Reţea de corespondenţi EUROFOUND: România (2014-2018)

Reţea de corespondenţi EUROFOUND: România (2014-2018)

Scopul proiectului este crearea unei rețele de corespondenți la nivel național şi european. Rețeaua va furniza servicii de cercetare și informare pentru Eurofound, care vor fi utilizate de Observatorul European al Relaţiilor Industriale şi al Condiţiilor de Muncă, de Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi al restructurărilor, servind şi altor subiecte legate de politica socială. De asemenea, reţeaua va sprijini Eurofound în a ajunge la principali actori cheie în domeniile sale de activitate şi de interes.

Obiective:

să contribuie la monitorizarea şi raportarea regulată a evoluţiilor şi cercetărilor relevante;
să furnizeze informaţii cu privire la domeniile relaţiilor industriale, condiţiilor de muncă, ocupării forţei de muncă, restructurării şi temelor de politică socială conexe;
să contribuie la elaborarea studiilor tematice şi comparative în domeniile menţionate mai sus sau în alte domenii de interes pentru Eurofound;
să asiste Eurofound în identificarea dezbaterilor politice cheie şi părţilor naţionale interesate în legătură cu domeniile aflate sub observare.
Activităţi:

Prin proiectul Eurofound, Reţea de corespondenţi: România se vor realiza servicii de raportare programate şi la cererea finanţatorului. De aceea, activităţile sunt legate de constituirea grupurilor de lucru şi de realizarea livrabilelor către Eurofound.

Bugetul proiectului este de 300.000 EURO pentru perioada 2014-2018.

Finanţator:

Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/
Parteneri:

Euractiv, http://www.euractiv.ro/ ;
Freedom House, http://freedomhouse.ro/
Institutul European din România, http://www.ier.ro.
Contact Corespondent Naţional pentru România:

Institutul European din România, www.ier.ro
Adresă: bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3, Bucureşti, România, Tel: +4021 3142696, Fax: +4021 3142666, email: ier@ier.gov.ro
Comitetul de monitorizare a proiectului:

Gabriela Drăgan, Director General, Institutul European din România;
Cristina Adriana Guseth, Director, Freedom House;
Manuela Preoteasa, Director General, EurActiv Romania.
Echipa de proiect IER:

Gabriela Drăgan, Director General;
Nicoleta Voicu, Responsabil Proiect, Compartimentul Proiecte, Institutul European din România;
Florentina Costache, Responsabil Comunicare, Șef Serviciu Organizare Evenimente;
Gabriel Oanță, Responsabil Financiar, Compartimentul Financiar-Contabilitate;
Eugenia Ursache, Responsabil Financiar, Compartimentul Financiar-Contabilitate;
Bogdan Stăvărache, Responsabil Achiziții Publice, Compartimentul Achiziții, Logistică și IT;
Cătălina Brândușeriu, Responsabil Juridic, Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://www.eurofound.europa.eu/

Sari la conținut