Ghiduri

Ghid privind jurisprudența CEDO: Drepturile persoanelor LGBTI
Ghid privind jurisprudența CEDO: Dreptul Uniunii Europene în jurisprudența Curții
Ghid privind jurisprudența CEDO: Drepturile persoanelor private de libertate
Ghid privind jurisprudența CEDO: Protecția datelor
Ghid privind jurispudența CEDO: Proteste în masă
Ghid privind jurisprudența CEDO: Imigrația
Ghid privind jurisprudența CEDO în materie de terorism
Manualul drepturilor omului pentru autoritățile locale și regionale (vol. 1)
Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate
Ghid privind art. 1 din CEDO: Obligația de a respecta drepturile omului – Noțiunile de „jurisdicție” și de imputabilitate
Ghid privind art. 2 din CEDO: Dreptul la viață
Ghid privind art. 3 din CEDO: Interzicerea torturii
Ghid privind art. 4 din CEDO: Interzicerea sclaviei și a muncii forțate
Ghid privind art. 5 din CEDO: Dreptul la libertate și siguranță
Ghid privind art. 6 din CEDO: Dreptul la un proces echitabil (aspectul civil)
Ghid privind art. 6 din CEDO: Dreptul la un proces echitabil (latura penală)
Ghid privind art. 7 din CEDO: Nicio pedeapsă fără lege: principiul legalității infracțiunilor și pedepselor
Ghid privind art. 8 din CEDO: Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței
Ghid privind art. 9 din CEDO: Libertatea de gândire, de conștiință și de religie
Ghid privind art. 10 din CEDO: Libertatea de exprimare
Ghid privind art. 11 din CEDO: Libertatea de întrunire și de asociere
Ghid privind art. 12 din CEDO: Dreptul la căsătorie
Ghid privind art. 13 din CEDO: Dreptul la un recurs efectiv (o cale de atac efectivă)
Ghid privind art. 14 din CEDO și art. 1 din Protocolul nr. 12 la CEDO: Interzicerea discriminării
Ghid privind art. 15 din CEDO: Derogarea în caz de stare de urgență
Ghid privind art. 17 din CEDO: Interzicerea abuzului de drept
Ghid privind art. 18 din CEDO: Limitarea folosirii restrângerii drepturilor
Ghid privind art. 46 din CEDO: Forța obligatorie și executarea hotărârilor
Ghid privind art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO: Protecția proprietății
Ghid privind art. 2 din Protocolul nr. 1 la CEDO: Dreptul la instruire
Ghid privind art. 3 din Protocolul nr. 1 la CEDO: Dreptul la alegeri libere
Ghid privind art. 2 din Protocolul nr. 4 la CEDO: Libertatea de circulație
Ghid privind art. 3 din Protocolul nr. 4 la CEDO: Interzicerea expulzării propriilor cetățeni
Ghid privind art. 4 din Protocolul nr. 4 la CEDO: Interzicerea expulzărilor colective de străini
Ghid privind art. 1 din Protocolul nr. 7 la CEDO: Garanții procedurale în cazul expulzărilor de străini
Ghid privind art. 4 din Protocolul nr. 7 la CEDO: Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori

 

 

Sari la conținut