Prevenirea și combaterea corupției 2017

Data început: 29/05/2017

Data sfârșit: 29/05/2017

Număr participanți: 0 / 35

Preț integral: 500 lei

Preț anticipat: 450 lei

Data limită înscriere: 25/05/2017

Data limită plată anticipată: 15/05/2017

Obiective generale
Dobândirea de competențe pentru cunoașterea și înțelegerea cadrului conceptual, legal și instituțional în domeniul promovării integrității și combaterii corupției în organizații.
Dobândirea de către cursanți a competențelor specifice legate de cunoașterea și aplicarea în organizațiile din care fac parte a instrumentelor și politicilor de promovare a eticii și prevenire a corupției.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Juriști și personalul de specialitate din instituții publice (ministere, agenții guvernamentale și din instituțiile autorităților publice locale) și/sau private, care prin natura activităților profesionale pe care le desfășoară trebuie să fie informați în legătură cu noțiunile de specialitate privind etica și prevenirea corupției.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.


Tematica provizorie
De la prevenirea şi combaterea corupţiei la promovarea integrităţii. Definiţii şi tendinţe.
Politicile, organizaţiile şi instrumentele naţionale şi internaţionale privind anti-corupţia.
Instrumente de management al integrităţii.
Strategia instituţională de promovare a integrităţii.
Eficacitatea unui cod de etică la nivel organizaţional.
Impactul training-urilor de etică şi conformitate la nivel organizaţional.
Politica internă privind avertizarea de integritate.
Rolul societăţii civile în prevenirea şi combaterea corupţiei şi promovarea integrităţii.
Prevenirea corupţiei în achiziţiile publice.
Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie. Studii de caz.
Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie. Studii de caz.
Monitorizarea şi evaluarea politicilor anticorupţie.

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a trei zile, între orele 9.00-17.00 (total: 18 ore de instruire – teoretică și practică).


Echipa de formatori este compusă din:
dl. Răzvan-Codru Vrabie
dl. Radu Nicolae
dl. Ducu Cristian

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Taxa de înscriere: 500 lei
* Taxa de înscriere nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.

Se aplică un discount de 10% în următoarele situații:
a. Pentru contractare și/sau plată anticipată cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de începerea cursului (în funcție de tipul instituției – publică sau privată);
b. Pentru număr de persoane înscrise și colaborare repetată;
c. Pentru diferite categorii de participanți.

Notă: Reducerile NU SUNT cumulative.
Pentru condițiile specifice de acordare a reducerilor, vă rugăm să contactați coordonatorul programului sau să ne scrieți la adresa formare@ier.ro .


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate sau studenți în an terminal.

Înscrierile presupun următorii pași (ÎNSCRIERE TERMINATĂ):
1. Completarea formularului de înscriere
2. Echipa noastră vă va transmite de îndată modelul de contract, acordul superiorului (doar pentru angajații din sistemul public), respectiv factura proformă
3. Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Condiții de retragere a cursanților
Dacă beneficiarul de formare profesională dorește să se retragă, se aplică una dintre următoarele soluții:
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu cel puțin 15 zile înainte de începerea cursului, se returnează întreaga taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reține 20% din taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu șapte (7) zile înaintea începerii cursului, taxa se reține integral.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.ro .


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Valentin Ciobanu – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare@ier.ro

Sari la conținut