Accesul egal la justiție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind violența împotriva femeilor

Serviciul Coordonare Traduceri a finalizat recent traducerea Raportului de cercetare privind accesul egal la justiție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, întocmit de Divizia cercetare din cadrul Direcției Jurisconsultului Curții.

Traducerea în limba română a fost realizată cu acordul Consiliului Europei și al Curții Europene a Drepturilor Omului și este publicată pe pagina noastră de internet, secțiunea Rapoarte de cercetare.

Raportul de cercetare explorează jurisprudența Curții privind violența împotriva femeilor, cu scopul de a identifica obstacolele cu care se confruntă victimele violurilor, ale violenței domestice sau ale altor rele tratamente, în eforturile lor de a căuta protecție și justiție în cadrul sistemelor interne respective ale statelor membre ale Consiliului Europei. Aceste obstacole împiedică accesul nediscriminatoriu și efectiv la justiție, care este esențial pentru a crește autonomia femeilor victime ale violenței, pentru a preveni consecințele individuale ale traumatizării, sentimentele de neputință și victimizare secundară și pentru a descuraja infractorii și pentru a încuraja societatea în ansamblu, inclusiv autoritățile de aplicare a legii, să lase în urmă atitudinile arhaice care conduc la acțiuni de reprimare a femeilor.

Sari la conținut