Selectarea structurilor gazdă pentru Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct 2013-2017

Selectarea structurilor gazdă pentru Centrele de Informare ale Rețelei Europe Direct (2013-2017)

Misiunea Centrului de Informare Europe Direct București găzduit de Institutul European din România este aceea de a oferi un spațiu de informare și comunicare care să permită accesul facil la informația europeană privind instituțiile, politicile și prioritățile Uniunii Europene, drepturile și responsabilitățile cetățenilor europeni.

Obiective:

să sporească gradul de informare a populației din regiunea București – Ilfov cu privire la instituțiile, legislația, politicile și prioritățile Uniunii Europene, inclusiv cu privire la programele și oportunitățile de finanțare oferite de UE;
să faciliteze accesul cetățenilor la informația europeană, prin intermediul unui serviciu gratuit de consiliere și asistenta privind utilizarea principalelor surse de informare generală și specializată (portaluri, publicații online sau tipărite), axate pe problematica europeană;
să promoveze cetățenia activă, inclusiv în rândul tinerilor și diferitelor categorii de populație defavorizate, prin organizarea unor evenimente orientate spre aceste grupuri-țintă;
să conștientizeze cetățenii cu privire la drepturile și responsabilitățile lor în Uniunea Europeană, în raport cu legislația și practica europeană, procesele în curs și evoluțiile previzibile;
să stimuleze dezbaterea și schimbul de opinii pe teme europene prin organizarea de evenimente consacrate subiectelor prioritare de pe agenda UE și să contribuie la creșterea impactului și a vizibilității acțiunilor de informare și comunicare ale Reprezentanței Comisiei Europene, precum ale și Biroului de Informare al Parlamentului European;
să consolideze rețelele de informare, în particular parteneriatul cu centrele din rețeaua Europe Direct, atât din România, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene, prin organizarea de acțiuni comune și prin diseminarea unor informații relevante legate de activitatea centrului.
Activități planificate în 2015:

servicii de informare furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
managementul și actualizarea website-ului CIED București, precum și a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, YouTube);
publicarea Buletinului informativ electronic Europe Direct București (6 numere/an);
elaborarea de materiale și broșurii informative pe tematică europeană;
seminarii de informare europeană organizate în licee din regiunea București-Ilfov.
Buget: pentru anul 2015 bugetul este 40.000 Euro din care 20.000 Euro reprezintă contribuția Comisiei Europene și 20.000 Euro reprezintă contribuția Institutului European din România.

Activități desfășurate în 2014:

servicii de informare furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
managementul și actualizarea website-ului CIED București, precum și a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, YouTube);
publicarea Buletinului informativ electronic Europe Direct București (6 numere/an);
elaborarea de materiale și broșurii informative pe tematică europeană;
seminarii de informare europeană organizate în licee din regiunea București-Ilfov;
ateliere de creativitate pe teme europene organizate în licee din regiunea București-Ilfov;
evenimente organizate cu ocazia Zilei Europei;
organizarea de dezbateri în parteneriat cu Biroul de Informare al Parlamentului European din România, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României și cu Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”;
vizite de studiu la Centrul de Informare Europe Direct organizate in parteneriat cu diverse instituții interesate de tematica europeană și de activitatea CIED;
oferirea de burse lunare pentru studenți și absolvenți;
participarea echipei CIED București la evenimente de comunicare și de informare europeană organizate de instituțiile europene sau de alți parteneri activi în domeniul afacerilor europene.
Rezultate:

6 buletine informative Europe Direct București;
4 seminarii de informare organizate în 4 licee din regiunea București-Ilfov;
4 ateliere de creativitate organizate în 4 licee din regiunea București-Ilfov;
1 eveniment organizat în aer liber cu ocazia Zilei Europei;
2 ediții ale Clubului Europe Direct București pe tema experienței de studiu în străinătate și a posibilităților pe care le au tinerii după ce se întorc de la studiu din străinătate;
2 evenimente dedicate copiilor din Centru de Plasament ”Cireșarii” București și Centrul de Plasament nr. 5 din Periș, jud. Ilfov;
4 dezbateri ”Uniunea Europeană și Agenda Digitală pentru Europa”, ”Viitorul educației în Uniunea Europeană și oportunitățile oferite pin Erasmus”, ”Agenda de reforme a Uniunii Europene și stadiul implementării Strategiei Europa 2020”, ”Noua perspectivă financiară 2014-2020. Oportunități și provocări pentru România”;
participarea echipei CIED la evenimente organizate de Biroul de Informare al Parlamentului European din România, de Reprezentanța Comisiei Europene în România, de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, de Universitatea București și de Academia de Studii Economice București.
Buget: pentru anul 2014 bugetul este 43.400 Euro din care 20.000 Euro reprezintă contribuția Comisiei Europene și 23.400 Euro reprezintă contribuția Institutului European din România.

Activități desfășurate în anul 2013:

lansarea oficială a Centrului Europe Direct București;
servicii de informare furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
managementul și actualizarea website-ului CIED București, precum și a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, YouTube);
publicarea Buletinului informativ electronic Europe Direct București (6 numere/an);
organizarea de dezbateri pe tematica europeană în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul de Informare al Parlamentului European, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), Universitatea Româno-Americană și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA);
organizarea de evenimente dedicate elevilor și studenților din regiunea București Ilfov;
organizarea de evenimente dedicate sărbătoririi zilei Europei;
elaborarea de materiale și broșurii informative pe tematică europeană.
Rezultate activități derulate în anul 2013:

6 buletine informative Europe Direct București;
1 activitate derulată pentru lansarea oficială a Centrului Europe Direct București;
1 dezbatere organizată pe tema ”Egalitate de gen: garanție a creșterii economice a unei societății durabile” în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România și Biroul de Informare a Parlamentului European;
16 evenimente organizate pentru elevii și studenții din regiunea București-Ilfov, respectiv 8 ore de informare europeană cu tema ”Cetățenia Europeană” și 8 ateliere de lucru pe tema ”Modalități de promovare a cetățeniei active în rândul tinerilor”;
1 expoziție de pictură ”Europa Copiilor” cu lucrări realizate de 50 de copiii de la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari;
1 dezbatere organizată în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Universitatea Româno-Americană pe tema ”Tinerii și mobilitatea în spațiul Uniunii Europene – cum gestionăm acest proces?”;
1 dezbatere organizată în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) pe tema ”Inițiativa cetățenească europeană: fii cetățean activ”;
1 broșură realizată pe tema ”Strategia Europa 2020 și progresul Uniunii Europene – priorități pentru România”;
1 eveniment ”Crăciunul în Europa” organizat în parteneriat cu Centrul de Plasament ”Pinocchio” din București.
Buget: pentru anul 2013 bugetul este 35,100 Euro din care 19,200 Euro reprezintă contribuția Comisiei Europene acordată sub formă de grant și 15,900 Euro reprezintă contribuția Institutului European din România.

Parteneri: Institutul European din România

Finanțator: Comisia Europeană și Institutul European din România.

Echipa de proiect:

Diana Filip, Coordonator Proiect, Compartimentul Marketing și Promovare;
Loredana Licuţa, Coordonator Evenimente, Expert Informare și Comunicare, Coordonator Compartimentul Proiecte;
Livia Mirescu, Expert Informare și Comunicare, Centrul de Documentare;
Florentina Costache, Asistent Informare și Comunicare, Șef Serviciu Organizare Evenimente.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://europedirectbucuresti.ier.ro

Sari la conținut