Expert-specialist în parteneriat public/privat (curs autorizat ANC)

Data început: 16/10/2017

Data sfârșit: 20/10/2017

Număr participanți: 0 / 35

Preț integral: 850 lei

Preț anticipat: 765 lei

Data limită înscriere: 12/10/2017

Data limită plată anticipată: 09/10/2017

Obiective generale

Cunoașterea și punerea în practică a prevederilor relevante din legislația națională și europeană;
Cunoașterea procedurii privind demararea, desfășurarea și implementarea proiectului de parteneriat public-privat.

Cui se adresează? / Grup-țintă

Entități publice şi companii private care doresc să implementeze proiecte de parteneriat public-privat;
Parteneri publici și parteneri privați care intenționează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat în România.

Diploma de absolvire

Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate.


Tematica provizorie
Pregătirea demarării proiectului de parteneriat public-privat
Pregătirea documentaţiei de selecţie
Selectarea partenerului privat
Negocierea contractului de parteneriat public-privat
Implementarea proiectului de parteneriat public-privat
Aplicarea normelor de drept administrativ
Aplicarea normelor de drept financiar public

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între orele 9.00-17.00 (total: 30 ore de instruire – teoretică și practică) la care se adaugă o zi pentru evaluarea cursanților.


Echipa de formatori este compusă din:
dna. Mădălina Neacșu-Paraschiv
dna. Luminița-Gabriela Popescu

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Taxa de înscriere: 850 lei
* Taxa de înscriere nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.

Se aplică un discount de 10% în următoarele situații:
a. Pentru contractare și/sau plată anticipată cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de începerea cursului (în funcție de tipul instituției – publică sau privată);
b. Pentru număr de persoane înscrise și colaborare repetată;
c. Pentru diferite categorii de participanți.

Notă: Reducerile NU SUNT cumulative.
Pentru condițiile specifice de acordare a reducerilor, vă rugăm să contactați coordonatorul programului sau să ne scrieți la adresa formare@ier.ro .

Important:
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată:
“ART. 47
Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.”


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate.

Înscrierile presupun următorii pași (ÎNREGISTRARE TERMINATĂ):
1. Completarea formularului de înscriere .
2. Echipa noastră vă va transmite de îndată modelul de contract, acordul superiorului (doar pentru angajații din sistemul public), respectiv factura proformă.
3. Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar.
Orice alte informații organizatorice vor fi transmise ulterior.

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Condiții de retragere a cursanților
Dacă beneficiarul de formare profesională dorește să se retragă, se aplică una dintre următoarele soluții:
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu cel puțin 15 zile înainte de începerea cursului, se returnează întreaga taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reține 20% din taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu șapte (7) zile înaintea începerii cursului, taxa se reține integral.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.ro .


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Valentin Ciobanu – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare@ier.ro

Sari la conținut