Citi-rights Europe! (2014-2016)

Scopul proiectului este conștientizarea, informarea și formarea publicului larg cu privire la dreptul la liberă circulație, dreptul la muncă și dimensiunea socială a cetățeniei Uniunii Europene.

Obiective:

 • Colectarea recentă (începând cu 2008) a jurisprudenței referitoare la cetățenia Uniunii Europene, libera circulație, drepturile sociale și drepturile minorităților, făcându-le (cazurile) disponibile și accesibile unui public de nespecialiști. Acest obiectiv va fi realizat prin crearea unui site web unde activitatea științifică de colectare a datelor, analiza şi explicarea acestora, este prezentată și pusă la dispoziția publicului larg. În plus, site-ul va fi construit într-un mod interactiv: toţi cei intersaţi vor încărca cazuri și vor discuta cele existente pe forumuri și discuții blog. Site-ul va fi proiectat și construit pentru publicul larg de non-specialişti.
 • Difuzarea studiilor de caz și a cunoștințelor cu privire la drepturile cetățenilor  europeni, precum și a obstacolele în calea realizării lor, către elevi și studenți. Echipă constituită din  reprezentanţi ai mediului academic şi ai organizaţiilor non-guvernamentale vor organiza sesiuni de conștientizare a elevilor a căror vârstă este cuprinsă între 16-25 de ani. Folosind materialele elaborate pentru site-ul proiectului, precum și tehnicile informale și non-formale de educație și învățare (cum ar fi cele recomandate în documentul Consiliului Europei Rec (2003) 8), se vor organiza şi desfăşura două sesiuni de conștientizare în cel puțin cinci școli din cele 10 ţări partenere în proiect, ajungând astfel la un număr 9.000 de tineri  și 250 de profesori informaţi şi formaţi cu privire la tematica proiectului.
 • Formarea și diseminarea tematicii proiectului către un număr considerabil de ONG-uri și activiști în toate statele membre ale Uniunii Europene prin organizarea de 6 sesiunii de formare în 6 țări.  Scopul sesiunilor de formare este de a împuternici actorii societății civile cu instrumente şi modalităţi pentru a depăși obstacolele în calea exercitării cetățeniei Uniunii Europene în activitatea lor de zi cu zi.

Activitățile proiectului în care Institutul European din România este implicat:

 • Componenta – Management şi Coordonarea Proiectului:
  • revizuirea planului de implementare al proiectului cu partenerii și repartizarea sarcinilor;
  • evaluarea seminarilor și formării, prima şi a doua etapă;
  • elaborarea raportului final al proiectului.
 • Componenta – Cercetare Ştiinţifică şi Management:
  • colectarea materialului de cercetare și analiza literaturii de specialitate;
  • întâlnire cu partenerii pentru a evalua materialul adunat și planificarea următoarelor etape;
  • elaborarea primului set de materiale pentru diseminare şi formare elaborate și prezentate pe site-ul proiectului
 • Componenta – Seminarii de formare şi diseminare în şcoli şi universităţi
  • organizarea seminariilor de formare în şcoli şi universităţi.
 • Componenta – Comunicare şi diseminare
  • realizarea site-ului proiectului;
  • lansarea site-ului proiectului;
  • lansarea campaniei „Cere-ţi drepturile!” („Claim your rights!”);
  • sesiune plenară la Parlamentul European şi premierea câştigătorilor din campania „Cere-ţi drepturile!” („Claim your rights!”).

Rezultate:

 • producerea de cercetare analitică cu privire la drepturile cetăţenilor și căile deschise pentru cetățenii obișnuiți să acționeze cu privire la drepturile lor, prin transpunerea într-un limbaj accesibil a problemelor juridice complexe utilizând noi tehnologii, multimedia, și expertiză editorială.
 • identificarea cazurilor de încălcare a drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene, după acțiunile curente întreprinse de Comisia Europeană cu privire la apărarea drepturilor cetăţenilor ei, obstacolele în calea punerii lor în aplicare, precum și propuneri pentru găsirea de soluţii care să ajute  instituțiile europene și  organizațiile societății civile.
 • 5.000 de elevi şi studenţi formaţi şi informaţi în mod direct cu privire la drepturile cetățenilor Uniunii Europene; indirect, alţi 15.000 de elevi şi studenţi formaţi şi informaţi prin participarea la  concursuri cu privire la drepturile cetăţenilor.
 • formarea activiștilor și a membrilor societății civile cu privire la creșterea gradului de conștientizare a drepturilor cetățenilor Uniunii Europene, astfel încât să poată acționa ca multiplicatori în propriile rețele și țări.
 • elaborarea şi publicarea de materiale educaționale și promovarea utilizării acestora în instituții de învățământ și în programul de lucru al organizațiilor societăţii civile.

Bugetul proiectului este de 403.000 EURO din care 10.000 EURO reprezintă bugetul alocat Institutului European din România.

Parteneri:

 • European Alternatives Ltd, Londra, Marea Britanie, coordonatorul proiectului:
 • MoveBG, Sofia, Bulgaria;
 • CIDEM (Le Noveau Centre D’Information Civique), Paris, Franţa;
 • European Civic Forum, Paris, Franţa;
 • Tele Radio City s.c.s. Onlus, Padova, Italia.
 • Centre of excellence Altiero Spinelli, Roma, Italia;
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Italia;
 • Political Critique, Stanisław Brzozowski Association, Varşovia, Polonia;
 • Academia Cidada, Lisabona, Portugalia;
 • Institutul European din România, București, România;
 • Slovak Human Rights League, Bratislava, Slovacia;
 • Hungarian Europe Society, Budapesta, Ungaria.

Finanțator: Comisia Europeană, Directorate-General Justice, JUST/2013/Action Grants. Proiectul este co-finanțat în proporție de 20% de cei doisprezece parteneri implicați.

Echipa de proiect:

 • Gabriela Drăgan, Manager de Proiect, Director General;
 • Gigi Mihăiță, Expert Formare, Șef Birou Formare;
 • Mihai Sebe, Expert Formare și Cercetare, Biroul Formare;
 • Laura Mihăilescu, Expert coordonare traducere și revizie, Șef Serviciu Coordonare Traduceri;
 • Ana Maria Georgescu, Expert revizie și cercetare, Șef Birou Traduceri;
 • Cătălina Brândușeriu, Expert Jurist, Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • Eugenia Ursache, Expert Contabil, Compartimentul Financiar-Contabilitate;
 • Bogdan Stăvărache, Expert Achiziții Publice, Compartimentul Achiziții, Logistică și IT.
 • Mihai Neacșu Paraschiv, Expert IT, Compartimentul Achiziții, Logistică și IT;
 • Monica Dumitrescu, Expert grafică și DTP, Compartiment Marketing și Promovare;
 • Nicoleta Voicu, Expert proiecte, Compartimentul Proiecte.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://www.euroalter.com/projects/citi-rights-europe

Sari la conținut