Publicarea traducerii în limba română a Ghidului privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Dreptul Uniunii Europene în jurisprudența Curții

Institutul European din România, prin compartimentul său de specialitate Serviciul Coordonare Traduceri, a finalizat recent traducerea în limba română a unui nou ghid din seria Ghiduri privind jurisprudența, publicată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Materialul, conceput cu scop informativ pentru practicienii din domeniul dreptului, analizează și sintetizează jurisprudența CEDO privind dreptul Uniunii Europene (UE) și trebuie să fie citit în coroborare cu ghidurile privind jurisprudența, elaborate pe articole, la care face trimitere în mod sistematic. Pentru a consulta ghidurile traduse în limba română de instituția noastră vă rugăm să accesați pagina noastră oficială de internet, secțiunea dedicată.

Ghidul Dreptul Uniunii Europene în jurisprudența Curții a fost conceput ca instrument de referință pentru jurisprudența CEDO privind dreptul UE, fiind împărțit în trei capitole, care corespund diferitelor probleme juridice ridicate în fața CEDO în materie, astfel: I. Sfera de aplicare a controlului efectuat de Curte cu privire la măsurile referitoare la dreptul Uniunii Europene, II. Interacțiunea dintre procedurile în fața CJUE și Convenție și III. Trimiteri la dreptul Uniunii Europene în jurisprudența Curții. În cuprinsul ghidului se face trimitere la jurisprudența relevantă în loc ca aceasta să fie reprodusă ori comentată.

Uniunea Europeană nu este parte la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, însă 27 dintre statele părți la Convenție sunt totodată membrele sale. Cu toate că normele și măsurile adoptate de instituțiile UE nu pot fi contestate în sine în fața CEDO, aceasta din urmă primește periodic cereri care privesc direct sau indirect acte ale UE sau măsuri naționale de punere în aplicare a dreptului UE, iar ghidul urmărește să clarifice modul în care CEDO examinează cereri de acest fel.

De asemenea, în cadrul ghidului se examinează răspunsul CEDO la problemele cu care a fost sesizată cu privire la proceduri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și se analizează într‑un sens mai larg chestiunile și cauzele în contextul cărora CEDO s-a raportat la dreptul UE în motivarea sa.

Sursă foto: https://www.echr.coe.int/PublishingImages/PDH_Small_Courtroom_B.jpg

Sari la conținut