Anunț selecție experți-cercetători în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european” (cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759)

Institutul European din România, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, are calitatea de partener 3 în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, cod SIPOCA/mySMIS. 400/115759.

În acest sens, Institutul European din România organizează selecție de experți-cercetători pentru realizarea a cinci analize tematice, și anume:

  1. Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la nivel UE
  2. Simplificarea politicii de coeziune post-2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării
  3. Impactul digitalizării asupra arhitecturii și implementării politicilor europene vizând consolidarea Pieței Interne
  4. Inteligența artificială – impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii (Studiu de caz: România)
  5. Modalități de aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020

Activitatea se va derula în perioada octombrie 2019 – aprilie 2020.

Mai multe informații privind depunerea candidaturilor, procesul de selecție a echipelor de cercetare și detalii despre procesul de realizare a analizelor tematice se regăsesc mai jos.

Candidații vor transmite dosarul de candidatură în echipă:

  • prin e-mail, la adresa: mihai.sebe@ier.gov.ro până la data 18 septembrie 2019, inclusiv ora 24:00, cu mențiunea „Candidatură proiect POCA – [numărul analizei]”

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunț nu vor fi luate în considerare, iar candidaturile incomplete sau care nu respectă condițiile generale și/sau specifice vor fi respinse.

Candidaţii sunt rugaţi să verifice, cu atenţie, documentele din dosarul de candidatură în echipă înainte de a-l transmite prin e-mail la adresa indicată. De asemenea sunt rugați să citească în detaliu toate documentele postate în cadrul Anunțului inclusiv documentul Întrebări frecvente.

Pentru alte informații, îl puteți contacta pe dl Mihai Sebe, Șef a.i., Serviciul Studii Europene/Coordonator de proiect din partea IER, la tel. 021 314 26 96/int 121 (de luni până joi, între orele 14.00 și 16.00), sau mobil: 0744 777 653.

Anunț privind prelungirea perioadei de evaluare și selecție a dosarelor de candidatură

Având în vedere numărul mare de candidaturi primite pentru selecția echipelor de experți-cercetători din cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european” (cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759), precum și clarificările numeroase ce necesită a fi solicitate candidaților în perioada imediat următoare, Institutul European din România anunță prelungirea procesului de evaluare și selecție și estimează că acesta se va încheia la începutul lunii noiembrie a.c.

Rezultatele selecției sunt disponibile aici (publicate la data de 30 octombrie 2019, ora 13:40).

Ca urmare a soluționării constestațiilor primite, rezultatele finale ale selecției sunt disponibile aici (publicate la data de 4 noiembrie 2019, ora 16:00).

Anunț selecție (integral)

Formular de înscriere

Descrierea activităților

Modalitatea de selecție

Întrebări frecvente (17 septembrie)

Sari la conținut