Studiul nr. 9. Analiza şi evaluarea evoluţiilor în plan economic, instituţional şi social în cazul noilor state membre ale UE, după 1 mai 2004

Autori: Constantin CLUPAGEA (coord), Isabela ATANASIU, Virginia CÂMPEANU, Geomina ŢURLEA

Download


Studiul nr. 8. Direcţii necesare de dezvoltare instituţională (adâncire) a UE în raport cu dezvoltarea sa pe orizontală (extindere)

Autori: Paul FUDULU, Anton COMĂNESCU, Dragoş NEGRESCU, Petre PRISECARU

Download


Studiul nr. 7 Elemente de strategie a pregătirii României pentru perioada post-aderare

Autori: Valentin COJANU (coord), Maria BÎRSAN, Liviu MUREŞAN, Oana ARISTIDE

Download


Studiul nr. 6. Sectorul agricol în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană: implicaţii asupra sistemului de plăţi

Autori: Daniela GIURCA, Gheorge HURDUYEU, Marioara RUSU, Cosmin SĂLĂŞAN

Download


Studiul nr. 5. România şi Republica Moldova – între politica europeană de vecinătate şi perspectiva extinderii Uniunii Europene

Autori: Adrian POP (coord), Gabriela PASCARIU, George ANGLIŢOIU, Alexandru PURCĂRUŞ

Download


Studiul nr. 4. Performanţa în contextul agendei Lisabona: experienţe de succes, design instituţional, implicaţii pentru România

Autori: Liviu VOINEA, Bianca PĂUNA, Cosmin Ştefan MARINESCU

Download


Studiul nr. 3. Reforma administraţiei publice în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană

Autori: Marius PROFIROIU (coord), Tudorel ANDREI, Dragoş DINCA, Radu CARP

Download


Studiul nr. 2. Impactul liberalizării contului de capital asupra cursului de schimb şi competitivităţii economiei româneşti

Autori: Moisă ALTĂR (coord), Lucian ALBU, Ionuţ DUMITRU, Ciprian NECULA

Download


Studiul nr. 1. Analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în România

Autori: Gheorghe OPRESCU (coord), Daniela Luminiţa CONSTANTIN, Florinel ILIE, Dragoş PÎSLARU

Download


Sari la conținut