Acces la informații de interes public

Anterior formulării unei solicitări privind liberul acces la informațiile de interes public, recomandăm consultarea documentelor prezentate pe pagina web a Institutului în secțiunea Despre noi/Documente constitutive și secțiunea Informații publice.

Solicitările privind accesul la informații de interes public vor fi adresate Compartimentului Comunicare din cadrul Institutului European din România, la adresa de e-mail ier[at]ier.gov.ro.

Modelul de cerere poate fi descărcat aici:
Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Conform art. 7 din legea 544/2011, “autorităţile şi instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare şi de urgenţa solicitării”.

Dacă vă considerați vătămat în privința dreptului Dvs. de acces la informațiile de interes public solicitate, puteți formula o reclamație administrativă folosind următorul model:
Modalităţi de contestare ale deciziilor autorității publice

Sari la conținut