Achiziții publice 2, AFTIPA – sală – ÎNCHEIAT

Data început: 15/01/2024

Data sfârșit: 18/01/2024

Număr participanți: 0 / 25/25

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 12/01/2024

Data limită plată anticipată:

Participanți: 25/25

Sesiunea de curs a fost organizată în cadrul proiectului Inițiativa de formare antifraudă pentru administrația publică - 
AFTIPA (Anti-Fraud Training Initiative for Public Administration), inițiat de către IER și finanțat de către Comisia Europeană, 
prin programul de finanțare antifraudă al Uniunii Europene (EUAF), linia dedicată activităților de formare, conferințelor, 
schimburilor de personal și studiilor (TRAI).

Obiective generale 
Înțelegerea procesului achizițiilor publice în România;
Cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice;
Cunoașterea etapelor procesului de atribuire;
Dobândirea cunoștințelor necesare aplicării procedurilor de atribuire.

Cui se adresează? / Grup-țintă
– Angajaților din administrația publică
– Persoanelor implicate in activitatea de achiziții publice

Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România însoțit de un supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Eliberarea certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.


Tematică
Legislaţie
Cadrul instituţional
Procesul achiziţiilor publice
Funcţionalităţi SEAP
Etapa de planificare
Procedurile de atribuire
Instrumente şi tehnici specifice de atribuire
Organizarea achiziţiilor directe
Documentaţia de atribuire şi documentele suport
Criterii de calificare şi selecţie
Reguli de publicitate şi transparenţă
Clarificările la documentaţia de atribuire
Reguli de evitare a conflictului de interese
Deschiderea şi evaluarea ofertelor
Atribuirea şi ȋncheierea contractelor/acordurilor-cadru
Anularea procedurilor de atribuire
Dosarul achiziţiei publice
Etapa postatribuire contract/ acord-cadru
Căi de atac

Notă: Tematica este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a trei zile, între orele 9.00-17.00 (total: 18 ore de instruire – teoretică și practică). Vă rugăm să nu vă înscrieți sau, ulterior înscrierii, să ne anunțați cu celeritate în cazul în care programul dumneavoastră nu vă va permite să participați în zilele și la orele anunțate pentru a nu ocupa locul altui participant. Persoanele care se înscriu și, ulterior, fără a ne anunța în prealabil, cu maxim 3 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii, nu se mai prezintă la curs, își vor pierde dreptul de „primul înscris, primul participant” la cursurile IER subvenționate.


Formator:
dna. Alina Brustureanu

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Cursul este subvenționat printr-un grant de la Uniunea Europeană.


Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în acest moment sistemul nu permite transmiterea unei notificări care să confirme automat înscrierea. Daca această confirmare a înscrierii la curs pe site este necesară, trimiteți o solicitare pe mail la adresa formare[@]ier.gov.ro 

ATENȚIE! Vă rugăm să completați numele așa cum apare acesta în Cartea de identitate și să folosiți diacritice (ă, â, î, ș, ț) acolo unde este cazul peste tot în Formular.

 


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare[@]ier.gov.ro


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
dna Raluca POPESCU – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare[@]ier.gov.ro

Sari la conținut