Acte normative românești

Serviciul Coordonare Traduceri dorește să centralizeze actele normative românești traduse în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene și să le pună la dispoziția publicului, cu titlu gratuit. Propunem o bază de date legislativă care să fie realizată atât prin contribuția departamentului nostru, cât și prin contribuții voluntare din partea tuturor persoanelor fizice și juridice deținătoare de traduceri de această natură și care doresc să sprijine acest proiect de utilitate publică.

Vom interveni doar asupra traducerilor externe în limbile engleză și franceză, realizând unificarea terminologiei, a stilului, revizia lingvistică și juridică.

Adresăm așadar rugămintea deținătorilor de traduceri de acte normative românești în limbi oficiale ale UE să susțină acest proiect, punându-ne la dispoziție traducerile respective pentru a face parte dintr-o bază de date unică la nivel național.

Mulţumim următoarelor instituții pentru traducerile trimise:
Agenţia Naţională Antidrog
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Ministerul Justiției

Baze de date utile:
N-Lex
Monitorul Oficial

Legislație

Tip act Nr An Titlu original Titlu tradus Status Ultima actualizare
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiGovernment Emergency Ordinance no 34 of 19 April 2006regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contractstradus2018-12-14 14:33:55
LEGEA nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale iliciteLaw no. 12 of 6 August 1990 *** Republished on the protection of population against unlawful commercial activitiesrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA nr. 86 din 25 august 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcooliceORDINANCE No. 86 of 25 August 1998 amending the Government’s Ordinance no. 23 / 1995 on the introduction of the marking system for cigarettes, tobacco and alcoholic productsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA nr. 23 din 11 august 1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice (*** Republicată)ORDINANCE No. 23 of 11 August 1995 *** Republished on the establishment of the marking system for cigarettes, tobacco and alcoholic productsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE Nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscaleLAW No. 87 of 18 October 1994 on combatting fiscal evasionrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilităţii REPUBLICATĂLAW no. 82 of 24 December 1991 *** Republished Accounting Law no 82/1991revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguriLAW No 381 of 28 September 2004 concerning certain financial measures in the field of prevention and fight against illicit drug trafficking and userevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilorLAW No.32 of 3 April 2000 on insurance companies and insurance supervisionrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilorLAW No 300 of 17 May 2002 concerning the legal regime of the precursors used for illicit drug productionrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDIN nr. 268 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoaseORDER No 268 on 10 April 2003 concerning the approval of the Regulation laying down the rules on the definition, description and presentation of spirit drinksrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDIN nr. 145 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul umanORDER No 145 of 8 April 2002 concerning the approval of the Regulation laying down the rules on the nature, content, origin, production, packaging, labelling, marking and quality of flavoured wines, flavoured wine-based drinks and flavoured wine-product cocktails, intended for commercialisation for human consumptionrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscaleEMERGENCY ORDINANCE No. 28 of 25 March 1999 on the obligation of the economic operators to use electronic fiscal cash registers (GEO28/1999)revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoaseEMERGENCY ORDINANCE on the classification, labelling and packaging of dangerous chemical substances and preparationsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998ORDINANCE No. 113 of 30 June 1999 amending and supplementing several regulations based on Government Ordinance No. 61/1998revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscalORDINANCE no. 70 of 28 August 1997 on the fiscal controlrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA Nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţiORDINANCE No. 65 of 19 August 1994 on the Organisation of the Certified Public Accountants’ and Chartered Accountants’ Practicerevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA Nr. 58 din 22 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001ORDINANCE No 58 of 22 August 2002 amending and supplementing Law No 195/2001 on volunteeringrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA Nr. 18 din 21 ianuarie 1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economiciORDINANCE No. 18 of 21 January 1994 on measures for the strengthening of the financial discipline of economic operatorsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotropeLAW No 339 of 29 November 2005 concerning the legal regime of plants, narcotic drugs and psychotropic substances, and narcotic and psychotropic preparationsrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDIN nr 301 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directa de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelorORDER No 301 of 22 December 2006 on the approval of the Sanitary Veterinary and Food Safety Rule concerning the procedures of registering activities of primary products direct selling, of retail sale and food productionrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA Nr. 15 din 23 ianuarie 1996 privind intărirea disciplinei financiar-valutareORDINANCE No. 15 of 23 January 1996 on strengthening the financial and foreign currency disciplinerevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventivORDINANCE NO.119 of 31 August 1999 on Internal Audit and Preliminary Financial Controlrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscalLAW No. 64 of 15 April 1999 for the approval of Government Ordinance No. 70/1997 on the fiscal controlrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguriLAW No 186 of 13 June 2007 for the approval of Government Emergency Ordinance No 121/2006 on the legal regime of drug precursorsrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguriLaw No 143 of 26 July 2000 concerning the fight against illicit drug trafficking and userevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
LEGE Nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiareLAW No. 30 of 22 March 1991 on the organisation and operation of financial control and the Anti-fraud Squadrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adoptieiLaw no. 273 of 21/06/2004 on the legal status of adoptionrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiluluiLaw no. 272 of 21/06/2004 on the protection and promotion of the rights of the childrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioareDECISION No 860 of 28 July 2005 for the approval of the Regulation for implementing the provisions of Law No 143/2000 concerning the prevention and fight against illicit drug trafficking and use, as subsequently amended and supplementedrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012DECISION No 73 of 27 January 2005 concerning the approval of the National Anti-Drug Strategy 2005-2012revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"DECISION approving the Legal Metrology Instructions (IML 8-01) on the pre-packaging by weight or by volume of certain productsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 251 din 1 aprilie 1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de norocDECISION No. 251 of 1 April 1999 on the conditions for granting the authorisation, the organisation and operation of gamblingrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 244 din 11 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicoleThe Vine and Wine Law No 244 Of 11 April 2002 regarding the System of the Common Organisation of the Market in Winerevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatoriLaw No. 193 of 6 November 2000 on unfair terms in consumer contractsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicaleLAW on medical devicesrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 560 din 14 iunie 2001 privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmeticeDECISION laying down certain measures for keeping the confidentiality of some ingredients included in the composition of cosmetic productsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 527 din 31 mai 2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţatDECISION on establishing the minimum biodegradability degree of surfactants in detergents, maintenance products and cleaning productsrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 190 din 20 februarie 2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicaleDECISION No 190 of 20 February 2003 laying down the rules for placing on the market and using medical devicesrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 1134 din 10 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002DECISION No 1134 of 10 October 2002 for the approval of the methodology norms for the application of the Vine and Wine Law in the system of the common organisation of the market in wine No 244/2002revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 1090 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brutăDECISION on the approval of measuring, classifying and marking criteria of wood in the roughrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiGOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE no. 94 of September 26th, 2007 For amending and supplementing Government's Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts works concession contracts and services concession contractstradus2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiLaw 337/2006 for the approval of G.E.O. 34/2006tradus2018-11-19 00:00:00
LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiLAW regarding the modification and completion of Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public work concession contracts and services concession contractstradus2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiDECISION On the approval of the application norms of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contractstradus2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiEMERGENCY ORDINANCE No 72 of 17 June 2009 for amending and supplementing the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contractsrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiDECISION No 834 of 22 July 2009 for amending and completing the Government Decision No 925/2006 for the approval of the rules of implementation of the provisions regarding the public procurement contracts of the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contractsrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publiceEMERGENCY ORDINANCE No 19 of 7 March 2009 on certain measures in the field of the legislation regarding public procurementrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de serviciiEMERGENCY ORDINANCE No 143 of 28 October 2008 for amending and supplementing the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contractsrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normativeEMERGENCY ORDINANCE No 228 of 30 December 2008 for amending and completing certain normative actsrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANTA nr. 15 din 29 ianuarie 1998 (*actualizata*) privind Institutul European din Romania (actualizata pana la data de 10 mai 2009 EMITENT: GUVERNULORDINANCE no. 15 of 29 January 1998 (*updated*) concerning the European Institute of Romania (updated until 10 May 2009) ISSUER: THE GOVERNMENTrevizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantarerevizuit juridic2018-11-19 00:00:00
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarGOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE No 131/2010 amending and supplementing Government Ordinance No 39/1996 regarding the setting up and the operation of the Deposit Guarantee Fund in the banking systemrevizuit juridic2018-11-19 00:00:00
Ordin nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarOrder No 1/2011 approving the Statute of the Bank Deposit Guarantee Fundrevizuit juridic2018-11-19 00:00:00
EXTRASE din Ordonanţa nr. 13/2011revizuit juridic2018-11-19 00:00:00
Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarGOVERNMENT ORDINANCE No 39/1996 regarding the setting up and the operation of the Deposit Guarantee Fund in the banking systemrevizuit juridic2018-11-19 00:00:00
Sari la conținut