Obiective generale 
Cunoașterea elementelor principale pentru fiecare program de finanțare: obiective, solicitanți eligibili, activități, grupuri țintă, cheltuieli eligibile;
Prezentarea principalelor categorii;
Identificarea contextului de derulare a proiectului conform activităților şi cerințelor clientului ținând cont de previziunile de dezvoltare ale solicitantului  și de legislația în vigoare;
Urgența proiectului – definire și justificare;
Identificarea particularităților managementului de proiect;
Întocmirea dosarului de finanțare conform solicitărilor programului operațional.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Personalul din administrația publică centrală şi locală;

Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut