Conferința “Reforma Politicii Agricole Comune”

În data de 22 martie 2019 a avut loc conferința „Reforma Politicii Agricole Comune”, eveniment înscris în calendarul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și organizat de Institutul European din România (IER), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe – Unitatea pentru Pregătirea Președinției și Academia de Studii Economice din București. Tema conferinței a fost una de mare interes pentru UE în ansamblul ei: reforma Politicii Agricole Comune în contextul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (2021-2027). La dezbateri au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Parlamentului European și Parlamentului României, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și experți și analiști specializați în domeniul afacerilor europene.

Elementele care au stat la baza dialogului intens purtat în cadrul celor două paneluri au fost următoarele: Care sunt principalele elementele ale noii arhitecturi verzi PAC post 2020? Cum poate fi implementat noul model de gestiune pentru PAC 2020, propus de Comisia Europeană? Care este stadiul în procesul de co-decizie pe reforma PAC? Cum pot influența negocierile CFM 2021 – 2027 viitoarea PAC? Care ar putea fi calendarul pentru punerea în aplicare a propunerii Comisiei?

Astfel, în cadrul primului panel au fost dezbătute diverse aspecte privind prezentul și viitorul Politicii Agricole Comune, un pilon important în arhitectura Uniunii Europene și, totodată, un parteneriat între agricultură și societate, precum și între Europa și fermierii săi. Cel de-al doilea panel s-a concentrat pe reforma PAC în contextul negocierilor privind viitorul buget pe termen lung al UE (Cadrul Financiar Multianual 2021-2027). Propunerile prezentate în data de 1 iunie 2018 de Comisia Europeană includ un nou model de PAC, în care statele membre ar avea mai multă flexibilitate pentru a-și personaliza deciziile și a le adapta la circumstanțele locale. În raport cu noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021 – 2027, PAC trebuie să răspundă unei serii de provocări în ceea ce privește logica de programare (de exemplu, cererea și mecanismele de protecție, procedurile de alocare bugetară, criterii de eligibilitate), precum și în ceea ce privește sustenabilitatea cheltuielilor și valoarea totală a sumelor alocate.

Comunicat de presă

Agenda Reforma PAC_22 martie

Concept Note_Reforma Politicii Agricole Comune

Sinteză_Reforma Politicii Agricole Comune

Alan Matthews__Reform of the CAP in the context of MFF 2021-2027 negociations

Florentina Tudor__Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020_ Rezultate și perspective

Mihail Dumitru_Politica Agricolă Comună după 2020

Album foto

Înregistrare video (partea I)

Înregistrare video (partea a II-a)

Monitorizare presă_Reforma PAC

Sari la conținut