Towards a Citizens’ Union (2CU) – Către o Uniune a Cetățenilor (2CU)

Scop:

Proiectul a urmărit sporirea gradului de cunoștințe, intensificarea dezbaterilor legate de procesul de integrare europeană, respectiv creșterea rolului cetățenilor. Prin cercetare și dezbateri în rețeaua EPIN, dar și în afara ei, partenerii din proiect și-au consolidat cooperarea interinstituțională, au promovat o cunoaștere aprofundată asupra provocărilor și oportunităților asociate dezvoltării democrației participative și reprezentative, respectiv de cea a conceptului de responsabilitatea democratică în cadrul UE și au contribuit la conturarea unei uniuni mai puternice a cetățenilor europeni „Către o Uniune a Cetățenilor” (2CU).

2CU a sprijinit dialogul dintre lumea academică și factorii de decizie și a construit punți între diferite comunități. Grupul țintă definit a cuprins o secțiune largă de interlocutori, ex. experți din cadrul grupurilor de reflecție (think tank), mediului academic, politic, factori de decizie de la nivel național și european, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

Obiectivele proiectului:

– Alimentarea și influențarea dezbaterilor la nivel național și european cu privire la uniunea cetățenilor;

– Sporirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor echipei de cercetare.

Principalele activități:

 • Organizarea de ateliere de cercetare pentru a simula negocierile cu privire la cele trei teme cheie, seminarii de tipul „cercetătorii întâlnesc factorii de decizie europeni” în vederea obținerii de feedback, respectiv evenimente de diseminare în diverse capitale europene.
 • Realizarea unei serii de policy briefs, publicate online și cu o diseminare largă (3 materiale pentru fiecare partener), precum și un raport final care sintetizează rezultatele și oferă recomandări de politici.

Proiectul a fost derulat de un consorțiu format din următorii parteneri naționali:

 1. Austria – Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (Austrian Society for European Politics;
 2. Belgia – Centre for European Policy Studies (lider de proiect);
 3. Belgia – Carnegie Europe;
 4. Bulgaria – Centre for Liberal Strategies;
 5. Bulgaria – European Institute;
 6. Republica Cehă – Ústav mezinárodních vztahů (Institute of International Relations);
 7. Danemarca – EUROPA;
 8. Finlanda – Finnish Institute of International Affairs;
 9. Germania – Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP – German Institute for International and Security Affairs);
 10.  Grecia – Hellenic Foundation for European and Foreign Policy;
 11.  Italia – Istituto Affari Internazionali;
 12.  Letonia – Centre for Public Policy PROVIDUS;
 13.  Letonia – Latvian Institute of International Affairs;
 14.  Polonia – Institute of Public Affairs;
 15.  Polonia – WiseEuropa;
 16.  Regatul Unit – Centre for European Reform;
 17.  România – European Institute of Romania;
 18.  Slovacia – Slovak Foreign Policy Association;
 19.  Spania – Real Instituto Elcano (Elcano Royal Institute);
 20. Spania – Barcelona Centre for International Affairs.

Durata proiectului: 1/09/2017 – 31/08/2020

Finanțare: cofinanțat prin programul Erasmus+ (Jean Monnet Networks – dezbateri de politici cu lumea academică).

Echipa de cercetare: Pentru proiectul EPIN Towards a Citizens’ Union, echipa de cercetare propusă de IER a fost formată din trei experți din cadrul Serviciului Studii Europene

 • Mihai Sebe, cercetător senior și coordonator de proiect
 • Bogdan Mureșan, cercetător
 • Eliza Vaș, cercetător

Despre EPIN:

Rețeaua EPIN (European Policy Institutes Network) a fost înființată în 2002 ca o rețea a celor mai dinamice institute de politici și think-tank-uri axate pe dezbateri privind politicile europene şi viitorul Uniunii Europene. Institutul European din România (IER) este membru cu drepturi depline al EPIN chiar din anul înfiinţării reţelei.

Pentru mai multe detalii, a se vedea site-ul EPIN, respectiv al CEPS Bruxelles.

Sari la conținut