Europa noastră – Document de reflecţie privind o Europă mai durabila până în 2030

Teofilia Nistor, 12.02.2019

Comisia Europeană a publicat un document de reflecție privind o Europă durabilă până în 2030, ca rezultat al dezbaterii privind viitorul Europei, lansată prin Cartea albă a Comisiei din 2017. Documentul trece în revistă provocările cu care se confruntă Europa și prezintă scenarii pentru viitor. Pornind de la ceea ce s-a realizat în ultimii ani, scenariile evidențiază faptul că sunt necesare acțiuni suplimentare pentru ca UE și întreaga lume să asigure un viitor durabil în interesul bunăstării cetățenilor.
Lucrarea se concentrează asupra principalelor fundamente ale politicilor de tranziție la durabilitate, printre care se numără trecerea la o economie circulară, corectarea dezechilibrelor din sistemul alimentar, adaptarea sectorului energetic, a clădirilor și a mobilității la exigențele viitorului și garantarea faptului că această tranziție este echitabilă și nu lasă pe nimeni în urmă. De asemenea, se are în vedere sprijinirea sectoarelor care trebuie să stea la baza tranziției către o dezvoltare durabilă și printre care se numără educația, știința, tehnologia, cercetarea, inovarea și digitalizarea, finanțele, stabilirea prețurilor, impozitarea și concurența, comportamentul responsabil în afaceri, responsabilitatea socială a întreprinderilor și noile modele de afaceri, schimburile comerciale deschise și bazate pe norme, guvernanța și asigurarea coerenței politicilor la toate nivelurile.
Articolul original se găsește pe site-ul Radio România Internațional.

Sursă fotografie: Jyrki Katainen (Sursa foto: © European Union, 2018)

Sari la conținut