Stagii de practică și voluntariat

Deschidem sesiunea de înscriere pentru Programul de stagii de practică în domeniul traducerilor juridice, perioada iulie – septembrie 2024. Detalii aici.

În conformitate cu prevederile legale privind reglementarea activității de voluntariat, respectiv practica elevilor și studenților în România, Institutul European din România (IER) oferă persoanelor interesate din țară și din străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică sau activități de voluntariat în cadrul diferitelor compartimente ale instituției.

Prin stagiile oferite, IER sprijină îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților și competențelor practicanților/voluntarilor, în vederea aplicării acestora în concordanță cu specializarea pentru care se instruiesc în activitatea lor profesională viitoare sau curentă, după caz.

Stagiile de practică/voluntariat sunt organizate la inițiativa unui compartiment al IER și/sau ca urmare a cererii unei instituții de învățământ superior sau a unei persoane fizice.

Stagiile de practică și voluntariatul nu sunt retribuite.

Candidații interesați să efectueze un stagiu de practică/voluntariat la IER completează și depun dosarul direct la compartimentul IER menționat în anunțul pentru stagii de practică și/sau activități de voluntariat.

Dosarul include formularul de candidatură, Curriculum Vitae, recomandare și/sau alte documente așa cum apar menționate în anunț. În cazul voluntarilor, este obligatorie depunerea adeverinței medicale înainte de începerea voluntariatului.

Selecția practicanților/voluntarilor se face pe baza criteriilor stabilite de către fiecare compartiment în parte (precizate în anunț), pe baza dosarelor și/sau a interviurilor/testelor scrise.

În situația în care pe pagina web a IER, secțiunea Actualitate, nu există niciun anunț din partea unui compartiment cu privire la efectuarea de stagii de practică/voluntariat, persoanele interesate completează formularul de candidatură și îl trimit, alături de Curriculum Vitae, la adresa de e-mail ier[@]ier.gov.ro. Solicitarea va fi direcționată către coordonatorul compartimentului unde solicitantul dorește să efectueze practica/voluntariatul, urmând ca aceast compartiment să formuleze răspunsul către solicitant în conformitate cu procedura internă aprobată.

Durata stagiului de practică este de minimum 1 lună (minimum 100 de ore) și de maximum 3 luni (maximum 300 de ore), însă poate fi prelungită în funcție de nevoile compartimentului IER și de prestația practicantului, la solicitarea uneia dintre părți.

Durata activităților de voluntariat este de minimum 2 luni (minimum 100 de ore) și de maximum 12 luni (maximum 1720 de ore), cu posibilitatea prelungirii în funcție de nevoile compartimentului-gazdă și de prestația voluntarului.

Pe parcursul perioadei de stagiu fiecare stagiar/voluntar beneficiază de un tutore. La sfârșitul stagiului, practicantul primește o adeverință de stagiu de practică în care se descriu, pe scurt, activitățile efectuate și competențele dobândite, iar voluntarul beneficiază de certificatul de voluntariat.

Sari la conținut