Reţea de corespondenţi Eurofound: România (2018-2022)

Obiectivul general al contractului este de a fi parte a rețelei de corespondenți Eurofound, al cărei rol este de a acționa ca un mecanism care asigură imput prin asigurarea furnizării continue a serviciilor de cercetare în domeniile cheie pentru implementarea cu succes a noii perioade de programare Eurofound 2017-2020.

Obiective:

 • să  contribuie la monitorizarea și raportarea regulată a evoluțiilor și cercetărilor relevante;
 • să colecteze, analizeze și să raporteze evoluțiile specifice României (reglementări, politici și practici) în ceea ce privește condițiile de muncă, relațiile industriale, piața forței de muncă (inclusiv restructurarea) și alte domenii de politică socială, astfel cum sunt cuprinse în documentul de programare Eurofound 2017-2020.
 • să ofere asistență, deși numai într-o măsură limitată, în furnizarea de informații care vor sprijini activitățile de comunicare ale Eurofound.
 • să asiste Eurofound în identificarea dezbaterilor politice cheie și părților naționale interesate în legătură cu domeniile aflate sub observare.

Activități:

Prin proiectul Eurofound, Rețea de corespondenți: România se vor realiza servicii de raportare programate şi la cererea finanțatorului și se continuă astfel activitatea de colectare, analiză și raportare a evoluțiile specifice României (reglementări, politici și practici) în ceea ce privește condițiile de muncă, relațiile industriale, piața forței de muncă (inclusiv restructurarea) și alte domenii de politică socială. De aceea, activitățile sunt legate de constituirea grupurilor de lucru și de realizarea produselor livrabile către Eurofound.

Organizarea de dezbateri trimestriale pe teme actuale de interes și de cercetare atât pentru Eurofound, cât și pentru piața muncii din România. Consorțiul intenționează să organizeze în fiecare an patru dezbateri trimestriale în cursul cărora activitatea Eurofound va fi diseminată și utilizată.

Bugetul proiectului este de 100.000 EURO pentru perioada 2018-2022.

Finanțator:

 • Eurofound, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă.

Lider de consorțiu:

 • Institutul European din România.

Partener:

 • S.C. Euractiv Network S.R.L.

Echipa de proiect:

 • Livia-Anca Mirescu, Manager de Proiect, Compartimentul Proiecte;
 • Ruxandra-Ileana Bănulescu,  Consilier Juridic, Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • Georgiana Chivescu, Expert, Serviciul Comunicare;
 • Elisabeta Roman, Expert financiar;
 • Bogdan Stăvărache, Expert Achiziţii Publice, Compartiment Achiziţii, Logistică şi IT.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://www.eurofound.europa.eu/

Sari la conținut