Anunț privind rezultatele selecției echipelor de experți-cercetători în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759

Anunț privind rezultatele selecției echipelor de experți-cercetători în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759

Procesul de selecţie a echipelor de experți-cercetători pentru proiectul „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759 s-a încheiat.

Dorim să mulțumim tuturor echipelor care au depus candidaturi, manifestând în acest fel un interes ridicat pentru acest proiect.

Astfel, au fost depuse 38 candidaturi pentru cele 5 analize tematice, după cum urmează:

  • Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la nivel UE – 4 candidaturi
  • Simplificarea politicii de coeziune post-2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării – 7 candidaturi
  • Impactul digitalizării asupra arhitecturii și implementării politicilor europene vizând consolidarea Pieței Interne – 5 candidaturi
  • Inteligența artificială – impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii (Studiu de caz: România) – 11 candidaturi
  • Modalități de aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020 – 11 candidaturi.

În urma aplicării algoritmului de evaluare, rezultatele sunt disponibile aici.

*Anunțul a fost publicat pe site-ul IER, azi, 30 octombrie 2019 ora 13.40.

Eventualele contestații pot fi depuse până la data de 31 octombrie, ora 16.30, prin e-mail la adresa: ier@ier.gov.ro, cu mențiunea „Contestație rezultat selecție proiect POCA – [numărul analizei]”. Contestațiile transmise după expirarea termenului nu vor fi luate în considerare.

Sari la conținut