Terminologie

Serviciul Coordonare Traduceri pune la dispoziția publicului larg o bază de date terminologice în vederea utilizării consecvente a unei terminologii unitare. Terminologia este extrasă din traducerile efectuate de Serviciul Coordonare Traduceri, în special din acquis-ul Uniunii Europene și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Baze de date utile:
IATE
Termium Plus

 

Baza de date IER

Sari la conținut