Informații

Istoric CD

Ești pasionat de domeniul afacerilor europene? Chiar dacă știm că ai din ce în ce mai puţin timp la dispoziţie să te afunzi in lectura, cu siguranţă îţi va face plăcere să vizitezi Centrul de Documentare al Institutului European din România. Aici vei putea răsfoi peste 2500 de lucrări, multe dintre ele editate în limbi de circulaţie internaţională precum engleză, franceză, spaniolă, germană sau italiană. În egală măsură, un rol important este ocupat și de autorii români, specializați în diverse domenii ale integrării europene.

Fie că-ți place să citești într-o sală de lectură special amenajată pentru cei care ne trec pragul, fie că nu te poți dezice de confortul casei tale, Centrul de Documentare îți facilitează accesul gratuit la toate colecțiile existente. În plus, Institutul nu percepe nicio taxă în ceea ce priveşte împrumutul de cărţi. Așadar, poți alege până la trei volume care trebuie returnate în decurs de două săptămâni.

Odată ce ai pătruns în micul univers european, vei descoperi cât îți este de ușor să identifici publicațiile care tratează subiectul dorit, biblioteca fiind divizată în cinci domenii de interes distincte: Uniunea Economică şi Monetară, Piaţa internă, Politici generale, Afaceri instituţionale, Legislaţie; Ştiinţe Politice; Relaţii Internaţionale; Economie şi Dicţionare.

Dintre lucrările reprezentative pentru subdomeniul Uniunea Economică şi Monetară, axat în principal pe crearea unor posibile scenarii menite să asigure supravieţuirea monedei unice şi pericolele la care se expune zona euro, amintim: “EMU and Economic Policy in Europe – The Challenge of the Early Years”, editată de Marco Buti și André Sapir, “The Euro: The First Decade” ai cărei autori sunt Marco Buti, Servaas Deroose, Vítor Gaspar şi João Noguiera Martins şi “Financial and Monetary Integration in the New Europe – Convergence bewtween the EU and Central and Eastern Europe” de David G. Dickinson.

În cadrul domeniului de Afaceri instituţionale se pot găsi mai multe exemplare din ediţia a şaptea a lucrării “Policy-Making in the European Union”, coordonată de Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair R. Young, carte de referinţă pentru toţi cei avizaţi în domeniul afacerilor europene, dar și “European Union Politics 5th edition”, editată de Michelle Cini și Nieves Pérez-Solόrzano Borragán.

Politicile generale te întâmpină cu “The Politics of European Integration” scrisă de Andrew Glencross, “United or Against by Euroscepticism?”, editată de Alina Bârgăoanu, Loredana Radu și Diego Varela și cu “Noua Europă – Identitate și model european”, elaborată de Iordan Gheorghe Bărbulescu.

Domeniul Economie reunește un număr considerabil de cărţi şi dicţionare de termeni specifici, foarte multe dintre ele fiind scrise în limba engleză: “Europe in Crisis – Problems, Challenges and Alternative Perspectives”, editată de Aristidis Bitzenis și Nikolaos Karagiannis, “The Price of Inequality – How Today’s divided Society Endangers our Future”, scrisă de Joseph E. Stiglitz și “Provocările viitorului – Principalele tendințe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani” al cărei autor este James Canton.

Relaţiile Internaţionale şi Ştiinţele Politice cuprind numeroase titluri de referinţă în domeniu, dintre care se pot aminti “În umbra Europei – Două războaie reci și trei decenii de călătorie prin România și dincolo de ea”, scrisă de Robert D. Kaplan, memorial de călătorie prin care autorul a căutat să înțeleagă destinul unei țări și să-și îndeplinească propria vocație, “The Future of #Diplomacy” de Philip Seib, “Cyber War – The Next Threat to National Security and What to Do About It” ai cărei autori sunt Richard A. Clarke și Robert K. Knake, “Divided Nations – Why global governance is failing, and what we cand do about it”, scrisă de Ian Goldin și “Bruxelles european. Context românesc”, autor Dan Luca.

În rafturile Centrului de Documentare în afară de cărţi se pot regăsi inclusiv periodice internaţionale precum Foreign Policy, Foreign Affairs sau The Economist.

Nu în ultimul rând, demne de amintit sunt și publicațiile elaborate periodic de Institutul European din România. Colecția Studii de Strategie şi Politici – SPOS presupune realizarea unor serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare. Romanian Journal of European Affairs (RJEA), prima revistă din România axată pe instituții, mecanisme și politici europene, pe rolul UE ca actor global, precum și pe rolul României într-o Uniune Europeană extinsă, se bucură de o largă răspândire atât la nivel național, cât şi în prestigioase centre universitare şi de cercetare din Europa si SUA. De asemenea, pentru a marca cei zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, Institutul European din România propune publicului un material sintetic despre principalele beneficii ale integrării României în spațiul comunitar. Raportul cu tema „România – 10 ani în Uniunea Europeană” prezintă un scurt istoric al drumului către aderare, contextul regional actual și evoluția percepțiilor cetățenilor români cu privire la apartenența la UE, principalele beneficii sectoriale, precum și câteva considerații legate de viitorul construcției europene.

În ideea că titlurile prezentate anterior ți-au suscitat interesul, Centrul de Documentare te așteaptă cu nerăbdare să-l vizitezi și nu uita: „Cărțile ne îngăduie să pătrundem în sufletele lor și ne deschid calea către propriile noastre secrete.” (William Hazlitt)

Bază legislativă

În conformitate cu prevederile art.20 şi art.21 din Legea nr. 334/2002, legea bibliotecilor (republicată), instituţiile publice pot înfiinţa şi organiza biblioteci specializate.

Centrul de Documentare este o bibliotecă specializată – biblioteca destinată în principal unei categorii de beneficiari sau colecţionării, cu prioritate, a unor tipuri de documente și anume,domeniul afacerilor europene.

Sală de lectură (dotare)

Localizare: Bd. Regina Elisabeta, etaj 3, camera 312

Program:
– luni,miercuri,vineri – 10 – 14
– marţi, joi – 12-16

Telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97, int 146

Persoană de contact CD: Georgiana Chivescu

Categorii de utilizatori

În Centrul de Documentare au acces următoarele categorii de utilizatori:

  1. Utilizatori interni: personal angajat în IER.
  2. Utilizatori externi: persoane din afara Institutului European din România care au solicitat serviciile CD, făra niciun cost.

Condiții de împrumut

Împrumutul publicațiilor se face pe baza unei fişe de împrumut, formular tipizat al CD. O copie a BI/CI a solicitantului se anexează fişei de împrumut, cu respectarea prevederilor art.2 lit. (a) din Decizia nr.132/2011 a ANSPDCP.

IER nu percepe nicio taxă în ceea ce priveşte împrumutul de documente, beneficiarul putând alege până la trei volume care trebuie returnate în decurs de două săptămâni de la data împrumutului.
Termenul de restituire al publicaţiei poate fi prelungit o singură dată, conform tipului de împrumut stabilit în baza de date a CD.

Nu sunt disponibile pentru împrumut documentele unicat (un singur exemplar în evidență). Acestea pot fi consultate în sala de lectură, accesibilă vizitatorilor CD.

Nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate de utilizatori se sancţionează conform tarifelor în vigoare.

Pierderea publicaţiilor de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 5 ori faţă de preţul astfel calculat, în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, art. 67(2).

Sari la conținut