Cerere de candidaturi în vederea depunerii unei aplicaţii pentru realizarea unui Concept paper european privind accesul tinerilor la servicii de informare şi sprijin

Institutul European din România lansează o selecţie de candidaturi în vederea depunerii unei aplicaţii pentru realizarea unui Concept paper în cadrul unei finanţări externeActivitatea de cercetare vizează accesul tinerilor la servicii de informare şi sprijin în Uniunea Europeană, urmând a se derula în perioada iunie – septembrie 2017.

Apel formal la candidaturi

Cei interesaţi să participe la elaborarea temei de cercetare sunt invitaţi să transmită către IER, la adresa iulian.oneasca@ier.ro, cu cc la nicoleta.voicu@ier.ro, până cel târziu 2 mai a.c., un dosar de candidatură individual constituit din următoarele documente:

1. Curriculum Vitae în format european (template disponibil aici);
2. Lista de lucrări relevante pentru temă.

Selecţia candidaţilor

Selecţia are la bază evaluarea dosarului de candidatură de către o comisie constituită ad-hoc. Candidaţii pot fi invitaţi să furnizeze informaţii suplimentare şi să se prezinte pentru un dialog. Rezultatele selecţiei vor fi comunicate individual.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

§  Studii superioare în domenii relevante pentru domeniul de cercetare abordat;
§  Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, corespunzător activităţilor universitare, de cercetare sau de consultanţă;
§  Disponibilitatea de a lucra la realizarea proiectului în perioada iunie – septembrie 2017;
§  Foarte buna cunoaştere a limbii engleze (nivel C1);
§  Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

Criterii specifice:

a.    Manager de proiect:
§  experiență de cel puțin 10 ani în managementul de proiect, incluzând supravegherea realizării proiectului, controlul calității serviciilor, orientarea către client și experiență în soluționarea conflictelor în proiecte similare ca dimensiune (cel puțin € 30.000) și acoperire (cel puțin 15 țări);
§  experiență în managementul unei echipe de cel puțin patru (4) persoane.

b.    Expert 1:
§  experienţă de cercetare şi/sau profesională de cel puţin şapte (7) ani, din care cinci (5) ani în domeniul afacerilor sociale, incluziune, tineret şi calitatea vieții (articole, lucrări ştiinţifice şi proiecte relevante);

c.     Expert 2:
§  experiență în analiza statistică a diferitelor surse de date naționale și internaționale.

d.    Expert 3:
§  experiență de lucru în elaborarea şi redactarea de rapoarte comparative și crearea de cadre și tipologii în limba engleză, cu cel puțin trei (3) proiecte livrate în ultimii trei (3) ani.

Sari la conținut