Cercetare în afaceri europene

Activitatea Compartimentului Studii reprezintă una dintre axele prioritare ale Institutului European din România, fiind menită să răspundă nevoilor prezente şi viitoare ale autorităţilor responsabile cu procesul de fundamentare a poziţiilor exprimate de România în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de stat membru şi a reprezentării intereselor acesteia în faţa instituţiilor comunitare.

Astfel, atribuțiile Compartimentului Studii sunt reflectate în următoarele tipuri de activități principale:

Beneficiarii finali ai activităţii de cercetare sunt Guvernul României, îndeosebi Ministerul Afacerilor Externe, precum şi ministerele, agenţiile guvernamentale şi alte instituţii publice implicate în procesul de consolidare a poziției României, ca stat membru, în Uniunea Europeană.

Sari la conținut