Seria Working Papers și Policy Briefs – Îndrumar pentru autori

Îndrumar pentru autori

Microstudiile pot fi publicate în limba română, în limba engleză sau în ediţie bilingvă. Lucrările trebuie să aibă o întindere de 5-10 pagini în cazul Policy Briefs, respectiv 20-30 de pagini în cazul Working Papers (inclusiv bibliografia).

Microstudiile trebuie să aibă o structură conformă ţinutei academice şi, în cazul Working Papers, să conţină cuprinsul lucrării, detaliat pe capitole, un scurt rezumat (aprox 300 cuvinte), precum şi referinţe bibliografice. Se va evita folosirea unui limbaj excesiv de specializat, precum şi utilizarea abuzivă a formulelor matematice. Se recomandă folosirea stilului de citare Oxford.

Pentru sprijinirea argumentării, autorul poate include în textul sau anexele studiului tabele, grafice, diagrame, scheme sau schiţe. Toate lucrările vor fi transmise în format Microsoft Office Word (.doc/.docx), Times New Roman, 12,  cu spaţiere 1.5 între rânduri, şi vor fi trimise pe adresa studii[at]ier.gov.ro cu specificaţia la subiect  „Pentru Colecţia de microstudii IER”.

Selecţia lucrărilor

Fiecare studiu propus spre publicare este supus spre evaluare coordonatorului seriei și colectivului redacțional. După analizarea studiului, întocmirea grilei de evaluare, coordonatorul seriei stabileşte, în funcţie de priorităţile tematice, oportunitatea şi perioada publicării lucrărilor recepţionate. Coordonatorul aduce la cunoştinţa Directorului General al IER rezultatele procesului de evaluare şi selecţie a lucrărilor şi maniera de îndeplinire sau nu a criteriilor de evaluare. Microstudiile sunt publicate în format electronic (pe pagina de internet a  IER).

Colectivul redacțional

  • Mihaela-Adriana Pădureanu, expert, Compartiment Studii, coordonator al colectivului redacțional
  • Caroline Raluca Ghețu, expert, Compartiment Studii – membru al colectivului redacțional
  • Iulian Oneașcă, expert, Compartiment Studii, membru al colectivului redacțional
  • Ioana-Elena Secu, expert, Compartiment Studii – membru al colectivului redacțional

Furnizarea unei lucrări spre evaluare şi publicare în cadrul seriei de microstudii implică acceptul autorului pentru politica de copyright a Colecţiei de microstudii IER (Policy Briefs şi Working Papers). Formularul este disponibil online aici.

Sari la conținut