Introducere în afaceri europene

Data început: 25/02/2020

Data sfârșit: 27/02/2020

Număr participanți: 30 / 30

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 24/02/2020

Data limită plată anticipată:

Obiectivele cursului

Cursul are ca obiectiv dobândirea de către participanți a unor cunoștințe de bază legate de Uniunea Europeană și de apartenența României la aceasta. La sfârșitul cursului, participanții vor deține cunoștințe esențiale cu privire la valorile și dezvoltarea UE, la arhitectura instituțional-decizională a Uniunii și la locul României în cadrul UE, precum și la provocările cu care se confruntă Uniunea astăzi.

Cui se adresează

Programul se adresează în special angajaților din administrația publică (centrală și locală) cu responsabilități în domeniul afacerilor europene, dar și altor categorii socio-profesionale care doresc să dobândească o pregătire generală și o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene.

Diploma de absolvire

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70% din durata programului de formare.

*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.


Tematica provizorie:

  • Ideea europeană. Obiectivele și valorile UE
  • Construcția europeană. Tratatele
  • Instituțiile UE și procesul decizional
  • Politicile Uniunii Europene
  • Administrarea afacerilor europene
  • România în UE
  • Provocări economice și sociale
  • Provocări pentru România
  • Provocări de securitate
  • Provocări de securitate

Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (18 ore de instruire – teoretică şi practică).


dna Luciana Ghica

dna Maria Popescu

dna Antonia Colibășanu

dl Adriean Pârlog


Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurării la sediul IER.


Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Formular înscriere

Ne pare rău, nu mai există locuri disponibile la acest curs.

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii formularelor completate în întregime pâna la ocuparea numărului maxim de participanți (30).

* Selecția participanților la cursurile fără taxă de participare se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de două (2) persoane de la o singură organizație. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.

 


În cazul în care IER anulează și, pe cale de consecință, reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Monica Ingeaua
tel. 021-3142696, int. 114
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut