Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european

Institutul European din România a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2020, proiectul „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european“ cod SIPOCA 400 / cod SMIS2014+ 115759. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe (lider de proiect), Secretariatul General al Guvernului României și École Nationale d’Administration din Franța.

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente“, cererea de proiecte IP 8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1/) Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare, obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul a urmărit consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de policy making la nivel european, prin dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene, dezvoltarea unor proceduri de lucru eficiente la nivelul ministerelor, consolidarea capacității acestora în domeniul afacerilor europene, elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și realizarea unor analize pe tematici de actualitate, prioritare din domeniul afacerilor europene.

Modalitatea de gestionare a afacerilor europene, atât în plan interinstituțional, cât și în planul reprezentării intereselor României la nivelul decizional al Uniunii Europene, va fi îmbunătățit în mod semnificativ, având ca rezultat creșterea relevanței și gradului de fundamentare a poziției României în planul decizional al Uniunii Europene, inclusiv prin îmbunătățirea nivelului de reprezentare activă în cadrul procesului de negociere european.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

(1) îmbunătățirea participării României la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene,

(2) îmbunătățirea comunicării și colaborării în domeniul afacerilor europene și

(3) consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene.

Rezultatele proiectului:

 1. Dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene
 2. Dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene
 3. Consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 9.848.271,97 lei, ca urmare a încheierii Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de finanțare, din care:

 • 8.270.959,20 lei (aproximativ 83,9838%) asistență financiară nerambursabilă;
 • 1.577.312,77 lei (aproximativ 16,0161%) contribuție beneficiari.

Institutul European din România, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a avut calitatea de partener 3 în cadrul proiectului și a organizat, prin Serviciul Studii Europene, selecție de experți-cercetători pentru realizarea a cinci analize tematice:

 • Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la nivelul UE
 • Simplificarea politicii de coeziune post-2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării
 • Impactul digitalizării asupra arhitecturii și implementării politicilor europene vizând consolidarea Pieței Interne
 • Inteligența artificială – impactul la nivelul UE asupra productivității companiilor și pieței muncii (Studiu de caz: România)
 • Modalități de aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020

În anul 2020 au fost realizate următoarele activități:

 • Desfășurarea a cinci workshopuri tematice pentru fiecare analiză în parte, în perioada 29 ianuarie – 13 februarie; mai multe detalii sunt disponibile aici;
 • Organizarea a cinci dezbateri publice, în format online, pentru fiecare analiză tematică în lunile mai și iunie; mai multe detalii sunt disponibile aici;
 • Elaborarea versiunii finale a analizelor tematice de către fiecare echipă de experți-cercetători.

Durata proiectului (partea implementată efectiv de IER): august 2019 – octombrie 2020.
Bugetul proiectului: suma totală alocată IER este de 560 827,40 lei, din care 89 822,88 lei reprezintă cofinanțarea din partea IER.

Informații suplimentare despre proiect sunt disponibile la dl Mihai Sebe, Șef a.i., Serviciul Studii Europene/Coordonator de proiect din partea IER, proiecte[at]ier.gov.ro.

Sari la conținut