Reuniune a experților găzduită de IER privind perspectivele asupra viitorului Europei prin prisma țărilor din vecinătatea UE

Pe 8 aprilie 2022, Institutul European din România (IER) a organizat reuniunea experților pe tema „Perspective asupra viitorului Europei prin prisma țărilor din vecinătatea UE” (format online – Zoom). Evenimentul a reprezentat o continuare a inițiativei elaborării raportului colectiv publicat de IER în decembrie 2021, intitulat „Perspective asupra viitorului Europei prin prisma țărilor din vecinătatea UE” (disponibil în limba engleză). Reuniunea a avut ca obiectiv facilitarea unui dialog între experți (autori ai raportului colectiv) cu privire la viitorul Europei, luând în considerare evoluțiile curente din Ucraina, pornind de la elementele incluse în contribuțiile la raport.

Evenimentul a avut loc cu respectarea regulilor Chatham House.

Următoarele idei principale au rezultat în urma dezbaterilor:

  • Elementele principale ale raportului colectiv editat de IER au fost reafirmate.
  • Țările din vecinătatea UE, atât din Balcanii de Vest, cât și din Est, trebuie să continue reformele pe calea europeană, în timp ce UE trebuie să își consolideze rolul proactiv în relațiile cu aceste state, având în vedere că există un risc major de scădere a credibilității în rândul populației și o creștere a influențelor terțe.
  • Agresiunea Rusiei în Ucraina a fost condamnată de toți participanții. Conflictul afectează atât statele din Balcanii de Vest, cât și pe cele din vecinătatea estică. Pozițiile adoptate de țările din vecinătatea UE cu privire la sancțiunile impuse Rusiei sunt mai mult decât favorabile și în concordanță cu percepțiile generale ale propriilor populații. Dezvoltările recente trebuie transformate într-o oportunitate pentru politica de extindere.
  • Turcia joacă rolul de actor de securitate și se consideră o punte între est și vest, prezentându-se ca un partener important pentru UE datorită poziției sale strategice. Turcia poate deveni un hub de transfer pentru gaz pentru UE și poate sprijini procesul de tranziție către resurse regenerabile.
  • În 2021, Ucraina avea un Acord de asociere cu Uniunea Europeană, care este un cadru de cooperare mai cuprinzător decât orice acord comercial internațional semnat de UE anterior. Ucraina este pregătită pentru negocieri de aderare datorită reformelor implementate și a măsurilor adoptate pentru armonizare legislativă, în timp ce situația excepțională actuală justifică acordarea statutului de candidat.
  • România sprijină constant continuarea procesului de integrare europeană. A favorizat întotdeauna o politică a ușilor deschise față de statele care demonstrează voința și capacitatea de a îndeplini criteriile necesare pentru aderarea la UE. Viitorul euro-atlantic al țărilor din Balcanii de Vest, precum și al celor din Parteneriatul Estic este un obiectiv de politică externă important pentru România.
  • Participanții sunt încurajați să sprijine activități academice în beneficiu reciproc și să colaboreze în proiecte comune pentru a realiza potențialul cooperării regionale.
Sari la conținut