O modalitate cheie de acces la drepturile UE – EUReKA

Institutul European din România a implementat proiectul “A Key Access to EU Rights – EUReKA”, în perioada 15 iulie 2019 – 14 decembrie 2021. Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul European pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie și implementat de IDOS și zece parteneri care provin din șase state membre UE (România, Croația, Franța, Germania, Italia și Portugalia).

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la facilitarea exercitării drepturilor de liberă circulație, incluziune și participare a cetățenilor mobili ai UE în statele membre gazdă, printr-o capacitate / expertiză comună locală, națională și transnațională și un nivel avansat de acces / utilizare a informațiilor digitale.

Proiectul a urmărit:

  • identificarea, împărtășirea și difuzarea bunelor practici din șase state membre UE, oferind astfel cunoștințe bazate pe experiență în acest domeniu;
  • dezvoltarea și testarea unui portal web inovator (one-stop shop) și a unui instrument (aplicație APP), capabile să ofere acces online ușor, la informații practice, asistență și servicii geolocalizate la nivel local / regional în cinci state membre;
  • promovarea folosirii instrumentelor tehnologice furnizate de proiect în rândul cetățenilor mobili ai UE și conștientizarea drepturilor lor, împuternicindu-i astfel prin informare și consiliere;
  • asigurarea relaționării / cooperării între părțile-interese publice / private și antrenarea lor în activitățile proiectului;
  • sporirea vizibilității și diseminarea rezultatelor, sprijinind astfel transferul rezultatelor proiectului către alte state membre ale UE și sustenabilitatea acestora.

Activitățile proiectului au fost grupate în patru pachete de lucru WP (workpackage) și distribuite în funcție de expertiza și valoarea adăugată aduse de fiecare partener. Astfel, activitățile IER în cadrul acestui proiect au vizat activități din WP1, WP 2 și WP 4, mai exact:

  • managementul proiectului din partea IER (WP1);
  • colectarea, schimbul și diseminarea bunelor practici (WP2);
  • diseminarea, exploatarea și sustenabilitatea (WP4).

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 461127,63 EUR, iar suma totală alocată IER de 13332.63 EUR, din care:

  • 10666,10 EUR reprezintă asistență financiară nerambursabilă, iar
  • 2666,53 EUR contribuție beneficiar.

Durata de implementare a proiectului a fost de 30 de luni.

Rezultate principale

Country Report on free movement rights and EU mobile citizens’ inclusion – Romania

EUReKa Comparative Report

Manual de bune practici IT (engleză)

Conferința finală EUReKA pe scurt – video

Portal si tutoriale – key4mobility.eu

Aplicație APP (Apple Store și Google Play)

Sari la conținut