Ghid privind jurisprudența Convenției europene a drepturilor omului referitoare la drepturile persoanelor LGBTI

Seria Ghiduri privind jurisprudența, publicată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, este completată de un nou Ghid referitor la drepturile persoanelor LGBTI. Ghidul este structurat în patru capitole: Obligații în contextul relelor tratamente, Probleme personale și familiale, Libertatea de exprimare și de asociere și Discriminare și cuprinde și o listă a cauzelor Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la drepturile persoanelor LGBTI.

Puteți găsi problematici extrem de stringente în societatea actuală precum diferența de tratament pe motive de orientare sexuală sau identitatea de gen care încalcă art. 14 din Convenția europeană a drepturilor omului[1] sau precum adopția în cazul cuplurilor formate din persoane de același sex[2].

Ghidul menționează care este opinia Curții de la Strasbourg cu privire la diferența de tratament în cazul persoanelor LGBTI: „Curtea a hotărât că aceste atitudini negative, referirile la tradiții sau presupunerile generale dintr-o anumită țară nu pot fi considerate suficiente în sine pentru a justifica o diferență de tratament, la fel ca și în cazul atitudinilor negative similare față de persoanele de altă rasă, origine sau culoare[3].”

Serviciul Coordonare Traduceri din cadrul Institutului European din România vă pune la dispoziție versiunea în limba română a acestui ghid la următorul link.

 

[1] Salgueiro da Silva Mouta împotriva Portugaliei, 1999, pct. 34-36; Van Kück împotriva Germaniei, 2003, pct. 90; A.M. și alții împotriva Rusiei, 2021, pct. 74-81

[2] X și alții împotriva Austriei (MC), 2013, pct. 112.

[3] Smith și Grady împotriva Regatului Unit, 1999, pct. 97; Salgueiro da Silva Mouta împotriva Portugaliei, 1999, pct. 34-36; L. și V. împotriva Austriei, 2003, pct. 51-52.

 

Sari la conținut