Proiecte implementate

În anul 2023, Serviciul Studii Europene:

 1. A implementat programul de cercetare Studii de Strategie și Politici (SPOS), cu scopul de a fundamenta deciziile luate la nivel național în domeniul afacerilor europene. Studiile publicate în cadrul proiectului SPOS 2023 sunt următoarele:
  • Consolidarea unei economii europene reziliente la orizontul anului 2040. Integrarea României în lanțurile valorice europene
  • Procesul de integrare europeană în Balcanii de Vest – Perspective și orientări ale României
  • Rolul mecanismelor regionale de cooperare în contextul geopolitic actual – oportunități și provocări pentru România
   • Anunţul privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2023 este disponibil aici.
   • Anunțul privind rezultatele finale ale selecției echipelor de autori este disponibil aici.
   • Studiile SPOS 2023 în format electronic sunt disponibile aici.

În anul 2022, Serviciul Studii Europene:

 1. A continuat programul de cercetare Studii de Strategie și Politici (SPOS), cu scopul de a fundamenta deciziile luate la nivel național în domeniul afacerilor europene. Studiile publicate în cadrul proiectului SPOS 2022 sunt următoarele:
  • Securitatea alimentară, ca element al politicii agricole comune și agriculturii României în context european. Provocări 2023 – 2027
  • Interconectivitatea în Uniunea Europeană – provocări pentru viitorul politicilor de transport în 2030
  • Tinerii și schimbările climatice: politici și măsuri de răspuns la nivel european
   • Anunțul privind lansarea depunerii de candidaturi este disponibil aici.
   • Anunțul privind rezultatele finale ale selecției echipelor de autori este disponibil aici.
   • Studiile SPOS 2022 în format electronic sunt disponibile aici.

În anul 2021, Serviciul Studii Europene a finalizat implementarea a două proiecte din domeniul cercetării în afaceri europene:

 1. Seria Studii de Strategie și Politici (SPOS) 2021, care are scopul de a fundamenta deciziile luate la nivel național în domeniul afacerilor europene. Activitatea de cercetare s-a derulat în perioada iunie – octombrie 2021.
 • Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2021 sunt următoarele:
  1. Viitorul Uniunii Europene: riscuri și scenarii pentru 2030. O uniune coezivă în fața provocărilor globale
  2. Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României
  3. Pactul ecologic european: oportunități și provocări pentru dezvoltarea sustenabilă a României
  4. Redresarea economică post-pandemie. Oportunitățile pentru România pe termen mediu și lung
  5. Consolidarea relației UE – SUA în noul context geopolitic, inclusiv din perspectiva gestionării tehnologiilor emergente. Oportunități pentru România
 • Anunţul privind lansarea depunerii de candidaturi este disponibil aici.
 • Anunțul privind desemnarea echipelor selectate pentru realizarea studiilor SPOS 2021 este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatele finale ale selecției echipelor de autori în cadrul Proiectului de Studii de Strategie și Politici SPOS 2021 este disponibil aici.
 • Studiile SPOS 2021 în format electronic sunt disponibile aici

2. Proiectul O modalitate cheie de acces la drepturile UE – EUReKA.


În anul 2020, Serviciul Studii Europene a finalizat implementarea a două proiecte din domeniul cercetării în afaceri europene:

 1. Implementarea proiectului Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759, în perioada octombrie 2019 – octombrie 2020. Mai multe informații sunt disponibile aici. Activitățile au inclus:
  • Desfășurarea a cinci workshopuri tematice pentru fiecare analiză în parte, în perioada 29 ianuarie – 13 februarie 2020; mai multe detalii sunt disponibile aici;
  • Organizarea a cinci dezbateri publice pentru fiecare analiză tematică în lunile mai și iunie 2020; mai multe detalii sunt disponibile aici;
  • Elaborarea versiunii finale a analizelor tematice de către fiecare echipă de experți-cercetători.
 2. Implementarea proiectului „Towards a Citizens’ Union”, în perioada 2017 – 2020, ca urmare a parteneriatului cu rețeaua EPIN. În cadrul proiectului au fost realizate o serie de trei rapoarte de țară (capitole) privind democrația directă, democrația reprezentativă și responsabilitatea democratică.

Studii de strategie şi politici – SPOS

Anticipând provocările adresate României în perioada post-aderare, Institutul European din România a lansat proiectul de cercetare Studii de strategie şi politici (Strategy and Policy Studies – SPOS).

Proiectul a fost demarat în anul 2006 şi continuă seria studiilor de impact (Pre-Accession Impact Studies) iniţiată în 2001.

Studiile realizate în cadrul noului proiect, SPOS, sunt menite să sprijine România în îndeplinirea obligaţiilor impuse de calitatea sa de stat membru al UE şi urmăresc enunţarea şi argumentarea unor elemente care să fundamenteze politicile post-aderare şi poziţia României vizând construcţia europeană.

Studiile abordează teme ce răspund unor cerinţe variate, pornind de la nevoia creşterii dimensiunii strategice a politicilor desfăşurate şi de la anticiparea tendinţelor europene sau regionale, poziţionând performanţele României în plan regional, continuând apoi cu preocupările privind evoluţia societăţii europene şi finalizând cu cerinţe punctuale de politică internă.

 • Sintezele SPOS 2006 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2007 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2008 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2009 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2010 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2011 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2012 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2013 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2014 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2015 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2016 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2017 se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele SPOS 2018 se găsesc aici în format pdf

Pentru varianta completă a studiilor în format pdf, click aici


Studii de impact – PAIS

Institutul European din România a coordonat, in perioada 2001-2005, o serie de trei proiecte de studii privind impactul aderării României la Uniunea Europeană (Pre-Accession Impact Studies – PAIS), proiecte ce şi-au propus să sprijine autorităţile române în procesul de negociere a aderării României la UE.

Obiectivul general a fost acela de a contribui la ameliorarea procesului de elaborare a politicilor din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, furnizând atât evaluări care au avut la bază abordări empirice sau susţinute de modele econometrice, cât şi propuneri de natură instituţională sau legislativă pentru îmbunătăţirea procesului de operaţionalizare a politicilor.

De-a lungul acestei perioade, studiile au reprezentat repere specifice pentru pregătirea negocierilor de aderare şi pentru elaborarea şi fundamentarea politicilor de pre-aderare.

 • Sintezele PAIS I se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele PAIS II se găsesc aici în format pdf
 • Sintezele PAIS III se găsesc aici în format pdf

Pentru varianta completă a studiilor în format pdf, click aici

Sari la conținut