Fișe tematice și de țară ale CEDO

Serviciul de presă al Curții Europene a Drepturilor Omului elaborează fișe tematice care prezintă publicului larg jurisprudența relevantă într-un anumit domeniu de drept. Redactate într-un limbaj accesibil, fișele prezintă pe scurt principalele cauze pronunțate de Curte sau încă pendinte. În prezent, cele 68 de fișe tematice sunt grupate tematic și sunt actualizate continuu de Serviciul de presă al Curții.
În vederea facilitării accesului la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Serviciul Coordonare Traduceri din cadrul Institutului European din România vă pune la dispoziție versiunea în limba română a tuturor celor 68 de fișe, în secțiunea Fișe tematice și de țară din submeniul Drepturile omului.
Totalizând aproape 2000 de pagini standard, fișele sunt grupate în următoarele 16 categorii: aspecte de drept penal, copii și părinți, detenție, dreptul la alegeri libere, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață, expulzare/extrădare, interzicerea discriminării, libertatea de exprimare, libertatea de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de întrunire și de asociere, muncă și afaceri, sănătate, Uniunea Europeană, viață privată și fișe tematice diverse.
Vă invităm să descoperiți pe site-ul nostru acele fișe care prezintă jurisprudența relevantă în domeniul de drept care vă interesează!

Sari la conținut