EUReKA project and its digital #key4mobility: Ce instrumente digitale avem pentru mobilitate în UE?

Institutul European din România a organizat joi, 14 octombrie 2021, între orele 11:30 și 13:30 (format online, Zoom), evenimentul de promovare și diseminare a principalelor produse ale proiectului european EUReKA, respectiv facilități digitale pentru exercitarea dreptului de liberă circulație.

EUReKA vizează promovarea și facilitarea mobilității cetățenilor în Uniunea Europeană, apelând la o serie de inițiative inovatoare. Proiectul este coordonat de Centrul de Studii și Cercetare IDOS (Italia) împreună cu parteneri din Croația (Zagreb Grad), Franța și Portugalia (Tandem Plus), Germania (Acli e.V.), Italia (Asociația ACLI, Patronatul ACLI, Fondazione Mondo Digitale, ANCI Lazio), România (Institutul European din România, Novapolis, Cartel ALFA).

Discuțiile au reliefat următoarele aspecte:

• Mobilitatea la nivel european este strâns legată de ocupare, serviciile digitale având un rol important în asigurarea libertății de circulație a cetățenilor prin identificarea locurilor de muncă, asigurarea securității sociale, recunoașterea competențelor și calificărilor pe piața internă.
• Programul european Erasmus+ reprezintă un instrument pentru sprijinirea mobilităților educaționale ale tinerilor, consolidând competențele transversale ale absolvenților și facilitând angajarea acestora. Mai mult, în contextul tranziției digitale, programul Erasmus+ contribuie atât la creșterea competențelor digitale în rândul tinerilor, cât și la îmbunătățirea conectivității instituțiilor partenere, reducerea birocrației și facilitarea accesului la mobilități.
• Cercetarea care a stat la baza elaborării Manualului de bune practici arată că fluxurile de migrație către România sunt relativ constante (12-13.000 cetățeni europeni/an), fiind vorba despre persoane înalt calificate și cu potențial antreprenorial. Totodată, în urma chestionarelor administrate părților interesate, a evidențiat necesitatea creșterii gradului de informare privind sistemul de bunăstare socială, inclusiv în limba engleză, pentru a facilita integrarea imigranților pe piața muncii din România.
• Portalul Key4Mobility este accesibil utilizatorilor din cele 6 state membre UE și conține informații verificate, provenind din surse sigure, prezentate într-un format clar celor interesați. Temele acoperite vizează reședința membrilor de familie, angajarea, sistemul de securitate socială, educația, anti-discriminarea, respectiv serviciile europene conexe. La rândul său, aplicația mobilă Key4Mobility poate fi instalată pe sistemele de operare Android și iOS, oferind astfel acces imediat la informațiile disponibile și pe portal.
• Participanții au fost invitați să utilizeze instrumentele prezentate în cadrul evenimentului și să transmită impresiile și/sau comentariile prin completarea celor două chestionare disponibile – facilități digitale și mobilitate.

Agendă

Sinteza evenimentului

Prezentare Bogdan Voicu_EUReKA #key4mobility

Album foto

Înregistrare video

Sari la conținut