Norme și proceduri de tehnică legislativă

Obiective generale
Înțelegerea principalelor aspecte referitoare la elaborarea actelor normative;
Înțelegerea și utilizarea adecvată a terminologiei specifice utilizate în domeniul elaborării actelor normative.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Juriști și personal de specialitate din instituții publice;
Alți angajați din administrația publică;
Alte categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut