Conferința anuală a IER: ”Redresarea economică durabilă a României în contextul procesului de dublă tranziție – verde și digitală”

Institutul European din România (IER) a organizat marți, 14 decembrie 2021 (format online, Zoom) conferința cu tema ”Redresarea economică durabilă a României în contextul procesului de dublă tranziție – verde și digitală”.

Eveniment de tradiție al IER, conferința anuală, inclusă în seria dezbaterilor realizate în marja Conferinței privind viitorul Europei, a fost organizată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și a avut ca obiectiv identificarea oportunităților și provocărilor cu care se confruntă România în contextul actual în ceea ce privește procesul de redresare economică post-pandemie.

În cadrul conferinței, participanții au evidențiat o serie de aspecte relevante, dintre care menționăm:

  • Dezbaterile din cadrul Conferinței privind viitorul Europei au rolul de a facilita înțelegerea politicilor europene și implicarea cetățenilor europeni în definirea măsurilor pentru consolidarea integrării europene. În acest sens, în linie cu așteptările cetățenilor, Uniunea Europeană a plasat în centrul procesului de transformare post-pandemică principiile dublei tranziții verzi și digitale, acestea fiind incluse transversal în toate politicile europene și sectoarele de activitate.
  • Este necesar ca viitorul Uniunii Europene să se bazeze pe o abordare care să sprijine cultura dialogului, solidarității și cooperării, în sensul consolidării coeziunii și rezilienței europene și orientarea tuturor inițiativelor de acțiune către cetățeanul european. Tranziția verde urmărește decuplarea creșterii economice de consumul de resurse și trecerea de la un model economic linear la unul durabil, bazat pe competitivitate, inovare și cercetare. Tranziția digitală reprezintă un mijloc pentru realizarea obiectivului neutralității climatice, dar și un obiectiv în sine pentru consolidarea rolului Uniunii Europene la nivel global în acest domeniu.
  • Procesele asociate tranziției verzi, respectiv celei digitale se regăsesc în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), având ca scop facilitarea accesului cetățenilor la dezvoltarea durabilă. Cadrul programatic al ODD este transpus în ținte și măsuri concrete de acțiune la nivelul României prin Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, respectiv prin Planul Național de Acțiune, în curs de elaborare de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu alți actori interesați de la nivelul administrației publice, societății civile, mediului academic, mediului de afaceri și a populației interesate.
  • Redresarea economică în contextul dublei tranziții implică asumarea anumitor obiective specifice în toate sectoarele de activitate, agreate la nivel european, generând costuri asociate la nivel economic și social, care trebuie explicate cetățenilor și actorilor implicați pentru a crește șansele de reușită și a reduce efectele negative asupra categoriilor vulnerabile. Astfel, capacitatea de absorbție a fondurilor europene este cu atât mai relevantă în contextul Mecanismului de Redresare și Reziliență, care implică implementarea unui pachet complex de măsuri având ca scop depășirea efectelor crizei sanitare și transformarea modelului de dezvoltare.
  • La nivelul României, este necesară o abordare economică intersectorială care să contribuie la atingerea obiectivelor neutralității climatice prin abordarea mijloacelor digitale, fiind esențială luarea în considerare a efectelor dublei tranziții asupra categoriilor vulnerabile, precum și conștientizarea faptului că aceste obiective trebuie înțelese și asumate la nivel intern, inclusiv printr-o mai mare implicare în dezbaterile europene și o creștere a cooperării între toate părțile interesate.
  • În contextul procesului de dublă tranziție, dimensiunea externă manifestată prin diplomația climatică și diplomația digitală reprezintă instrumente care încep să fie utilizate în vederea promovării rolului Uniunii Europene la nivel global pe aceste dimensiune, precum și pentru a facilita schimbul de bune practici și expertiză în vederea conturării unor intervenții bazate pe date și cu efecte benefice la nivelul societății.

Agendă

Sinteza evenimentului

Album foto

Înregistrare video

Sari la conținut