Dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard realizabil de sănătate fizică și mintală

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite, program de acțiune globală, care cuprinde cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă, are la bază Declarația Universală a Drepturilor Omului și tratatele internaționale privind drepturile omului și se inspiră din Declarația privind dreptul la dezvoltare.

Raportul Raportorului special privind dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard realizabil de sănătate fizică și mintală, a cărui traducere în limba română este publicată în secțiunea Mecanisme de monitorizare ONU de pe pagina de internet a Institutului European din România, analizează patru aspecte de actualitate – (1) angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă; (2) aplicarea principiului responsabilității; (3) acoperirea universală cu servicii de sănătate și (4) violența, o problemă de sănătate publică din cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă – pentru a ilustra modul în care dreptul la sănătate poate contribui la remedierea lacunelor critice de implementare din cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă. De asemenea, raportul constată că, în mod regretabil, Agenda 2030 nu afirmă în mod explicit că sănătatea este un drept al omului.

Raportul este construit în jurul relației simbiotice dintre Obiectivele de dezvoltare durabilă și dreptul internațional al drepturilor omului, care include dreptul la sănătate. Astfel, măsurile luate la nivel național și internațional în vederea atingerii obiectivelor pot contribui la realizarea dreptului la sănătate și invers, dreptul la sănătate și alte drepturi ale omului pot juca un rol esențial în sprijinirea atingerii obiectivelor. Este important totodată să fie reținută o diferență fundamentală între drepturile omului și Obiectivele de dezvoltare durabilă și anume că în timp ce cele din urmă menționate sunt angajamente politice, dreptul la sănătate implică obligații juridice impuse statelor pentru realizarea progresivă a acestui drept, precum și îndatoriri din partea altor actori, și respectarea acestor obligații în cadrul politicilor și programelor lor privind atingerea obiectivelor.

Sari la conținut