimțământului; Expertiză psihologică; Interesul superior al copilului; Tortură; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBuzatu împotriva României (Cererea nr.34642/97)BuzatuRomâniaArticolul 6 § 1; Art 41 din convenție; Articolul 1 din Protocolul nr. 1Revendicarea dreptului de proprietate; Naționalizare; Recurs în anulareRevizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIrinel Popa și alții împotriva României (Cererile nr. 6289/03, 6297/03 și 9115/03)Irinel PopaRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Arestare preventivă; „De îndată”; Prelungirea arestării preventive; Egalitatea armelor; Acces la dosarul cauzeiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBerü impotriva Turciei (Cererea nr. 47304/07)BerüTurciaart.2 din convențiedreptul la viațăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 114 Decembrie 2008 Viașu împotriva României - 75951/01ViașuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Dreptul la respectarea bunurilor; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Despăgubire; Dreptul de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieM.P. și alții împotriva României (Cererea nr. 39974/10)M.P. ș.a.RomâniaArt. 2; art. 8Dreptul la viață; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Inseminare artificială; Copil cu malformație genetică la un picior; Neglijență medicală; Riscul nașterii unui copil cu disabilități; Monitorizarea în mod adecvat a sarcinii; Acordare de despăgubiriRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTorja împotriva României (Cererea nr. 27018/06)TorjaRomâniaart. 6Reținerea; Percheziția corporală sumară; Tâlhăria; Arestarea preventivă; Furt calificat; Cererea de revizuire a unei hotărâri; Împăcarea părților; Ultimul cuvânt al inculpatului; Ascultarea inculpatului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVelcea și Mazăre împotriva României (Cererea nr. 64301/01)Velcea și MazăreRomâniaArt. 2; Art. 8Dreptul la viață; Omor; Succesiune; Nedemnitate succesorală; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieĐurđević împotriva Croației (Cererea nr. 52442/09)ĐurđevićCroațiaArt.3; Art. 8Criteriul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă; „Persoane vulnerabile” îndreptățite la protecție din partea statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 97 Mai 2007 Dragotoniu și Militaru-Pidhorni împotriva României - 77193/01Dragotoniu și Militaru-PidhorniRomâniaArt. 7Nicio pedeapsă fără lege; Infracțiune; Aplicabilitatea legii penale; Luare de mită; Instituție publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieFilip împotriva României (Cererea nr. 46131/06)FilipRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Ziarist; Campanie de presă îndreptată împotriva unui procuror; Acțiune în răspundere civilă delictuală; Daune morale; Deontologie ziaristică; Soluționarea de către aceeași instanță în două căi de atac în același dosar; Complete diferiteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMartocian împotriva României (Cererea nr. 18183/09)MartocianRomâniaArt. 6Abuz în serviciu; Plângere penală cu constituire de parte civilă; Neîncepere a urmăririi penale; Plângere contra actelor procurorului; Termen de rezolvare; Plângere în fața instanței; Termen de 20 de zile de la comunicare; Interpretarea art. 2781 C. proc. pen.; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCalmanovici împotriva României (Cererea nr. 42250/02)CalmanoviciRomâniaArt. 5; Art. 6; Art. 8; Art. 3 din Protocolul nr. 1Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la alegeri libere; Luare de mită; Arestare preventivă; Interceptare telefonică; Detenție; Interzicerea drepturilor părinteștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVăcăruș împotriva României (Cererea nr. 1012/02)VăcărușRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Durată excesivă; Cale de atacRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGabriel Mereuță împotriva României (Cererea nr. 53241/09)MereuțăRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Divorț; Încredințare minor; Plângere penală; Interesul copiluluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMaria și Dorel-Dănuț Barbu împotriva României (Cererea nr. 14332/03)Maria și Dorel-Dănuț BarbuRomâniaArt. 41Prejudiciu; Privare de proprietate; Eliberarea unui titlu de proprietate; Punere în posesie efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreUlisei Grosu împotriva României (Cererea nr. 60113/12)Ulisei GrosuRomâniaart. 5Comportament recalcitrant; Verificare identitate; Conducere la secția de poliție și la o unitate de psihiatrie; Examen psihiatric; Lipsă de competență; Perioadă mică de timp; Plângere penală împotriva agenților de poliție; Lipsire de libertate; Nelegalitate; Fals intelectual; Rezoluții de neîncepere a urmăririi penale; Dreptul la libertate și siguranțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCârjan împotriva României (Cererea nr. 42588/02)CârjanRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Durată excesivă; Termen rezonabil; „Bun actual”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCostescu împotriva României (Cererea nr. 13636/02)Nicolae Costescu și Alice CostescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Acțiune în garanție pentru evicțiune; Despăgubire; Titlu de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCoriolan Gabriel Iovițoni și alții împotriva României (Cererile nr. 57583/10, 1245/11 și 4189/11)Coriolan Gabriel IovițoniRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Protecția proprietății; Taxă de înmatriculare; Taxă de poluare; Libera circulație a mărfurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBraniște împotriva României (Cererea nr. 19099/04)BranișteRomâniaArt.1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Neepuizarea căilor de recurs interne; Respingerea cererii de înscriere a dreptului de proprietate în cartea funciară; Echilibrul just între necesitățile interesului general al comunității și imperativele drepturilor fundamentale ale persoanei; Dreptul de superficie gratuit; Prejudiciul special și excesivRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 194 Martie 2016 Guberina împotriva Croației - 23682/13GuberinaCroațiaArt. 14 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1discriminare; dizabilitate; handicap; minor cu dizabilități; impozit pe venitul din transferul proprietății imobiliare; scutire fiscală; Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități; protecția persoanelor defavorizate; despăgubire pentru prejudiciul moral; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMolie împotriva României (Cererea nr. 13754/02)Viorel MolieRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Răspundere civilă delictuală; Răspundere penală; Rele tratamente; Accident; Obligație pozitivă a statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePascal împotriva României (Cererea nr. 805/09)PascalRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Minor; Încredințare; Drept de vizită; Executare silită; Plângere penală; Interesul superior al copiluluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOctavian Popescu împotriva României (Cererea nr. 20589/04)Octavian PopescuRomâniaart. 41 din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1; Neexecutarea unei hotărâri definitive; Reparație echitabilă; Executarea hotărârii; Neepuizarea căilor de atac interne; Teren; Punere îm posesie; Obligație legală a statului de a pune capăt încălcării; Punere în posesie; Posesie netulburată; Dreptul de acces la o instanță; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 196 Mai 2016 Karácsony și alții împotriva Ungariei (MC) - 42461/13 și 44357/13KarácsonyUngariaart. 10Libertatea de exprimare; Libertatea de exprimare a parlamentarilor; Libertatea de exprimare în Parlament; Măsura disciplinară internă îndreptată împotriva unor deputați; Sancționarea unor mijloace de comunicare nonverbală; Ingerința cu scopuri legitime; Ingerința necesară într-o societate democratică; Garanțiile procedurale; Imunitatea parlamentară; Autonomia Parlamentului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMartin împotriva României (Cererea nr. 14466/02)MartinRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Reangajare; Durată excesivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieFlorian Goldstein și SC Ring Press SRL împotriva României (Cererea nr. 877/04)Florian Goldstein și SC Ring Press SRLRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Articole presă; Concurență neloială; Competența instanțelor naționale; CalomnieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRoșiianu împotriva României (Cererea nr. 27329/06)RoșiianuRomâniaart. 10 din Convenție; art. 6 din Convenție; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; Emisiune de televiziune; Jurnalist; Informații de interes public; Dreptul de acces liber la informațiile de interes public; Ingerință în exercitarea libertății de exprimare; Diferența între accesul la documente și accesul la informație; Calitatea de victimă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCernat împotriva României (Cererea nr. 32286/03)CernatRomâniaArticolul 1 din Protocolul nr. 1Acțiune în revendicare imobiliară; Naționalizare; Anularea contractului de vânzare-cumpărare; Moștenitor(i)Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieMiron Cozma împotriva României (Cererea nr. 12080/06)CozmaRomâniaArt. 5; Art. 6; Art. 13Decretul de grațiere; Revocarea decretului de grațiere; Acțiunea pentru reparare (art. 505 C. proc. pen.)Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVăduva împotriva României (Cererea nr. 27781/06)VăduvaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Trafic de droguri; Declarații ale investigatorilor sub acoperire și ale informatorilor date în faza de urmărire penală; Lipsa procedurii contradictorie în cursul judecății; Egalitatea armelor; Refuzul instanței de a audia nemijlocit martoriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreJeronovičs împotriva Letoniei (Cererea nr. 44898/10)JeronovicsLetoniaart. 3, art. 13Calea de atac efectivă; Lipsa unei anchete efective; Relele tratamente; Modificarea componenței secțiilor Curții; Vătămarea corporală gravă; Abuzul în serviciu; Relele tratamente în cursul anchetei preliminare; Durata arestării preventive; Soluționarea pe cale amiabilă a cauzei; Soluționarea prin declarația unilaterală a Guvernului; Redeschiderea unei proceduri penale; Autoritatea de lucru judecat; Elementul de probă nou; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCiobotea împotriva României (Cererea nr. 31603/03)CioboteaRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1Acțiune în revendicare imobiliară; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Moștenitor(i); Bun imobil; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare; Proprietarul legitim al unui bun/imobil; Dobânditorul de bună-credință; Chiriaș(i); Despăgubire; Despăgubire în numerar; Despăgubire în bunuri și servicii; Valoarea de piață a bunului care nu poate fi restituit în natură; Societatea pe acțiuni „Proprietatea” (Fondul „Proprietatea”); Dreptul la respectarea bunurilor; Drept de proprietate; Drept de proprietate recunoscut printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă; Reparație efectivă; Restituirea bunului; Terț(i) de bună-credință; Privare de proprietate; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieNegusse Mekonnen împotriva României (Cererea nr. 19011/06)Zenashe Negusse MekonnenRomâniaArt. 3; Art. 13Interzicerea torturii; Dreptul la un recurs efectiv; Azil politic; VictimăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStănciulescu împotriva României (Cererea nr. 14621/06)StănciulescuRomâniaart. 10 din convenție; art. 8 din convențieCalomnie; Desfacerea contractului de muncă; Respectarea vieții private; Echilibru între protejarea vieții private și libertatea de exprimare; Ingerință în dreptul la libertatea de exprimare; Cerere inadmisibilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGeta Stanciu și alții împotriva României (Cererea nr. 29755/06)Geta Stanciu ș.a.Româniaart. 41 din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1; Neexecutarea unei hotărâri definitive; Reparație echitabilă; Executarea hotărârii; Teren; Titlu de proprietate; Punere în posesie; Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților; Neepuizarea căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 199 August - septembrie 2016 J.K. și alții împotriva Suediei (MC) - 59166/12J.K. ș.aSuediaart. 3 din Convențiecerere de azil; expulzare; refugiați; Irak; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCleja și Mihalcea împotriva României (Cererea nr. 77217/01)Cleja și MihalceaRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; „Just echilibru”; Proporționalitatea ingerinței; Evacuare condiționată a chiriașului; „Scop legitim”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieOhanovici împotriva României (Cererea nr. 2083/02)Maria OhanoviciRomâniaArt. 34Cerere individualăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieBălășoiu împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 17232/04)BălășoiuRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Calomnie; Plângere penală; Raport defăimător întocmit de autorități; Caracter publicRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieIosif Liviu Matache Gonu împotriva României (Cererea nr. 15629/04)Iosif Liviu Matache-GonuRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; Bun; Taxe vamale; Plata taxelor vamale; Autoturism; Confiscare; Amendă; Sancțiuni; Bun aflat în tranzit vamal; Vânzarea unui autoturism aflat în tranzit vamal; Declarație vamală; Ingerință; Ingerință prevăzută de lege; Ingerință în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor; Contestarea procesului-verbal de contravenție în fața instanțelor interne; Garanțiile unui proces echitabil; Interpretare greºitã a legii; Absența independenței și a imparțialității instanțelor interne; Înmatriculare a autoturismului; Codul vamal; Echilibru just între cerințele interesului general și cele de protejare a drepturilor fundamentale ale individului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKilyen împotriva României (Cererea nr. 44817/04)KilyenRomâniaArt. 8Percheziția ilegală a domiciliului; Violarea de domiciliu; Statutul polițistului; Drepturile și obligațiile agentului de poliție; Hotărârea definitivă a instanței penale are autoritate de lucru judecat în fața instanței civile; Constituirea ca parte civilă; Răspunderea civilă; Dreptul la respectarea domiciliului; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Acțiunea civilă în despăgubiriRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIbrahim și alții împotriva Regatului Unit (Cererile nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 și 40351/09)Ibrahim ș.a.Regatul UnitArt. 6Terorism; Atenate sinucigașe cu bombe; Londra 2005; Împrejurări excepționale; Suspecți reținuțiîn temeiul Legii privind terorismul din 2000; Audiere de urgență din motive de siguranță; Afirmații mincinoase; Atac-farsă; Avocat din oficiu; Refuzul accesului la consiliere juridică; Avertizare - informarea suspectului asupra drepturilor sale; Dreptul de a fi informat; Dreptul de acces la un avocat; Dreptul de a nu se autoincrimina și dreptul de a păstra tăcerea; Restrângerea temporară a dreptului de acces la un avocat; Motive imperative; Conspirație în vederea săvârșirii unor asasinate; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCobzaru împotriva României (Cererea nr. 48254/99)CobzaruRomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 13; Art. 14Prescripție; Interzicerea torturii; Rele tratamente; Proba „dincolo de orice îndoială rezonabilă”; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Cale de atac; Interzicerea discriminării; Etnie romă; MinoriRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLamarche împotriva României (Cererea nr. 21472/03)LamarcheRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Parte civilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCauza Sîrghi împotriva României (Cererea nr. 19870/05)SîrghiRomâniaArt. 7Nicio pedeapsă fără lege; Maistru militar; Accident în timpul serviciului; Nerepectarea normelor de protecția muncii; Lege specială; Predictibilitatea și previzibilitatea legiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieZoica Corina Marcu împotriva României (Cererea nr. 8986/13)Zoica Corina MarcuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Punerea în întârziere; Procedura executării silite; Contribuții la fondul asigurărilor sociale de sănătate; Viciu de procedură; Contribuții personale de asigurări private de sănătateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCentrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (Cererea nr. 47848/08)Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin CâmpeanuRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 13Art. 2; Art. 3; Art. 13 Persoană de etnie romă cu dizabilități mintale depistat seropozitiv; Lipsa unui reprezentant legal și a rudelor; Internare într-o instituție specializată; Degradare psihică și somatică; Tratament și servicii medicale inadecvate și insuficiente; Deces; Neîndeplinirea condițiilor legale privitoare la autopsie; Plângeri penale formulate în procedura internă de Centrul de Resurse Juridicie; Acțiuni și omisiuni imputabile organelor statului; Obligație legală de a acorda îngrijire și tratament; Inexistența unui mecanism efectiv capabil să apere drepturile persoanelor cu handicap internate în spitale pe termen lung; Neasigurarea de către autorități a unui nivel necesar de protecție a vieții; Lipsa unei anchete efective asupra deceselor suspecte; Negarantarea și neaplicarea unui cadru legal care ar fi permis examinarea de către o autoritate independentă a acuzațiilor de încălcare a dreptului la viață; Calitatea procesuală a CRJRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMuršić împotriva Croației (Cererea nr. 7334/13)MuršićCroațiaart. 3Retrimiterea cauzei în fața Marii Camere; Condiții de detenție inadecvate; Executarea pedepselor privative de libertate; Spațiul personal în timpul detenției; Regulile penitenciare europene; Neepuizarea căilor de atac interne; Opinia parțial separată comună; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieTripcovici împotriva României (Cererea nr. 21489/03)Dan Laurențiu TripcoviciRomâniaArt. 35Tardivitate; Neepuizare căi de atac interne; Termen de șase luni; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMarcel Țehanciuc împotriva României (Cererea nr. 20286/08)țehanciucRomâniaArt. 6Luarea de mită; Falsul intelectual; Abuzul în serviciu contra intereselor publice; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DiverseAVIZ nr. 15 CCJE - 2012Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVidu și alții împotriva României (Cererea nr. 9835/02)Vidu ș.a.Româniaart. 41 din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1; Reparație echitabilă; Executarea hotărârii; Neexecutarea unei hotărâri definitive; Încălcarea dreptului la proprietate; Despăgubire pentru executarea cu întârziere; Teren; Titlu de proprietate; Punere în posesie; Posesie netulburată; Dreptul de acces la o instanță; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre (MC)Magyar Helsinki Bizottság împotriva Ungariei (Cererea nr. 18030/11)Magyar Helsinki BizottsagUngariaart. 10Sistemul desemnării avocaților din oficiu; Codul deontologic al avocaților desemnați din oficiu; Serviciul de interes public; Dreptul la apărare; Persoana care exercită un serviciu în interes public; Datele cu caracter personal; Date sub rezerva divulgării în interes public; Accesul la informații de interes public; Disponibilitatea informațiilor publice; Cererea de comunicare a datelor; Perioada de limitare a accesului la date; Sarcina probei; Dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; Libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace; Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice al Organizației Națiunilor Unite; Libera comunicare de informații și de idei cu privire la chestiuni publice și politice; Comitetul drepturilor omului al Organizației Națiunilor Unite; Un drept de acces la informațiile deținute de organismele publice; Dreptul care permite organelor de informare să aibă acces la informații privind afacerile publice; Dreptul publicului de a primi informații oferite de mass-media; Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal; Recomandarea nr. R (81) 19 privind accesul la informațiile deținute de autoritățile publice; Recomandarea nr. R (91) 10 privind comunicarea către terți a datelor cu caracter personal deținute de organismele publice; Recomandarea nr. R (97) 18 privind protecția datelor personale colectate și prelucrate în scop statistic și Recomandarea nr. R(2000) 13 privind o politică europeană asupra accesului la Arhive; Dreptul de acces la documentele oficiale; Declarația de principii privind libertatea de exprimare în Africa; Libertatea de informare; Autoritățile publice ca și gardieni ai binelui public; Libertatea de a primi și de a comunica informații din CEDO; Convenția ca „instrument viu”; „Poziția jurisprudențială standard” în materie; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRață împotriva României (Cererea nr. 24821/03)Tinca RațăRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6Dreptul la respectarea bunurilor; Bun; Speranță legitimă; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieBegu împotriva României (Cererea nr. 20448/02)BeguRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Ofițer de poliție; Luare de mită; Percheziție; Arestare preventivă; Prelungirea arestării preventive; Justificarea arestării; Control de legalitate; Avocat din oficiu; Instanță militară; Independență și imparțialitate; Prezumție de nevinovăție; Art. 8; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLavric împotriva României (Cererea nr. 22231/05)LavricRomâniaArt. 8 din Convenție; Reputație profesională, Jurnalist, Procuror, Cercetare disciplinară, Buna reputație, Atingere adusă reputației și demnității, Amendă penală, Judecăți de valoare, Declarații factuale, Distincția dintre declarații factuale și judecăți de valoare, Limitele unui discurs acceptabil, Rolul presei într-o societate democratică, Încălcarea dreptului la protejarea reputației și demnității, Dreptul la protejarea reputației și demnității, Libertate de exprimare, Respectarea vieții private și de familie, Conceptul „viață privată”, Limitele criticii acceptabile, Dreptul la libertatea de exprimare,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 97 Mai 2007 97 de membri ai Congregației Martorilor lui Iehova din Gldani și alți patru împotriva Georgiei - 71156/0197 membriGeorgiaart. 3 din Convenție; art. 9 din Convenție; art. 14 din ConvențieTratament degradant; Tratament inuman; Congregația Martorilor lui Iehova; Lipsa unei enchete efective; Libertatea de religie; Discriminare; Rele tratamente; Principiul egalității în fața legii; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 201 Noiembrie 2016 Dubská și Krejzová împotriva Republicii Cehe (MC) - 28859/11 și 28473/12Dubska și KrejzovaRepublica CehăArt. 8Personal medical; Asistență pentru nașteri la domiciliu; Risc; Sancțiuni disciplinare și penale; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieIvanciuc împotriva României (Cererea nr. 18624/03)Cornel IvanciucRomâniaArt. 10; Art. 6Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; Insulta; Calomnie; Nevoie socială imperioasă; Dreptul la un proces echitabil; NeconstituționalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRădvan împotriva României (Cererea nr. 26846/04)Octavian Romulus RădvanRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Executare silităRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIoan Solomon împotriva României (Cererea nr. 24400/04)SolomonRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Soluționare pe cale amiabilă; Scoaterea de pe rol a cauzei; Principiul autorității de lucru judecatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHadade împotriva României (Cererea nr. 11871/05)HadadeRomâniaart. 3 din Convenție; art. 5 din ConvențieCondiții de detenție, Condiții materiale de detenție, Condiții de detenție necorespunzătoare, Pericol pentru ordinea publică, Sustragere de la urmărirea penală, Risc de sustragere, Recidivă, Recidivist, Durata arestării preventive, Durata excesivă a arestării preventive, Arestare preventivă, Dreptul la prezumția de nevinovăție, Persoană aflată în executarea unei pedepse privative de libertate, Deținut, Tortură, Tratamente inumane sau degradante, Alte rele tratamente, Cătușe, Purtarea cătușelor, Uniformă (ținută) de penitenciar, Excepția neepuizării căilor de atac interne, Acțiunea civilă în despăgubiri, Cale de atac efectivă, Termenul de 6 luni, Principiul affirmanti incumbit probatio, Nivelul minim de gravitate al relelor tratamente, Legătură de cauzalitate între pretinsele încălcări și prejudiciul material pretins,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 172 Martie 2014 Abdu împotriva Bulgariei - 26827/08AbduBulgariaart. 3 din Convenție; art. 14 din ConvențieAnchetă eficientă; Discriminare; Elementul material al infracțiunii; Neînceperea urmăririi penale; Ordonanța de neîncepere a urmăririi penale; Măsuri rezonabile; Acțiunea în despăgubire; Acte de violență motivate rasial; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 201 Noiembrie 2016 A și B împotriva Norvegiei (MC) - 24130/11 și 29758/11A și BNorvegiaArt. 4 din Protocolul nr. 7Proceduri penale administrative și penale; Sancțiuni admistrative și penale; Criteriile Engel; Principiul ne bis in idem; Conexiune esențială între cele două proceduri; Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două oriRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCornel Stănilă împotriva României (Cererea nr. 27480/04)Cornel StănilăRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Pensionarea anticipată; Principiul autorității de lucru judecat; Soluționarea pe cale amiabilă; Scoaterea de pe rol a cauzei; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieCorbu împotriva României (Cererea nr. 27396/04)Constantin CorbuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Parte civilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIorga și alții împotriva României (Cererea nr. 26246/05)Iorga ș.a.RomâniaArt. 2Dreptul la viață; Neepuizare căi de atac interne; Rezoluție a procurorului de încetare a urmării penale; Închisoare contravențională; Detenție; Îngrijiri medicale în arest; Condiții de detenție; Omor deosebit de grav; Obligația statului de a proteja viața persoanelor aflate sub jurisdicția sa; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMateescu împotriva României (Cererea nr. 1944/10)MateescuRomâniaArt. 8Statutul profesiei de avocat, Primirea în profesia de avocat, Incompatibilități,Viața privată, Dreptul de a avea acces la o profesie, Principiul ne ultra petita, Principiul exceptio strictissimae interpretationis estRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 142 Iunie 2011 Adamov împotriva Elveției - 3052/06 AdamovElvețiaart. 5 din ConvențieExtrădare; Deturnare de fonduri; Cooperare internațională; Imunitate; Spălare de bani; Tratatul de extrădare; Clauza de salvconduct; Cererea oficială de extrădareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreComorașu împotriva României (Cererea nr. 16270/12)ComorașuRomâniaArt. 3; Art. 5Persoană agresivă; Intervenție a poliției; Internare nevoluntară în secția de psihiatrie; Rele tratamente; Plângere penală; Rezoluții de neîncepere a urmăririi penale; Folosire proporțională a forței; Anchetă efectivă; Lipsire de libertate; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMetes împotriva României (Cererea nr. 17680/04)Cornel Victor MetesRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Pensionarea anticipată; Principiul autorității de lucru judecat; Soluționarea pe cale amiabilă; Scoaterea de pe rol a cauzei; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieBarbu Anghelescu împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 2871/02)Barbu Anghelescu (nr. 2)RomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAl-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit (Cererile nr. 26766/05 și 22228/06)Al-Khawaja și TaheryRegatul Unitart. 6 § 1 din convenție; art. 6 § 3 lit. d)Dreptul la un proces echitabil; Admisibilitatea probelor; Dreptul la apărare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKanalas împotriva României (Cererea nr. 20323/14)KanalasRomâniaArt. 3; Art. 8Detenție; Condiții de detenție; Permisiune de ieșire din penitenciar; Participare la înmormântarea unei rude apropiate; Comisia de acordare a recompenselor; Judecător de supraveghere a privării de libertate; Plângere întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 254/2013; Cale de atac efectivă; Reintegrare socială progresivă a persoanelor condamnate; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCornelia Eufrosina Radu împotriva României (Cererea nr. 65402/01)Cornelia Eufrosina RaduRomâniaart. 6 din convenție; Bun imobil; Moștenitor(i); Asistență judiciară; Dreptul la respectarea bunurilor; Acțiune în revendicare imobiliară; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Demolare imobil; Cerere administrativă de restituire; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Despăgubire; Calitatea de victimă a reclamantului/ei; Lipsa accesului la o instanță; Dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate; Speranță legitimă; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieRăduță și alții împotriva României (Cererea nr. 29358/07)Virginia Răduță ș.a.RomâniaArt. 6Contract de vânzare-cumpărare; Chemare în garanție; Legea nr. 112/1995Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePantelimon și Vasilica Savu împotriva României (Cererea nr. 29218/05)Pantelimon și Vasilica SavuRomâniaArt. 6; Art.13 din convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1Daune cominatorii; Obligația de a face; Acțiunea în revendicare; Titlu de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 176 Iulie 2014 Ataykaya împotriva Turciei - 50275/08 AtaykayaTurciaart. 2 din Convenție; art. 46 din ConvențieFolosirea forței; Anchetă efectivă; Decesul unei persoane; Imposibilitatea identificării autorului; Executarea hotărârii; Riscurile folosirii grenadelor lacrimogene; Manifestație; Impunitate; Dreptul la viață; Protecția dreptului la viață; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCornif împotriva României (Cererea nr. 42872/02)CornifRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Recurs în anulare; Principiul certitudinii juridice; Dreptul la respectarea bunurilor; CreanțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAlbert împotriva României (Cererea nr. 31911/03)AlbertRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Primar de etnie maghiară; Arborare drapel național; Folosirea limbii materne în corespondența oficială; Amendă contravențională; Întocmirea procesului-verbal de contravenție fără menționarea datei săvârșirii contravenției; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. IMH SUCEAVA S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 24935/04)S.C. IMH Suceava S.R.L.RomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil, Admisibilitatea și aprecierea probelor, Stație carburanți, Comercializare de motorină amestecată cu apă, Modalitate defectuoasă de aplicare a sigiliilor, Răspundere contravențională, Protecția consumatorului, Neefectuarea plății accizelor către stat, Două situații diferite, materializate prin două sancțiuni diferite, Interpretare diferită dată aceleiași probe de instanțe diferiteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 176 Iulie 2014 Axel Springer AG împotriva Germaniei (nr. 2) – 48311/10 Axel Springer AGGermaniaart. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare; Ziar; Interdicție de publicare; Interdicție de drept civil; Libertatea jurnalistică; Protecția reputației; Dreptul la libertate de exprimare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAmarandei și alții împotriva României (Cererea nr. 1443/10)Amarandei ș.a.RomâniaArt. 3; Art. 5; Art. 8Membri ai „Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut”; Suspiciuni de săvârșire de multiple infracțiuni; Anchetă penală; Percheziție; Folosirea forței; Reținerea și audierea suspecților; Ridicarea de documente și obiecte personale; Mediatizare excesivă; Plângeri penale împotriva procurorilor; Neînceperea urmăririi penale; Tratamente degradante; Lipsa unei anchete efective; Lipsire ilegală de libertate; Scurgere de informații judiciare confidențiale în presă; Ingerință nejustificată în viața privată; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieTundrea împotriva României (Cererea nr. 12087/05)Costin Bogdan TundreaRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Acțiunea în revendicare imobiliară; Soluționarea pe cale amiabilă; Scoaterea de pe rol a cauzei; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieConstantinescu și alții împotriva României (Cererea nr. 33605/03)Alexandru Constantinescu ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreEpistatu împotriva României (Cererea nr. 29343/10)EpistatuRomâniaArt. 2 din Protocolul nr. 1Dreptul la instruire, Imposibilitatea continuării educației pe perioada detenției, Obligația autorităților penitenciarului de a organiza cursuri, Condiții de detenție, SupraaglomerareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 172 Martie 2014 Biao împotriva Danemarcei - 38590/10BiaoDanemarcaArt. 8; Art. 14Obligații pozitive; Respectarea vieții de familie; Discriminare; Cererea de reîntregire a familieiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBereczki împotriva României (Cererea nr. 25830/08)BereczkiRomâniaart. 6Calitatea de expert tehnic judiciar; Înscrierea în tabelul experților tehnici judiciari; Desemnarea unui expert tehnic judiciar într-o cauză; Criteriul admisibilității; Cererea de strămutare a cauzei; Revizuirea unui proces în plan internRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDănilă împotriva României (Cererea nr. 53897/00)DănilăRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Recurs; Prezența la ședința de judecată; Administrarea probelor; MartorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieD.J. și A.-K. R. împotriva României (Cererea nr. 34175/05)D.J. și A.-K.R.RomâniaArt. 6; Art. 2 din Protocolul nr. 4; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Interesul minorului; Caracter public; Libertatea de circulație; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAgache împotriva României (Cererea nr. 35032/09)AgacheRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Procedură de exequatur; Executarea silită a unei hotărâri judecătorești interne; Obligații pozitive ale statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. RAISA M. SHIPPING S.R.L. împotriva României (Cererea nr. 37576/05)S.C. RAISA M. SHIPPING S.R.L.RomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil, Tarife de navigație, Reducere la facturare, Recurs, Notificarea actelor de procedură, Citarea societății la termen prin afișare pe ușa sediului social, Lipsa informațiilor la dosarul cauzei, Culpa grefei, Lipsa diligenței în a asigura transmiterea citațieiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 131 Iunie 2010 Catan și alții împotriva Moldovei și Rusiei (dec.) – 43370/04 8252/05 și 18454/06CatanMoldova, RusiaArt. 2 din Protocolul nr. 1; Art. 8; Art. 14Dreptul la instruire; Măsuri luate de autoritățile „Republicii Moldovenești Nistrene” împotriva școlilor care refuză să folosească alfabetul chirilic; Restrângerea dreptului de a folosi limba moldovenească și alfabetul latin; Restricții asupra identității și integrității culturale a comunității moldovenești din Transnistria; Tratament discriminatoriuRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBéláné Nagy împotriva Ungariei (Cererea nr. 53080/13)Béláné NagyUngariaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 8Retrimiterea cauzei în fața Marii Camere; Vârsta legală de pensionare; Indemnizația pentru readaptare profesională; Pensia de stat; Pensia de invaliditate; Convenția nr. 128 a OIM privind prestațiile de invaliditate, bătrânețe și urmași; Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății („CIF”) a Organizației Mondiale a Sănătății; Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS); Conceptul de „speranță legitimă”; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCrețu și alții împotriva României (Cererea nr. 34877/02)Crețu ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun; Ingerință; „Prevăzut de lege”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCostăchescu împotriva României (Cererea nr. 37805/05)CostăchescuRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietății; Imobil aflat în proprietatea Patriarhiei Române; Contract de închiriere; Bun; Direcția de Administrare a Fondului Locativ; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieBurcă împotriva României (Cererea nr. 42315/04)Felix Grigoraș BurcăRomâniaArt. 6Citația, Furtul, Împuternicirea avocațială, Avocatul din oficiu, Contestația în anulare, Dreptul la apărare,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 156 Octombrie 2012 Chabauty împotriva Franței (MC) - 57412/08 ChabautyFranțaArt. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Discriminare; Asociații comunale de vânătoare autorizate; Permisul de vânătoare; Dreptul de vânătoare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTeică și alții împotriva României (Cererea nr. 2337/04 și alte 22 de cereri)Teică ș.a.Româniaart. 6Cereri conexate; Durată excesivă; Termen rezonabil; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieDănuț Stan împotriva României (Cererea nr. 6936/03)Dănuț StanRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Contestație la executareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePopescu împotriva României (Cererea nr. 35017/02)Mircea PopescuRomâniaArt. 6Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePăvălache împotriva României (Cererea nr. 38746/03)PăvălacheRomâniaArt. 3; Art. 5; Art. 6Interzicerea torturii; Arestare preventivă; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale în arest; Dreptul la libertate și siguranță; Prelungirea arestării preventive; Dreptul la un proces echitabil; Prezumție de nevinovățieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSâncrăian împotriva României (Cererea nr. 71723/10)SâncrăianRomâniaArt. 3; Art. 5 din ConvențieRejudecarea în caz de extrădare, Redeschiderea urmăririi penale, Contestația contra executării hotarârii penale, Condițiile de detenție, Nelegalitatea arestării preventive, Cerere de punere în libertate, Principiul referitor la preeminența dreptului, Denegarea de dreptate, Lipsa totală a motivării instanțeiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 147 Decembrie 2011 Chiragov și alții împotriva Armeniei (dec.) (MC) – 13216/05 ChiragovArmeniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 35Conflictul din regiunea Nagorno-Karabah; Persoane strămutate; Nerespectarea termenului de 6 luni; Încălcare continuă a Convenției; Situație complexă; Imposibilitatea aplicării unor termene generale; Aplicarea teritorială a Convenției; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePrecup împotriva României (Cererea nr. 17771/03)PrecupRomâniaArt. 6; Art. 13Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Principiul securității raporturilor juridice; Recurs în anulareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieDerscariu și alții împotriva României (Cererea nr. 35788/03)Derscariu ș.a.RomâniaArt. 6Regula unanimității; Dreptul la un proces echitabil; CoproprietarRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieFelicia Mihăieș împotriva României și Adrian Gavril Senteș împotriva României (Cererile nr. 44232/11 și 44605/11)Mihăieș și SenteșRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Protecția proprietății; Angajați din domeniul public; Reducere salariu; Dreptul la respectarea bunurilor; Utilitate publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVergu împotriva României (Cererea nr. 8209/06)VerguRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 132 Iulie 2010 Clift împotriva Regatului Unit - 7205/07 CliftRegatul UnitArt. 14Discriminare; Liberare anticipată; Aviz al Secretarului de Stat; Diferențe în privința cerințelor procedurale în funcție de durata condamnării; Risc pentru ordinea publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKhlaifia și alții împotriva Italiei (Cererea nr. 16483/12)Khlaifia ș.a.ItaliaArt. 5; Art. 3; Art. 4; Art. 13; Art. 4 din Protocolul nr. 4Migranți tunisieni; Insula Lampedusa; Situație de urgență umanitară; Fluxuri migratorii majore; Expulzare; Expuzare colectivă; Returnare în statul de origine; Acord de readmisie; Ședere ilegală; Luare în custodie publică; Centru de primire pentru migranți; Cazare în ambarcațiuni; Condiții de detenție; Ambiguitate legislativă; Lipsire ilegală de libertate; Imposibilitate de a obține o hotărâre judecătorească privind legalitatea acestei măsuri; Decizii de returnare; Recurs în fața judecătorului de paceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFaimblat împotriva României (Cererea nr. 23066/02)FaimblatRomâniaArt. 6; Art. 46Acțiune în constatare; Acțiune în revendicare; Dreptul la un proces echitabil; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Decizie administrativă; Dreptul de acces la o instanță; Fondul Proprietatea; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCuc Pascu împotriva României (Cererea nr. 36157/02)Cuc PascuRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; Insultă; CalomnieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieBiagio Morabito și alții împotriva Italiei (Cererea 58572/00)Biagio MorabitoItaliaart. 1 din Protocolul nr. 1, art. 6 § 1 din convențierespectarea bunurilor; dreptul la judecarea în mod echitabil […] și într-un termen rezonabil a cauzei […], de către o instanță independentă și imparțialăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreJenița Mocanu împotriva României (Cererea nr. 11770/08)Jenița MocanuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil, Cale de atac, Litigiu cu conținut pecuniar, Hotărâre judecătorească nesupusă apelului, Alcătuirea completului de judecată, Instanță „instituită de lege”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 161 Martie 2013 Centrul de Resurse Juridice împotriva României (desesizare) – 47848/08CRJRomâniaart. 34 din ConvențieVictimă; Minor; Orfan; Rom; Lipsa calității pentru a introduce o cerere în temeiul art. 34 din Convenție; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStefan și Ștef împotriva României (Cererile nr. 24428/03 și 26977/03)ștefan și ștefRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Avocat; Jurisprudență divergentăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCristian împotriva României (Cererea nr. 36646/02)Sorin Cristinel CristianRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; AmânareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieDorina Stihi-Boos împotriva României (Cererea nr. 7823/06)Dorina Stihi-BoosRomâniaart.2 din convențiemedici, dreptul la viațăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIon Tudor împotriva României (Cererea nr. 14364/06)Ion TudorRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil, Admisibilitatea și aprecierea probelor, Proces penal, Ascultarea inculpatului în fața instanței de recurs, NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBurghelea împotriva României (Cererea nr. 26985/03)BurgheleaRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Expropriere; Legea nr. 33/1994; Promisiune de vânzare; Tulburare de posesieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAdam împotriva României (Cererea nr. 37230/03)Aurelia AdamRomâniaArt. 6Taxă judiciară de timbru; EșalonareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieFelicia Condac împotriva României (Cererea nr. 6685/15)CondacRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePleșca împotriva României (Cererea nr. 2158/08)PleșcaRomâniaArt. 2Lipsa unei anchete efective, Principiul jura novit curia, Obligația de mijloace a astatului privind dreptul la viațăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 166 August – Septembrie 2013 De Ram împotriva Franței (dec.) - 38275/10De RamFranțaArt. 14; Art.8; Discriminarea; Registrul de stare civilă; Numele uzual în documentele administrative; Alcătuirea numelui de familie; Cererea de schimbare a numelui; Principiul imuabilității stării civile; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOpriș împotriva României (Cererea nr. 15251/07)OprișRomâniaart. 6Trafic de droguri; Provocare din partea poliției; Flagrant; Instigare; Imposibilitatea de a solicita audierea agentului infiltrat; Recunoașterea unei infracțiuni săvârșite ulterior unei provocări; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKatz împotriva României (Cererea nr. 29739/03)KatzRomâniaArt. 6; Art. 46; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Acțiune în revendicare; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Fondul Proprietatea; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; Dreptul la respectarea bunurilor; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRădulescu și alții împotriva României (Cererea nr. 37506/03)RădulescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Competență materialăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreM împotriva Țărilor de Jos (Cererea nr. 2156/10)MȚările de Josart. 6 § 1; art. 6 § 3 lit. b); art. 6 § 3 lit. c); art. 6 § 3 lit. d) din Convențiecerere pentru păstrarea anonimatului; dreptul la un proces echitabil; caracterul echitabil al procesului; caracterul echitabil al procesului penal în ansamblu; securitate națională; considerente de securitate națională; restrângerea accesului la informații; egalitatea armelor; importanța fundamentală a comunicării libere dintre inculpat și avocat; cerințele unui proces echitabil; privilegiul avocat-client; dreptul la apărare; confidențialitatea avocat-client; informații secrete; interzicerea divulgării informațiilor secrete; reparație echitabilă suficientă pentru prejudiciul moral; informații clasificate; investigație sub acoperire; activități de terorism; divulgarea informațiilor secrete de stat către persoane neautorizate să ia cunoștință de conținutul lor; AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Serviciul General de Informații și de Securitate); secrete de stat; protejarea secretelor de stat; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieKattan împotriva României (Cererea nr. 26850/11)KattanRomâniaArt. 6Mandatul de aducere, Citația, Înșelăciune, Uz de fals, Contestația în anulareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 159 Ianuarie 2013 Eweida și alții împotriva Regatului Unit - 48420/10EweidaRegatul Unitart. 9 din Convenție; art. 14 din ConvențieManifestarea religiei sau a convingerilor; Discriminare; Măsuri disciplinare împotriva angajaților pentru purtarea simbolurilor religioaseRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieS.C. Eco Invest S.R.L. și Ilie Bolmadar împotriva României (Cererea nr. 60727/10)S.C. Eco Invest S.R.L. și Ilie BolmadarRomâniaart. 6Executare silită; Contestație la executare; Cerere de suspendare provizorie; Taxe judiciare de timbru; Cauțiune; Eșalonare; Scutire; Pretinsă imposibilitate de plată; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRusen împotriva României (Cererea nr. 38151/05)RusenRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Taxă judiciară de timbru; Dreptul la un recurs efectivRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCostea și alții împotriva României (Cererea nr. 4113/04)CosteaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Coproprietar; Regula unanimității; Acțiune în revendicareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHogea împotriva României (Cererea nr. 31912/04)HogeaRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție; Art. 34 din Convenție; Proces echitabil, Încălcare a dreptului la un proces echitabil, Dreptul la un proces echitabil, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului („APAPS”), Proces de privatizare, Inexistența unui prejudiciu, Prejudiciu, Acuzație în materie penală, Calitatea de victimă, Redeschiderea procedurii penale, Principiul subsidiarității, Înțelegere frauduloasăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 148 Ianuarie 2012 Feti Demirtaș împotriva Turciei – 5260/07Feti DemirtasTurciaArt. 3; Art. 6; Art. 9Martorii lui Iehova; Refuzul efectuării serviciului militar din motive de conștiință; Închisoare militară; Tratamente inumane; Dreptul la un proces echitabil; Condamnări penale; Libertatea de gândire, de conștiință și de religieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Decizie Mihai Marcel TRIF împotriva României (Cererea nr. 54950/10)TrifRomâniaart. 6Soluționarea pe cale amiabilă; Radierea cererii de pe rol; Declarația unilaterală în vederea soluționării litigiului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTătar împotriva României (Cererea nr. 67021/01)TătarRomâniaArt. 8Accident ecologic; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la informare; Dreptul la un mediu sănătos; Legătură de cauzalitate; Obligație pozitivă a statului; PoluareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMarinescu împotriva României (Cererea nr. 4244/02)Marius Albin MarinescuRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Asociație familială; Victimă; Așezământ social-culturalRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAanamaria-Loredana Orășanu și alții împotriva României (Cererea nr. 43629/13 și alte 74 de cereri)Orășanu ș.a.RomâniaArt. 2; Art. 6; Art. 13Ancheta penală privind utilizarea violenței împotriva demonstranților civili, în cursul evenimentelor din decembrie 1989; Neînceperea urmăririi penale; Încetarea urmăririi penale; Declinare competență de soluționare a cauzei penale; Amnistia; Principiul autorității de lucru judecat; Termenul de prescripție a răspunderii penale; Conexarea cauzelor; Incompatibilitatea; Excepția privind depunerea tardivă a cererilor; Excepția privind exercitarea abuzivă a dreptului de a introduce o cerere individuală; Excepția privind lipsa calității procesuale pasive; Excepția cu privire la neepuizarea căilor de atac interne; Obligația de rezultat; Obligația de mijloace; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreManolachi împotriva României (Cererea nr. 36605/04)ManolachiRomâniaArt. 6 § 1 din Convenție; art. 3 din Convenție; art. 5 § 1 și § 3 din Convenție; art. 7 § 1 din ConvențieHotărâre definitivă, Omisiunea audierii inculpatului de către instanța de apel/de recurs, Rele tratamente, Acuzații de rele tratamente, Arestare preventivă, Principiul in dubio pro reo, Eroare de dactilografiere, Îndreptarea unei erori materiale, Caracterul inechitabil al procedurii penale, Acuzație în materie penală, Excepția neepuizării căilor de atac interne, Proces echitabil, Dreptul la apărare, Cerințele unui proces echitabil, Tardivitate, Termenul de șase luni, Procedură viciată de încălcări ale cerințelor art. 6 din ConvențieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 124 Noiembrie 2009 Friend și alții împotriva Regatului Unit (dec.) - 16072/06Friend ș.a.Regatul UnitArt. 8; Art. 11; Art. 1 din Protocolul nr. 1Vânătoarea mamiferelor sălbatice; Interdicții legale; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Ingerință în dreptul la respectarea domiciliului; Libertatea de întrunire pașnică; Forme alternative de vânătoare; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca și S.C. Fenega Import-Export S.R.L. și alții împotriva României (Cererile nr. 45621/05, 46691/07, 27314/08 și 1150/09)S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca și S.C. Fenega Import-Export S.RRomâniaart. 6Cereri conexate; Lipsa accesului la o instanță; Citare nelegală; Afișare; Art. 509 alin. (10) din noul Cod de procedură civilă; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreViașu împotriva României (Cererea nr. 75951/01)ViașuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Dreptul la respectarea bunurilor; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Despăgubire; Dreptul de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCondrache împotriva României (Cererea nr. 43686/02)CondracheRomâniaArt. 35TardivitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAchim împotriva României (Cererea nr. 45959/11)AchimRomâniaart. 8Plasamentul în regim de urgență al minorilor; Plasamentul temporar al minorilor; Exercitarea drepturilor părintești de către Consiliul Județean; Referatul de anchetă socială; Plasamentul minorilor într-un centru special de tip rezidențial; Cererea de reintegrare a copiilor în familie; Dreptul constituțional al copiilor la un nivel de trai decent; Neepuizarea căilor de atac interne; Ingerința „prevăzută de lege”; Ingerința „necesară într-o societate democratică”; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 148 ianuarie 2012 Ananyev și alții împotriva Rusiei - 42525/07Ananyev ș.a.RusiaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 Octombrie 2013 Giavi împotriva Greciei - 25816/09GiaviGreciaArt. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1Angajat al unei persoane juridice de drept public; Creanță; Termen special de prescripție față de sectorul privat; Buget al instituției publice; Interesul general; Discriminare; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreL.Z. împotriva României (Cererea nr. 22383/03)L.Z.RomâniaArt. 3Anchetă efectivă; Interzicerea torturii; Cale de atac; Viol; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIleana Lazăr împotriva României (Cererea nr. 5647/02)Ileana LazărRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul de proprietate; Drept de retenție; „Prevăzut de lege”; Proporționalitatea ingerințeiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDimon împotriva României (Cererea nr. 29117/05)DimonRomâniaart. 6 § 1 din Convențiedreptul de acces la o instanță; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere;   dreptul de proprietate; atingere adusă dreptului de acces la o instanță; condițiile de admisibilitate a unui recurs; restrângerea dreptului de acces la o instanță; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTorreggiani și alții împotriva Italiei (Cererile nr. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 și 37818/10)Torreggiani ș.a.ItaliaArt. 3; Art. 46Hotărâre-pilot; Interzicerea torturii; Condiții de detenție; Cale de atac efectivă; Procedură desfășurată în fața judecătorului de supraveghere a privării de libertate; Spațiu vital; Supraaglomerarea penitenciaruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 131 Iunie 2010 Grzelak împotriva Poloniei - 7710/02GrzelakPoloniaart. 9 din Convenție; art. 14 din Convenție; Art. 2 din Protocolul nr. 1Discriminare; Religie; Religia în școală; Dreptul de manifestare a religiei sau a credințelor religioase; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePotoroc împotriva României (Cererea nr. 59452/09)PotorocRomâniaart. 6Absența administrării directe a probelor; Arestarea preventivă; Ancheta penală; Trafic internațional de stupefiante; Confruntarea; Reîncadrarea juridică a faptelor; Complicitatea; Procesul echitabil; Casarea pentru nulitate absolută; Revizuirea unui proces pe plan intern; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMarin împotriva României (Cererea nr. 30699/02)MarinRomâniaArt. 6; Art. 10Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la libera exprimare; Cale de atac; Insulta; Recurs în anulare; TardivitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRoman și Costin împotriva României (Cererea nr. 6007/04)Virginia Roman și Alexandrina CostinRomâniaArt. 35Victimă; TardivitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHulpe și alții împotriva României (Cererile nr. 24838/10 și alte patru cereri)Hulpe ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6Citarea prin afișare; Conexarea cererilor; Dreptul de acces la o instanță; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Despăgubire pentru prejudiciul material și moral; Revizuirea procedurii interne în vederea remedierii încălcărilor constatate de CEDO; Cererea de repunere în termen;   Acțiunea civilă în despăgubiri pentru o pretinsă condamnare politică sub regimul comunist; Acțiunea în anularea raportului de evaluare profesionalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreJalbă împotriva României (Cererea nr. 43912/10)JalbăRomâniaArt. 8; Art. 10Calomnia; Dreptul la respectarea vieții private; Presa - gardian al democrației; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 117 Martie 2009 Hachette Filipacchi Presse Automobile și Dupuy împotriva Franței – 13353/05 Hachette Filipacchi Presse AutomobileFranțaart. 10Libertatea de exprimare; Mass-media scrise; Publicitate ilegală în favoarea fumatului; Publicarea de fotografii în care apăreau logo-uri ale unei mărci de țigări; Neangajarea răspunderii civile a societății editoareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBivolaru împotriva României (Cererea nr. 28796/04) (extrase)BivolaruRomâniaart. 8Propagandă în favoarea unui stat totalitar; Urmărirea penală împotriva reclamantului; Evaziunea fiscală; Spălarea de bani; Propaganda în favoarea unui stat totalitar; Pornografie pe Internet; Actul sexual cu un minor; Perversiunea sexuală; Consemnul la frontieră; Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTarău împotriva României (Cererea nr. 3584/02)TarăuRomâniaArt. 5; Art. 6Arestare preventivă; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la un proces echitabil; Cale de atac; Detenție; Dreptul la apărare; Egalitatea armelor; Mijloc de probă; Principiul contradictorialității; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAndrița împotriva României (Cererea nr. 67708/01)Ioana AndrițaRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Anchetă efectivă; Competență temporală; Termen de șase luniRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 124 noiembrie 2009 Lautsi și alții împotriva Italiei - 30814/06Lautsi ș.a.Italiaart. 2 din Protocolul nr. 1; art. 9 din ConvențieRespectarea convingerilor filozofice ale părinților; Respectarea convingerilor religioase ale părinților; Expunerea unui crucifix în sălile de clasă din școlile publice; Libertatea de religie; Manifestarea religiei sau a convingerilor proprii; Crucifix; Semnificație religioasă; Principiul laicității; Obligația statului de a respecta dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri religioase și filozofice; Religie majoritară; Obligația statului de a respecta neutralitatea în exercitarea funcției publice; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 102 Noiembrie 2007 Hamer împotriva Belgiei - 21861/03HamerBelgiaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Casă construită fără autorizație; Proces penal; Constatarea culpei proprietarului și dispunerea demolării imobilului; Durată nerezonabilă; Plan de amenajare zonală; Zonă forestieră unde nu este permisă construirea; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBartok și alții împotriva României (Cererea nr. 17282/09 și alte două cereri) BartokRomâniaart. 6Durata excesivă a procesului penal; Conexarea cererilor; Termenul rezonabil; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAbramiuc împotriva României (Cererea nr. 37411/02)AbramiucRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 13Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul la un recurs efectiv; Brevet de invenție; Cale de atac; Contestație la executare; Dreptul de acces la o instanță; Executare silită; Răspundere disciplinară; Suspendarea executării unei hotărâri judecătorești; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieSăvulescu și alții împotriva României (Cererea nr. 71838/01)Maria SăvulescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Acțiune în revizuire; Despăgubire; Interpretarea legislației interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 152 mai 2012 Scoppola împotriva Italiei (nr. 3) (MC) - 126/05 (MC)ScoppolaItaliaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 101 Octombrie 2007 Hassan și Eylem Zengin împotriva Turciei - 1448/04HassanTurciaArt. 2 din Protocolul nr. 1; Art. 46Elevă la o școală publică; Familie adeptă a curentului religios alevism; Cursuri obligatorii de cultură religioasă și conștiință morală; Scutire; Dreptul la instruire; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePrăjină împotriva României (Cererea nr. 5592/05)PrăjinăRomâniaart. 6Dreptul la un proces echitabil; Neascultarea martorului în contradictoriu; Plasarea în arest preventiv prin ordonanța procurorului; Valoarea probatorie prestabilită a elementelor de probă; Garanția procedurală a înlesnirilor necesare pregătirii apărării; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreToma împotriva României (Cererea nr. 42716/02)TomaRomâniaArt. 3; Art. 5; Art. 8Anchetă efectivă; Arestare preventivă; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Cale de atac; Calomnie; Detenție; Obligație pozitivă a statului; Plângere penală; Rele tratamente; TermenRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieJuravle împotriva României (Cererea nr. 7524/02)JuravleRomâniaArt. 6Executarea hotărârilor judecătorești; Neepuizare căi de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 137 ianuarie 2011 Scoppola împotriva Italiei (nr. 3) - 126/05 ScoppolaItaliaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 155 August – Septembrie 2012 I.B. împotriva Greciei (dec.) - 552/10I.B.GreciaArt. 8; Art. 14Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Discriminare; Angajat diagnosticat seropozitiv; Concediere; Justificare prin necesitatea de a păstra un climat favorabil de muncă în cadrul întreprinderiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVonica împotriva României (Cererea nr. 78344/14)VonicaRomâniaart. 3; art. 8Arestare preventivă; Centru de reținere și arestare preventivă; Decesul soțului; Permisiune de ieșire din penitenciar pentru participare la funeralii; Neacordare de către autoritățile judiciare; Apărare a ordinii și a siguranței publice; Condiții de detenție; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVoiculescu împotriva României (Cererea nr. 5325/03)VoiculescuRomâniaArt. 2Accident; Anchetă efectivă; Dreptul la viață; Încetare a urmăririi penale; Obligație pozitivă a statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAnghelescu și alții împotriva României (Cererea nr. 77234/01)AnghelescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Acțiune în revendicare; Bun naționalizat; Dreptul la respectarea bunurilor; DespăgubireRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 98 iunie 2007 Botmeh și Alami împotriva Regatului Unit - 15187/03Botmeh și AlamiRegatul UnitArt. 6 din Convenție,Proces echitabil, Procedură penală, Securitatea națională, Informații cu caracter secret, Desecretizare, Terorism,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 133 August - Septembrie 2010 J. M. împotriva Regatului Unit - 37060/06J.MRegatul UnitArt. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1Discriminare; Prestații de asigurări sociale; Părinte nerezident; Alocație pentru copii; Calcul; Diferență de tratament din cauza orintării sexuale; Ingerință în Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRezmiveș și alții împotriva României (Cererile nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13)Rezmiveș ș.a.RomâniaArt. 3; Art. 46Hotărâre-pilot; Problemă structurală; Măsuri cu caracter general; Detenție; Condiții de detenție; Tratamente inumane și degradante; Supraaglomerare carcerală; Spațiu vital; Centre de reținere și arestare preventivă; Plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate; Interzicerea torturii; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGagiu împotriva României (Cererea nr. 63258/00)GagiuRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 8; Art. 34Anchetă efectivă; Dreptul la viață; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Cerere individuală; Detenție; Dreptul la corespondență; Îngrijiri medicale în arest; Obligație pozitivă a statului; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRad împotriva României (Cererea nr. 9742/04)Costică RadRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Informații secrete; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor SecuritățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. februarie 1996 Lobo Machado împotriva Portugaliei - 15764/89Lobo MachadoPortugaliaart. 6 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Instanță independentă; Instanță imparțială; Încălcarea dreptului la o procedură contradictorie; Reparație echitabilă suficientă; Constatarea încălcării; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 168 Noiembrie 2013 Jokšas împotriva Lituaniei - 25330/07JoskasLituaniaArt. 6; Art. 14Cadru militar; Trecere în rezervă pe motivul împlinirii vârstei de pensionare; Articol publicat de reclamant într-un ziar; Lipsa unui control jurisdicțional efectiv;   Dreptul la un proces echitabil; DiscriminareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTimar și alții împotriva României (Cererea nr. 26856/06)Timar ș.a.RomâniaArt. 6Comunicarea actelor de procedură; Citație; Obligația instanței de a informa părțile cu privire la termenele de judecată; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreElias împotriva României (Cererea nr. 32800/02)EliasRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Dreptul la respectarea bunurilor; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Bun; Despăgubire; Fondul Proprietatea; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 216 Martie 2018 Naït-Liman împotriva Elveției (MC) - 51357/07Naït-LimanElvețiaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 154 iulie 2012 Mișcarea raëliană elvețiană împotriva Elveției (MC) - 16354/06Mișcarea raëliană elvețianăElvețiaArt. 10 § 1 din ConvențieLibertatea de exprimare; Mișcarea Raëlienă; Asociație non-profit; Campanie de afișaj; Ingerință prevăzută de lege în exercitarea libertății de exprimare; Scop legitim; Servicii în materie de clonare; Servicii interzise prin lege; Minor; Site-uri accesibile minorilor; Geniocrație; Afișarea pe domeniul public; Măsură proporțională cu scopul legitim urmărit; Prozelitism; Protecția sănătății și a moralei; Protejarea drepturilor altora; Conotații pretins religioaseRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 Octombrie 2013 Juncal împotriva Regatului Unit (dec.) - 32357/09 JuncalRegatul UnitArt. 5Alienat mintal; Incapabil; Imposibiltiate de a lua parte la procesul penal; Dispunerea internării psihiatrice obligatorii; Dreptul la libertate și siguranțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKozma împotriva României (Cererea nr. 22342/08)KozmaRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Imobil naționalizat; Proprietar decedat în deportare; Moștenitori neprezenți la succesiune; Eroare; Drept de proprietate; Neînscriere în cartea funciară; Despăgubire; Măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreForna împotriva României (Cererea nr. 34999/03)FornaRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6Agenția Domeniilor Statului; Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIeremeiov împotriva României (Nr. 2) (Cererea nr. 4637/02)Ieremeiov (nr. 2)RomâniaArt. 10; Art. 6Dreptul la un proces echitabil; Administrarea probelor; Dreptul la libera exprimare; JurnalistRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 137 ianuarie 2011 Mișcarea raëliană elvețiană împotriva Elveției - 16354/06Mișcarea raëliană elvețianăElvețiaArt. 10 § 1 din ConvențieLibertatea de exprimare; Mișcarea Raëlienă; Asociație non-profit; Campanie de afișaj; Ingerință prevăzută de lege în exercitarea libertății de exprimare; Scop legitim; Servicii în materie de clonare; Servicii interzise prin lege; Minor; Site-uri accesibile minorilor; Geniocrație; Afișarea pe domeniul public; Măsură proporțională cu scopul legitim urmărit; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 139 Martie 2011 Kiyutin împotriva Rusiei - nr. 2700/10KiyutinRusiaArt. 8; Art. 14Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Discriminare; Străin diagnosticat seropozitiv; Legături familiale cu Rusia; Cerere pentru acordarea unui permis de ședere; Tratament diferit; Imperative de sănătate publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 203 ianuarie 2017 Paradiso și Campanelli împotriva Italiei (MC) - 25358/12Paradiso și CampanelliItaliaArt. 8Contract de reproducere asistată prin intermediul unei mame surogat; Atestatul de adopție; Suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine; Înregistrarea certificatului de naștere; Alterarea stării civile; Procedura adopției internaționale; Reproducerea asistată medical; Stabilirea filiației; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAmanalachioai împotriva României (Cererea nr. 4023/04)AmanalachioaiRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Interesul minorului; Înapoiere copil; Încredințare minor; Ordonanță președințială; „Prevăzut de lege”; „Scop legitim”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBolovan împotriva României (Cererea nr. 64541/01)BolovanRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Rele tratamente; Probă „dincolo de orice îndoială rezonabilă”; Lovire și alte violențe; Anchetă penalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreToșcuță și alții împotriva României (Cererea nr. 36900/03)Toșcuță ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Cererea de revizuire a hotărârilor; Calitatea de victimă; Descoperirea unor fapte necunoscute; Titlul de proprietate; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 123 octombrie 2009 Micallef împotriva Maltei (MC) – 17056/06MicallefMaltaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 150 Martie 2012 Konstantin Markin împotriva Rusiei (MC) - 30078/06 Konstantin MarkinRusiaArt. 8; Art. 14; art. 34Cadru militar; Cerere pentru acordarea concediului de paternitate; Diferență de tratament în funcție de sex; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Discriminare; Cerere individualăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 187 iulie 2015 Nazarenko împotriva Rusiei - 39438/13NazarenkoRusiaArt. 8obligații pozitive; respectarea vieții de familie; relație ce constituie viață de familie în sensul art. 8 § 1; interesul superior al copilului; viață de familie; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTănase împotriva României (Cererea nr. 5269/02)TănaseRomâniaArt. 3; Art. 5; Art. 6Arestare preventivă; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la un proces echitabil; Detenție; Îngrijiri medicale în arest; Prelungirea arestării preventive; Rele tratamente; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIeremeiov împotriva României (Nr. 1) (Cererea nr. 75300/01)Ieremeiov (nr. 1)RomâniaArt. 6; Art. 10Dreptul la un proces echitabil; Administrarea probelor; Dreptul la libera exprimare; JurnalistRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 104 ianuarie 2008 Micallef împotriva Maltei – 17056/06MicallefMaltaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 153 Iunie 2012 Kurić și alții împotriva Sloveniei (MC) - 26828/06Kurić ș.a.SloveniaArt. 8; Art. 46Cetățeni ai fostei republici Iugoslavia; Drept de rezidență permanentă în Slovenia; Radiere din registrul rezidenților permanenți după proclamarea independenței Sloveniei; Refuzul acordării unui permis de ședre; Consecințe grave; Lipsa unui cadru legislativ; Despăgubire; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 203 ianuarie 2017 Khamtokhu și Aksenchik împotriva Rusiei (MC) - 60367/08 și 961/11Khamtokhu și AksenchikRusiaArt. 14; Art. 5Detențiune pe viață; Infracțiuni grave; Legislație națională; Inaplicare în cazul în care condamnatul a împlinit vârsta de 65 de ani; Marjă de apreciere acceptată a legiuitorului; Discriminare:  Dreptul la libertate și siguranțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDamian-Burueană și Damian împotriva României (Cererea nr. 6773/02)Damian-Burueană și DamianRomâniaArt. 3; Art. 5; Art. 6; Art. 8Arestare ilegală; Arestare preventivă; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Despăgubire; Îngrijiri medicale în arest; Percheziție corporală; Rele tratamente; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHaralambie împotriva României (Cererea nr. 21737/03)HaralambieRomâniaArt. 6; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Termen rezonabil; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor SecuritățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 144 august - septembrie 2011 Schneider împotriva Germaniei - 17080/07SchneiderGermaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 147 Decembrie 2011 Laduna împotriva Slovaciei - 31827/02LadunaSlovaciaArt. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1Discriminare; Arest preventiv; Drept la vizite și acces la televizor; Diferența de tratament nejustificată față de persoanele condamnate; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 203 ianuarie 2017 Hutchinson împotriva Regatului Unit (MC) - 57592/08HutchinsonRegatul Unitart. 3Pedeapsa degradantă; Pedeapsa inumană; Pedeapsa detențiunii pe viață; Punerea în libertate a deținuților condamnați la pedeapsa detențiunii pe viață; Manualul privind pedepsele pe o perioadă nedeterminată; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTiron împotriva României (Cererea nr. 17689/03)TironRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și la siguranță; Arestare preventivă; Control judiciar; Termen rezonabil; Prelungirea arestării preventiveRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAgache și alții împotriva României (Cererea nr. 2712/02)Agache ș.a.RomâniaArt. 2Dreptul la viață; Anchetă efectivă; Competență temporală; DecesRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 211 Octombrie 2017 Burmych și alții împotriva Ucrainei (scoatere de pe rol) (MC) - 46852/13, 47786/13, 54125/13 ș.a.Burmych ș.a.UcrainaArt. 19; Art. 37; Art. 46Repartizarea răspunderii între Curte și Comitetul de Miniștri în ceea ce privește neexecutarea unei hotărâri-pilot; Scoaterea cauzei de pe rol; Problema sistemică privind neexecutarea sau executarea tardivă a deciziilor judiciare interne; Absența căilor de atac interne efectiveRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 135 noiembrie 2010 Greens și M.T. împotriva Regatului Unit – 60041/08 și 60054/08GreensRegatul UnitArt. 46 din Convenție; art. 3 din Protocolul nr. 1; art. 13 din ConvențieExecutarea hotărârii; Deținut aflat în executarea unei pedepse privative de libertate; Drept de vot; Deținut; Deținuți; Alegeri pentru Parlamentul European; Alegeri legislative; Reparație echitabilă suficientă; Constatarea încălcării; Hotărâre-pilotRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 3 Februarie 1999 Larkos împotriva Ciprului (MC) - 29515/95LarkosCipruArt. 8; Art. 14Funcționar public; Imobil aflat în proprietatea statului; Contract de locațiune; Evacuare; Protecție împotriva evicțiunii; Discriminare; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 204 februarie 2017 De Tommaso împotriva Italiei (MC) - 43395/09De TommasoItaliaArt. 2 din Protocolul nr. 4; Art. 5; Art. 6Recidivist; Pericol pentru securitatea și moralitatea publică; Măsuri preventive care implică restrângerea anumitor libertăți; Activitate infracțională; Interdicție de a participa la reuniuni publice; ședință publică; Libertatea de circulație; Lipsire de libertate; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSC Ghepardul SRL împotriva României (Cererea nr. 29268/03)SC Ghepardul SRLRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Contestație la executare; Executarea creanțelor bugetareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreEugen Gabriel Radu împotriva României (Cererea nr.3036/04)Eugen Gabriel RaduRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Rele tratamente; DetențieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 153 iunie 2012 X și alții împotriva Austriei (desesizare) - 19010/07X și alțiiAustriaart. 14 din Convenție; Discriminare; Cuplu format din persoane de același sex; Adopție coparentală; Discriminare pe motive de orientare sexuală; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 141 Mai 2011 Maggio și alții împotriva Italiei – 46286/09Maggio ș.a.ItaliaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 14Procedură civilă; Proces echitabil; Adoptarea unei legislații având ca efect determinarea soluționării unui proces pendinte împotriva statului; Principiul preeminenței dreptului; Lege retroactivă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreE.S. împotriva României și Bulgariei (Cererea nr. 60281/11)E.S.România și BulgariaArt. 8Acțiunea de încredințare; Încredințarea totală a minorului; Cererea de repunere în termenul de apel; Cerere pentru ordonanță președințială; Încredințarea temporară a minorului; Dreptul la viața de familie; Durata procedurii de încredințare a minorului; Interesul superior al minorului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDidu împotriva României (Cererea 34814/02)DiduRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Prescripție; VinovățieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStoican împotriva României (Cererea nr. 3097/02)StoicanRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Arestare preventivă; Prelungirea arestării preventive; Termen rezonabil; Mandat de arestareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 160 februarie 2013 X și alții împotriva Austriei (MC) - 19010/07X și alțiiAustriaart. 14 din Convenție; Discriminare; Cuplu format din persoane de același sex; Adopție coparentală; Dreptul la adopție coparentală; Discriminare pe motive de orientare sexuală; Exercitare în mod exclusiv a în mod exclusiv a autorității părintești; Adopție monoparentală; Conceptul de „viață de familie”; Cuplu căsătorit; Cuplu format din persoane de sexe diferite necăsătorite; Noțiunea de „părinți"; Interesul superior al copilului; Protejarea intereselor copilului; Familia tradițională; Diferență de tratament; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 173 Aprilie 2014 Magyar Keresztény Mennonita Egyház și alții împotriva Ungariei - 70945/11Magyar Kereszteny Mennonita EgyhazUngariaArt. 11; Art. 9; Art. 41Libertatea de asociere; Regimul juridic al cultelor; Cult oficial; Alocații din partea statului pentru culte; Sistem dublu de recunoaștere a cultelor; Capacitatea juridicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAlexe împotriva României (Cererea nr. 66522/09)AlexeRomâniaArt. 6 § 1Imobil preluat în mod abuziv fără titlu valabil: Legea nr. 10/2001; Despăgubire a chiriașului pentru îmbunătățiri; Principiul contradictorialității; Invocare din oficiu de către instanța de recurs a unui temei legal; Normă de procedură civilă ce viza calitatea procesuală pasivă; Aplicare imediată; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBrândușe împotriva României (Cererea nr. 6586/03)BrândușeRomâniaArt. 3; Art. 8; Art. 35Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Acțiune în despăgubire; Rele tratamente; Condiții de detenție; Tardivitate; Gestionarea deșeurilor; Affirmanti incumbit probatio; Neepuizare căi de atacRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCostreie împotriva României (Cererea nr. 31703/05)CostreieRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul de vizitare și găzduire; Interesul minorului; Divorț; Ordonanță președințială; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 159 Ianuarie 2013 Oleksandr Volkov împotriva Ucrainei - 21722/11Oleksandr VolkovUcrainaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 176 Iulie 2014 Milhau împotriva Franței - 4944/11MilhauFranțaArt. 1 din Protocolul nr. 1Privarea de proprietate; Cererea de divorț; Divorțul din vina exclusivă a unuia dintre soți; Prestația compensatorie la desfacerea căsătoriei; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBălșan împotriva României (Cererea nr. 49645/09)BălșanRomâniaArt. 3; Art. 14violența în familie; violența împotriva femeilor; nivel minim de gravitate necesar; violență psihologică sau fizică gravă; acte de violență repetate într-o perioadă scurtă de timp; neepuizarea căilor de atac interne; protecția adecvată oferită victimelor violenței în familie; supunerea la rele tratamente; ineficiența căilor de atac interne; garanții suficiente împotriva violenței în familie; încălcarea art. 3 din Convenție; mecanisme naționale de protecție a femeilor împotriva violenței în familie; dreptul la protecție egală în fața legii; standarde internaționale privind violența împotriva femeilor; standarde internaționale privind violența în familie; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreParohia greco-catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României (Cererea nr. 65965/01)Parohia Greco-Catolica Sf. VasileRomâniaArt. 6; Art. 9; Art. 13Dreptul la un proces echitabil; Libertatea de gândire, conștiință și religie; Dreptul la un recurs efectiv; Acțiune în revendicare; Durată excesivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTrufin împotriva României (Cererea nr. 3990/04)TrufinRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Competență temporală; Deces; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 79 octombrie 2005 Broniowski împotriva Poloniei (MC) – 31443/96BroniowskiPoloniaArt. 1 din Protocolul nr. 1, Art. 37 § 1 lit. b)Hotărâre-pilot, Respectarea bunurilor, Acordarea unor bunuri în compensare, Modificări frontaliere, Soluționare amiabilă, Încălcare care rezultă dintr-o problemă sistemică, Protecția proprietății, Disfuncționalitatea legislației, Drept patrimonial, Repatriat, Bun abandonat, Despăgubire prin echivalentRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 91 Noiembrie 2006 Nolan și K. împotriva Rusiei (dec.) - 2512/04NolanRusiaart. 9 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 7Libertatea de religie; Arestare sau detenție legală; Discriminare; Amenințare pentru securitatea națională; Refuzul de a permite intrarea în țară; Expulzarea unui străin; Garanțiile procedurale aplicabile în materia extrădării străinilor; Dreptul la respectarea vieții de familie; Reședința legală; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIchim împotriva României (Cererea nr. 9164/02)IchimRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Locuință vândută chiriașului în conformitate cu Legea nr. 85/1992; Teren aferent imobilului; Cotă-parte indiviză; Atribuirea succesivă a terenului către reclamant și către o societate comercială prin decizie a prefectului și, respectiv, certificat de proprietate al Ministerului Industriei; Acțiune a societății succesoare în drepturi pentru anularea titlului de proprietate; O nouă acțiune pentru constatarea nulității titlului; Autoritate de lucru judecat; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRăducu împotriva României (Cererea nr. 70787/01)RăducuRomâniaArt. 2; Art. 5; Art. 8Dreptul la viață; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Arestare preventivă; Deces; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAurelia Popa împotriva României (Cererea nr. 1690/05)Aurelia PopaRomâniaArt. 6;  Art. 1 din Protocolul nr. 1Privatizarea societăților cu capital de stat; Plăți compensatorii pentru concediereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTelbiș și Viziteu împotriva României (Cererea nr. 47911/15)Telbis și ViziteuRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 96 aprilie 2007 Gäfgen împotriva Germaniei (dec.) – 22978/05GäfgenGermaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 144 August - Septembrie 2011 OAO Neftyanaya Kompaniya YUKOS împotriva Rusiei - 14902/04OAO Neftyanaya Kompaniya YukosRusiaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Art. 14Mare societate petrolieră; Datorii fiscale; Insolvență; Recuperare rigidă a creanțelor fiscale; Procedură de recuperare a datoriilor; Impunerea de taxe de recuperare disproporționate; Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul la un proces echitabil; DiscriminareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOlteanu împotriva României (Cererea nr. 71090/01)OlteanuRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDelca împotriva României (Cererea nr. 25765/04)DelcaRomâniaArt. 6;  Art. 1 din Protocolul nr. 1Contract de închiriere spațiu comercial administrat de primărie; Acțiunea în evacuare; Executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 131 iunie 2010 Gäfgen împotriva Germaniei (MC) – 22978/05GäfgenGermaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 155 August - Septembrie 2012 Optim și Industerre împotriva Belgiei (dec.) - 23819/06Optim et IndusterreBelgiaArt. 1 din Protocolul nr. 1Impunere fiscală; Obligații fiscale nelichide și incerte; Prescripție; Somații de plată cu caracter suspensiv al cursului prescripției; Speranță legitimă neconcretizată; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreA.N. împotriva Lituaniei (Cererea nr. 17280/08)A.N.LituaniaArt. 6; Art. 8Procedura de declarare a incapacității juridice; Tutorele legal; Repunerea în termenul de declarare a apelului; Revocarea tutelei; Pensia de invaliditate; Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități; Dreptul de a fi ascultat în persoană - Recomandarea nr. R (99)4 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind principiile referitoare la protecția juridică a adulților aflați în incapacitate;   Accesul efectiv la actul de justiție pentru persoanele cu dizabilități; Epuizarea căilor de atac interne; Cererea de restabilire a capacității juridiceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreArtimenco împotriva României (Cererea nr. 12535/04)ArtimencoRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Detenție; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLeca și Filipescu împotriva României (Cererile nr. 27949/04 și 30324/04)Leca și FilipescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Recurs în anulareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 109 iunie 2008 Gäfgen împotriva Germaniei – 22978/05GäfgenGermaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 173 Aprilie 2014 Oran împotriva Turciei - 28881/07 și 37920/07 OranTurciaArt. 3 din Protocolul nr. 1; art. 14 din ConvențieLibera exprimare a opiniei poporului; Dreptul de a candida la alegeri; Discriminare; Candidat independent; Partide politice; Secțiile de votare din birourile vamale; Timp de emisie electorală; Propagandă electorală; Dreptul de vot al resortisanților expatriați; Pluralismul democratic; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBergmann împotriva Germaniei (Cererea nr. 23279/14)BergmannGermaniaArt. 5; Art. 7dreptul la libertate; măsura de siguranță a internării medicale (germ.engl.); internare medicală; internarea nevoluntară; încredere legitimă; protecția încrederii legitime; principiul protecției încrederii legitime; excepția de neepuizare a căilor de atac interne; alienat; tulburare psihică; sensul termenului „alcoolic” în jurisprudența CEDO; condiții de detenție; condiții specifice de detenție; pedeapsă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDaniel Ionel Constantin împotriva României (Cererea nr. 17034/03)Daniel Ionel ConstantinRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Taxă judiciară de timbruRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDarnai împtoriva României (Cererea nr. 36297/02)DarnaiRomâniaArt. 6;  Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 5 din convenție; Art. 2 din Protocolul nr. 4Arestarea preventivă; Acțiunea în despăgubiri împotriva statului; Compensarea creanțelor fiscaleRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 154 iulie 2012 Maktouf împotriva Bosniei și Herțegovina (desesizare) - 2312/08MaktoufBosnia-HerțegovinaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 168 Noiembrie 2013 Pichkur împotriva Ucrainei - 10441/06 PichkurUcrainaArt. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 1Pensie pentru limită de vârstă; Reședință în străinătate; Refuz al autorităților de a mai plăti pensia; Discriminare; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKocherov și Sergeyeva împotriva Rusiei (Cererea nr. 16899/13)Kocherov și SergeyevaRusiaArt. 8; Art. 14dreptul la respectarea vieții de familie; persoană cu dizabilități mintale; autoritate părintească; limitarea exercitării drepturilor părintești; interesul superior al copilului; Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006 (Rezoluția A/RES/61/106); discriminare; Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 (Rezoluția 44/25); termenul de 6 luni; regula celor 6 luni; epuizarea căilor de atac interne; cale de atac efectivă; ingerință nejustificată în exercitarea dreptului la respectarea vieții de familie; ingerință prevăzută de lege; ingerință care urmărește un scop legitim; ingerință necesară într-o societate democratică; obligația pozitivă a statelor de a menține legăturile de familie între părinți și copii -componentă a dreptului la respectarea vieții de familie; persoane vulnerabile; marja de apreciere a autorităților naționaleRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGroza și Marin împotriva României (Cererea nr. 21246/03)Groza și MarinRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Executarea hotărârii judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBalcan împotriva României (Cererea nr. 37380/03) BalcanRomâniaArt. 6; Art. 8; 'Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Protecția proprietății; Imobil asigurat; Reconstrucție; Locuință socială acordată de consiliul municipal; Despăgubiri; Daune-interese; Executare silită; Daune cominatorii; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 165 iulie 2013 Maktouf și Damjanović împotriva Bosniei și Herțegovina (MC) - 2312/08 și 34179/08MaktoufBosnia-HerțegovinaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 142 Iunie 2011 Ponomaryovi împotriva Bulgariei - 5335/05 PonomaryoviBulgariaArt. 14; Art. 2 din Protocolul nr. 1Discriminare; Dreptul la instruire; Învățământ secundar; Străini care nu sunt titulari ai unui permis de ședere; Permisiune de a locui alături de un membru de familie care are permis de ședere; Obligație de a plăti cheltuieli de școlarizareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 197 iunie 2016 Taddeucci și McCall împotriva Italiei - 51362/09Taddeucci and McCallItaliaArt. 14; Art. 8Discriminare; Refuzul acordării unui permis de ședere; Permisul de ședere temporară; Nerecunoașterea căsătoriilor între parteneri de același sex; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAthanasiu Marshall împotriva României (Cererea nr. 21305/05)Athanasiu MarshallRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun naționalizat; Fondul ProprietateaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStephens împotriva Italiei (nr. 1) (Cererea nr. 11956/07)StephensMaltaArt. 5; Art. 7Dreptul la libertate și siguranță; Nicio pedeapsă fără lege; Extrădare; Asociere pentru săvârșirea de infracțiuni; Arestare ilegală; Jurisdicția statelor; Controlul legalității detenției; Garanții procedurale de controlRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. februarie 1996 Singh împotriva Regatului Unit – 23389/94SinghRegatul Unitart. 5 din ConvențieDetenție; Examinarea legalității detenției; Imposibilitatea de a contesta în fața instanței legalitatea menținerii în detenție; Reparație echitabilă suficientă; Constatarea încălcării; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 110 Iulie 2008 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas și alții împotriva Austriei - 40825/98Religionsgemeinschaft der Zeugen JehovasAustriaart. 9; art. 14Martorii lui Iehova; Asociație religioasă; Dobândirea de personalitate juridică; Cerința existenței unei perioade de timp de la înregistrare; Nelegalitate; Libertatea de gândire, de conștiință și de religie; DiscriminareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreWenner împotriva Germaniei (Cererea nr. 62303/13)WennerGermaniaArt. 3Organizarea asistenței medicale în penitenciare; Dependența de opioide; Refuzul de a acorda tratament de substituție a drogurilor în timpul detenției; Executarea pedepselor privative de libertate; Furnizarea și eliberarea unor droguri de substituție prevăzute de lege pentru dependenții de droguri; Clasificarea internațională a bolilor; Recomandarea Rec(2006)2 a Consiliului de miniștri adresată statelor membre referitoare la regulile penitenciare europene; Recomandarea nr. R (98)7 a Comitetului de miniștri adresată statelor membre referitoare la aspectele etice și organizaționale ale asistenței medicale în penitenciare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCodarcea împotriva României (Cererea nr. 31675/04)CodarceaRomâniaArt. 6; Art. 8; Art. 34Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Medic; Răspundere civilă profesională; Parte civilă; Răspundere civilă delictuală; Anchetă disciplinară; Durată excesivă; Victimă; Cerere individualăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSuda împotriva Republicii Cehe (Cererea nr. 1643/06) SudaRepublica CehăArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Societate pe acțiuni; Dizolvare; Acționar minoritar; Arbitraj; Clauză; Arbitraj voluntar; Arbitraj forțat impus de lege; Arbitraj forțat impus prin voința acționarilor majoritari; Verificarea propriei competențe; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 94 februarie 2007 Giuliani și Gaggio împotriva Italiei (dec.) – 23458/02Giuliani GaggioItaliaArt. 2 din Convenție; Art. 3 din ConvențieRecurgerea la forță; Tratament degradant; Tratament inuman; Summit G8; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 176 Iulie 2014 S.A.S. împotriva Franței (MC) - 43835/11S.A.S.FranțaArt. 8; Art. 9; Art. 14Respectarea vieții private; Interdicția de a purta un articol vestimentar religios în spațiul public; Manifestarea religiei sau a convingerilor proprii; Discriminarea; Discriminarea indirectă; Restricție considerată „necesară” „într-o societate democratică”.Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieKlausecker împotriva Germaniei (Cererea nr. 415/07)Roland KlauseckerGermaniaArt. 6Regulamentul de serviciu al angajaților permanenți ai Oficiului European de Brevete; Decizia de neangajare pe motiv de neîndeplinire a cerințelor fizice; Imunitatea de jurisdicție în fața instanțelor naționale; Convenția brevetului european; Plângerea împotriva actelor unei „autorități publice”; Autoritățile supranaționale; Actul cu caracter supranațional; Instanța cu jurisdicție limitată; Instanța de arbitraj; Procedura de arbitraj; Convenția arbitrală; Renunțarea la imunitatea de jurisdicție; Condițiile de eligibilitate pentru numirea ca angajat permanent al unei autorități europene; Regimul juridic al funcționarului public internațional; Drepturile cu caracter civil; Respectarea drepturilor fundamentale de către actele emise de organizații internaționale; Discriminarea în procedura de angajare la un organism internațional; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSoare împotriva României (Cererea nr. 72439/01)SoareRomâniaArt. 6; Art. 13; Art. 5; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Plângere împotriva actelor procurorului; MagistratRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSchneider împotriva Germaniei (Cererea nr. 17080/07)SchneiderGermaniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Paternitate; Dreptul la vizitarea copilului; Prezumție legală; Părinte biologic; Părinte legitim; Interesul minorului; „Necesar într-o societate democratică”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 139 martie 2011 Giuliani și Gaggio împotriva Italiei (MC) – 23458/02Giuliani GaggioItaliaArt. 2 din Convenție; Art. 13 din Convenție; Art. 38 din ConvențieObligații pozitive; Viață; Anchetă efectivă; Recurgerea la forță; Obligația pozitivă a statului de a proteja viața; Folosirea excesivă a forței; Anchetă eficientă; Expertiză tehnică; Operațiune de menținere a ordinii; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 164 Iunie 2013 Sabanchiyeva și alții împotriva Rusiei - 38450/05Sabanchiyeva și alțiiRusiaArt. 3; Art. 8; Art. 13Atac terorist; Refuzul estituirii către rude a corpurilor persoanelor decedate; Conservare necorespunzătoare a corpurilor; Inexistența unui tratament inuman; Interdicție de dezvălui locul mormintelor; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la un recurs efectivRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVinci Construction și GTM Génie Civil et Services împotriva Franței (Cererile nr. 63629/10 și 60567/10)Vinci Construction și GTM Génie Civil et ServicesFranțaart. 6; art. 8Dreptul la o cale de atac efectivă; Dreptul la respectarea domiciliului; Dreptul la respectarea confidențialității mesajelor dintre un avocat și clientul său; Percheziția domiciliară; Ordonanța de autorizare a perchezițiilor domiciliare și ridicărilor de documente; Inspecțiile și ridicările de documente efectuate de Comisia Europeană; Neepuizarea căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreViorel Burzo împotriva României (Cererile nr. 75109/01 și 12639/02)Viorel BurzoRomâniaArt. 3; Art. 5; Art. 6; Art. 8Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Arestare preventivă; Detenție; Dreptul la apărareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 122 august - septembrie 2009 Giuliani și Gaggio împotriva Italiei – 23458/02Giuliani GaggioItaliaArt. 2 din ConvențieObligații pozitive; Viață; Anchetă efectivă; Recurgerea la forță; Obligația pozitivă a statului de a proteja viața; Folosirea excesivă a forței; Anchetă eficientă; Expertiză tehnică; Operațiune de menținere a ordinii; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 158 Decembrie 2012 Sampani și alții împotriva Greciei - 59608/09 SampaniGreciaArt. 14; Art. 2 din Protocolul nr. 1; Art. 46Copii de etnie romă; Neșcolarizare și înscierea în clase speciale; Măsuri de școlarizare; Discriminare; Dreptul la instruireRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieLaurus Invest Hungary Kft și Continental Holding Corporation împotriva Ungariei (Cererea nr. 23265/13)Laurus Invest Hungary Kft și Continental Holding CorporationUngariaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 14Jocuri de noroc; Restricționarea activităților sălilor de jocuri; Interdicția exploatării terminalelor de slot-machine; Revocare licențe de exploatare; Acțiune în despăgubiri împotriva statului; Cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare; Obligativitatea hotărârii preliminare pentru instanța internă; Respectarea orientărilor prevăzute în hotărârea preliminară; Echilibru între cerințele interesului general al comunității și cerințele de protecție a drepturilor fundamentale ale individului; Posibilitatea de a dispune de o cale legală de atac internă capabilă să ofere un remediu adecvatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBrezeanu împotriva României (Cererea nr. 10097/05)BrezeanuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Taxă judiciară de timbruRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreConstantin Amzuță împotriva României (Cererea nr. 20214/02 )Constantin AmzuțaRomâniaArt. 6; Art. 39Dreptul la un proces echitabil; Avocat pensionar; Continuare activitate; Refuzul Casei de Asigurări a Avocaților de a plăti pensia; Tranzacție; Soluționare amiabilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 143 iulie 2011 Bayatyan împotriva Armeniei (MC) – 23459/03BayatyanArmeniaArt. 9 din ConvențieLibertate de religie, Serviciul militar, Refuzul efectuării serviciului militar pe motive de conștiință, Martorii lui Iehova, Serviciu alternativ serviciului militar, Muncă forțată, Libertatea de conștiință, Manifestarea religiei sau a convingerilor proprii, Condamnare, Pedeapsă cu închisoarea, Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Dreptul de a formula obiecții din motive de conștiință, Ingerință în exercitarea libertății de manifestare a religiei,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOsmanoğlu și Kocabaș împotriva Elveției (Cererea nr. 29086/12)Osmanoğlu și KocabașElvețiaArt. 9Resortisanți elvețieni de naționalitate turcă; Practicanți fervenți ai religiei musulmane; Cursuri obligatorii de înot în cadrul școlii elementare; Cerere pentru scutire; Refuz; Amendă administrativă; Funcția școlii de integrare socială; Supremația obligațiilor școlare asupra obligațiilor religioase; Libertatea de religieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMarian Stoicescu împotriva României (Cererea nr. 12934/02)Marian StoicescuRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Detenție; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMarinescu împotriva României (Cererea nr. 21122/02)Maria MarinescuRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietății; Legea nr. 18/1991; Punere în posesie; Executarea hotărârilor judecătorești; Comisie locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991; Plângere penalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 123 octombrie 2009 Bayatyan împotriva Armeniei – 23459/03BayatyanArmeniaArt. 9 din ConvențieLibertate de religie, Serviciul militar, Refuzul efectuării serviciului militar pe motive de conștiință, Martorii lui Iehova, Serviciu alternativ serviciului militar, Muncă forțată,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 143 Iulie 2011 Stummer împotriva Austriei (MC) - 37452/02StummerAustriaArt. 14; Art. 4Sistemul asigurărilor sociale; Muncă efectuată în închisoare; Calculul drepturilor de pensie; Indemnizație de șomaj; Alocație de necesitate; Discriminare; Muncă forțată ori obligatorieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSavatin împotriva României (Cererea nr. 49588/13)SavatinRomâniaArt. 3Refuzul de a se identifica; Ultrajul; Relele tratamente aplicate de agenții statului; Gradul minim necesar pentru existența relelelor tratamente; Calitatea de „victimă” a reclamantului; Caracterul efectiv al anchetei; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDumitraș împotriva României (Cererea nr. 17979/05)DumitrașRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; DespăgubireRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIordan Iordanov s.a. împotriva Bulgariei (Cererea nr. 23530/02)Iordan IordanovBulgariaArt. 6; Art. 13; Art. 2 din Protocolul nr. 4Dreptul la un proces echitabil; Agent al Ministerului de Interne; Anchetă internă; Procedură disciplinară; Concediere; Principiul securității juridice; Jurisprudență divergentă; Durată excesivă; Dreptul la un recurs efectiv; Libertatea de circulațieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 151 aprilie 2012 Yordanova și alții împotriva Bulgariei – 25446/06Yordanova ș.a.Bulgariaart. 8 din ConvențieRespectarea vieții de familie; Respectarea domiciliului; Respectarea vieții private; Romi; Evacuare; Executarea hotărârii; Recuperare a terenurilor publice; Terenuri publice; Construcție fără autorizație; Intervenție a Parlamentului European; Dreptul la respectarea vieții private; Dreptul la respectarea vieții de familie; Dreptul la respectarea domiciliului; Principiul proporționalității; Minoritate; Populație majoritară; Discriminare pozitivă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 99 Iulie 2007 Thiermann și alții împotriva Norvegiei - 18712/03 Thiermann ș.a.NorvegiaArt. 3„Copiii de război” născuți în cadrul programului nazist „Lebensborn”; Tratamente inumane; Hărțuire, discriminare și rele tratamente; Cereri de despăgubire; Termen special de prescripție de 20 de ani; Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRusu împotriva României (Cererea nr. 25721/04)RusuRomâniaArt. 10Dreptul la libertatea de exprimare; Ingerința prevăzută de lege; Ingerința necesară; Mandatul de urmărire generală; Dreptul la replică și dezmințire în presă; Calomnia; Conceptul de „jurnalism responsabil"; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBaka împotriva României (Cererea nr. 30400/02)BakaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Durată excesivă; Termen rezonabil; InterpretRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCraxi (No. 2) împotriva Italiei (Cererea nr. 25337/94)Craxi (nr. 2)ItaliaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Fapte de corupție; Proces penal; Autorizație de interceptare a convorbirilor telefonice; Citirea acestora în ședință publică de judecată; Publicitate; Publicare în presă; Divulgare; Obligație pozitivă a statului; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 153 iunie 2012 Sabri Güneș împotriva Turciei (excepție preliminară) (MC) - 27396/06Sabri GüneșTurciaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 81 Decembrie 2005 Timichev împotriva Rusiei – 55762/00 TimichevRusiaArt. 2 din Protocolul nr. 4; Art. 14Persoană de origine cecenă; Interzicerea accesului în Republica Kabardino-Balkară a tuturor persoanelor de origine cecenă; Ordin verbal; Interzicerea accesului la educație pentru copiii persoanei în cauză; Discriminare rasială; Libertatea de circulațieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIoan Pop și alții împotriva României (Cererea nr. 52924/09)Ioan Pop ș.a.RomâniaArt. 3; Art. 5rele tratamente; nivel minim de gravitate; nivel minim de gravitate al relelor tratamente; obligații pozitive; criteriul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă“; prag de gravitate; tratament degradant; atingeri arbitrare aduse de către stat libertății persoanei; dreptul la libertate; detenție arbitrară; măsuri de protecție specială a copilului; minor; plasamentul în regim de urgență al minorului; epuizarea căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTurus împotriva României (Cererea nr. 31566/03)TurusRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Despăgubire; Bun naționalizatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFociac împotriva României (Cererea nr. 2577/02)FociacRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Administrator societate comercială; Concediere; Refuzul societății de reîncadrare și plata salariilor; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 143 iulie 2011 Heinisch împotriva Germaniei - 28274/08HeinischGermaniaart. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare; Libertatea de a comunica informații; Concediere; Insuficiența personalului; Denunțare; Libertate de exprimare; Ingerință în exercitarea libertății de exprimare; Ingerință prevăzută de lege; Ingerință care urmărește un scop legitim; Apărarea drepturilor altora; Informații de interes public; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 2 Ianuarie 1999 Tsavachidis împotriva Greciei (MC) - 28802/95TsavachidisGreciaart. 8 din Convenție; art. 9 din Convenție; art. 37 din Convenție; Respectarea vieții private; Supraveghere secretă; Martorii lui Iehova; Libertatea de religie; Supraveghere din cauza convingerilor religioase; Dreptul la respectarea vieții private; Dreptul la libertatea de religie; Dreptul la libertatea de asociere; Interzicerea discriminării; Soluționare pe cale amiabilă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePătrașcu împotriva României (Cererea nr. 7600/09)PătrașcuRomâniaArt. 6Folosirea investigatorilor sub acoperire; Interzicerea constrângerii pentru obținerea probelor; Instigarea; Agentul instigatorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAlexandru Marius Radu împotriva României (Cererea nr. 34022/05)Alexandru Marius RaduRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Detenție; Rele tratamente; Îngrijiri medicale în arestRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePalomo Sanchez și alții împotriva Spaniei (Cererile nr. 28955/06, 28957/03, 28959/06 și 28964/06)Palomo Sanchez ș.a.SpaniaArt. 10; Art. 11Lucrător salariat cu statut special; Sindicat; Concediere; Abatere gravă; Insultă; Atingere adusă onoarei și reputației; Libertate de exprimare; Proporționalitatea sancțiunii în raport cu gravitatea afirmațiilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DiverseRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 144 august - septembrie 2011 Palomo Sánchez și alții împotriva Spaniei (MC) - 28955/06, 28957/06, 28959/06 și alțiiPalomo Sanchez ș.a.SpaniaArt. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare; Instanță pentru litigii de muncă; Sindicalist; Sindicat; Concediere pentru abatere gravă; Atingerea adusă onoarei; Art. 10 interpretat în lumina art. 11 din Convenție; Libertate de asociere; Libertate de întrunire și asociere; Relații de muncă; Principiul bunei-credințe în cadrul raporturilor de muncă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 97 Mai 2007 Ulusoy și alții împotriva Turciei - 34797/03UlusoyTurciaart. 10 din Convenție; Libertatea de exprimare; Piesă de teatru; Interdicția de interpretare într-o altă limbă decât cea oficială; Interdicția punerii în scenă a unei piese în limba kurdă; Partidul Muncitorilor din Kurdistan; Terorism; Apărarea ordinii publice; Prevenirea infracțiunilor; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGutău împotriva României (Cererea nr. 41468/10)GutăuRomâniaArt. 6Luarea de mită; Operațiunea flagrantului; Reîncadrarea juridică a faptelor; Eroarea gravă de fapt; Competențele instanțelor de apel și de recurs; Dreptul la un proces echitabil; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLuka împotriva României (Cererea nr. 34197/02)LukaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Independența și imparțialitatea instanței; Magistrat; Magistrat asistent; NemotivareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePoenaru împotriva României (Cererea nr. 31752/04)Dumitra PoenaruRomâniaArt. 6;  Art. 1 din Protocolul nr. 1Executor judecătoresc; Contestația la executare; Acțiunea disciplinară împotriva executorului judecătoresc; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 95 martie 2007 Geerings împotriva țărilor de Jos – 30810/03GeeringsȚările de JosRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții Februarie 1997 Van Raalte împotriva țărilor de Jos – 20060/92 Van RaalteȚările de Josart. 14 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Discriminare; Impozite sau alte contribuții; Diferență de tratament bazată pe sexRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCostache și alții. împotriva României (Cererea nr. 30474/03)Costache ș.a.RomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1protecția proprietății; dreptul la respectarea bunurilor sale; dreptul la un proces echitabil; principiul securității juridice; revizuire; cale extraordinară de atac; Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; decesul reclamantului în cursul procedurii în fața CEDO; interes legitim pentru continuarea procedurii; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBelasin împotriva României (Cererea nr. 15402/04)BelasinRomâniaart. 6 § 1 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Bun imobil; Teren; Transcrierea dreptului de proprietate al statului în cartea funciară; Decretul nr. 223/1974 (Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri); Absența unui titlu valabil; Titlu de proprietate; Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare; Lipsa bunei-credințe la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Recurs în anulare formulat de Procurorul General; Principiul securității raporturilor juridice; Încălcarea principiului securității raporturilor juridice; Dreptul la un proces echitabil; Desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; Prejudiciu disproporționat și excesiv; Despăgubire; Despăgubire în numerar; Despăgubire în bunuri și servicii; Valoarea de piață a bunului care nu poate fi restituit în natură; Dreptul la respectarea bunurilor; Drept de proprietate; Privare de proprietate; Lipsa totală a despăgubirii; Prejudiciu incompatibil cu dreptul la respectarea bunurilor; Prejudiciu disproporționat și excesiv, incompatibil cu dreptul la respectarea bunurilor; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieHulsmann împotriva Germaniei (Cererea nr. 33375/03)HulsmannGermaniaArt. 8; Art. 6 din convențieAcțiunea în stabilirea paternității; Curator ad litemRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 139 martie 2011 Lautsi și alții împotriva Italiei (MC) – 30814/06Lautsi ș.a.Italiaart. 2 din Protocolul nr. 1Respectarea convingerilor filozofice ale părinților; Respectarea convingerilor religioase ale părinților; Expunerea unui crucifix în sălile de clasă din școlile publice; Principiul laicității; Dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri religioase și filozofice; Obligația statului de a respecta dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri religioase și filozofice; Religie majoritară; Limitele marjei de apreciere de care dispune statul; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 73 Martie 2005 Veermae împotriva Finlandei (dec.) - 38704/03 VeermaeFinlandaArt. 5; Art. 6; Art. 14; Art. 4 din Protocolul nr. 7Arestarea sau detenția legală; Executarea pedepsei cu închisoarea; Ordinul de expulzare; Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate; Liberarea condiționată; Conversiunea pedepselor; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreValdhuter împotriva României (Cererea nr. 70792/10)ValdhuterRomâniaArt. 6; Art. 5Dreptul la un proces echitabil; martor absent; durata procedurii; termen rezonabil; caracterul „rezonabil” al duratei unei proceduri; durată excesivă a procedurii; arestare preventivă; arestare preventivă dispusă de procuror; condamnare în absența audierii; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFischer împotriva României (Cererea nr. 28400/04)FischerRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Recurs în anulare; Durată excesivă; Dreptul la respectarea bunurilor; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOpuz împotriva Turciei (Cererea nr. 33401/02)OpuzTurciaArt. 2; Art. 3; Art. 14Dreptul la viață; Omor; Obligația statului de a proteja viața; Antecedente de violență ale făptuitorului; Obligația autorităților de prevenire; Legislație precară; Plângere prealabilă; Ordonanță președințială; Lipsă de reacție a instanțelor; Anchetă efectivă; Interzicerea torturii; Refugiu pentru femei; Rele tratamente; Interzicerea discriminării; Violență domestică; Termen de șase luni; Neepuizare căi de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCostiniu împotriva României (Cererea nr. 22016/10)CostiniuRomâniaart. 3 din convenție; art. 8 din convenție; art. 13 din convenție; Trafic de influență; Cătușe; Mijloace de imobilizare; Judecător inculpat; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Purtarea cătușelor în public; Expunere în public; Mediatizare; șanse de reușită și eficacitatea căilor de atac interne disponibile; Tratament degradant; Drept la demnitate; Metodă de intimidare și de discreditare; Ofițeri de poliție mascați; Mesaj transmis publicului; Plângere penală pentru abuz în serviciu sau pentru rele tratamente împotriva ofițerilor de poliție care l-au expus presei; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 124 noiembrie 2009 Lautsi și alții împotriva Italiei – 30814/06Lautsi ș.a.Italiaart. 2 din Protocolul nr. 1; art. 9 din ConvențieRespectarea convingerilor filozofice ale părinților; Respectarea convingerilor religioase ale părinților; Expunerea unui crucifix în sălile de clasă din școlile publice; Libertatea de religie; Manifestarea religiei sau a convingerilor proprii; Crucifix; Semnificație religioasă; Principiul laicității; Obligația statului de a respecta dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri religioase și filozofice; Religie majoritară; Obligația statului de a respecta neutralitatea în exercitarea funcției publice; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 156 Octombrie 2012 Virabyan împotriva Armeniei - 40094/05 VirabyanArmeniaArt. 3; Art. 6; Art. 14; Anchetă eficientă; Prezumția de nevinovăție; Discriminarea; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNenciu împotriva României (Cererea nr. 65980/13)NenciuRomâniaArt. 3; Art. 3 din Protocolul nr. 1pedeapsa închisorii; condiții de detenție; condiții de cazare; victimă a încălcării art. 3; probleme structurale ale sistemului penitenciar românesc; lipsa acută a spațiului în camerele penitenciarului; interzicerea automată a exercitării dreptului de a alege; interzicerea exercitării unor drepturi în mod automat și absolut în cazul executării unei pedepse privative de libertate; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMihuță împotriva României (Cererea nr. 13275/03)MihuțăRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Arestare preventivă; Prelungire; Termen rezonabil; Cale de atac; Prelungirea arestării preventiveRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreChavdarov împotriva Bulgariei (Cererea nr. 3465/03)ChavdarovBulgariaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Paternitate; Prezumție legală; Părinte biologic; Părinte legitim; Interesul minoruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMihai Moldoveanu împotriva României (Cererea nr. 4238/03)Mihai MoldoveanuRomâniaart. 6 din convenție; art. 3 c) din convenție; omor deosebit de grav; omor, tâlhărie; instigare; proces echitabil; revizuirea unei hotărâri pe plan intern; contestația în anulare; cale de atac extraordinară; întrevederi confidențiale cu avocatul; reprezentarea în justiție; interese contradictorii ale co-inculpaților; lipsa echității procedurii penale; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. noiembrie 1996 Chahal împotriva Regatului Unit – 22414/93ChahalRegatul UnitRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 90 Octombrie 2006 Wagner și J.M.W.L. împotriva Luxemburgului (dec.) -76240/01 Wagner și J.M.W.LLuxemburgArt. 8; Art. 6; Art. 14; Respectarea vieții de familie; Cererea de exequatur; Adopția cu efecte deplineRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBărbulescu împotriva României (Cererea nr. 61496/08)BărbulescuRomâniaArt. 8dreptul la respectarea vieții private; dreptul la respectarea corespondenței; încălcare a dreptului la respectarea vieții private și a corespondenței; date cu caracter personal; exercitarea dreptului la viață privată la locul de muncă; obligații pozitive; dreptul de a duce o viață socială privată; exercitarea dreptului la viață privată socială la locul de muncă; caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; noțiunea de „viață privată”; noțiunea de „corespondență”; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRache și Ozon împotriva României (Cererea nr. 21468/03)Rache și OzonRomâniaArt. 6; Art. 10Dreptul la un proces echitabil; Insulta; Calomnie; Răspundere civilă delictuală; Dreptul la libera exprimare; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRupa împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 37971/02)Rupa (nr. 2)RomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 13Interzicerea torturii; Cale de atac; Rele tratamente; „Dincolo de orice îndoială rezonabilă”; Violențe; Dreptul la un proces echitabil; Avocat din oficiu; Dreptul la un recurs efectivRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMiu împotriva României (Cererea nr. 7088/03)MiuRomâniaart. 6 § 1 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; art. 41 din convenție; Cereri de restituire a unui imobil naționalizat; Dreptul de acces la o instanță; Teoria marjei de apreciere a statelor; Scop legitim; Buna administrare a justiției; Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de stat („Legea nr. 10/2001”); Restituirea imobilelor naționalizate; Principiul supremației dreptului într-o societate democratică; Cale de atac eficientă; Ingerință în dreptul de acces la o instanță; Contestație cu privire la drepturile și obligațiilor cu caracter civil; Dreptul de a-i fi soluționată cauza într-un termen rezonabil; Complexitatea cauzei; Comportamentul reclamantului și cel al autorităților competente; Miza litigiului; Dreptul la respectarea bunurilor; Bun actual; „Bun actual” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1; Speranță legitimă; Reparație echitabilă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 115 ianuarie 2009 Bourdov împotriva Rusiei (nr. 2) – 33509/04BourdovRusiaArt. 46 § 2 din Convenție, art. 6 din Convenție, art. 1 din Protocolul nr. 1Executarea hotărârii, Obligația statului pârât de a introduce o cale de atac eficientă, Cale de atac eficientă, Despăgubiri pentru neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătorești, Practică incompatibilă cu Convenția, Catastrofa de la centrala nucleară de la Cernobîl, Reparație echitabilă, Recurs efectiv, Recurs preventiv, Recurs compensatoriu, Aplicare a procedurii hotărârii-pilotRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 98 Iunie 2007 Wagner și J.M.W.L. împotriva Luxemburgului -76240/01 Wagner și J.M.W.LLuxemburgArt. 8; Art. 6; Art. 14; Respectarea vieții de familie; Cererea de exequatur; Adopția cu efecte depline; Procedură civilă; Proces echitabil; Discriminare; Hotărârea de încuviințare a unei adopții simpleRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGhiulfer Predescu împotriva României (Cererea nr. 29751/09)Ghiulfer PredescuRomâniaArt. 10Jurnalist; Participare la emisiune televizată; Primar; Afirmații denigratoare; Acțiune în despăgubiri; Obligarea jurnalistului la plata unei sume excesive reprezentând despăgubiri; Necesar într-o societate democratică; Opinii ce sunt asimilate unor judecăți de valoare; Bună-credință; Subiect de interes public; Dreptul la libera exprimareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTudor Tudor împotriva României (Cererea nr. 21911/03)Tudor TudorRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Acțiune în despăgubire; Dreptul la respectarea bunurilor; Cale de atacRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreJarnea împotriva României (Cererea nr. 41838/05)JarneaRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității; Accesul la propriul dosar; Dosar personal incomplet; Termen rezonabil; Serviciul Român de InformațiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărârețețu impotriva Romaniei (reparatie echitabila) (Cererea nr. 10108/02)țețuRomâniaArt. 41Reparația echitabilă; Amânarea pronunțării asupra unui capăt de cerere; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 163 mai 2013 Eremia împotriva Republicii Moldova – 3564/11EremiaMoldovaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții Octombrie 1998 Yașa împotriva Turciei – 22495/93 YașaTurciaart. 2 din Convenție; art. 13 din ConvențieDreptul la viață; Anchetă eficientă; Lipsa calității de victimă; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Anchetă eficientă; Terorism; Cale de atac eficientă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieNicolae-Corneliu Diaconiță împotriva României (Cererea nr. 18492/14)Nicolae-Corneliu DiaconițăRomâniaArt. 6Declarațiile formale de acceptare a unei soluționări pe cale amiabilă; Scoaterea cauzei de pe rol; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDeneș și alții împotriva României (Cererea nr. 25862/03)Deneș ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Dreptul la respectarea bunurilor; Despăgubire; Bun; Domeniu public; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTamir și alții împotriva României (Cererea nr. 42194/05) TamirRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Protecția proprietății; Privare de proprietate; Vânzarea de către stat a bunului altuia; DespăgubireRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIrimia împotriva României (Cererea nr. 12334/03) IrimiaRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Neexecutarea unei hotărâri judecătorești; Restituirea proprietățilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 85 aprilie 2006 Scordino împotriva Italiei (nr. 1) (MC) – 36813/97ScordinoItaliaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieTiberiu Ioan David împotriva României (Cererea nr. 16178/07)DavidRomâniaArt. 6; Art.39Declarațiile formale de acceptare a unei soluționări pe cale amiabilă a cauzei; Scoaterea cererii de pe rol; Durata nerezonabilã a procedurii penaleRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDickmann și Gion împotriva României (Cererile nr. 10346/03 și 10893/04)Dickmann și GionRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6Ineficiența generală a mecanismului de restituire a proprietăților confiscate în timpul regimului comunist; Abținerea de la judecarea cauzei; Desemnarea judecătoruluiContestația împotriva punerii în executare a unei hotărâri judecătorești; Bunul actual; Calitatea procesuală; Principiul „justului echilibru“; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNițescu împotriva României (Cererea nr. 26004/03)NițescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Decizie administrativă; Dreptul de acces la instanță; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMustafa si Armagan Akin împotriva Turciei (Cererea nr. 4694/03)Mustafa și Armağan AkinTurciaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Divorț; Frați despărțiți; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreB. împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 42390/07)B. (nr. 2)Româniaart. 3, art. 5§1 și art. 8 din convențieafecțiuni psihice; internare nevoluntară; minori; protecția copilului; punerea sub interdicție; tutelă; curatelăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 95 martie 2007 Scordino împotriva Italiei (nr. 3) – 43662/98ScordinoItaliaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAl Nashiri împotriva Poloniei (Cererea nr. 28761/11)Al NashiriPoloniaart. 2 din Convenție; art. 3 din Convenție; art. 5 din Convenție; art. 6 din Convenție; art. 8 din Convenție; art. 13 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 6 la ConvențieObligația statului de a pune la dispoziție toate facilitățile necesare pentru examinarea de către Curte a cauzei (art. 38 din Convenție); Obligația de a coopera cu Curtea (art. 44A din Regulamentul de procedură al Curții); Nerespectarea unei dispoziții a Curții (art. 44B din Regulamentul de procedură al Curții); Lipsa participării efective (art. 44C din Regulamentul de procedură al Curții); Raportorul Special al Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în procesul de combatere a terorismului („Raportorul Special ONU”); Principiul unei justiții deschise; Securitate națională într-o societate democratică; Securitate națională; Închisoare secretă a CIA; Protecția informațiilor clasificate; Deținuți de mare importanță (DMI); CIA; Inadmisibilitatea probelor obținute prin tortură; Tehnici avansate de interogare; neepuizarea căilor de atac interne; Predare; Predare extraordinară; Terorism; Programul CIA privind deținuții de mare importanță; Programul de detenție secretă al CIA; Rele tratamente; Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 1984 („UNCAT”); Amnesty International; Human Rights Watch; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCerovšek și Božičnik împotriva Sloveniei (Cererile nr. 68939/12 și 68949/12) Cerovšek și BožičnikSloveniaArt. 6Furt; Magistrat profesionist; Pronunțarea de soluții de condamnare orale; Recurs; Obligația de motivare a hotărârii; Pensionare; Redactarea ulterioară a motivării de către alt judecător; Cereri de protejare a legalității; Plângeri constituționale; Principiul nemijlocirii; Evaluarea personală a judecătorului a tuturor elementelor infracțiunii; Audiere directă; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCiovică împotriva României (Cererea nr. 3076/02)CiovicăRomâniaArt. 6; Art. 13; Art. 1 din Protocolul nr. 1Victimă; Legea nr. 18/1991; Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Ordin al prefectului; Dreptul la un recurs efectiv; Dreptul la respectarea bunurilor; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieZelca s.a. împotriva României (Cerere nr. 65161/10)Zelca ș.a.RomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Art. 14; Interzicerea discriminării; Funcționar public; Acordarea unor sporuri; Protecția proprietății; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBugan împotriva României (Cererea nr. 13824/06)BuganRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; Calomnie; Ingerință disproporționată; Lipsa motivării instanței de recursRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 134 octombrie 2010 Austin și alții împotriva Regatului Unit (cauza comunicată) -39692/09, 40713/09 și 41008/09Austin ș.a.Regatul UnitArt. 5 din Convenție:Lipsire de libertate; Manifestanți; Manifestație; Lipsire de libertate în sensul art. 5 din Convenție; Libertate de mișcare; Restrângerea libertății de mișcare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBinișan împotriva României (Cererea nr. 39438/05)BinișanRomâniaart. 2Inspecția vamală; Normele de protecția muncii; Amenda administrativă; Abuz în serviciu; Uz de fals; Revizuirea normelor specifice de protecție a muncii pentru transporturi pe calea ferată; Probe viciate; Atribuții conforme cu fișa postului; Obligațiile pozitive ale statului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBăcanu și societatea comercială "R" S.A. împotriva României (Cererea nr. 4411/04)Băcanu și Societatea Comercială "R"-S.A.RomâniaArt. 6; Art. 10Dreptul la un proces echitabil; Calomnie; Egalitatea de arme; Dreptul la apărare; Dreptul la libera exprimareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieIsac împotriva României (Cererea nr. 10523/05 )IsacRomâniaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Grațiere; Revocare; VictimăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieFloroiu împotriva României (Cererea nr. 15303/10)FloroiuRomâniaArt. 26 § 4 din Convenție; Art. 29 § 1 și art. 28 din Regulamentul Curții; Art. 4 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; art. 14 din Convenție; Art. 3 din Convenție; Art. 35 § 1 din ConvențieAbținerea de la judecarea cauzei; Lipsa calității procesuale pasive; Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor; Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; "Asigurat" al bugetului asigurărilor sociale de stat; Cererea de întrerupere a executării pedepsei cu închisoarea; Contractul de asigurare în sistemul public; Indemnizație de șomaj; Venitul minim garantat; Recomandarea referitoare la Regulile penitenciare europene; Sistemul public de pensii; Tratament medical în penitenciare; Competența ratione temporis; Asigurare medicală gratuită; Pensie de invaliditate; Cale de atac efectivă; Neepuizarea căilor de recurs interne; Cerere inadmisibilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 150 martie 2012 Austin și alții împotriva Regatului Unit (MC) - 39692/09, 40713/09 și 41008/09Austin ș.a.Regatul UnitArt. 5 din Convenție:Lipsire de libertate; Manifestanți; Manifestație; Lipsire de libertate în sensul art. 5 din Convenție; Libertate de mișcare; Restrângerea libertății de mișcare; Tehnica de „kettling”; Poliție; Marjă de apreciere; Lipsire de libertate; Restrângere a libertății; Libertate de exprimare; Libertate de întrunire; Societate democratică; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieConstantin Rotescu împotriva României (Cererea nr. 6524/03 și alte 440 de cereri)RotescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Art. 46; Art. 13Restituirea proprietăților; Hotărârea-pilot Atanasiu; Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreConstantin si Stoian împotriva României (Cererile nr. 23782/06 și 46629/06)Constantin și StoianRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Înscenare; Trafic de droguri; Examinarea probelor de către instanțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBaldovin împotriva României (Cererea nr. 11385/05)BaldovinRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Nou-născut; Deces; Eroare medicală; Răspundere penalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBucureșteanu împotriva României (Cererea nr. 20558/04)BucureșteanuRomâniaart. 3 din convenție; art. 14 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 12 la convenție; art. 41 din convenție; Durata arestării preventive; Lipsa unei anchete prompte și eficiente; Lipsa motivării menținerii măsurii arestării preventive; Motivarea menținerii măsurii arestării preventive; Tortura; Pedepse sau tratamente inumane ori degradante; Neepuizarea căilor de atac interne; Nerespectarea termenului de șase luni; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Încălcarea art. 3 din Convenție sub aspect procedural; Respingerea cererii de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere; Despăgubire pentru prejudiciul material suferit; Agresiune; Spitalizare; Îngrijiri medicale; Invaliditate permanentă dobândită în urma unei agresiuni; Persoane de etnie romă; Condamnare penală; Lipsa motivării menținerii măsurii arestării preventive; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 149 februarie 2012 Axel Springer AG împotriva Germaniei (MC) – 39954/08Axel SpringerGermaniaArt. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare, Cotidian național de mare tiraj, Ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare, Protejarea reputației altor persoane, Ingerință necesară într-o societate democratică, Dreptul la libertatea de exprimare, Dreptul la respectarea vieții private, Fapte judiciare publice, Fapte de interes generalRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMocanu și alții împotriva României (Cererile nr. 10865/09, 45886/07 și 32431/08)Mocanu ș.a.RomâniaArt.2; Art. 3; Art. 6; Art. 43; Art. 36Retrimiterea cauzei în fața Marii Camere; Depunerea de observații scrise suplimentare; Intervenția în procedură prin prezentarea de observații scrise; Constituirea ca parte civilă în procedura penală; Rezoluția de neîncepere a urmăririi penale; Rezoluția de scoatere de sub urmărirea penală; Extinderea cercetărilor penale; Răspunderea penală agravată; Subminarea puterii de stat; Actele de diversiune; Propaganda pentru război; Prescripția răspunderii penale; Clasarea urmăririi penale; Redeschiderea urmăririi penale; Ordonanța de redeschidere a urmăririi penale; Participatia improprie; Procedura specială de autorizare parlamentară necesară pentru deschiderea urmăririi penale; Raportul medico-legal de autopsie; Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; Termenele de prescripție a răspunderii penale; Cauze de întrerupere a cursului prescripției; Prescripția specială; Ancheta efectivă, imparțială și promptă; Competența ratione temporis a Curții; Criteriul proximității temporale; Neepuizarea căilor de atac interne; Tardivitatea plângerii; Prejudiciul corporal; Principiul restitutio in integrum; Dreptul la adevărRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreN. împotriva României (Cererea nr. 59152/08)N.RomâniaArt. 5; Art. 6Punerea sub interdicție judecătorească; Numirea curatorului special; Măsura obligării la tratament medical; Măsura internării medicale provizorii; Coruperea sexuală de minori; Incestul; Expertiza medico-legală psihiatrică; Contestația în anulare; Comisia rogatorie; Controlul judiciar periodic și automat al măsurii internării; Plasarea sa sub tutelă; Acțiunea pentru repararea pagubei pentru un prejudiciu moral îndreptată împotriva statului; Accesul efectiv la actul de justiție al persoanelor cu dizabilități; Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități; Internarea nevoluntară sau neconsimțită într-un centru de sănătate mintală; ClasareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBalea împotriva României (Cererea nr. 31253/03)BaleaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieȘtefănescu împotriva României (Cererea nr. 11774/04 )ștefănescuRomâniaArt. 6; Art. 35Dreptul la un proces echitabil; Instituție publică; Refuz nemotivat de a comunica informații de interes public; Prejudiciu moral; Despăgubiri; TardivitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOleksandr Volkov împotriva Ucrainei (Cererea nr. 21722/11)Oleksandr VolkovUcrainaArt. 6; Art. 8; Art. 13; Art. 46Hotărâre pilot; Principiul instanței independente și imparțiale; Principiul egalității armelor; Nedepunerea jurământului la ocuparea unei funcții judiciare; Încetarea funcției de judecător; Legalitatea deciziei de încetare a funcției de judeăctor; Asumarea unei funcții publice; „Încălcarea jurământului”; Procedura pentru eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme; Prescripția pedepselor disciplinare; Rezoluția Parlamentului privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme; Retrogradarea din funcție; Rezoluția Parlamentului privind procedura temporară pentru numirea președinților și vicepreședinților instanțelor; Încheierea judecătorească cu efect suspensiv; Principiul separației puterilor în stat; Principiul garantării independenței judecătorilor; „Independența judiciară în tranziție", analiză de drept comparat realizată de Institutul Max Planck pentru drept public și drept internațional comparat; Sancționarea disciplinară a judecătorilor; Suspendarea promovării unui judecător; Eliberarea din funcție a unui judecător cu sau fără prestații de pensie; Litigii de muncă; Procedura lustrației; Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor; Principiul securității raporturilor juridice; Dreptul la protecția onoarei și reputației; Cerințele privind "calitatea legii"; Obligația statului pârât de a lua măsuri generale și/sau individuale pentru remedierea unor probleme sistemice; Prima reîncadrare în funcție a unei persoane pronunțată de CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 123 octombrie 2009 Yuriy Nikolayevich Ivanov împotriva Ucrainei - 40450/04Yuriy Nikolayevich IvanovUcrainaart. 46 din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; art. 13 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Executarea hotărârii; Obligația statului pârât de a institui o cale de atac efectivă; Cale de atac efectivă; Reparație în caz de neexecutare sau executare cu întârziere a hotărârilor judecătorești; Practică incompatibilă cu Convenția; Hotărâre-pilot; Aplicarea procedurii hotărârii-pilot; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLancranjan Franchini și alții împotriva României (Cererea nr. 26298/05)Lancranjan Franchini ș.a.Româniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Naționalizare; Retrocedare; Dreptul de proprietate; Principiul securității raporturilor juridice; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Titlu de proprietate; Recurs în anulare; Teren; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCsaba Domján împotriva Ungariei (Cererea nr. 5433/17)Csaba DomjánUngariaArt. 3Persoană privativă de libertate; Condiții de detenție contrare drepturilor fundamentale; Supraaglomerare; Plângere; Căi de atac compensatorii și preventive; Compensație; Acordarea unei sume de bani; Legislație existentă; Epuizarea căilor de atac interne; Interzicerea torturiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreChiriță împotriva României (Cererea nr. 37147/02)ChirițăRomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 8; Art. 34Interzicerea torturii; Rele tratamente; Recurs; Nemotivare; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Cerere individualăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieDavid și alții împotriva României (Cererea nr. 128/04 )Gheorghe David ș.a.RomâniaArt. 6; Art. 39Dreptul la un proces echitabil; Durată excesivă; Soluționare amiabilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCășuneanu împotriva României (Cererea nr. 22018/10)CășuneanuRomâniaArt.3; Art. 8Purtarea cătușelor în locuri publice; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Condiții de detenție; Divulgarea stenogramelor unor convorbiri telefonice; Abținere de la judecarea cauzei; Cumpărarea de influneță; Centru de reținere și arestare preventivă; Percheziția corporală; Secretul profesional; Abuzul în serviciu contra intereselor persoanei; Referat privind propunerea de arestare preventivă a unui senator; Scrisoare deschisă a Asociației Magistraților din România și Asociației Procurorilor din România; Avizul Parlamentului pentru arestarea unui senator; Ghid de bune practici pentru cooperarea între instanțe, parchetele de pe lângă acestea și mass media; Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 149 februarie 2012 Von Hannover împotriva Germaniei (nr. 2) (MC) - 40660/08Von Hannover (nr.2)Germaniaart. 8 din Convenție; Obligații pozitive; Respectarea vieții private; Viață privată; Presă; Interzicerea publicării în presă; Dreptul la respectarea vieții private; Eveniment de interes general; Eveniment din istoria contemporană; Notorietate; Persoană de drept privat obișnuită; Persoană publică; Dreptul editurilor la libertate de exprimare; Dreptul la libertate de exprimare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOprea împotriva României (Cererea nr. 26765/05)OpreaRomâniaart. 5Acțiunea contra statului în repararea prejudiciului moral în cazul condamnării pe nedrept sau al privării de libertate în mod nelegal; Mandatul de executare a pedepsei; Revocarea mandatului de executare a pedepsei; Judecarea și condamnarea în contumacie; Furtul; Prescripția executării pedepsei; Obligația statului de a răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârșite în procesele penale; Detenția nelegală; Excepția neepuizării căilor de atac; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAna Lungu împotriva României (Cererea nr. 36900/03)Ana LunguRomâniaArt. 5Încheierea de prelungire a arestării preventive; Constatarea încetării de drept a arestării preventive; Situațiile în care o măsură provizorie încetează de drept; Dreptul la libertate și la siguranță; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBican împotriva României (Cererea nr. 37338/02)BicanRomâniaArt. 6; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Adopție; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCornelia Popa împotriva României (Cererea nr. 17437/03)Cornelia PopaRomâniaArt. 10Dreptul la libera exprimare; Jurnalist; Magistrat; Calomnie; Proba veritățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBernd împotriva României (Cererea nr. 23456/04)BerndRomâniaArt. 6 § 1 din ConvențieProprietar/ Neproprietar; Confiscare a unui bun; Cod Vamal; Plata drepturilor vamale; Autoritatea de lucru judecat; Principiul securității raporturilor juridiceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 132 iulie 2010 Aksu împotriva Turciei – 4149/04 și 41029/04AksuTurciaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePotcovă împotriva României (Cererea nr. 27945/07)PotcovăRomâniaart. 6 din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; art. 6 § 3 lit. c) din Convenție; Dreptul la un proces echitabil; Echitatea procedurii penale; Procedură penală; Dreptul la apărare; Apărător; Lipsa apărătorului; Dreptul de a fi asistat de un apărător, Încălcarea dreptului la apărare; Dreptul la apărare; Înlesniri necesare pregătirii apărării; Calitatea de victimă în sensul Convenției; Aplicarea art. 6 din Convenție sub aspect penal; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreToma împotriva României (Cererea nr. 23408/11)TomaRomâniaAt. 6Încetarea urmăririi penale; Amenda administrativă; Insulta; Amenințarea; Rolul activ al organului de urmărire penală; Gradul de pericol social al unei infracțiuni; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSC Concordia Internațional SRL Constanța împotriva României (Cererea nr. 38969/02)SC Concordia Internațional SRL ConstanțaRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Licitație publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePuricel împotriva României (cererea nr. 20511/04 )PuricelRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 14Protecția proprietății; Interzicerea discriminării; Ratione temporis; Drept la pensie; Speranță legitimăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRetunscaia împotriva României (Cererea nr. 25251/04)RetunscaiaRomâniaart. 3 din convenție; art. 6 din convențieTransportul persoanelor private de libertate; Persoană privată de libertate; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT); Spațiu personal în timpul transportului; Tratament inuman și degradant; Folosirea în cadrul procedurii penale a probelor obținute prin încălcarea art. 3 din Convenție; Probe obținute prin constrângere; Celulele de arest din incinta instanțelor de judecată; Trafic de droguri; Consum de droguri; LSD; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 150 martie 2012 Aksu împotriva Turciei (MC) – 4149/04AksuTurciaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieSC Alex Prod Com SRL împotriva României (Cererea nr. 41688/07)SC ALEX PROD COM SRLRomâniaart. 37Scoaterea cauzei de pe rol; Declarație unilaterală; Soluționare amiabilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDorneanu împotriva României (Cererea nr. 55089/13)DorneanuRomâniaArt. 2; Art. 3Asocierea pentru săvârșirea unei infracțiuni; Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii; Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață; Condițiile de detenție; Judecătorul de supraveghere a privării de libertate; Calitatea procesuală activă; Dreptul la viață; Compatibilitatea stării de sănătate a persoanei lipsite de libertate cu detenția; Caracterul adecvat al îngrijirilor și al tratamentelor medicale acordate în detenție; Oportunitatea menținerii unei persoane în detențieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLăzărescu împotriva României (Cererea nr: 3912/03)LăzărescuRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFlorin Ionescu împotriva României (Cererea nr. 24916/05)Florin IonescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Parte civilă; Acțiune în despăgubiri; Înșelăciune; Durată excesivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieSimion Pop împotriva României (Cererea nr. 26600/04)PopRomâniaArt. 6; art. 281 din Codul de procedură civilă; Art. 34; art. 35Acținea în evacuare; Contractul de închiriere; Lipsa motivării deciziei definitive; Încheierea de rectificare a erorii materiale; Neepuizarea căilor de atac interne; Calitatea de victimă a reclamantului; Cererea de îndreptare a erorii materiale; Caracterul adecvat și suficient al reparației acordate; Incompatibilitatea ratione personae; Judecătorul raportor; Suspendarea excutării unei hotărâri judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 151 aprilie 2012 Van der Heijden împotriva țărilor de Jos (MC) - 42857/05Van der HeijdenȚările de Josart. 8 din ConvențieRespectarea vieții de familie; Partener(ă) de viață al/a unui învinuit; Obligația de a depune mărturie; Obligația de a depune mărturie împotriva partenerului de viață; Martor; Anchetă judiciară; Dreptul de a refuza depunerea mărturiei; Soți; Parteneri civili înregistrați; Protejarea „vieții de familie”; Protejarea „vieții de familie” a soților și a partenerilor înregistrați; Tratament diferențiat; Dreptul la respectarea vieții de familie; Ingerință „prevăzută de lege”; Ingerință care urmărește un scop legitim; Ingerință necesară într-o societate democratică; Căsătorie; Parteneriat înregistrat; Uniune recunoscută oficial; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreUniunea Județeană a Cooperativelor de Consum Ilfov împotriva României (Cererea nr. 16554/06)Uniunea Județeană a Cooperativelor de Consum IlfovRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; art. 41Bun; Dreptul la respectarea bunurilor sale; Dreptul de proprietate; Regimul juridic al societăților cooperative; Transmiterea unor bunuri în folosință; Regimul juridic al proprietății publice; Inventarul bunurilor din domeniul public local; Acțiune în contencios administrativ în anularea unei hotărâri de Guvern; Accesiunea imobiliară; Acțiunea în revendicarea unui drept de creanță; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Exproprierea legală; Existența unei ingerințe; Principiul legalității; Amânarea pronunțării cu privire la un capăt de cerereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAl Nashiri împotriva României (Cererea nr. 33234/12)Al NashiriRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSimionescu-Râmniceanu împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 43953/02)Simionescu-RâmniceanuRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Dreptul de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLăpușan și alții împotriva României (Cererile nr. 29007/06, 30552/06, 31323/06, 31920/06, 34485/06, 38960/06, 38996/06, 39027/06 și 39067/06)Lăpușan ș.a.RomâniaArt. 2Dreptul la viață; Competență ratione temporis; Neepuizare căi de atac interne; Parte civilă; Cale de atac; Revoluția din decembrie 1989; Represiune manifestații anticomuniste; Anchetă efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCiuvică împotriva României (Cererea nr. 29672/05)CiuvicăRomâniaart. 10 din convențielibertatea de exprimare, răspundere civilă delictuală,colaborare cu SecuritateaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 133 august - septembrie 2010 Rumpf împotriva Germaniei - 46344/06RumpfGermaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DiverseEvaluarea strategiei autorităților române care are drept scop îmbunătățirea îngrijirii persoanelor private de libertate care prezintă afecțiuni psihiatriceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDimitrescu împotriva României (Cererile nr. 5629/03 și 3028/04)DimitrescuRomâniaart. 34 din convenție; art. 37 din convenție; art. 41 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Bun imobil; Apartament; Acțiune în revendicare imobiliară; Chiriaș(i); Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreB. împotriva României (Cererea nr. 42390/07)B.Româniaart.3 din convențieviol; tentativă de viol; obligații pozitive ale statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 137 ianuarie 2011 Berü împotriva Turciei – 47304/94BerüTurciaArt. 2 din Convenție, Art. 6 § 1 din ConvențieObligații pozitive, Câini fără stăpân, Viață, Copil, Atac mortal, Obligația pozitivă de a lua măsuri preventive,Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCălin Dragomir Marinescu și alții împotriva României (Cererea nr. 17893/03 )Marinescu ș.a.RomâniaArt. 6; Art. 5; Art. 13Cererea de revizuire a hotărârii judecătorești; Contestația la executarea hotărârii judecătorești; Cererea de rectificare a mandatelor de executare a pedepselor; Abuzul în serviciu; Falsul; Uzul de fals; Strămutarea cauzei; Acțiunea pentru reparare în caz de eroare judiciară; Răspunderea civilă delictuală; Neepuizarea căilor de recurs interne; Lipsa de echitate a procesului penal; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDobre împotriva României (Cererea nr. 2239/02)DobreRomâniaart. 6 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Drept de proprietate recunoscut printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă; Restituire teren; Drept de proprietate asupra unui teren agricol; Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Reconstituirea dreptului de proprietate; Contract de schimb; Comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991; Anularea actelor privind reconstituirea dreptului de proprietate; Respectarea vechiului amplasament al terenului; Anularea actelor administrative; Anularea titlurilor de proprietate emise pe numele unor terți; Acțiune în revendicare; Titlu de proprietate; Executarea silită a unei hotărâri judecătorești; Dreptul de acces la o instanță; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieDan Costache Patriciu împotriva României (Cererea nr. 43750/05)PatriciuRomâniaart.3 din ConvențieDIICOT; Interogatoriu; Încătușare; Abuz de putere; Infracțiunea de spălare a banilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 121 iulie 2009 Olaru și alții împotriva Moldovei - 476/07, 22539/05, 17911/08 și alțiiOlaru ș.a.MoldovaArt. 46 din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Executarea hotărârii; Neexecutarea sau executarea tardivă a unor hotărâri judecătorești; Locuințe sociale; Practică incompatibilă cu Convenția; Hotărâre-pilot; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHietsch împotriva României (Cererea nr. 32015/07)HietschRomâniaart. 6Dreptul de proprietate; Dreptul de acces la o instanță; Vânzare; Drepturile succesorale; Judecarea în mod echitabil a cauzei sale; Taxa judiciară de timbru; Contestația în anulare; Principiul securității juridice; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DiverseBălșan împotriva României (Cererea nr. 49645/09) Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene Document de referință DH-DD(2018)348-rev (extras p.p. 81-85) Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDorneanu împotriva României (Cererea nr. 1818/02)DorneanuRomâniaart. 6 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1Eliberarea unui titlu de proprietate asupra mai multor terenuri; Titlu de proprietate; Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Bun imobil; Teren; Reconstituirea dreptului de proprietate; Naționalizare; Proces-verbal de punere în posesie; Punere în posesie; Punere incorectă în posesie; Anularea titlului de proprietate emis pe numele unui terț/unor terți; Neexecutare ad literam a unei hotărâri judecătorești; Hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la respectarea bunurilor; Speranță legitimă; Termen rezonabil; Ingerință în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor; Întârziere arbitrară în executarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; Încălcarea principiului legalității; Prejudiciu moral; Cheltuieli de judecată dovedite, necesare și în legătură cu cauza; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreToșcuță împotriva României (Cererea nr. 36900/03)ToșcuțăRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Protecția proprietății; Titlu de proprietate; Titlu administrativ de proprietate; Legea nr. 18/1991Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreE.M. împotriva României (Cererea nr. 43994/05)E.M.RomâniaArt. 3; Art.8; Art. 6Violența în familie; Cercetare penală in rem; Statul de drept; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 136 decembrie 2010 Vassilios Athanasiou și alții împotriva Greciei - 50973/08Vassilios Athanasiou ș.a.Greciaart. 6 din Convenție; Executarea hotărârii; Durata procedurii în fața instanței administrative; Trei grade de jurisdicție; Durata excesivă a procedurii; Termen rezonabil; Cale de atac efectivă; Hotărâre-pilot; Aplicarea procedurii hotărârii-pilot; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSimon împotriva României (Cererea nr. 34945/06)SimonRomâniaart. 5Cuvinte-cheie Simon: Arestarea preventivă; Înșelăciune; Fals; Uz de fals; Ordonanță de reținere; Cererea de punere în libertate; Încheierea de menținere a arestãrii preventive; Prescripția răspunderii penale; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNedescu împotriva României (Cererea nr. 70035/10)NedescuRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAndrei Iulian Roșca împotriva României (Cererea nr. 37433/03)Iulian RoșcaRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Consum și trafic de droguri; Probă; Martor; Procedură contradictorieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. octombrie 2009 Fernández Martínez împotriva Spaniei (cauză comunicată) – 56030/07Fernández MartínezSpaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGennaro Stella împotriva Italiei (Cererea nr. 49169/09 și alte zece cereri)StellaItaliaart. 3„Plan de acțiune” pentru soluționarea problemei supraaglomerării din penitenciare; Măsuri alternative privării de libertate; Arestul la domiciliu; Mediatorul național pentru persoanele lipsite de libertate; Dezincriminarea imigrației ilegale; Măsuri de gestionare a problemelor structurale din cadrul sistemelor juridice interne; Acțiunea compensatorie; Neepuizarea căilor de atac interne; Spațiul vital; Reducerea pedepsei; Condiții materiale de detenție precare; Judecătorul care supraveghează executarea pedepselor; Principiul subsidiarității; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTanasov împotriva României (Cererea nr. 65910/09)TanasovRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDragotoniu și Militaru-Pidhorni împotriva României (Cererile nr. 77193/01 și 77196/01)Dragotoniu și Militaru-PidhorniRomâniaArt. 7Nicio pedeapsă fără lege; Infracțiune; Aplicabilitatea legii penale; Luare de mită; Instituție publicăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAneta Cucu împotriva României (Cererea nr. 39442/07)Aneta CucuRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Accident de circulație; Deces; Accident de muncă; Răspunderea angajatoruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGhiurău împotriva României (Cererea nr. 55421/10)GhiurăuRomâniaart. 5 din convenție; art. 3 din convenție; art. 13 din convenție; Rezoluție de netrimitere în judecată; Plângere împotriva rezoluției de netrimitere în judecată; Mandat de aducere; Ofițer de poliție; Purtare abuzivă; Lovire și alte violențe; Rele tratamente; Pedeapsa sau tratament inuman sau degradant; Motive care au stat la baza privării de libertate; Reținere nelegală; Protecția individului împotriva ingerinței arbitrare a statului în dreptul lui sau ei la libertate; Lipsirea de libertate și restricționarea libertății; Anchetă promptă și eficientă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 152 mai 2012 Fernández Martínez împotriva Spaniei – 56030/07Fernández MartínezSpaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAtudorei împotriva României (Cererea nr. 50131/08)AtudoreiRomâniaArt. 5; Art. 8Practicant yoga; Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut; Supunerea la abuzuri fizice și psihologice de către familie; Internare forțată în instituții de sănătate mintală; Plângeri penale multiple față de membrii familiei, medic și poliție; Lipsire de libertate; Lipsa consimțămintului legal; Dreptul la libertate și siguranță; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 209 iulie 2017 Carvalho Pinto de Sousa Morais împotriva Portugaliei - 17484/15Carvalho Pinto de Sousa MoraisPortugaliaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDriha împotriva României (Cererea nr. 29556/02)DrihaRomâniaart. 14 din convenție; art. 41 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Statut de cadru militar; Trecere în rezervă; Personal militar; Salarizarea și alte drepturi ale personalului militar; Plată compensatorie; Impozit pe venit; Cadre militare trecute în rezervă; Plată compensatorie neimpozabilă; Legea nr. 138/1999 (Legea nr. 138/1999 din 20 iulie 1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar); Ajutoare care se acordă personalului militar; Caracterul neimpozabil al plăților compensatorii acordate în temeiul Legii nr. 138/1999; Caracterul neimpozabil al plăților compensatorii de sprijin sau sociale; Rambursarea impozitului reținut la sursă în mod nelegal; Natura salarială sau nesalarială a plății compensatorii; Pensie; Pensionare; Dreptul la respectarea bunurilor; Soldă; Soldă brută; Bun; Bun existent; Creanță; Valoare patrimonială; Speranță legitimă; Norme de drept intern suficient de accesibile, precise și previzibile; Principiul legalității; Discriminare; Prejudiciu material; Prejudiciu moral; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieIoan Pop împotriva României (Cererea nr. 40301/04)PopRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Circulație pe drumurile publice; Contravenție; Proces-verbal; Răspundere penalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMiron Victor Panaitescu împotriva României (Cererea nr. 8398/04)PanaitescuRomâniaart. 6 din convenție; art. 7 din convenție; art. 35 din convenție; Nullum crimen sine lege; Nulla poena sine lege; Nicio pedeapsă fără lege; Principiul legalității incriminării și a pedepsei; Faptă prevăzută de legea penală; Infracțiune; Interpretare judiciară; Încadrarea juridică a faptelor penale; Trei grade de jurisdicție; Încadrarea juridică a infracțiunii săvârșite; Bunuri necorporale; Intermediere de valori mobiliare fără autorizație; Criminalitate informatică; Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic; Spălare de bani; Furt; Complicitate la furt; Cerința de celeritate; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 155 august–septembrie 2012 Fernández Martínez împotriva Spaniei (cerere de trimitere) – 56030/07Fernández MartínezSpaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIon Cârstea împotriva României (Cererea nr. 20531/06)Ion CârsteaRomâniaart. 8 din Convenție; art. 6 § 1 și art. 6 § 2 din ConvențieDreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la petiționare în fața Curții Europene a Drepturilor Omului; Dreptul la petiționare; Exercitare abuzivă a dreptului de petiționare; Cerere abuzivă; Respingerea unei cereri ca abuzive; Viață privată; Identitate personală; Reputație; Libertate de exprimare a jurnalistului; Limitele dreptului la libertate de exprimare al jurnalistului; Persoană publică; Obligații pozitive ale statului; Rolul mass-media într-o societate democraticăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 205 martie 2017 Chowdury și alții împotriva Greciei - 21884/15Chowdury ș.a.GreciaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePredica împotriva României (Cererea nr. 42344/07)PredicăRomâniaArt. 2Dreptul la viață; Deces; Detenție; Rele tratamente; Îngrijiri medicale în arest; Anchetă necorespunzătoare; RăspundereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DiverseIstván Horváth și András Kiss impotriva Ungariei (Cererea nr. 11146/11)István HORVÁTH și András KISSUngariaArt. 2; Art. 2 din Protocolul nr. 1; Art. 14 din ConvențieExpunere a situației de fapt; Dreptul la instruire; Învățământul în școlile de masă și în școlile speciale; Deficiențe mintale; Discriminarea copiilor de etnie romă; Eroare sistemică a sistemului medical de diagnosticare; Discriminare pozitivă; Copii cu "cerințe speciale"; Plan educațional individual; Discriminarea directă/indirectă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. martie 1996 Goodwin împotriva Regatului Unit - 17488/90GoodwinRegatul Unitart. 10 din ConvențieSursă jurnalistică; Divulgare; Divulgarea identității sursei jurnalistice; Libertate de exprimare; Ingerință în exercitarea libertății de exprimare; Apărarea drepturilor altora; Libertatea presei; Protejarea surselor jurnalistice; Rolul presei de gardian public; Presă; Reparație echitabilă suficientă; Constatarea încălcării; Ingerință prevăzută de lege; Ingerință care urmărește un scop legitim; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRosin împotriva Estoniei (Cererea nr. 26540/08)RosinEstoniaArt. 6; Art. 35Infracțiune privitoare la viața sexuală împotriva unor minori; Procesul verbal al audierii; Arestul preventiv; Satisfacerea dorințelor sexuale în privința unui minor; Violul asupra unui minor; Procedura preliminară judecății; Citarea minorilor; Audierea minorilor; Dreptul la apărare; Protejarea intereselor unui martor minor; Restricționarea accesului public la ședința de judecată; Audierea la distanță; Expertiza psihologică asupra minorului; Cererea abuzivă; Admisibilitatea probelor; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 207 mai 2017 Davydov și alții împotriva Rusiei - 75947/11Davydov ș.a.RusiaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDura împotriva României (Cererea nr. 10793/02)DuraRomâniaArt. 6; Art. 39Dreptul la un proces echitabil; Soluționare amiabilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieILV împotriva României (Cererea nr. 4901/04 )I.L.V.RomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Stabilirea paternității; Test ADN; Legătură biologică; Interesul minoruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreX și alții împotriva Austriei (Cererea nr. 19010/07)X și alțiiAustriaart. 8 din Convenție; art. 14 din ConvențieAdopție; Adopție coparentală; Adopție monoparentală; Cuplu format din persoane de același sex; Cuplu format din persoane de sexe diferite; Autoritate părintească; Autoritate părintească comună; Interes superior al copilului; Exercitarea în comun a autorității părintești; Legătură de filiație; Consimțământ la adopție; Diferență de tratament; Diferență de tratamen fondată pe orientarea sexuală; Dreptul familiei; Dreptul de a adopta; Cuplu căsătorit; Cuplu necăsătorit; Părinte firesc (biologic); Părinte adoptiv; Legături de rudenie; Adopție simultană; Adopție succesivă; Parteneriat înregistrat; drept de vizită și de găzduire; Pensie de întreținere; Convenția cu privire la drepturile copilului; Persoană de orientare homosexuală; Amestec în exercitarea dreptului la viață privată și de familie; Scop legitim și proporționalitate; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 154 iulie 2012 Manushaqe Puto și alții împotriva Albaniei – 604/07, 34770/09, 43628/07 și alțiiManushaqe Puto ș.a.AlbaniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLazariu împotriva României (Cererea nr. 31973/03)LazariuRomâniaArt. 3, Art. 5, Art. 6; Art. 8Lipsirea de libertate; Restrângerea libertății; Internarea nevoluntară în spital; Lipsa motivării hotărârilor judecătorești; Dreptul la respectarea vieții private; Dreptul de a fi ascultat de instanță; Relele tratamente; Restrângerea accesului publicului la dosarul cauzei; Instigarea la mărturie falsă; Prezentarea materialului de urmărire penală; Mandatul de aducere; Expertiza psihiatrică; Măsurile preventive; Exercitarea abuzivă a dreptului de a introduce o cerere; Neepuizarea căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDurdan împotriva României (Cererea nr. 6098/03)DurdanRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Reangajare; Acțiune în anulare; Decizie administrativă; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAntonescu împotriva României (cererea nr. 5450/02 )Mihai Bogdan AntonescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Calomnie; Hotărâre care nu poate fi atacată cu apel; Recurs; Citare; AvocatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBălașa împotriva României (fond) (Cererea nr. 21143/02)BălașaRomâniaart. 6 § 1 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Punere în posesie; Titlu de proprietate; Drept de proprietate; Anularea în justiție a titlului de proprietate; Privare de proprietate; Ingerință; Acțiune în anularea titlului de proprietate; Legalitatea titlului de proprietate; Autoritate de lucru judecat; Domeniul privat al statului; Reconstituirea dreptului de proprietate; Drept de folosință și de exploatare a unui teren; Posesia netulburată asupra terenului; Posesia efectivă asupra terenului; Obligația generală de restituire pe vechile amplasamente; Contract de vânzare-cumpărare; Contract de rentă viageră; Certificat de atestare a dreptului de proprietate; Proces-verbal de punere în posesie; Eliberarea titlului de proprietate; Bun; Dreptul la respectarea bunurilor; Privare de proprietate; Privare de bun; Ingerință în exercițiul dreptului de proprietate; Ingerință în în exercițiul dreptului la respectarea bunurilor; Ingerință legală; Ingerință proporțională; Principiul legalității; Proba dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu; Despăgubire „proporțională cu valoarea bunului”; Principiul egalității armelor; Principiul contradictorialității; Durata excesivă a procedurii; Termen rezonabil; Încălcarea principiului independenței; Încălcarea principiului imparțialității; Încălcarea principiului securității raporturilor juridice; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 82 ianuarie 2006 Kyprianou împotriva Ciprului (MC) - 73797/01KyprianouGreciaart. 6 din Convenție; art. 10 din Convenție; Procedura penală; Instanță imparțială; Avocat; Libertatea de exprimare; Proces desfășurat cu celeritate; Infracțiunea de sfidare a instanței; Pedeapsă cu închisoarea executabilă imediat; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieVictoria Lazariu împotriva României (Cererea nr. 31973/03) LazariuRomâniaArt. 3, Art. 5, Art. 6; Art. 2 din Protocolul nr. 4Cererea de primire în profesia de avocat; Primirea în profesia de avocat cu scutire de examen; Decizia de înscriere ca avocat; Arestarea preventivă; Instigarea la mărturie mincinoasă; Internarea nevoluntară; Expertiza psihiatrică; Expertiza grafologică; Suspendarea dreptului de folosire a pașaportului; Dreptul la corespondențăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 209 iulie 2017 Harkins împotriva Regatului Unit (dec.) (MC) - 71537/14HarkinsRegatul UnitRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieElisa Filotti și Alexandru Gabriel Filotti împotriva României (Cererea nr. 27899/03)Elisa Filotti și Alexandru Gabriel FilottiRomâniaart. 6 din convenție; art. 7 din convenție; art. 13 din convenție; art. 37 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; art. 2 din Protocolul Nr. 4Bun imobil; Apartament; Confiscare; Decretul nr. 223/1974 (Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri); Legea nr. 112/1995 (Legea nr. nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Chiriaș(i); Acțiune în recunoașterea continuității dreptului de proprietate; Continuitatea dreptului de proprietate; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Dobânditorul de bună-credință; Dreptul la un proces echitabil; Termen rezonabil; Libertatea de circulație; Soluționare amiabilă; Scoaterea cauzei de pe rolRevizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGeorgel si Georgeta Stoicescu împotriva României (Cererea nr. 9718/03)Georgel și Georgeta StoicescuRomâniaArt. 8; Art. 6Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Câini fără stăpân; Integritate fizică și psihică; Răspundere; Agenția pentru Protecția Animalelor; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Taxă judiciară de timbru; Acțiune în despăgubiriRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâreștefan și ștef împotriva României (Cererile nr. 24428/03 și 26977/03)ștefan și ștefRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Primirea în profesia de avocat cu scutire de examen; Jurisprudență divergentă; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOstace împotriva României (Cererea nr. 12547/06)OstaceRomâniaArt. 8; Art. 6Acținea în stabilirea paternității; Revizuirea; Expertiza extra-judiciară; Paternitatea nedecisă; Test de paternitate; Raportul de expertizã medico-legalã ca înscris; Prescripția acțiunilor civile în domeniul filiației; Declarația de recunoaștere a paternității; Acțiunea în tăgada paternitățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBuciaș împotriva României (Cererea nr. 32185/04)BuciașRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Contract de împrumut cu garanție imobiliară; Vânzare prin executare silită; Acțiune în contestare a vânzării; Înscriere în cartea funciară; Vânzarea imobilului deși procedura de anulare a vânzării prin executare silită era pendinte; Irelevanța bunei-credințe a dobânditorului; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreYordanova și alții împotriva Bulgariei (Cererea nr. 25446/06)YordanovaBulgariaArt. 3; Art. 8; Art. 13; Art. 14; Art. 46Dreptul de proprietate; Prescripția achizitivă; Dispoziția de evacuare; Principiul proporționalității; Scopul legitim; Caracterul necesar al unei ingerințe într-o societate democratică; Adăpostul alternativ; Dreptul la respectarea domiciliului; Hotărâre pilot; Măsuri generale de reparație în ordinea juridică internă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCooperativa de Credit Sătmăreana împotriva României (Cererea nr. 32125/04)Cooperativa de Credit SătmăreanaRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Organizațiile cooperatiste de credit; Procedura lichidării ca urmare a dizolvării unei instituții bancare; Retragerea autorizației de funcționare pentru o instituție bancară; Calitatea procesuală activă; Desemnarea unui lichidator; Atribuțiile lichidatorului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNaidin împotriva României (Cererea nr. 38162/07)NaidinRomâniaArt. 8; Art. 14Funcție publică de conducere; Verificare de către CNSAS în temeiul Legii nr. 187/1999; Colaborator al fostei Securități;   Participare, în calitate de parlamentar, la adoptarea proiectului de lege care modifica Statului funcționarilor publici; Acțiune în contencios administrativ; Scop legitim al interdicției; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; DiscriminareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 203 ianuarie 2017 Osmanoğlu și Kocabaș împotriva Elveției - 29086/12Osmanoğlu și KocabașElvețiaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSbârnea împotriva României (Cererea nr. 2040/06)SbârneaRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Drept de vizită; Refuzul copiluluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBeraru împotriva României (Cererea nr. 40107/04)BeraruRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 6 § 3 din ConvențieProces echitabil; Dreptul la un proces echitabil; Proces penal; Infracțiuni financiare; Mandat internațional de arestare; Cercetare judecătorească; Principiul contradictorialității; Cerere pentru încuviințarea fotocopierii documentelor aflate la dosarul cauzei; Tribunalul Militar București; Institutul Național de Expertize Criminalistice (I.N.E.C); Modificarea Codului român de procedură penală în cursul procesului; Modificarea compunerii instanței în cursul procesului; Renunțarea avocatului la mandatul de reprezentare; Imposibilitatea avocatului de a asigura o apărare corespunzătoare; Garanții ale unui proces echitabil; Dreptul de a fi judecat de o instanță independentă și imparțială; Acuzație în materie penală; Temeinicia unei acuzații în materie penală; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Accesul nerestricționat la dosarul cauzei; Principiul egalității armelor; Dreptul la pronunțarea hotărârii în ședință publică; Dreptul său la prezumția de nevinovăție; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieEduard Cristian Panait împotriva României (Cererea nr. 44280/07)PanaitRomâniaArt.6; Art. 8Autorizația de interceptare a convorbirilor telefonice; Corupția; Dreptul la respectarea corespondenței; Probe obținute ilegal; Dreptul la un proces echitabil; Scoaterea de pe rol a unor capete de cerereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCauza Fara împotriva României (Cererea nr. 30142/03)FaraRomâniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGiuran împotriva României (Cererea nr. 24360/04)GiuranRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietății; Prejudiciu important; Principiul certitudinii juridice; Recurs în anulare; Casare; Eroare judiciarăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBotea împotriva României (Cererea nr. 40872/04)BoteaRomâniaArt.5; Art. 6Arestul preventiv; Contestarea autenticității probelor constând în înregistrări audio; Expertiza tehnică; Raportul de expertiză; Ultimul cuvânt al inculpatului; Admisibilitatea probelor; Autorizația prealabilă de supraveghere a convorbirilor telefoniceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFodor împotriva României (Cererea nr. 45266/07)FodorRomâniaart. 6Lovire și alte violențe; Expertiză medico-legală; Probă esențială pentru soluționarea procesului; Hotărâre viciată; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFarcas și alții împotriva României (Cererea nr. 67020/01)Farcaș ș.a.Româniaart. 6 din convențieOficiul de Stat pentru Invenții și Mărci; Brevet de invenție; Invenție; Autor al invenției; Registrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci; Radierea brevetului; Aplicarea unei invenții brevetate; Remunerație pentru aplicarea brevetului de invenție; Moștenitori(i); Durata excesivă a procedurii; Termen rezonabil; Întârzieri imputabile autorității judecătorești; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSipoș împotriva României (Cererea nr. 26125/04)SipoșRomâniaArt. 8; Art. 10Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Libertatea de exprimare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieVasile Rizea împotriva României (Cererea nr. 42686/04)Vasile RizeaRomâniaArt. 6Acțiunea civilă în cadrul procesului penal; fraudă; plângerea împotriva actelor procurorului; decizie inadmisibilă; competența procurului anti-corupție; decizie inadmisibilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreValerian Dragomir împotriva României (Cererea nr. 51012/11)Valerian DragomirRomâniaArt. 3; Art. 5Direcția Națională Anticorupție; Anchetă penală de mare amploare pentru agenți de poliție și lucrători vamali; Reținerea tuturor învinuiților într-un centru de reținere și arestare preventivă; Condiții degradante de detenție; Mandat de aducere la DNA; Interogatoriu după 11 ore; Reținere fără aplicarea vreunei măsuri preventive; Tratamente inumane; Dreptul la libertate și siguranțăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFilip împotriva României (Cererea nr. 41124/02) (02)FilipRomâniaArt. 3; Art. 5Interzicerea torturii; Rele tratamente; Mijloc de probă; Detenție; Îngrijiri medicale în arest; Anchetă efectivă; Dreptul la libertate și siguranță; Alienare; Internare provizorie; Aviz medical; Control jurisdicționalRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMicu împotriva României (Cererea nr. 29883/06)MicuRomâniaArt. 3; Art. 6Spațiul vital; Interzicerea torturii; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieIoan Mardale împotriva României (Cererea nr. 23625/04)MardaleRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr.1 la ConvențieAcțiunea privind întoarcerea executării silite; Contestația la executarea silită; Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare; Rezilierea contractului de închiriere; Suspendarea judecății; Cererea de repunere pe rol; Principiul contradictorialității; Principiul egalității armelor; Proces-verbal de punere în posesie falsificat; Expertiză grafologică; Expertiză criminalistică; Constituirea ca parte civilă; Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor; Încetarea procesului penal; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieIoan Pătrînjei împotriva României (Cererea nr. 54950/07)Ioan PătrînjeiRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Locuință de intervenție; Locuință construită din fondurile statului destinată exclusiv angajaților unei instituții; Chiriaș; Obligația legală a proprietarului de a încheia cu chiriașul un contract de vânzare-cumpărareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBlaga împotriva României (Cererea nr. 54443/10)BlagaRomâniaArt. 6; Art. 8Divorț; Încredințarea minorilor; Procese paralele în 2 țări inițiate de soți; Scoatere ilegală a minorilor din țară; Cerere de înapoiere în temeiul Convenției de la Haga; Instanță competentă română; Opinia hotărâtoare a copiilor; Urgență; Neîndeplinirea cerinței „termen rezonabil”; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePop împotriva României (Cererea nr. 63101/00)Floarea PopRomâniaArt. 6; Art. 13Termen rezonabil; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Ratione personae; Ratione temporis; Rele tratamenteRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DeciziePetcu și Mihai împotriva României (Cererea nr. 3393/02)Alexandra Petcu și Dana MihaiRomâniaArt. 2Decizie cu privire la admisibilitate; Dreptul la viață; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGridan și alții împotriva României (Cererile nr. 28237/03, 24386/04, 46124/07 și 33488/10)GridanRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 6; Art. 1 din Protocolul nr.1 la ConvențieLocus standi; Recursul în anulare; Principiul securității juridice; Principiul caracterului definitiv al hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 166 august - septembrie 2013 Helander împotriva Finlandei (dec.) – 10410/10HelanderFinlandaArt. 8Respectarea corespondenței; Persoană privată de libertate; Regulile penitenciare europene; Corespondența persoanelor private de libertate; Confidențialitatea schimburilor de informații dintre un avocat și clientul săuRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGheorghe Gabriel Antohe împotriva României (Cererea nr. 55857/07)AntoheRomâniaart. 6Luarea de mită; Înșelăciunea; Falsul; Uzul de fals; Evaziunea fiscală; Schimbarea încadrării juridice a acuzațiilor; Rechizitoriul de neîncepere a urmăririi penale; Răspunderea civilă delictuală; Prezumția de nevinovățieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFlorescu împotriva României (Cererea nr. 41857/02)FlorescuRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1Bun imobil; Teren; Confiscare; Naționalizare; Decretul nr. 223/1974 (Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri); Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Chiriaș(i); Acțiune în revendicare imobiliară; Restituire în natură; Dobânditorul de bună-credință; Contract de schimb imobiliar; Cerere de despăgubire; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Despăgubire; Despăgubire în numerar; Despăgubire în bunuri și servicii; Valoarea de piață a bunului care nu poate fi restituit în natură; Societatea pe acțiuni „Proprietatea” (Fondul „Proprietatea”); Dreptul la respectarea bunurilor; Drept de proprietate; Despăgubire echitabilă și neplafonată; Absența unui titlu valabil; Anularea contractului de vânzare-cumpărare; Recunoaștere indirectă și cu efect retroactiv a dreptului de proprietate al reclamantului; Privare de bun; Lipsa despăgubirii; Libertatea de circulație; Dreptul la liberă circulație; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMoulin împotriva Franței (Cererea nr. 37104/06)MoulinFranțaArt. 5; Art. 6; Art. 8Dreptul la libertate și siguranță; Magistrat; Avocat; Reținere; Arestare preventivă; Percheziție; Judecător; Ministerul Public; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGabriela Hortenzia Rădulescu împotriva României (Cererea nr. 29158/05)RădulescuRomâniaart. 3 din Convențierăspundere civilă a medicilor, răspundere penală a medicilor, răspundere disciplinară a medicilor, eroare medicală, vătămare corporalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 165 iulie 2013 Khodorkovskiy și Lebedev împotriva Rusiei - 11082/06 și 13772/05Khodorkovskiy și LebedevRusiaArt. 7; Art. 6; Art. 8; Art. 18; Art. 34; Art. 1 din Protocolul nr. 1Nullum crimen sine lege; Frauda fiscală; Instanță imparțială; Înlesnirile necesare apărării; Respectarea vieții de familie; Respectarea vieții private; Restrângeri ale drepturilor în scop neprevăzut; Urmărire penală determinată de motive politice; Împiedicarea exercitării dreptului de a formula o cerere individuală; Măsuri disciplinare împotriva avocaților reclamanților; Reorganizarea fiscală a unei societăți; Lichidarea unei societăți; Falsificarea declarațiilor de venituri; Neîncuviințarea prezentării de probe; Caracterul echitabil al procesului; Confidențialitatea relațiilor dintre avocat și clientul săuRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreShofman împotriva Rusiei (Cererea nr. 74826/01)ShofmanRusiaart. 8Acțiunea în tăgada paternității; Termenul de prescripție a acțiunii în tăgada paternității; Cererea de divorț; Lipsa unei norme standardRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGladkvist și Bucur împotriva României (Cererea nr. 39789/03)Gladkvist și BucurRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Decizie cu privire la admisibilitate; Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieVlad Gheorghe Negreanu împotriva României (Cererea nr. 30164/03)NegreanuRomâniaart.6 § 1 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1dreptul de acces la o instanță; termen rezonabil; căi de atac; dreptul la respectarea bunurilor; fond funciarRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 171 februarie 2014 Pentikäinen împotriva Finlandei - 11882/10PentikäinenFinlandaArt. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare; Jurnalist; Demonstrație; Presă; Zonă de siguranță rezervată pentru presă; Ingerință în exercitarea libertății de exprimare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRozalia Avram împotriva României (Cererea nr. 19037/07)Rozalia AvramRomâniaart. 6Preluarea și vânzarea unui imobil de către stat; Autoritate a lucrului judecat; Revizuirea unei hotărâri definitive și executorii; Modificare normativă; Principiul securității raporturilor juridice; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFunke împotriva României (Cererea nr. 16891/02)FunkeRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Vânzarea de către stat a bunului altuia terțului de bună-credință; Bun naționalizat; Fondul ProprietateaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePhillips împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 41087/98)PhillipsRegatul UnitArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMerschdorf si altii împotriva României (Cererea nr. 31918/08)MerschdorfRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 12Interzicerea generală a discriminării; Terenuri intrate în proprietatea statului în perioada comunistă; Reconstituirea dreptului de proprietate; Lege specială; Succesiuni deschise anterior revizuirii Constituției în 2003; Condiția deținerii cetățeniei româneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.B. împotriva României (Cererea nr. 24453/04)S. B.RomâniaArt. 6; art. 8Neglijența medicală; Răspunderea civilă a personalului medical; Vătămarea corporală; Vătămare corporală gravă; Vătămare corporală din culpă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGabriel împotriva României (Cererea nr. 35951/02)GabrielRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul de proprietate; Acțiune în revendicare; Dreptul la respectarea bunurilor; Despăgubire; Bun naționalizat; Terț; Bună-credință; Decizie administrativă; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVergu împotriva României (Cererea nr. 8209/06)VerguRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Protecția proprietății; Cerere pendinte de trimitere în fața Marii CamereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStelian Roșca împotriva României (Cererea nr. 5543/06) Stelian RoșcaRomâniaArt. 5; Art. 6; Art. 8; Art. 13Cererea de punere sub interdicție; Procedura punerii sub interdicție; Mandatul de aducere; Expertiza medico-legală psihiatrică; Instituirea curatelei; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 160 februarie 2013 Fabris împotriva Franței (MC) - 16574/08FabrisFranțaArt. 14; Art. 46Interzicerea discriminării; Diferență de tratament succesoral între copil nelegitim și copil legitim; Donație-partaj; Acțiune în reducțiune; Imperativul egalității de tratament între copiii născuți în afara căsătoriei și cei născuți în cadrul căsătoriei; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLungu și alții împotriva României (Cererea nr. 25129/06)Lungu ș.a.Româniaart. 6Investitor în zonă defavorizată; Facilități fiscale; Control fiscal; Fraudă fiscală; Procedură fiscală; Proces penal pentru evaziune fiscală; Autoritate de lucru judecat; Expertize diferite; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieSzasz și alții împotriva României (Cererea nr. 34249/04)Gavril Szasz ș.a.RomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Acțiunea în revendicare imobiliară; Soluționarea pe cale amiabilă; Scoaterea de pe rol a cauzei; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLefter Niță împotriva României (Cererea nr. 9410/04)Lefter NițăRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Protecția proprietății; Obligația de a notifica părților deciziile pronunțate de instanțele interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. martie 1997 Hornsby împotriva Greciei - 18357/91HornsbyGreciaart. 6 din Convenție; Neepuizarea căilor de atac interne; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Termenul de șase luni; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieClaudiu Roșca Pelău împotriva României (Cererea nr. 30484/04)Claudiu Roșca PelăuRomâniaart. 3 din Convenție; 5 din ConvențieEroare judiciară; Lipsa de legalitate a plasării și a menținerii în detenție; Condiții de detenție; Victimă; Victimă în sensul art. 34 din Convenție; Pierderea calității de victimă; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGavrileanu împotriva României (Cererea nr. 18037/02)GavrileanuRomâniaart. 6 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Moștenitor(i); Bun imobil; Teren; Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Punere în posesie; Omisiunea identificarii amplasamentului terenului; Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; Comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991; Terț(i); Titlu de proprietate; Acțiune în revendicare imobiliară; Proces-verbal de punere în posesie; Penalități cu titlu cominatoriu; Executor judecătoresc; Contestație la executare; Dreptul de acces la o instanță; Imposibilitate obiectivă și subiectivă de a executa o hotărâre judecătorească definitivă; Domeniul public; Speranță legitimă; Creanță certă, lichidă și exigibilă; Circuitul civil; Principiul legalității; Prejudiciu material; Prejudiciu moral; Chirii nepercepute; Eliberarea titlului de proprietate; Foloasele nerealizate; Legătura de cauzalitate între prejudiciul invocat și pretinsa încălcare a convenției; Daune-interese moratorii; Daune-interese compensatorii; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieMarius Ovidiu Dobrescu împotriva RomânieiMarius Ovidiu DobrescuRomâniaArt. 6; Art. 8Decizie de admisibilitate; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBălteanu împotriva României (Cererea nr. 142/04)BălteanuRomâniaArt. 8 din Convenție; Art. 6 din Convenție; Art. 5 § 3 din Convenție; Dreptul la respectarea vieții private; Dreptul la un proces echitabil; Ofițer de poliție; Ofițer de poliție rutieră; Luare de mită; Săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul; Parchetul Național Anticorupție; Înregistrare nelegală a convorbirilor; Autorizație de interceptare; Magistrat independent (în sensul Convenției); Corespondență; Viață privată; Neepuizarea căilor de atac interne; Durata privării de libertate pe parcursul procesului; Arestare preventivă; Legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și prejudiciul material pretins; Termenul de șase luni; Răspunderea civilă delictuală; Legalitatea interceptărilor; Acuratețea transcrierilor; Legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și prejudiciul material pretins; Motive „relevante și suficiente” care justifică continuarea detenției; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 163 mai 2013 Radu împotriva Germaniei - 20084/07RaduGermaniaart. 5 din ConvențieInternare într-un spital de psihiatrie; Discernământ atenuat; Omor; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCutean împotriva României (Cererea nr. 53150/12)CuteanRomâniaart. 6Abuz în serviciu; Secretar de stat; Ascultarea inculpatului și a martorilor în primă instanță fața ICCJ; Încetarea mandatului de parlamentar; Declinare de competență în favoarea judecătoriei; Schimbarea, în timpul procesului, a compunerii completului de judecată; Refuzul instanțelor de apel și recurs de a mai audia respectivii martori; Nelegalitate; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieTizu împotriva României (Cererea nr. 19144/05 )George TizuRomâniaArticolul 1 din Protocolul nr. 1Atingere adusă dreptului la respectarea bunurilor; Imobil naționalizat; Naționalizarea era abuzivă și ilegalăRevizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieVictor Truță împotriva RomânieiVictor TRUțĂRomâniaArt. 6; Art. 8; Art. 13; Art. 14Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Interzicerea discriminării; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLupașcu împotriva României (Cererea nr. 14526/03)LupașcuRomâniaart.3 din Convențierele tratamente împotriva agenților statului; cercetare abuzivă; prescrierea răspunderii penaleRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 162 aprilie 2013 Vyerentsov împotriva Ucrainei - 20372/11VyerentsovUcrainaArt. 11; Art. 46; Art. 7; Art. 6Libertatea de întrunire pașnică; Privarea de libertate; Procedura pentru organizarea unei manifestații pașnice; Restricțiile posibile aduse libertății de întrunire; Procesul-verbal de constatare a infracțiunii administrative; Lacuna legislativăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMarian Vișan împotriva României și patru alte cereri (Cererea nr. 708/04)Marian VișanRomâniaart. 6 § 1 din ConvențieProces penal; Termen rezonanil; Calitatea de victimă; Durata excesivă a procesului penal; Remediu pentru nerespectarea cerinței termenului rezonabil; Acuzație în materie penală; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGeorgi împotriva României (Cererea nr. 58318/00)GeorgiRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Teren; Punere în posesie; Executarea hotărârilor judecătorești; Termen rezonabil; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAdrian Constantin împotriva României (Cererea nr. 21175/03)Adrian ConstantinRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Schimbarea încadrării juridiceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSC Complex Herta Import Export SRL Lipova împotriva României (Cererea nr. 17118/04)S.C. COMPLEX HERTA IMPORT EXPORT S.R.L. LIPOVARomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Stație de alimentare cu carburant; Inspecție fiscală; Proces-verbal de contravenție; Lipsa afișării de informații privind producătorul și furnizorul de carburant; Marja de apreciere a autorităților naționale în materie fiscalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 octombrie 2013 Kasparov și alții împotriva Rusiei - 21613/07Kasparov și alțiiRusiaArt. 6; Art. 11Dreptul la un proces echitabil; Libertatea de întrunire; Participare la o manifestație neautorizată pașnică; Amendă administrativă; Motive de ordine publică; Inexistența unei „nevoi sociale imperioase”; Intervenția disproporționată a autoritățilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieValeriu Marius Ielcean împotriva României (Cererea nr. 76048/11)IelceanRomâniaart. 6Evaluarea eronată a cunatumului prejudiciului; Lipsa examinării unui motiv de apel de către instanță; Cererea de actualizare a cuantumului prejudiciului; Soluționarea pe cale amiabilă; Radierea cererii de pe rol; Contestația la radierea unei cereri de pe rol; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGergely împotriva României (Cererea nr. 57885/00)GergelyRomâniaArt. 37Scoaterea cauzei de pe rol; Declarație unilaterală; Etnie romăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreColegiul consilierilor juridici Argeș împotriva României (Cererea nr. 2162/05)Colegiul Consilierilor Juridici ArgeșRomâniaArt. 11Libertatea de întrunire și asociere; Asociație profesională; Consilier juridic; „Necesar într-o societate democratică”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 octombrie 2013 S.C. IMH SUCEAVA S.R.L. împotriva României - 24935/04S.C. IMH Suceava S.R.L.Româniaart. 6 din ConvențieProcedură penală; Proces echitabil; Expertiză; Contraexpertiză; Admisibilitatea probelor; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieDănuț Augustin Mureșan împotriva României (Cererea nr. 37702/06)MureșanRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 6 § 3 lit. d) din ConvențieInstanță militară; Instanțele și parchetele militare; Magistrat independent (în sensul Convenției); Parchetul Național Anticorupție; Dreptul de a fi judecat de o instanță independentă și imparțială; Dreptul de a propune martori care să fie ascultați în instanță; Independența și imparțialitatea instanțelor militare; Garanții de independență și imparțialitate; Dreptul de a audia martori; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGheorghe împotriva României (Cererea nr. 19215/04)GheorgheRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSoare si altii impotriva Romaniei (Cererea nr. 24329/02)Soare ș.a.RomâniaArt. 2; Art. 6; Art. 13; Art. 14; Art. 34; Art. 3; Art. 5Dreptul la viață; Polițist; Utilizarea armei din dotare; Recurgerea la forță; Etnie romă; Apărare proporțională cu atacul; Anchetă efectivă; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la un recurs efectiv; Interzicerea discriminării; Cerere individuală; Interzicerea torturii; Dreptul la libertate și siguranță; ReținereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. Granitul S.A. împotriva României (fond) (Cererea nr. 22022/03) S.C. GRANITUL S.ARomâniaArt. 6; Art. 13; Art. 1 din Protocolul nr.1 la ConvențieTransmiterea fără plată a unui teren în domeniul public al statului prin hotărâre de guvern; Declinarea de competență; Exproprierea; Conflictul negativ de competență; Principiul autorității lucrului judecat; Reogranizarea unităților economice de stat; Înființarea societăților comerciale pe acțiuni; Societate comercială având statul drept acționar unic; Actul administrativ; Privatizarea societăților comerciale; Societățile comerciale de natură financiară; Titluri de valoare; Certificate de proprietate; Incompatibilitatea ratione temporis; Calitatea de organizație neguvernamentală; Organizație guvernamentală; Principiul continuității personalității juridice; Ingerința; Cauza de utilitate publică; Starea de judecată; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 168 noiembrie 2013 Gahramanov împotriva Azerbaidjanului (dec.) – 26291/06GahramanovAzerbaidjanArt. 5Grațierea; Privarea nelegală de libertate; Restricții ale libertății de circulație sau a libertății persoanelorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBochan împotriva Ucrainei (nr. 2) (Cererea nr. 22251/08)BochanUcrainaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Principiul securității juridice; Recursul în lumina unor circumstanțe excepționale; Calitatea de a sta în justiție a reclamantului; Restitutio in integrum; Recursul excepțional; Competența de a supraveghea executarea hotărârilor Curții; Autoritatea de lucru judecat; Acțiunea în revendicare imobiliară; Titlul de proprietate; Eroare evidentă de apreciereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieGalea împotriva României (Cererea nr. 25510/04)Gheorghe Alexandru GâleaRomâniaart. 6 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; art. 13 din convenție; art. 14 din convenție; art. 37 din convenție; Cadre militare; Polițiști; Trecere în rezervă; Plată compensatorie neimpozabilă; Soldă; Soldă brută; Plată compensatorie; Impozit pe venit; Natura salarială sau nesalarială a plății compensatorii; Pensie; Pensionare; Soluționare amiabilă; Scoaterea cauzei de pe rolRevizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
DecizieTimciuc împotriva României (Cererea nr. 28999/03)Constantin TimciucRomâniaArt. 6, Art. 13; Art. 14Dreptul la un recurs efectiv; Interzicerea discriminării; Dreptul la un proces echitabil; CalomniaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. Granitul S.A. împotriva României (reparație echitabilă) (Cererea nr. 22022/03)S.C. GRANITUL S.ARomâniaArt. 41 din Convenție; Metoda comparării prețurilor; Metoda ratei de capitalizare; Metoda de determinare a amortizării; Expertiză tehnică imobiliarăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 171 februarie 2014 Semikhvostov împotriva Rusiei – 2689/12SemikhvostovRusiaart. 3 din Convenție; art. 13 din ConvențieTratament degradant; Tratament inuman; Persoană privată de libertate paraplegică; Penitenciar neadaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități; Persoană cu dizabilități; Condiții de detenție adecvate; Persoane cu dizabilități private de libertate; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 182 februarie 2015 Bochan împotriva Ucrainei (nr. 2) (MC) - 22251/08BochanUcrainaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Procedura civilă; Accesul la o instanță; Drepturi și obligații cu caracter civil; Proces echitabil; Recursul excepțional; Titlul de proprietateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGrecu împotriva României (Cererea nr. 75101/01)GrecuRomâniaArt. 6; Art. 2 din Protocolul nr. 7Dreptul la un proces echitabil; Infracțiune la regimul valutei; Ordonanță a procurorului; Control jurisdicțional; Plângere împotriva actelor procurorului; Competență materială; Decizie administrativă; Răspundere administrativă; Dreptul la dublu grad de jurisdicție în cauze penaleRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAlois Farcaș împotriva României (Cererea nr. 32596/04)Alois FarcașRomâniaArt. 6; Art. 34; Art. 14; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Cerere individuală; Interzicerea discriminării; Handicap; Obstacol de fapt; Neepuizare căi de atac interne; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMaktouf și Damjanović împotriva Bosniei și Herțegovina (Cererile nr. 2312/08 și 34179/08)Maktouf și DamjanovićBosnia-HerțegovinaArt. 6; Art. 7; Art. 14 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 12Declinarea de competență; Conexarea cauzelor; Acordul de la Dayton; Crimă de război; Crimă împotriva umanității; Complicitate la luarea de ostatici; Crimă organizată; Criminalitate economică; Corupție; Judecători naționali; Judecători internaționali; Martorii vulnerabili; Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie; Genocidul; Aplicarea retroactivă a legislației penale; Aplicarea „legii celei mai favorabile”; Principiul nullum crimen nulla poena sine lege; Dreptul internațional umanitar; Principiul favor libertatis; Abolirea pedepsei cu moartea; Incompatibilitate ratione personae cu prevederile Convenției; Principiul efectului retroactiv al lex mitior; Principiul nullum crimen sine lege certa et strictaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 170 ianuarie 2014 Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu împotriva României - 2699/03 și 43597/07Fundația Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și StanomirescuRomâniaArt. 46; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6Executarea unei hotărâri; Executarea tardivă a unei hotărâri; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTarakhel împotriva Elveției (Cererea nr. 29217/12)TarakhelElvețiaart. 3 din Convenție; art. 8 din Convenție; art. 13 din Convențierele tratamente; azil; cerere de azil; dreptul de azil; obligații care decurg din dreptul internațional public; statutul de „persoană vulnerabilă”; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare; Sistemul european comun de azil; clauza de suveranitate; clauza umanitară; condiții de primire a solicitanților de azil; sistemul EURODAC; procedura de identificare EURODAC; Statut de refugiat; Dreptul muncă; Dreptul la reîntregirea familiei; Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați; persoane cu nevoi speciale; copii neînsoțiți și separați (UASC - unaccompanied and separated children); Organizația Internațională pentru Migrație; categorii considerate vulnerabile; tratamente inumane ori degradante; deficiență sistemică; proces de expulzare; tratamente contrare art. 3; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGrosu împotriva României (Cererea nr. 2611/02)GrosuRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Teren; Dreptul de acces la o instanță; BunRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGeleri împotriva României (Cererea nr. 33118/05)GeleriRomâniaArt. 8Art. 8; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Drept de ședere; Expulzare; Siguranță națională; Luare în custodie publică a străinilor; „Prevăzut de lege”; „Scop legitim”; „Necesar într-o societate democratică”; Art. 1 din Protocolul nr. 7; Garanții procedurale în caz de expulzare a străinilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRoșca Anton Cătălin împotriva României (Cererea nr. 24857/03)Roșca Anton CătălinRomâniaart. 3 din ConvențieFurt calificat; Lipsa unei anchete efective; Rele tratatmente; Supunerea la rele tratatmente; Supunerea la rele tratamente de către ofițerii de poliție; Lipsa unei anchete efective în privința relelor tratamente; Supunerea la rele tratatmente în perioada arestului preventiv; Îndoială rezonabilă; Victimă; Lipsă de independență a procurorului; Lipsa unei anchete aprofundate și efective; Lipsa administrării tratamentului medical adecvat; Excepția neepuizării căilor de atac interne; OUG nr. 56/2003; Legătură de cauzalitate între o afecțiune și condițiile de detenție; Condiții de detenție; Pragul de gravitate necesar pentru a intra în sfera de aplicare a art. 3 din Convenție; Lipsă vădită de fundament; Flagrant delict; Prezumții de fapt; Rănire în cursul reținerii; Acte de violență din partea ofițerilor de poliție; Independența procurorilor militari; Lipsa de independență a procurorilor militari; Structură militară; Principiul subordonării ierarhice; Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante; Penitenciarul Iași; Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iași; Infracțiunea de „cercetare abuzivă”; Necomunicarea soluției de neîncepere a urmăririi penale reclamantului; Lipsa de legalitate a privării de libertate; Căi de atac disponibile pentru contestarea unui act al parchetului; Prelungirea privării de libertate în cursul procedurii; Statutul polițiștilor; Statutul procurorilor militari; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 56/2003 din 25 iunie 2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 169 decembrie 2013 Perinçek împotriva Elveției - 27510/08PerinçekElvețiaart. 10 din Convenție, art. 17 din Convenție; Libertatea de exprimare; Genocid; Poporul armean; Imperiul Otoman; Dreptul la libertatea de exprimare; Ingerință prevăzută de lege; Protecția drepturilor altora; Negarea Holocaustului; Infracțiunea de „negare” a genocidului; Proporționalitatea măsurii în raport cu scopul vizat; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAdrian Dragomir împotriva României (Cererea nr. 59064/11)Adrian DragomirRomâniaart. 5Înșelăciune; Fals; Uz de fals; Spălarea banilor; Măsura obligării de a nu părăsi localitatea; Neepuizarea căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGrozescu împotriva României (Cererea nr. 17309/02)GrozescuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Divorț; Principiul contradictorialitățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieCostică Moldovan și alții împotriva României (cererea nr. 8229/04 )Costică MoldovanRomâniaArt. 2; Art. 3; Art. 8; Art. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la viață; Interzicerea torturii; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Competența rationae materiae; Neepuizarea căilor de atac interne; Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 147 decembrie 2011 X împotriva Letoniei - 27853/09XLetoniaArt. 8Respectarea vieții de familie; Alocația pentru familia monoparentală; Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieAdrian Năstase împotriva României (Cererea nr. 80563/12)Adrian NăstaseRomâniaart. 3 din Convenție; art. 5 § 1 lit. a) din Convenție; art. 6 § 1 din Convenție; art. 6 § 3 lit. a), b) și d) din Convenție; art. 7 din Convenție; art. 8 din Convenție; art. 11 din Convenție și art. 18 din Convenție art. 1 și art. 3 din Protocolul nr. 1 la ConvențieSuspendarea judecării cauzei; Excepție de neconstituționalitate; Partid politic; Finanțare ilegală a unui partid politic; Prim-ministru; Principiul egalității armelor; Finanțare ilegală a campaniei electorale; Interzicerea dreptului de a alege și de a fi ales; Tratament umilitor; Ingerință ilegală în exercitarea dreptului la respectarea vieții private și de familie; Grad de gravitate vizat de art. 3 din Convenție; Caracter arbitrar al detenției; Proces viciat de o „denegare flagrantă de dreptate”; Judecarea cauzei de o instanță independentă și imparțială, instituită prin lege; Practica transferării magistraților din funcția de procuror în cea de judecător; Atingere adusă dreptului la libertatea de asociere; Acuzație în materie penală; Garanție de imparțialitate specifică procesului echitabil; Admisibilitatea probelor; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGuță împotriva României (Cererea nr. 35229/02)GuțăRomâniaart. 6 din convenție; art. 8 din convenție; art. 35 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Dreptul la un proces echitabil; Proces echitabil; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Bun imobil; Teren; Instanță/e de contencios administrativ; Acțiune în contencios administrativ; Anularea unui titlu de proprietate; Titlu de proprietate; Excepția de necompetență materială a instanței de contencios administrativ; Lipsa de folosință a unui teren; Principiul „termenului rezonabil”; Termen rezonabil; Trei grade de jurisdicție; Complexitatea cauzei; Comportamentul părților; Verificarea compatibilității cu convenția a efectelor interpretării legislației interne de către instanțele naționale; Incompatibilitate ratione temporis cu dispozițiile convenției; Atingere adusă dreptului la respectarea domiciliului și a dreptului la respectarea bunurilor; Punere în posesie; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMureșanu împotriva României (Cererea nr. 12821/05)MureșanuRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Executarea hotărârilor judecătoreștiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGeorgescu împotriva României (Cererea nr. 25230/03) GeorgescuRomâniaRele tratatmente; Rele tratamente în timpul detenției; Dreptul la respectarea corespondenței; Durata procesului penal împotriva reclamantului; Privare nelegală de libertate; Acțiune pentru repararea pagubei cauzate de privarea nelegală de libertate; Condiții de detenție adecvate stării de sănătate; Neepuizarea căilor de atac interne; Nerespectarea termenului de șase luni; Termen rezonabil; Caracterul rezonabil al duratei procedurii; Capăt de cerere prematur; Semnătura reclamantului; Supunerea la rele tratamente de către organele de urmărire penală și de către colegii de cameră (persoane private de libertate); Inversarea sarcinii probei; Confiscarea corespondenței cu Curtea; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 153 iunie 2012 X împotriva Letoniei (trimitere) - 27853/09XLetoniaArt. 8Respectarea vieții de familie; Alocația pentru familia monoparentală; Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreOao Neftyanaya Kompaniya Yukos împotriva Rusiei (Cererea nr. 14902/04)OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOSRusiaArt. 41; Art. 1 din Protocolul nr. 1Procedura de lichidare a unei societăți comerciale; Prejudiciul material; Prejudiciul moral; Compensația acționarilor; Metoda de distribuire a compensațiilor; Dividend; Ex injuria jus non oritur; Evaziune fiscală; Precondițiile angajării răspunderii juridice; Rezervarea pronunțării cu privire la un capăt de cerere; Principiul restitutio in integrum; Succesorii unei societăți comerciale; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHalmagiu și Bellu împotriva României (Cererea nr. 10012/03)Halmagiu și BelluRomâniaart. 1 din Protocolul nr. 1; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Moștenitor(i); Bun imobil; Teren; Construcție; Apartament(e); Restituire în natură; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Inaplicabilitatea Legii nr. 112/1995; Chiriaș(i); Acțiune în revendicare imobiliară; Contract(e) de vânzare-cumpărare; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Dobânditorul de bună-credință; Despăgubire; Despăgubire în bunuri și servicii; Despăgubire în numerar la valoarea de piață a bunului care nu poate fi restituit în natură la momentul acordării despăgubirii; Societatea pe acțiuni „Proprietatea” (Fondul „Proprietatea”); Dreptul la respectarea bunurilor; Drept de proprietate; Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; Ingerință în exercitarea dreptului de proprietate al reclamantului/ei; Privare de bun; Caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBotmeh și Alami împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 15187/03)Botmeh și AlamiRegatul UnitArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Obligația de desecretizare a unor probe relevante în ancheta penalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieTeodor Valentin Chioc impotriva Romaniei (Cererea nr. 2589/02)Teodor Valentin CHIOCRomâniaart. 5 și art.6 din Convențiereținere; arestare preventivă; liberare provizorie sub control judiciar; înmatriculare mașiniRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 168 noiembrie 2013 X împotriva Letoniei (MC) - 27853/09XLetoniaArt. 8Respectarea vieții de familie; Alocația pentru familia monoparentală; Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 179 Noiembrie 2014 Tarakhel împotriva Elveției (MC) - 29217/12TarakhelElvețiaart. 3 din Convenție; art. 8 din Convenție; art. 13 din Convențierele tratamente; azil; cerere de azil; dreptul de azil; Regulamentul Dublin II; condiții de primire a solicitanților de azil; sistemul EURODAC; procedura de identificare EURODAC; Statut de refugiat; problema supraaglomerării în centrele de primire a solicitanților de azil (CARA)Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHauler împotriva României (Cererea nr. 67703/01)HaulerRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Decizie administrativă; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreWieczorek împotriva Poloniei (Cererea nr. 18176/05)WieczorekPoloniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Neacordarea de asistență juridică; Protecția proprietățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâreșercău împotriva României (Cererea nr. 41775/06)șercăuRomâniaArt. 3; Art. 6; Art. 26 § 4 din ConvențieAbținerea judecătorului; Principiul jura novit curia; Declarația de martor; Raport medico-legal; Principiul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă”; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 130 mai 2010 Steck-Risch și alții împotriva Liechtensteinului (dec.) - 29061/08Steck-Risch și alțiiLiechtensteinart. 35 din ConvențieConstatarea încălcării art. 6 din Convenție; Încălcarea dreptului la un proces echitabil; Încălcare continuă a dreptului la un proces echitabil; Încălcare continuă a dreptului de acces la o instanță; Competența ratione materiae a CEDO; Incompatibilitate ratione materiae a cererii cu dispozițiile ConvențieiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreS.C. „Asul de Aur – Aranyaszok” S.R.L. și Fodor Barabas împotriva României (Cererea nr. 35720/06) S.C. « ASUL DE AUR – ARANYASZOK » S.R.L. și Fodor BarabasRomâniaart. 6Procedură colectivă de reorganizare și lichidare judiciară; Legea nr. 64/1995; Includerea în tabelul creditorilor a unor creanțe excesive și nejustificate; Dosar repartizat, în urma admiterii recursului, aceluiași judecător-sindic; Desemnarea aceluiași lichidator judiciar; Vot majoritar al creditorilor; Legalitate; Dreptul la un proces echitabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHertzog împotriva României (Cererea nr. 34011/02)Hertzog ș.a.Româniaart. 41 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Moștenitor(i); Bun imobil; Teren; Construcție; Apartament(e); Decretul nr.92/1950 [Decretul nr.92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile (prin care se naționalizează imobilele clădite ale foștilor industriași, foștilor bancheri, foștilor mari comercianți și celorlalte elemente ale marii burghezii, imobile clădite ale exploatatorilor de locuințe, hoteluri și alte asemenea)]; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Contract de vânzare-cumpărare; Chiriaș(i); Drept de uzufruct; Acțiune în revendicare imobiliară; Hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie; Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare; Buna-credință; Terț(i) dobânditor(i); Contestație la executare; Dobânditor de bună-credință; Titlu de proprietate; Opozabilitate erga omnes; Cerere administrativă de restituire a bunului; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Despăgubire; Despăgubire în bunuri și servicii; Despăgubire în numerar la valoarea de piață a bunului care nu poate fi restituit în natură la momentul acordării despăgubirii; Societatea pe acțiuni „Proprietatea” (Fondul „Proprietatea”); Principiul securității raporturilor juridice; Restituirea bunurilor naționalizate de către regimul comunist; Expertiză tehnică imobiliară; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreÖzpinar împotriva Turciei (Cererea nr. 20999/04)ÖzpinarTurciaArt. 8; Art. 13Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la un recurs efectivRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGhiga Chiujdea împotriva României (Cererea nr. 4390/03)Ghiga ChiujdeaRomâniaArt. 3 din Convenție; Art. 35 § 3 din Convenție; Art. 41 din Convenție; Rele tratamente; Loviri sau alte violențe; Vătămare corporală; Regula epuizării căilor de atac interne; Prescrierea răspunderii penale; Rele tratamente aplicate de agenții de poliție; Caracterul ineficient al anchetei desfășurate de autorități; Încetarea urmăririi penale; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 168 noiembrie 2013 Vallianatos și alții împotriva Greciei (MC) - 29381/09 și 32684/09Vallianatos și alțiiGreciaArt. 14, Art. 8Discriminare; Dispoziție legislativă; „Pact de viață comună”; Parteneriat destinat cuplurile necăsătorite, exclus persoanele homosexuale; Diferență de tratament; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHirschhorn împotriva României (Cererea nr. 29294/02)HirschhornRomâniaart. 6 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Naționalizare; Naționalizare abuzivă și nelegală; Moștenitor(i); Bun imobil; Decretul nr.92/1950 [Decretul nr.92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile (prin care se naționalizează imobilele clădite ale foștilor industriași, foștilor bancheri, foștilor mari comercianți și celorlalte elemente ale marii burghezii, imobile clădite ale exploatatorilor de locuințe, hoteluri și alte asemenea)]; Acțiune în revendicare imobiliară; Anularea contractului de închiriere; Contract de închiriere; Absența unui titlu valabil; Titlu de proprietate; Patrimoniul privat al statului; Locatar; Imunitate diplomatică; Organizația „United States – Peace Corps”; Evacuare; Convenția de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relațiile diplomatice (ratificată de România prin Decretul nr. 566/1968, publicat în Monitorul Oficial din 8 iulie 1968); Convenția Europeană privind Imunitatea Statului (Basel, 16 mai 1972) (nesemnată de România); Convenția Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale statelor și ale bunurilor acestora, decembrie 2004 (ratificată de România la 15 februarie 2007, dar care nu este încă în vigoare); Imunitatea de jurisdicție; Acord între Guvernul Statelor Unite și Guvernul României privind activitatea United States Peace Corps Romania, semnat la Washington la 24 ianuarie 1992; Dreptul de acces la o instanță; Instanță independentă și imparțială; Misiune diplomatică; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); independența și imparțialitatea instanțelor naționale; Instanță independentă și imparțială; Posesia bunului (usus); Dreptul de a dispune de bun și de a-i culege fructele civile (abusus et fructus); Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStubbings și alții împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 22083/93)StubbingsRegatul UnitArt. 6; Art. 8Dreptul la un proces echitabil; Prescripție; Viol; Minor; Abuz sexual; Prejudiciu personal; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCiobanu împotriva României și Italiei (Cererea nr. 4509/08)CiobanuRomânia & ItaliaArt. 3 din Convenție; Art. 5 § 1 din Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 4 la Convenție; Art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție; Rele tratatmente; Condiții de detenție; Centre de detenție; Centre de detenție din România; Arest la domiciliu; Computare; Computarea arestului la domiciliu efectuat în străinătate; Computarea arestului la domiciliu efectuat în străinătate din durata pedepsei aplicate de instanțele române; Condamnare la pedeapsa închisorii pentru înșelăciune; Fals în înscrisuri sub semnătură privată; Extrădare; Extrădare fără documente de identitate; Extrădare fără bunuri personale; Asistența medicală; Lipsa apei curente; Contaminarea apei potabile; Maladii contagioase; Intervenție chirurgicală; Imobilizare de pat și încătușare; Neasigurarea asistenței medicale; Caracterul inadecvat al tratamentului medical; Privare de libertate; Limitări ale libertății de circulație; Măsură privativă de libertate; Neepuizarea căilor de atac interne; Lipsa spațiului individual suficient; Condițiile deplorabile de igienă; Previzibilitatea legii; Condiții materiale de detenție; Cooperarea judiciară internațională în materie penală; Mandatul european de arestare; Interdicția de a părăsi localitatea; Interdicția de a părăsi țara; Principiul jura novit curia; Arestul la domiciliu sub supraveghere specială; Conversiunea pedepseiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 octombrie 2013 Mulosmani împotriva Albaniei - 29864/03MulosmaniAlbaniaart. 6 din Convenție; art. 6 § 2 din Convenție; Prezumția de nevinovăție; Acuzații de omor formulate în public; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreJaloud împotriva Tărilor de Jos (Cererea nr. 47708/08)JaloudȚările de JosArt. 2; Art. 1 din ConvențieAnchetă eficientă; Ancheta insuficient de independentă; Jurisdicția statelor; Intervenția în procedură; Procedura somației militare; Actul ostil; Procedura penală militară în cazul operațiunilor desfășurate în străinătate; Forță ocupantă; Forță de stabilitate; Teritoriu ocupat; Jus in bello; Fapta internațională ilegală a unui stat; Apartenența la jurisdicția statului pârât; Imputabilitatea faptelor ilegale din punct de vedere internațional; Obligații pozitive; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHollitzer împotriva României (Cererea nr. 24175/03)HollitzerRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun naționalizat; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; DespăgubireRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMatyjek împotriva Poloniei (Cererea nr. 38184/03)MatyjekPoloniaArt. 6Principiul contradictorialității și al egalității armelor; Dreptul la un proces echitabil; Procedura lustrațieiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreTeodor împotriva României (Cererea nr. 46878/06)TeodorRomâniaArt. 6Suspendarea contractului de muncă; Acțiunea în recuperarea drepturilor salariale; Ordonanța de încetare a urmăririi penale; Memoriul în apărare; Prescripția răspunderii penale; Ancheta administrativă prealabilă; Principiul prezumției de nevinovăție; Opinia concordantă; Opinia separatăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 170 ianuarie 2014 Bittó și alții împotriva Slovaciei - 30255/09Bittó și alțiiSlovaciaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Protecția proprietății; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Plan de control al statului prin care este impus proprietarilor de locuințe un nivel scăzut al chiriei; Reparații efective; Măsuri compensatoriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 179 noiembrie 2014 Jaloud împotriva țărilor de Jos (MC) – 47708/08JaloudȚările de JosRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHoria Jean Ionescu împotriva României (Cererea nr. 11116/02)Horia Jean IonescuRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Acțiune în revendicare; Bun naționalizat; Vânzarea de către stat a bunului altuia terțului de bună-credință; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; Fondul ProprietateaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAndrejeva împotriva Letoniei (Cererea nr. 55707/00)AndrejevaLetoniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 14Dreptul la un proces echitabil; Interzicerea discriminării; Protecția proprietățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 169 decembrie 2013 Henry Kismoun împotriva Franței – 32265/10Henry KismounFranțaArt. 8Respectarea vieții de familie; Respectarea vieții private; Schimbarea numelui sau prenumelui persoanelor; Obligațiile pozitive ale statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieIoan Tiberiu Huțanu împotriva României (Cererea nr. 50858/09) HuțanuRomâniaart. 5Fals; Uz de fals; Înșelăciune; Contestația la executarea unei hotărâri judecătorești; Decretul de grațiere; Răspunderea civilă delictuală; Acțiunea în răspundere civilă delictuală; Acțiunea în repararea prejudiciului; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHussain împotriva României (Cererea nr. 12338/02)HussainRomâniaart. 3 din convenție; art. 5 § 1 f) din convenție; Absența unei anchete efective; Privarea de libertate în centrul de tranzit dintr-un aeroport; Aeroportul Otopeni; Rele tratamente; Absența unui permis de ședere valabil; Permis de ședere valabil; Permis de ședere; Amenințare; Lovire și alte acte de violență; Direcția Generală de Pașapoarte; Direcția de evidență informatizată a persoanelor; Prevenirea șederii ilegale a cetățenilor străini; Document de călătorie; Repatriere; Acordarea statutului de refugiat; Cerere de acordare a statutului de refugiat; Oficiul Național pentru Refugiați; Străin(i); Regimul străinilor; Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați; Solicitant/Solicitanți de azil; Tortură; Pedepse sau tratamente inumane ori degradante; Privare în mod nelegal de libertate; Dreptul la libertate și la siguranță; Privare de libertate; Protejarea individului împotriva arbitrariului; Privare de libertate „conform căilor legale”; șederea și returnarea străinilor; Expulzare; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
Decizie de completareMuller împotriva Austriei (Cererea nr. 5849/72)Christian MullerAustriaArt. 1 din Protocolul nr. 1Contribuții la sistemul de securitate socială; Pacta sunt servanda; Protecția proprietății; Asigurare socială facultativă; Lucrător frontalierRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNiculescu-Dellakeza împotriva României (Cererea nr. 5393/04)Niculescu-DellakezaRomâniaArt. 6, Art.10Strămutarea judecării cauzei penale; Calomnia; Grațierea generală; Aplicarea legii penale cele mai favorabile; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 171 februarie 2014 Treial împotriva Estoniei (dec.) – 32897/12TreialEstoniaart. 35 din Convenție; Epuizarea căilor de atac interne; Recurs efectiv; Durata procedurii; Calitatea de victimă; Durata excesivă a procedurii; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieFlorin Istrățoiu împotriva Românie (Cererea nr. 56556/10)Florin IstrățoiuRomâniaArt. 2; Art. 6Declanșarea din oficiu a cercetării penale; Cercetarea la fața locului; Raportul de autopsie; Certificatul de deces; Uciderea din culpă; Raportul de expertiză medicală; Neglijență în serviciu; Testul poligraf; Scoaterea de sub urmărire penală; Neînceperea urmăririi penale; Prescripția extinctivă; Culpa medicală; Procedura disciplinară împotriva medicilor; Actul de malpraxis medical; Ancheta penală ineficientă și lipsită de promptitudine; Neepuizarea căilor de atac interneRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMuller împotriva Austriei (Cererea nr. 5849/72)Christian MullerAustriaArt. 1 din Protocolul nr. 1Contribuții la sistemul de securitate socială; Pacta sunt servanda; Protecția proprietății; Asigurare socială facultativă; Lucrător frontalierRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIanoș împotriva României (Cererea nr. 8258/05)IanoșRomâniaArt. 6; Art. 3Dreptul la un proces echitabil; Interzicerea torturii; Ofițer de poliție; Rele tratamente; Recurs în anulare; Casarea deciziei anterioare și redeschiderea anchetei penale; Inexistența unui motiv pentru exercitarea căii extraordinare de atacRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 170 ianuarie 2014 Zhou împotriva Italiei - nr. 33773/11ZhouItaliaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Adopție cu efecte restrânse; Lipsă de capacitate a mamei; Lipsa dispozițiilor legale în domeniu; Legătura cu familia biologică; Interesul superior al copiluluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieMihai Klepper Duță împotriva României (Cererea nr. 26099/08)DuțăRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 39 din ConvențieDurata procedurii; Durata nerezonabilă a procesului penal; Soluționare amiabilă; scoaterea cauzei de pe rol; Proces penal; Despăgubire rezonabilă în raport cu jurisprudența Curții; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIambor contra României (nr. 1) (Cererea nr. 64536/01)IamborRomâniaArt. 3; Art. 14; Art. 8Interzicerea torturii; Rele tratamente; Detenție; Îngrijiri medicale în arest; Probă „dincolo de orice îndoială rezonabilă”; Anchetă efectivă; Lovire și alte violențe; Interzicerea discriminării; Dreptul la respectarea vieții private și de familieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKjartan Ásmundsson împotrica Islandei (Cererea nr. 60669/00)Kjartan ÁsmundssonIslandaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Dreptul la respectarea bunurilor; Art. 14; Interzicerea discriminării; Pensie de invaliditate; Evaluare medicală; Dreptul la pensieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCauza Csoma împotriva României (Cererea nr. 8759/05)CsomaRomâniaArt. 2; Art. 6; Art. 8 și Art. 13 din ConvențieExpertiza medico-legală; Vătămarea corporală din culpă; Neglijența în serviciu; Formularul de consimțământ al pacientului; Răspunderea civilă a medicilor și spitalelor; Malpraxisul; Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesionalăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 170 ianuarie 2014 Jones și alții împotriva Regatului Unit - 34356/06 și 40528/06Jones și alțiiRegatul Unitart. 6Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Detenție; Tortură; Acțiune civilă formulată în fața unei instanțe britanice contra unor funcționari saudiți; Imunitate ratione materiae; Inexistența unei excepți de la normele jus cogensRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreZaieț împotriva României (Cererea nr. 44958/05)ZaiețRomâniaArt. 6; Art. 8; Art. 1 din Protocolul nr. 1Adopție; Acțiune în anulare introdusă de soră după 31 de ani; Moștenire; Nerespectarea dispozițiilor legale imperative privind calitatea procesuală; Lipsa unei motivări serioase a instanțelor interne la anularea adopției; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Dreptul la respectarea bunurilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIgna și Igna (Valea) împotriva României (Cererile nr. 1526/02 și 1528/02)Igna și Igna (Valea)RomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Recurs în anulare; Executarea hotărârilor judecătorești; Principiul securității raporturilor juridiceRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKechko împotriva Ucrainei (Cererea nr. 63134/00)KechkoUcrainaArt. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la respectarea bunurilor; Bun; Drepturi și stimulente salarialeRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 octombrie 2013 Gutsanovi împotriva Bulgariei – 34529/10GutsanoviBulgariaArt.3; Art.5; Art. 6; Art. 8Tratament degradant; Aducerea de îndată înaintea unui judecător; Reținerea; Arestul preventiv; Percheziția domiciliului; Arestul la domiciliu; Eliberarea pe cauțiune; Prezumția de nevinovăție; Mandatul judiciar; Acțiunea în despăgubire împotriva statului; Dreptul la respectarea domiciliuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFlămînzeanu împotriva României (nr. 2) (Cererea nr. 12717/09)FlămînzeanuRomâniaArt. 3 din ConvențieLipsa de eficiență a anchetei penale; Rele tratamente; Cererea de punere temporară în libertate din motive medicale; Procesul verbal de percheziție; Percheziția corporală; Renunțarea la acțiune; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Răspunderea civilă delictuală; Autoritatea de lucru judecatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVilho Eskelinen si altii impotriva Finlandei (Cererea nr. 63235/00)Vilho Eskelinen ș.a.FinlandaArt. 6; Art. 13; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Drepturi și stimulente salariale; Funcționar public; Polițist; Caracter civil; Durată excesivă; Dreptul la un recurs efectiv; Dreptul la respectarea bunurilor; Indemnizație de izolare geograficăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 169 decembrie 2013 Barta și Drajkó împotriva Ungariei - 35729/12Barta și DrajkóUngariaArt. 6; Art. 46Dreptul la un proces echitabil; Evaziune fiscală; Cale de atac efectivă; Durată excesivă; Termen rezonabil; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreColac împotriva României (Cererea nr. 26504/06)ColacRomâniaart. 6Contestație în anulare; Proxenetism; Mărturia mincinoasă; Încetarea urmăririi penale; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul individual de a examina martoriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIoachimescu și Ion împotriva României (Cererea nr. 18013/03)Ioachimescu și IoanRomâniaart. 6 din convenție; art. 41 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO); Titlu de proprietate; Restituire teren; Drept de proprietate asupra unui teren agricol; Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar); Reconstituirea dreptului de proprietate; Comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991; Respectarea vechiului amplasament al terenului; Amplasamentul terenului; Moștenitor(i); Obligație de punere în posesie; Hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie; Obligație intuitu personae; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Acțiune în anularea titlului de proprietate; Dreptul de acces la o instanță; Lipsa de justificare a neexecutării; Executare prin echivalent; Ingerință în exercitarea dreptului de proprietate al reclamantului/reclamanților; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărârePravednaia împotriva Rusiei (Cererea nr. 69529/01)PravednaiaRusiaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Cauza împotriva Rusiei; Dreptul la un proces echitabil; Principiul certitudinii juridice; Protecția proprietății; Dreptul la o pensie pentru limită de vârstăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieParohia Greco-Catolică Pesceana și alții împotriva României (Cererea nr. 35839/07)Parohia Greco-Catolică PesceanaRomâniaArt. 6; Art. 9; Art. 14Titlul de proprietate nul de drept; Avertismentul pentru nerespectarea autonomiei religioase și a libertății de conștiință; Procedura ordonanței președințiale; Contestația la executare; Libertatea de conștiință și de religie; Calitatea procesuală de victimă; Dreptul la un proces echitabil; Interzicerea discriminăriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieStănciugel împotriva României (Cererea nr. 18566/04)Ioan StănciugelRomâniaArt. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 6; Recursul în anulare; Soluționarea pe cale amiabilă; Scoaterea de pe rol a cauzei; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMureșan împotriva României (Cererea nr. 8015/05)MureșanRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Principiul securității raporturilor juridice; Acțiunea în revendicare imobiliară; Recursul în anulare; Dreptul la un proces echitabil; Protecția proprietățiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSică împotriva României (Cererea nr. 12036/05)SicăRomâniaArt. 6Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Precheziția corporală; Denunțul; Deținerea de droguri pentru consum propriu; Flagrantul poliției; Comunicarea rechizitoriului; Citația; Citarea prin afișare; Mandatul de aducere; Martor în circumstanțiere; Principiul in dubio pro reo; Martorul asistent; Mărturia mincinoasă; Excepția neepuizării căilor de atac interne; Prezentarea materialului de urmărire penală; Elementele constitutive ale infracțiuniiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărârePruteanu împotriva României (Cererea nr. 30181/05)PruteanuRomâniaArt. 8; Art. 13Dreptul la respectarea vieții private; Dreptul la respectarea corespondenței; Autorizația de interceptare a convorbirilorRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIoana Petrescu și alții împotriva României (Cererea nr. 23635/04)Ioana Petrescu ș.a.Româniaart. 6 din convenție; art. 41 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 224/1951; Decretul nr.224/1951 (Decretul nr.224 din 12 decembrie 1951 privitor la urmarirea imobiliara pentru realizarea creantelor Statului); Dezbatere succesorală; Moștenitor(i); Acțiune în constatarea dreptului de proprietate; Bun imobil; Teren; Acțiunea în revendicare imobiliară; Contract de vânzare-cumpărare; Chiriaș(i); Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Confiscare; Confiscare fără titlu valabil și abuzivă; Acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare; Dobânditorul de bună-credință; Procedura de restituire a imobilului; Legea nr. 10/2001 (Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989); Terenul aferent unei construcții; Conceptul „teren aferent” în jurisprudența națională; Atingere adusă dreptului la respectarea bunurilor; Dreptul la respectarea bunurilor; „Bun actual”; „Speranță legitimă”; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne invocată; Obiectivul accelerării procedurii de restituire; Privare de bun; Drept de proprietate forțată și perpetuă; Prejudiciu disproporționat și excesiv; Prejudiciu incompatibil cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1; Dreptul la un proces echitabil; Chirii nepercepute; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreDobri împotriva României (Cererea nr. 25153/04)DobriRomâniaArt. 3Interzicerea torturii; Detenție; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale în arest; Obligație pozitivă a statuluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 147 decembrie 2011 Sargsyan împotriva Azerbaïdjanului (dec.) (MC) - 40167/06SargsyanAzerbaidjanart. 1 din Protocolul nr. 1; art. 35 din Convenție; art. 8 din Convenție; art. 13 din Convenție; art. 14 din ConvențieRespectarea bunurilor; Conflictul din Nagorno-Karabah; Conflict armat; Termenul de șase luni; Excepție de tardivitate; Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); Recunoșterea internațională a independenței autoproclamate a unui stat; Strămutare în contextul unui conflict armat; Competența ratione temporis a Curții; Persoane strămutate; Grup defavorizat și vulnerabil; Procedură de anchetă internațională sau de soluționare a chestiunilor care fac obiectul cauzei pendinta în fața CEDO; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRohlena împotriva Republicii Cehe (Cererea nr. 59552/08)RohlenaRepublica CehăArt. 7 din Convențieaplicarea retroactivă a legii penale; infracțiune continuată; infracțiunea continuă; previzibilitatea legii penale; studiu lingvistic, istoric și de drept comparat; concursul de infracțiuni în dreptul penal internațional; cumulul pedepselor; consecutivitatea pedepselor; principiul securității juridice; non bis in idem; principiul legalității; răspundere penală; nullum crimen sine lege praevia; nulla poena sine lege praevia; pedepse cumulate sau consecutive; pedepse contopite sau simultane; Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; violența împotriva femeilor; preeminența dreptului; acuzat; protecție efectivă; aplicarea retroactivă a dreptului penal în defavoarea acuzatului; principiul legalității incriminării și a pedepselor; Noțiunea de "pedeapsă"; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieStanciu împotriva României (Cererea nr. 185/04)Ionel Mărgărit StanciuRomâniaArt. 39Soluționare amiabilă; Plată compensatorie; Impozitare; DevalorizareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMarian Niță împotriva României (Cererea nr. 28162/05)Marian NițăRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Recursul în anulareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreStănciulescu împotriva României (Cererea nr. 5998 /03)StănciulescuRomâniaArt. 6Principiul securității juridice; Primirea în profesia de avocat cu scutire de examen; Dreptul de înscriere în ordinul profesional al avocaților; Hotărârea unică și arbitrară a instanței supreme; Incoerența jurisprudențială a instanței supremeRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 168 noiembrie 2013 Vlad și alții împotriva României - 40756/09, 41508/08 și 50806/07Vlad ș.a.RomâniaArt. 46; Art. 6; Art. 13Executarea unei hotărâri; Obligația statului de a adopta măsuri suplimentare; Dreptul la un proces echitabil; Contestația privind tergiversarea procedurii; Cale de atac efectivăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreParohia Greco-Catolică Lupeni și alții împotriva României (Cererea nr. 76943/11)Parohia greco-catolică Lupeni și alțiiRomâniaart. 6 § 1 din Convenție; art. 13 din Convenție; art. 14 din Convenție; art. 9 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convențielăcaș de cult; drept de proprietate; dreptul de acces la instanță; principiul securității juridice; principiul previzibilității; libertate religioasă; discriminare; Biserica Catolică de rit oriental (greco-catolică sau unită); Biserica Orotodoxă Română; retrocedarea unui lăcaș de cult; termen rezonabil; drept de proprietate asupra unui imobil; drept cu caracter patrimonial; dreptul de acces la instanță; restituirea lăcașurilor de cult; reglementarea situației juridice a lăcașurilor de cult care au aparținut bisericilor greco-catolice; principiul securității juridice; divergențelor de jurisprudență; cerințelor procesului echitabil; cadru legislativ suficient de clar și previzibil; unificarea jurisprudenței în materie; noțiunea de „drept comun”; denegare de dreptate; caracterul echitabil al procedurii; durata procedurii; apartenența lor la o religie minoritară; discriminare bazată pe religie; libertatea cultelor; dreptului lor la libertatea de religie; acțiune având ca obiect restituirea unui lăcaș de cult; protecția minorităților; fundamentele unei „societăți democratice”; finanțare pentru construirea unui lăcaș de cult; dreptul la respectarea bunului; bun; speranță legitimă; bun actual; caracterul real, necesar și rezonabil al cheltuielilor de judecată; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIonescu și Mihailă împotriva României (Cererea nr. 36782/97)Ionescu și MihăilăRomâniaart. 6 din convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1; Decretul nr. 92/1950 (Decretul nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile); Bun imobil; Teren; Apartament€; Acțiunea în revendicare imobiliară; Moștenitor(i); Calitatea de funcționar la momentul naționalizării bunului; Acțiunea în revendicare imobiliară; Legea nr. 112/1995 (Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului); Chiriaș(i); Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNistor împotriva României (Cererea nr. 14565/05)NistorRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Încredințarea și dreptul de vizită a minoruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 171 februarie 2014 Alican Demir împotriva Turciei - 41444/09Alican DemirTurciaArt. 5; Art. 35Dreptul la libertate și siguranță; Privare de libertate; Epuizare căi de atac interne; Cale de atac efectivă; Liberare condiționată amânată din motive neimputabile condamnatului; Reparație pecuniarăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGallardo Sanchez împotriva Italiei (Cererea nr. 11620/07)Gallardo SanchezItaliaart. 5 § 1 din Convenție; art. 5 § 3 din Convenție; Convenția europeană de extrădare; prelungirea mandatului de arestare; extrădare; cerere de extrădare; acte de cercetare judecătorească; principiul non bis in idem; principiul dublei incriminări; obligația de a respecta angajamentele internaționale ale statului; tratamente contrare drepturilor fundamentale; tratamente inumane, degradante sau cu caracter discriminatoriu; dreptul la libertate și la siguranță; durata procedurii de extrădare; caracterul legal al privării de libertate; caracterul arbitrar al detenției; detenție arbitrară; Înaltul Comisariat pentru Refugiați; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIorga împotriva României (Cererea nr. 4227/02)IorgaRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Taxă judiciară de timbru; ConfiscareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAGVPS-BACAU împotriva României (Cererea nr. 19750/03) AGVPS BacăuRomâniaArt. 6 § 1, Art. 11, Art.41 din convențieAtingere adusă libertății de asociere; Absența publicității procedurii; Permise de vânătoare și de pescuitRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 165 iulie 2013 Suso Musa împotriva Maltei - 42337/12Suso MusaMaltaart. 5 din Convenție; Împiedicarea pătrunderii ilegale pe teritoriu; Solicitant de azil; Azil; Condiții de detenție; Autorizație oficială de ședere; Privare de libertate; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVarga și alții împotriva Ungariei (Cererile nr. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 și 64586/13)Varga și alțiiUngariaart. 46; art. 13; art. 3Procedura hotărârii-pilot; Sancțiunea disciplinară cu izolarea; Principiul oportunității urmăririi penale; Măsuri alternative pentru evitarea detenției provizorii; Epuizarea căilor de atac interne; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreIosub Caras împotriva României (Cererea nr. 7198/04)Iosub CarasRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Încredințare minor; Divorț; Dreptul de vizitare și găzduire; Convenția de la Haga; Înapoiere copilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreAli împotriva României (Cererea nr. 20307/02)AliRomâniaArt. 6; Art. 3Condiții de detenție; Affirmanti incumbit probatio; Dreptul la un proces echitabil; Interzicerea torturiiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFundația Bucovina Mission Inc. și Fundația Bucovina București împotriva României (Cererea nr. 1231/04) Fundația Bucovina Mission Inc. și Fundația Bucovina BucureștiRomâniaart. 6 din Convenție; art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvențieDreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; Recurs în anulare; Recurs în anulare declarat de Procurorul General; Principiul securității juridice; Respectarea principiului res judicata; Principiul caracterului definitiv al hotărârilor judecătorești; Dreptul de proprietate; Dreptul la un proces echitabil; Statul de drept; Patrimoniul comun al statelor contractante; Principiul caracterului definitiv al hotărârilor judecătorești; Fundație; Aplicarea măsurii confiscării bunului; Acțiune în restituire; Casarea unei hotărâri definitive în urma unei căi extraordinare de atac; Încălcarea principiului securității juridice; Cauză repetitivă; Bun; „Bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 167 octombrie 2013 Del Río Prada împotriva Spaniei (MC) - 42750/09Del Río PradaSpaniaArt. 7; Art. 5; Art 46Nicio pedeapsă fără lege; Dreptul la libertate și siguranță; Detenție; Cumulul pedepselor și stabilirea limitei maxime a pedepsei; Reducerea pedepsei pentru munca efectuată în cursul detenției; Reviriment jurisprudențial al instanței supreme penale; Retroactivitate; Amânarea punerii în libertate; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreY.Y. împotriva Turciei (Cererea nr. 14793/08)Y.Y.Turciaart. 8 din Convenție; art. 6 § 1 din Convențiepersoană transsexuală; atingere adusă dreptului la respectarea vieții sale private; dreptul la respectarea vieții private; dreptul la respectarea vieții private și de familie; intervenție chirurgicală de conversie sexuală; lipsa motivării unei hotărâri judecătorești; înscrierea unei persoane transsexuale în registrul de stare civilă; schimbare de sex; identitate biologică; rectificarea unei înscrieri în registrul de stare civilă; combatere a discriminării bazate pe orientarea sexuală sau identitatea de gen; calitatea de „victimă”; noțiunea de „viață privată”; identitate sexuală; nume; orientare sexuală; viață sexuală; obligații pozitive; obligații negative; probleme cu care se pot confrunta persoanele transsexuale; principiul autonomiei personale; dreptul la identitate sexuală și la dezvoltare sexuală; noțiunea de "autonomie personală"; marja de apreciere a statului; ingerință „prevăzută de lege”; ingerință „necesară într-o societate democratică”; scop legitim; motiv de interes public; drept necondiționat la schimbarea de sex; tulburări psihice; ingerință „necesară într-o societate democratică”; garanții oferite de Convenție; recunoașterea juridică a noii identități sexuale a persoanei transsexuale operate; combaterea discriminării bazate pe orientarea sexuală sau identitatea de gen; condiționarea accesului la operația de conversie sexuală; stabilirea (in)suficientă a scopului legitim; consimțământ prealabil oricărei sterilizări; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreSC APRON DYNAMICS SRL împotriva României (Cererea nr. 21199/03)S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia MareRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Dreptul de acces la o instanță; Taxă judiciară de timbru; Prescripție; Procedură de insolvențăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 165 iulie 2013 McCaughey și alții împotriva Regatului Unit - 43098/09McCaughey și alțiiRegatul UnitArt. 2; Art. 46; Art.13Obligații pozitive; Anchetă eficientă; Executarea unei hotărâri; Lipsa unei căi de atac interne efective; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMesut Yurtsever și alții împotriva Turciei (Cererile nr. 14946/08, 21030/08, 24309/08, 24505/08, 26964/08, 26966/08, 27088/08, 27090//08, 27092/08, 38752/08, 38778/08 și 38807/08)Mesut Yurtsever și alțiiTurciaart. 10Persoane ce execută pedepse privative de libertate; Dreptul de a beneficia gratuit de publicații periodice și neperiodice; Refuzul autorităților penitenciare în cazul unei publicații în limba kurdă; Temei legal; Incapacitatea autorităților penitenciare pentru traducerea publicațiilor în litigiu sau la asumarea cheltuielilor aferente traducerii; Securitatea unităților penitenciare; Libertatea de exprimare și informareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKalanyos împotriva României (Cererea nr. 57884/00)Kalanyos ș.a.RomâniaArt. 37Scoaterea cauzei de pe rol; Declarație unilaterală; Etnie romăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreVitcovschi împotriva României (Cererea nr. 24193/07)VitcovschiRomâniaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Durată excesivă; Termen rezonabilRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 121 iulie 2009 Prencipe împotriva Principatului Monaco - 43376/06PrencipeMonacoart. 5 din Convenție; art. 3 din Convenție; Durata arestării preventive; Tratament degradant; Tratament inuman; Epuizarea căilor de atac interne; Autoritate de lucru judecat; Cerere a Guvernului de radiere a cauzei de pe rol; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreCăpitan și alții împotriva României (Cererile nr. 16497/06, 43943/06, 5579/07, 35907/07, 30448/08, 32241/08, 43154/08, 1411/09, 3044/09, 16199/09, 29686/09, 23802/10, 43022/10, 1799/11 și 65420/11)Căpitan ș.a.Româniaart. 6 § 1 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convențiesocietate comercială; dreptul de acces la o instanță; dreptul la proprietate; dreptul la respectarea bunurilor; bun; executarea hotãrârilor judecãtorești definitive; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKocsis împotriva României (Cererea nr. 10395/02)KocsisRomâniaArt. 6; Art. 13; Art. 14Dreptul la un proces echitabil; Executarea hotărârilor judecătorești; Durată excesivă; Recurs efectiv; Dreptul la un recurs efectiv; Interzicerea discriminăriiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBujac împotriva României (Cererea nr. 37217/03)BujacRomâniaArt. 3; Art. 5 § 1 lit. c); art. 5 § 3 din convențieArestare preventivă; Punere în libertate sub control judiciarRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
DecizieHidir Durmaz impotriva Turciei (nr. 2) (Cererea nr. 26291/05) Hidir DurmazTurciaArt. 5Dreptul la libertate și siguranță; Executarea pedepsei cu închisoarea; Întârziere în aplicarea legii penale mai favorabile; Detenție ilegală; Retroactivitate; Drept comparatRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 171 februarie 2014 Tešić împotriva Serbiei – 4678/07 și 50591/12TešićSerbiaart. 10 din ConvențieLibertatea de exprimare; Condamnare pentru calomnie; Situație financiară precară; Ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreHaldimann și alții împotriva Elveției (Cererea nr. 21830/09)Haldimann și alțiiElvețiaart. 10Dreptul lor la libertatea de exprimare; Contractul de asigurare de viață; Brokerul de asigurare; Cererea de instituire a măsurilor provizorii; Autoritatea de lucru judecat; Înregistrarea fără drept a conversațiilor; Încălcarea domeniului secret sau a domeniului privat prin folosirea unui aparat de luat vederi; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKonnerth împotriva României (Cererea nr. 21118/02)KonnerthRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Dreptul de proprietate; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; Principiul securității raporturilor juridice; Dreptul la un proces echitabil; Dreptul la respectarea bunurilor; IngerințăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreBobeș împotriva României (Cererea nr. 29752/05)BobeșRomâniaArt. 6Înșelăciune; Fals în înscrisuri; Gestiune frauduloasă; Declarație extrajudiciară; Principiul aprecierii probelor; Principiul privind probele care nu au valoare mai dinainte stabilită; Expertiza financiar-contabilăRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 164 iunie 2013 Youth Initiative for Human Rights împotriva Serbiei - 48135/06Youth Initiative for Human RightsSerbiaArt. 10; Art. 46Dreptul la libera exprimare; Libertatea de a primi informații; Organizație nonguvernamentală; Refuzul serviciului de informații de a furniza date; Decizie a unui organism public; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreFălie împotriva României (Cererea nr. 23257/04)FălieRomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1Erorile materiale sau omisiunile în actele notariale; Grănițuirea proprietăților adiacente; Încheierea notarială; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la o instanță; Principiul statului de drept; Cererea pentru îndreptarea erorilor materiale și completarea actelor notariale; Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKonolos împotriva României (Cererea nr. 26600/02)KonolosRomâniaart. 5 § 1 din convenție; Grupul etnic al romilor; Rom(i); Arestare preventivă; Arestare nelegală; Infracțiunea de înșelăciune; Infracțiunea de fals; Infracțiunea de uz de fals; Infracțiunea de evaziune fiscală; Excepție de neconstituționalitate; Opozabilitatea deciziilor Curții Constituționale; Privarea de libertate în cadrul procesului penal; Arestare preventivă prelungită după casarea cu trimitere a deciziei de fond; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne; Dreptul la libertate și la siguranță; Posibilitatea de a controla legalitatea privării libertate; Cerere de revocare a (măsurii) arestării preventive; Revizuit lingvistic2018-12-05 00:00:00
HotărâreRaban împotriva României (Cererea nr. 25437/08)RabanRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Încredințare minor; Divorț; Dreptul de vizitare și găzduire; Convenția de la Haga; Înapoiere copil; Interesul minoruluiRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGeerings impotriva Tarilor de Jos (Cererea nr. 30810/03) GeeringsOlandaArt. 6Dreptul la un proces echitabil; Achitare în urma unui proces penal; Ordin de confiscare a foloaselor obținute ilicit în urma infracțiunii pentru care a fost achitat; Prezumție de vinovăție; NelegalitateRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreParadiso și Campanelli împotriva Italiei (Cererea nr. 25358/12)Paradiso și CampanelliItaliaArt. 8; Art. 14; Art. 1 din Protocolul nr. 12Retrimitere în fața Marii Camere; Refuzul de a transcrie certificatul de naștere; Calitatea procesuală activă; Contractul de reproducere asistată prin intermediul unei mame surogat; Stabilirea filiației; Procedura adopției; Epuizarea căilor de atac interne; Incompatibilitate ratione personaeRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreKyprianou împotriva Ciprului (Cererea nr. 73797/01)KyprianouCipruArt. 6; Art. 10Dreptul la un proces echitabil; Imparțialitate a instanței; Avocat; Sfidare a instanței; Control judiciar; Prezumție de nevinovăție; Dreptul la libera exprimare; „Necesar într-o societate democratică”Revizuit juridic2018-12-05 00:00:00
Hotărâre pilotMaria Atanasiu și alții împotriva României (Cereri nr. 30767/05 și 33800/06)Maria Atanasiu ș.a.RomâniaArt. 6; Art. 1 din Protocolul nr. 1; Art. 46Dreptul la un proces echitabil; Acțiune în revendicare; Dreptul de acces la o instanță; Dreptul la respectarea bunurilor; Bun; „Bun actual”; Bun naționalizat; Cerere de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001; Despăgubire; Fondul Proprietatea; Executarea hotărârilor judecătorești; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDO; Procedură de reparațieRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
RezumatNotă de informare privind jurisprudența Curții nr. 82 ianuarie 2006 Sørensen și Rasmussen împotriva Danemarcei (MC) - 52562/99Sørensen și RasmussenDanemarcaArt. 11Aderarea obligatorie la sindicat; Condiție prealabilă de angajare; Drept de asociere negativ; Libertatea de asociereRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreNeshkov și alții împotriva Bulgariei (Cererile nr. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 și 9717/13)Neshkov și alțiiBulgariaArt. 13; Art. 3; Art. 46Hotărâre-pilot; Persoane ce execută pedepse privative de libertate; Cale de atac internă; Caracter preventiv și compensatoriu; Sarcina probei; Acțiune în despăgubiri; Posibilitatea de a solicita transferul în altă instituție corecțională; Condiții de detenție inumane și degradante; Supraaglomerare; Exerciții în aer liber; Ventilație și iluminat; Cerințe sanitare și de igienă de bază; Asistență medicală; Obligația Bulgariei de a institui o combinație de căi de atac interne efective în ceea ce privește condițiile de detenție, care să aibă atât un efect preventiv, cât și unul compensatoriu; Dreptul la un recurs efectiv; Tratamente inumane; Forța obligatorie și executarea hotărârilor CEDORevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreLafargue împotriva României (Cererea nr. 37284/02)LafargueRomâniaArt. 8Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Executarea hotărârilor judecătorești; Dreptul de vizitare și găzduire; Interesul minorului; Convenția de la HagaRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreMarcu împotriva României (Cererea nr. 43079/02)MarcuRomâniaArt. 3; Art. 13: Art. 8; Art. 34Interzicerea torturii; Rele tratamente; Detenție; Condiții de detenție; Îngrijiri medicale în arest; Dreptul la un recurs efectiv; Dreptul la respectarea vieții private și de familie; Interzicerea drepturilor părintești; Cerere individuală; Lipsa de acces la dosarul personal din închisoareRevizuit juridic2018-12-05 00:00:00
HotărâreGonța împotriva României (Cererea nr. 38494/04) GonțaRomâniaart. 5 § 3 din Convenție; art. 6