Sistemul normativ al Uniunii Europene

Data început: 04/11/2019

Data sfârșit: 05/11/2019

Număr participanți: 30 / 30

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 01/11/2019

Data limită plată anticipată:

Obiectivele cursului

Cursul introductiv “Sistemul normativ al Uniunii Europene” are ca obiectiv dobândirea de către participanți a unor cunoștințe de bază legate de sistemul normativ al Uniunii Europene și de regulile de aplicare a normelor adoptate de instituțiile Uniunii Europene în statele membre. La sfârșitul cursului, participanții vor deține cunoștințe esențiale cu privire la diferitele tipuri de acte ale Uniunii Europene și caracteristicile acestora, inclusiv cu privire la principiile generale ale dreptului Uniunii Europene și cu privire la valoarea juridică a jurisprudenței CJUE. De asemenea, participanții vor putea înțelege corelația dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre și vor înțelege efectele pe care dreptul Uniunii Europene le produce în ordinea juridică internă.

Cui se adresează

Juriști și personal de specialitate din instituții publice;
Alți angajați din administrația publică;
Alte categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.

Diploma de absolvire

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.

*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.


Tematică provizorie

  • Aspecte introductive. Autonomia si originalitatea sistemului normativ al UE.
  • De la Comunitățile Europene la Uniunea Europeană. Principalele modificări aduse de Tratatul de la Lisabona ordinii juridice a UE.
  • Izvoarele dreptului UE (partea I): Tratatele UE; Carta Drepturilor Fundamentale a UE; principiile generale ale dreptului UE; acordurile internaționale.
  • Izvoarele dreptului UE (partea II): dreptul derivat (regulament, directivă, decizie, recomandare, aviz) și ierarhia actelor derivate; jurisprudența CJUE ca izvor de drept UE.
  • Efectele izvoarelor dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul intern al statelor membre: aplicarea imediată, aplicarea directă, efectul direct, aplicarea prioritară, principiul efectivității.
  • Protecția drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene. Domeniul de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a UE in statele membre.
  • Răspunderea extracontractuală a statelor membre pentru nerespectarea dreptului UE – acțiunea exercitată în fața instanțelor naționale.
  • Controlul judiciar exercitat de CJUE cu privire la respectarea dreptului UE de către statele membre: acțiunea în neîndeplinirea obligațiilor de către statele membre (art. 258 TFUE); procedura trimiterilor preliminare (art. 267 TFUE).

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata

Cursul se desfășoară pe parcursul a două zile, între orele 9.00-17.00 (total: 12 ore de instruire – teoretică și practică).

Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.


dna Mihaela Vrabie


Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurării la sediul IER.


Înscrierea la această sesiune de curs s-a încheiat, locurile fiind ocupate. Vă mulțumim pentru interesul arătat cursurilor noastre și vă sugerăm să urmăriți pagina IER pentru a fi la curent cu următoarele evenimente organizate de Institut. Pentru orice solicitare, nu ezitati sa ne contactati la formare@ier.gov.ro


În cazul în care IER anulează și, pe cale de consecință, reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Monica Ingeaua
tel. 021-3142696, int. 114
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut