Concurs de recrutare IER – Informaţii privind susţinerea probei scrise

  • Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2018, ora 10:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4, sala 408.
  • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
  • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
  • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
  • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
  • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
  • distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
  • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina de concurs.

Sari la conținut