Mecanisme de monitorizare ONU

Documentele din această bază de date sunt planificate a fi traduse și revizuite de Serviciul Coordonare Traduceri, în baza Protocolului bilateral de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România.

Cod documentTitluStatusActualizat
ONU-Matrix UPR29_Romania_ThematiclistReexaminarea periodică universală (RPU) - (Universal Periodic Review) a României (Cel de-al treilea ciclu – cea de-a 29-a sesiune)
Lista tematică de recomandări
Revizuit juridic26.02.2021
ONU-A_HRC_38_6_extrasRaportul Grupului de lucru privind reexaminarea periodică universală - România (extras)Revizuit juridic26.02.2021
ONU-CEDAW-C-ROU-CO_7-8Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei. Comitetul pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor - Observații finale privind Cel de-al 7-lea și al 8-lea rapoarte periodice combinate privind RomâniaRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CRC-C-ROU-CO-5Convenția cu privire la drepturile copilului. Comitetul pentru drepturile copilului - Observații finale privind cel de-al cincilea raport periodic al RomânieiRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CCPR-C-ROU-CO-5Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Comitetul pentru drepturile omului - Observații finale privind cel de-al cincilea raport periodic al RomânieiRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CRPD-C-GC-1General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the lawTradus extern11.06.2021
ONU-CRPD-C-GC-2Comentariul general nr. 2 (2014) - Articolul 9: AccesibilitateaRevizuit juridic26.07.2021
ONU-CRPD-C-GC-3Comentariul general nr. 3 (2016) privind femeile și fetele cu dizabilitățiRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CRPD-C-GC-4Comentariul general nr. 4 (2016) privind dreptul la educație incluzivăRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CRPD-C-GC-5Comentariul general nr. 5 (2017) privind viața independentă și integrarea în comunitateActualizat13.07.2022
ONU-CRPD-C-GC-6General comment No. 6 (2018) on equality and non-discriminationÎn curs de traducere26.02.2021
ONU-CRPD-C-GC-7Comentariul general nr. 7 (2018) privind participarea persoanelor cu dizabilități, inclusiv a copiilor cu dizabilități, prin intermediul organizațiilor care le reprezintă, la implementarea și monitorizarea implementării ConvențieiRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CCPR-C-21-Rev.1-Add.11Comentariul general nr. 29. Stări de urgență (articolul 4)Revizuit juridic02.07.2021
ONU-CCPR-C-21-Rev.1-Add. 13Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
Comentariul general nr. 31 [80]. Natura obligației legale generale impuse statelor părți la pact
Revizuit juridic11.06.2021
ONU-CCPR-C-GC-34Comentariul general nr. 34 Articolul 19: Libertatea de opinie și libertatea de exprimareRevizuit juridic23.06.2021
ONU-CCPR-C-GC-37General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21)Tradus extern11.06.2021
ONU-CEDAW-C-GC-27Recomandarea generală nr. 27 privind femeile în vârstă și protecția drepturilor lor fundamentaleRevizuit juridic30.12.2021
ONU-CEDAW-C-GC-28Recomandarea generală nr. 28 privind obligațiile fundamentale ale statelor părți în temeiul art. 2 din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femeiRevizuit juridic30.12.2021
ONU-CEDAW-C-GC-31-CRC-C-GC-18Recomandarea generală nr. 31 a Comitetului pentru eliminarea discriminării față de femei/Comentariul general nr. 18 al Comitetului pentru drepturile copilului privind practicile dăunătoare, adoptate în comun
Revizuit juridic30.03.2022
ONU-CEDAW-C-GC-33-ENRecomandarea generală nr. 33 privind accesul femeilor la justițieRevizuit juridic26.10.2021
ONU-CEDAW-C-GC-34Recomandarea generală nr. 34 (2016) privind drepturile femeilor din mediul ruralRevizuit juridic22.03.2022
ONU-CEDAW-C-GC-35Recomandarea generală nr. 35 privind violența de gen împotriva femeilor, de actualizare a Recomandării generale nr. 19Revizuit juridic20.07.2021
ONU-CEDAW-C-GC-36General recommendation No. 36 (2017) on the right of girls and women to educationRevizuit juridic26.02.2021
ONU-CEDAW-C-GC-38Recomandarea generală nr. 38 (2020) privind traficul de femei și fete în contextul migrației la nivel mondialRevizuit juridic08.03.2021
ONU-CRC-C-GC-25General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environmentTradus extern11.06.2021
ONU-CRC-C-GC-24Comentariul general nr. 24 (2019) privind drepturile minorilor în sistemul justiției cu minoriActualizat04.07.2022
ONU-CRC-C-GC-21General comment No. 21 (2017) on children in street situationsTradus26.02.2021
ONU-CRC-C-GC-20General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescenceTradus extern11.06.2021
ONU-CRC-C-GC-19Comentariul general nr. 19 (2016) privind elaborarea bugetelor publice în vederea punerii în aplicare a drepturilor copilului (articolul 4)Revizuit juridic07.12.2021
ONU-CRC-C-GC-14Comentariul general nr. 14 (2013) privind dreptul copilului ca interesul superior al acestuia să prevaleze (articolul 3 alineatul 1)Revizuit juridic13.12.2021
ONU-CRC-C-GC-15Comentariul general nr. 15 (2013) cu privire la dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă (articolul 24)Revizuit juridic30.12.2021
ONU-CRC-C-GC-9Comentariul general nr. 9 (2006). Drepturile copiilor cu dizabilități
Revizuit juridic12.07.2021
ONU-CRC-C-GC-13Comentariul general nr. 13 (2011)Dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricăror forme de violențăActualizat13.07.2022
ONU-E_C-12_ROU_6_7593_EPunerea în aplicare a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale
Al 6-lea raport periodic, prezentat de România în temeiul articolelor 16 și 17 din Pact
Revizuit juridic09.08.2021
ONU-E-C.12-GC-25Comentariul general nr. 25 (2020) privind știința și drepturile economice, sociale și culturale [art. 15 alin. (1) lit. (b), alin. (2), (3) și (4) din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturaleRevizuit juridic22.06.2022
ONU-E-C.12-GC-24Comentariul general nr. 24 (2017) privind obligațiile statelor în conformitate cu Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturaleRevizuit juridic11.06.2021
ONU-E-C.12-GC-22Comentariul general nr. 22 (2016) privind dreptul la sănătate sexuală și reproductivă (articolul 12 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale)Revizuit juridic14.06.2021
ONU-A-HRC-44-39Dreptul la educație: impactul crizei generate de pandemia de COVID-19 asupra dreptului la educație; preocupări, provocări și oportunități. Raportul Raportoarei speciale privind dreptul la educațieRevizuit juridic17.02.2022
ONU-A-HRC-41-37Dreptul la educație: punerea în aplicare a dreptului la educație și a Obiectivului de dezvoltare durabilă 4, în contextul creșterii importanței actorilor privați din domeniul educației. Raportul Raportorului special privind dreptul la educațieRevizuit juridic17.08.2021
ONU-HRC-42-38Promovarea și protejarea tuturor drepturilor omului, drepturi civile, politice, economice, sociale și culturale, inclusiv a dreptului la dezvoltareRevizuit juridic24.03.2022
ONU-HRC-38-36Raportul Raportorului special privind dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică și mintalăRevizuit juridic09.02.2022
ONU-A-71-304Raportul Raportorului special privind dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard realizabil de sănătate fizică și mintalăRevizuit juridic02.07.2021
ONU-HRC-43-44Perspectivă critică asupra sistemelor alimentare, crizelor alimentare și viitorului dreptului la hrană. Raportul Raportorului Special privind dreptul la hranăRevizuit juridic14.03.2022
ONU-A-74-164Raportul interimar al Raportorului special privind dreptul la hranăRevizuit juridic18.11.2021
ONU-A-73-310-Rev.1Raportul Raportoarei speciale privind condițiile de locuit adecvate ca o componentă a dreptului la un nivel de trai adecvat și privind dreptul la nediscriminare în acest context - 2018Revizuit juridic06.04.2022
ONU-A-72-128Condiții de locuit adecvate ca o componentă a dreptului la un nivel de trai adecvat și dreptul la nediscriminare în acest context - 2017Revizuit juridic06.04.2022
ONU-A-HRC-40-61Accesul la justiție ca mijloc de respectare a dreptului la locuință. Raportul Raportoarei speciale privind locuința adecvată ca element al dreptului la un nivel de trai adecvat și privind dreptul la nediscriminare în această privințăRevizuit juridic24.02.2022
ONU-GuidingPrinciplesBusinessHRPrincipiile directoare privind afacerile și drepturile omuluiRevizuit juridic18.11.2021
ONU-CERD-C-ROU-20-22-ROComitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Rapoartele nr. 20–22, unite, prezentate de România în temeiul art. 9 din Convenție, cu termen de predare în 2013Revizuit juridic21.05.2021
ONU-CERD-C-GC-35-ROComitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Recomandarea generală nr. 35. Combaterea discursului de incitare la ură rasialăRevizuit juridic21.05.2021
ONU-CERD-C-GC-36-ROComitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Recomandarea generală nr. 36 (2020) privind prevenirea și combaterea profilării rasiale de către organele de aplicare a legiiRevizuit juridic21.05.2021
ONU-A-HRC-47-38-Add.1Vizita efectuată în România. Raportul Grupului de lucru privind discriminarea împotriva femeilor și fetelorRevizuit juridic17.12.2021
ONU-A-HRC-49-52Raportul Raportoarei speciale privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Inteligența artificială și drepturile persoanelor cu dizabilitățiRevizuit juridic01.11.2022
ONU-A-HRC-43-41Raportul Raportoarei speciale privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Impactul ableismului, în practica medicală și științificăRevizuit juridic01.11.2022
ONU-A-74-186Raportul Raportoarei speciale privind drepturile persoanelor cu dizabilități - situația persoanelor în vârstă cu dizabilitățiRevizuit juridic23.11.2022
ONU-A-HRC-40-54Raportul Raportoarei speciale privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Studiu tematic privind formele de privare de libertate specifice dizabilitățiiRevizuit juridic01.11.2022
ONU-A-73-161Raportul Raportoarei speciale privind drepturile persoanelor cu dizabilități - provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în ceea ce privește exercitarea dreptului lor la cel mai înalt standard posibil de sănătateRevizuit juridic23.11.2022
ONU-A-72-133Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale fetelor și tinerelor cu dizabilitățiRevizuit juridic02.11.2022
ONU-A-HRC-37-59Raportul Raportorului special privind chestiunea obligațiilor în materia drepturilor omului legate de asigurarea unui mediu sigur, curat, sănătos și durabilRevizuit juridic15.06.2022
ONU-A-HRC-43-53Dreptul la un mediu sănătos: bune practici. Raportul Raportorului special privind chestiunea obligațiilor în materia drepturilor omului legate de asigurarea unui mediu sigur, curat, sănătos și durabilRevizuit juridic15.06.2022
ONU-A-HRC-43-50Raportul Raportorului Special în domeniul drepturilor culturale (2020)Revizuit juridic04.08.2022
ONU-A-75-167Raportul Raportorului Special privind dreptul la dezvoltare. 16 iulie 2020Revizuit juridic22.09.2022
ONU-A-HRC-45-15Raportul Raportorului Special privind dreptul la dezvoltare. 8 iulie 2020Revizuit juridic22.09.2022
ONU-A-76-158Raportul Raportoarei speciale privind dreptul la educație [A șaptezeci și șasea sesiune; Punctul 75 litera (b) din ordinea de zi]Revizuit juridic27.07.2022
ONU-A-73-262Raportul Raportoarei speciale privind dreptul la educație [A șaptezeci și treia sesiune; Punctul 74 litera (b) din ordinea de zi]Revizuit juridic27.07.2022
ONU-A-HRC-50-29Consolidarea libertății mass-mediei și a siguranței jurnaliștilor în era digitalăActualizat03.10.2022
ONU-A-75-184Celebrating women in activism and civil society: the enjoyment of the rights to freedom of peaceful assembly and of association by women and girls (A/75/184) (2020)Revizuit juridic15.06.2022
ONU-A-71-385Raportul prezentat de Raportorul special privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociereActualizat02.11.2022
ONU-A-76-172Sexual and reproductive health rights: challenges and opportunities during COVID-19 (A/76/172) (2021)Tradus15.06.2022
ONU-A-HRC-44-48Mental Health and Human Rights: Setting a Rights-based Global Agenda (A/HRC/44/48) (2021)Tradus15.06.2022
ONU-A-76-237Raportul prezentat de Raportorul special privind dreptul la hranăActualizat20.10.2022
ONU-A-HRC-43-43Orientări pentru punerea în aplicare a dreptului la o locuință adecvatăActualizat20.10.2022
ONU-A-HRC-47-35Impact and challenges of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic for independent justice (A/HRC/47/35) (2021)Tradus15.06.2022
ONU-A-HRC-44-47The impact of corruption on public prosecution services (A/HRC/44/47) (2020)Tradus15.06.2022
ONU-A-HRC-41-48Freedom of expression, association and peaceful assembly for judges and prosecutors (A/HRC/41/48) (2019)Tradus15.06.2022
ONU-A-76-157The human rights of older women: the intersection between ageing and gender (A/76/157) (2021)În curs de traducere15.06.2022
ONU-A-HRC-48-53Ageism and age discrimination (A/HRC/48/53) (2021)Tradus15.06.2022
ONU-A-HRC-47-27Gender theory (A/HRC/47/27) (2021)În curs de traducere15.06.2022
ONU-A-HRC-44-53Conversion therapies" practices (A/HRC/44/53) (2020)În curs de revizie juridică15.06.2022
ONU-E-C.12-ROU-Q-6Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale
Listă de probleme în legătură cu al șaselea raport periodic privind România
Revizuit juridic23.06.2022

Sari la conținut