Dezbaterea: „Provocările agriculturii românești în contextul strategiei UE „De la fermă la consumator” și a noii politici agricole comune (PAC)”

Institutul European din România, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, organizează miercuri, 9 martie 2022, între orele 10:00 – 11:45, dezbaterea cu tema Provocările agriculturii românești în contextul strategiei UE „De la fermă la consumator” și a noii politici agricole comune (PAC) format online (Zoom).

Evenimentul este înscris în seria dedicată Conferinței privind viitorul Europei și are ca obiectiv promovarea tranziției către sisteme agricole și alimentare durabile, cu îmbunătățirea siguranței alimentare și stimularea calității producției, în consens cu  strategia UE „De la fermă la consumator” și noua politică agricolă comună (PAC).

Context: Agricultura deține un loc important în viața românilor: cuprinde o parte însemnată a populației ocupate (19% față de media Uniunea Europeană de 4%), cu o pondere relativ ridicată în producția României (circa 4,8% din PIB, față de media UE de 1,8%). Capacitățile ei includ terenuri fertile, oportunități pentru agricultură organică, produse tradiționale, inclusiv produse montane. Are însă și neajunsuri: fragmentarea exploatațiilor agricole (33,3% din cele ale UE) și valoarea adăugată relativ scăzută a nu pot genera venituri suficiente pentru un nivel de trai comparabil celui european. Modernizarea agriculturii depinde de implementarea unor politici publice de creștere a competitivității prin retehnologizare. Aceasta trebuie susținută prin fonduri europene și programe finanțate de la bugetul de stat, în așa fel încât exploatațiile agricole să devină eficiente. În acord cu politica agricolă comună, obiectivele agriculturii românești trebuie să sprijine dezvoltarea și consolidarea mediului rural, ridicarea nivelului de trai și câștigul principalilor actori relevanți pentru agricultură și industrie alimentară. Tranziția verde și cea digitală sunt elemente cheie în viitorul agriculturii și vor trebui luate în calcul, în orice proces viitor de planificare.

Temele principale de dezbatere:

  • Cercetare, inovare și agricultură inteligentă;
  • Noile tehnologii și tranziția digitală în agricultură;
  • Securitatea alimentară și siguranța lanțurilor de aprovizionare și a alimentelor;
  • Consolidarea mediului asociativ și a micii proprietăți agricole;
  • Asigurarea schimbului de generații în agricultură;
  • Tranziția verde și combaterea schimbărilor climatice;
  • Dezvoltarea rurală.

Participarea la eveniment este posibilă prin completarea formularului de înscriere, în limita locurilor disponibile pe platforma Zoom, până cel mai târziu la data de 7 martie a.c., urmând ca detaliile de conectare la platforma online să fie transmise participanților confirmați.

Agendă

Info GDPR evenimente

Sari la conținut