Drepturile omului

Compartimentul Coordonare Traduceri efectuează traducerea, revizia lingvistică și juridică a diverse documente în domeniul drepturilor omului.

Pe site-ul nostru, aceste documente se clasifică în trei mari categorii: jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), respectarea drepturilor omului la nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și combaterea antisemitismului.

Jurisprudența CEDO

În domeniul jurisprudenței CEDO vă punem la dispoziție peste 40 000 de pagini standard (hotărâri și decizii împotriva României sau a altor state, ghiduri, fișe tematice și alte materiale de informare).

Am început activitatea de traducere și revizie în acest domeniu din luna ianuarie 2009, iar în prezent desfășurăm acest tip de activitate în baza protocolului dintre IER, Consiliul Superior al Magistraturii și Agentul Guvernamental CEDO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

În perioada 1 august 2023-1 aprilie 2024, am implementat un Acord de grant semnat cu Consiliul Europei, prin care am tradus în limba română interfața HUDOC și anumite documente relevante din jurisprudența CEDO.

Prin traducerile efectuate în acest domeniu, contribuim la implementarea Recomandării CM/Rec(2021)4 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind publicarea și diseminarea Convenției europene a drepturilor omului, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a altor texte relevante.

Mecanisme de monitorizare ONU

În primul semestru al anului 2020, în baza Protocolului bilateral de colaborare între IER și MAE, am început traducerea și revizia unor documente adoptate de mecanismele de monitorizare a respectării drepturilor omului la nivelul ONU, instituite prin instrumentele convenționale la care România este parte sau prin documentele Națiunilor Unite, precum și a altor documente în legătură cu activitatea de monitorizare.

Combaterea antisemitismului

Urmare protocolului de colaborare încheiat cu MAE în luna martie 2024, am început în luna aprilie să traducem și să revizuim documente privind combaterea antisemitismului.

Bazele de date cu traduceri sunt disponibile doar în limba română.

Sari la conținut