Conferinţă IER la sediul UNESCO – CEPES

30 septembrie 2010 – IER a organizat în cadrul ciclului de dezbateri “Politicile României“, masa rotundă cu tema “Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor“. Dezbaterea a avut loc pe 30 septembrie 2010 la sala de conferinţe UNESCO, Str. Ştirbei Vodă, nr. 39, Bucureşti.

Ciclul de dezbateri „Politicile Romaniei“, lansat de Institutul European din România în anul 2008, îşi propune ca obiectiv aducerea în prim planul agendei publice a temelor abordate în seria de studii realizate în cadrul proiectului Strategy and Policy Studies – SPOS.

Studiul, de la care a plecat prezenta dezbatere, este realizat într-o abordare multidisciplinară, juridică, economică şi educaţională, porneşte de la o diagnoză a procesului de formare a competenţelor profesionale, evidenţiază măsura în care mecanismele, instrumentele şi politicile actuale din domeniul educaţiei răspund nevoilor actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii, măsura în care practici curente la nivel naţional/european pot contribui la apropierea cererii şi ofertei de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în condiţiile creşterii dinamicii incorporării de noi tehnologii în producţie şi în viaţa cotidiană, a adâncirii procesului de integrare europeană şi a globalizarii. Studiul, în fundamentarea propunerilor de măsuri şi politici are în vedere coordonarea cu tendinţele şi orientarile la nivel european cu privire la dezvoltarea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: Youth Strategy-2010-2018, EU 2020 Strategy, Key competences for lifelong learning, European reference framework, 2007 etc.

Puteţi accesa studiul atât în limba română la Studiul_4_RO_site.pdf şi în limba engleză la Studiul_4_EN_site.pdf.

Sinteza evenimentului

Prezentare – Tania Sandu, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Prezentare – Gabriela Prelipcean, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

Prezentare – Valentina Vasile, Institutul de Economie Nationala

ALBUM FOTO

Sari la conținut