TJENI, Consiliul Europei – IER (1 august 2023 – 1 aprilie 2024)

În perioada 1 august 2023 – 1 aprilie 2024, Institutul European din România (IER) a implementat un Acord de grant semnat cu Consiliul Europei.

Consiliul Europei a implementat proiectul TJENI („Promovarea transparenței hotărârilor judecătorești și consolidarea punerii în aplicare la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului”), finanțat prin Fondul de granturi al SEE și al Norvegiei pentru cooperare regională. Proiectul TJENI a avut scopul de a îmbunătăți transparența și consecvența hotărârilor judecătorești naționale și de a face schimb de informații cât mai actualizate cu privire la aspecte legate de drepturile omului. Accesibilitatea jurisprudenței în limbile locale constituie un aspect-cheie în ceea ce privește efortul de a identifica mai bine chestiunile privind drepturile omului la nivel național.

Pentru a facilita accesul la jurisprudența CEDO la nivel național, un memorandum de acord privind dezvoltarea interfeței HUDOC în limba română s-a semnat cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului în martie 2023, IER demarând traducerea interfeței HUDOC, astfel cum este definită în Memorandum. Proiectul TJENI a sprijinit acest proces prin intermediul acestui grant, facilitând astfel traducerea interfeței HUDOC și a jurisprudenței relevante a CEDO în limba română.

Prin traducerea jurisprudenței de referință a CEDO și a interfeței HUDOC în limba română, IER contribuie la implementarea Recomandării CM/Rec(2021)4 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind publicarea și diseminarea Convenției europene a drepturilor omului, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a altor texte relevante.

Puteți accesa aici interfața în limba română a bazei de date HUDOC.

Sari la conținut