Anunț privind rezultatele finale ale selecției echipelor de autori în cadrul Proiectului de Studii de Strategie și Politici SPOS 2021

Procesul de selecție a echipelor de autori în cadrul Proiectului de Studii de Strategie și Politici SPOS 2021 s-a încheiat.
Dat fiind faptul că nu au fost depuse contestații în termenul prevăzut în anunț, rezultatele finale (echipele câștigătoare) sunt următoarele:

Studiul 1 SPOS 2021: Viitorul Uniunii Europene: riscuri și scenarii pentru 2030. O uniune coezivă în fața provocărilor globale
Nr. crt. Echipa Ocupația, locul de muncă
1. Octavian-Dragomir Jora (coord.) Conferențiar universitar (Academia de Studii Economice din București)
2. Ene Dinga Cercetător științific (Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”)
3. Matei-Alexandru Apăvăloaei Lector universitar (Academia de Studii Economice din București)
4. Gabriela-Mariana Ionescu Doctorand (Școala de Studii Avansate a Academiei Române SCOSAAR – Departamentul de Științe Economice, Sociale și Juridice DSESJ)
Studiul 2 SPOS 2021: Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României
Nr. crt. Echipa Ocupația, locul de muncă
1. Ioan-Cosmin Mihai (coord.) Conferențiar universitar (Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”)
2. Dan Cîmpean Director General (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO)
3. Sabin Popescu Șef serviciu analiză, politici și cooperare (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO)
4. Alina Vasilescu Șef serviciu, Unitatea de Implementare Proiecte (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO)
Studiul 3 SPOS 2021: Pactul ecologic european: oportunități și provocări pentru dezvoltarea sustenabilă a României
Nr. crt. Echipa Ocupația, locul de muncă
1 Mihaela Ștefănescu (coord.) Consilier superior (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)
2. Lidia-Lenuța Bălan Manager proiect (Institutul Geologic  al României)
3. Laurențiu Radu Consilier asistent (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)
Studiul 4 SPOS 2021: Redresarea economică post-pandemie. Oportunități pentru România pe termen mediu și lung
Nr. crt. Echipa Ocupația, locul de muncă
1. Dumitru Miron (coord.) Profesor universitar (Academia de Studii Economice din București)
2. Vasile Strat Decan al Bucharest Business School (Școala de Afaceri) (Academia de Studii Economice din București)
3. Cristian Virgil Marinaș Conferențiar universitar (Academia de Studii Economice din București)
4. Laura Elena Marinaș Conferențiar universitar (Academia de Studii Economice din București)
Studiul 5 SPOS 2021: Consolidarea relației UE-SUA în noul context geopolitic, inclusiv din perspectiva gestionării tehnologiilor emergente
Nr. crt. Echipa Ocupația, locul de muncă
1. Radu-Cristian Mușetescu (coord.) Profesor universitar (Academia de Studii Economice din București)
2. Clara Volintiru Conferențiar universitar (Academia de Studii Economice din București)
3. Alexandru Georgescu Expert (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică)
4. Doru Petrișor Franțescu CEO (VoteWatch Europe)
Sari la conținut