Studiile de Strategie și Politici (SPOS) 2022 sunt disponibile online

Institutul European din România (IER) anunță publicarea studiilor incluse în proiectul Studii de Strategie și Politici (SPOS) 2022. Cercetările s-au axat pe teme care să sprijine procesul de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare.

Primul studiu a avut ca temă Securitatea alimentară, ca element al politicii agricole comune și agriculturii României în context european. Provocări 2023 – 2027 (coord. Lucian Luca). Studiul a urmărit examinarea stării actuale, precum și identificarea oportunităților și provocărilor la adresa securității alimentare a României și evidențierea acelor elemente de politici care duc la stimularea rezilienței în acest domeniu. Cercetarea propune și o serie de recomandări privind dezvoltarea industriei alimentare și creșterea gradului de procesare a materiilor prime agricole în România, în acord cu obiectivele de mediu și de climă, precum și privind simplificarea și eficientizarea accesării surselor de finanțare existente la nivel comunitar și regional în ceea ce privește securitatea alimentară.

Cel de-al doilea studiu SPOS a vizat Interconectivitatea în Uniunea Europeană – provocări pentru viitorul politicilor de transport în 2030 (coord. Daniela Staicu). Cercetarea a urmărit analiza stării actuale a sectorului transporturilor și a interconectivității în România, având în vedere oportunitățile și provocările generate de dubla tranziție verde și digitală, evidențiind totodată relația dintre sursele de finanțare europene și decalajele din sectorul transporturilor. Recomandările cuprinse în acest studiu reflectă strategia Uniunii Europene pentru mobilitate durabilă, cu referire la orizontul de timp 2022 – 2030.

Al treilea studiu a avut ca temă Tinerii și schimbările climatice: politici și măsuri de răspuns la nivel european (coord. Andrada Istrate). Autoarele analizează atitudinile și mentalitățile tinerilor din Uniunea Europeană cu privire la subiectul schimbărilor climatice și la eficiența/eficacitatea politicilor europene din acest domeniu, respectiv înțelegerea actuală privind consumul și nivelul de trai și a efectelor economice și sociale, inclusiv asupra lor, ale diverselor măsuri propuse pentru combaterea schimbărilor climatice. Studiul propune o serie de măsuri în vederea creșterii nivelului de implicare a tinerilor în modelarea și actualizarea politicilor europene în domeniul schimbărilor climatice, prezentând totodată recomandări din partea tinerilor cu privire la schimbările climatice, cu asigurarea unor condiții de continuitate a aprovizionării cu energie și materii prime și de suportabilitate a consecințelor.

Studiile sunt disponibile, în limba română, pe website-ul IER aici. Fiecare cercetare include și o sinteză în limba română, respectiv în limba engleză.

Sari la conținut