Proiecte

Serviciul Formare și Proiecte are ca scop coordonarea operativă a resurselor necesare în vederea elaborării și implementării proiectelor în domeniul afacerilor europene.

Principalele obiective urmărite în cadrul compartimentului sunt:

– Identificarea oportunităților de finanțare pentru dezvoltarea instituțională a IER;

– Scrierea și implementarea de proiecte, identificate ca prioritare pentru IER în conformitate cu strategia sa de dezvoltare;

– Monitorizarea derulării proiectelor aflate în implementare și evaluarea lor;

– Promovarea colaborării cu partenerii externi în vederea implementării eficiente a proiectelor.

Sari la conținut