Terminologie

În vederea utilizării consecvente a unei terminologii unitare, vă punem la dispoziție o bază de date cu peste 34 550 de intrări terminologice, unele dintre ele în 8 limbi. Terminologia este extrasă din traducerile efectuate de Compartimentul Coordonare Traduceri, în special din acquis-ul Uniunii Europene și din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Baze de date utile:
IATE
Termium Plus

Sari la conținut