Informarea și îmbunătățirea comunicării cu privire la politica de coeziune a UE în România (2018-2019)

Scopul proiectului este creșterea gradului de conștientizare a publicului larg românesc cu privire la instrumentele și impactul politicii de coeziune a UE asupra dezvoltării țării și facilitarea de dezbateri și schimburi de experiență între părțile interesate relevante vizând proiectele finanțate de UE, actuale și viitoare.

Obiective:

 • să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor cetățenilor români cu privire la rolul și impactul politicii de coeziune a UE asupra dezvoltării României, inclusiv a efectelor proiectelor finanțate de UE. În acest sens, proiectul va oferi posibilitatea ca cetățenii, beneficiarii și potențialii beneficiari ai fondurilor UE să învețe, să dezbată, să împărtășească și să schimbe între ei și alte părți interesate relevante, experiențe, cunoștințe și experiențe legate de implementarea și rezultatele politicii de coeziune a UE, în ceea ce privește:
  • modul în care a contribuit la creșterea locurilor de muncă în România;
  • impactul său asupra creșterii și investițiilor la nivel regional și național;
  • efectele sale generale asupra îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.
 • să continue eforturile beneficiarilor de fonduri UE prin dezvoltarea unei campanii de conștientizare on-line la nivel național, care să abordeze toate aspectele cheie care țin de rezultatele și viitorul politicii de coeziune a UE;
 • să încurajeze implicarea civică și schimbul de cunoștințe și idei cu privire la implementarea politicii de coeziune a UE în România.

În plus, echipa va colabora cu centrele naționale Europe Direct pentru a ajunge la părțile interesate relevante locale. Acestea vor fi invitate la Centre să urmărească live evenimentul principal al conferinței și vor avea posibilitatea de a pune întrebări principalilor vorbitori ai conferinței.

Activitățile proiectului:

 • managementul și monitorizarea proiectului;
 • campanie de informare și comunicare online la nivel național privind politica de coeziune a Uniunii Europene;
 • o conferință la nivel înalt cu experți și reprezentanți ai Comisiei Europene, instituții naționale, autorități de management (fonduri UE), părți interesate din sectorul privat (companii de consultanță și bancare) și beneficiari ai fondurilor politicii de coeziune a UE;
 • un târg al părților interesate care va facilita schimbul de experiență și schimbul de informații între beneficiari, mai vechi dar și potențiali, de fonduri UE și instituții specializate și furnizori de servicii;
 • o serie de opt ateliere de lucru care abordează principalele elemente și oportunități pe care potențialii beneficiari privați și publici români le pot urmări ca parte a fondurilor 2014-2020 puse la dispoziție prin intermediul politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Rezultate:

 • o secțiune on-line pe www.startupcafe.ro pentru a promova toate materialele proiectului (articole, comunicate de presă, documentul conferinței);
 • un set de elemente originale de identitate vizuală care vor fi utilizate în branding-ul tuturor materialelor proiectului;
 • articole specializate (interviuri, știri, analize) publicate pe site-ul www.startupcafe.ro și promovate pe www.hotnews.ro și Facebook;
 • materiale promoționale;
 • 250 de participanți la evenimentele proiectului;
 • persoane informate online:
  • 100.000 vizitatori unici pentru materialele proiectului pe toate platformele de difuzare online,
  • 200.000 de sesiuni de accesare,
  • impact 800.000 pe Facebook.

Bugetul proiectului este de 109.693 euro din care 80%, adică 80.286 euro, este grantul de la Comisia Europeană.

Finanțator: Comisia Europeană prin Direcția Generală Politică Regională și Urbană, Inițiativa: Suport pentru măsuri de informare cu privire la politica de coeziune a UE. Proiectul este co-finanțat în proporție de 20% de către aplicant și partenerul său.

Aplicant:

 • Institutul European din România, București, România.

Partener:

 • HotNews.ro, București, România.

Echipa de proiect:

 • Nicoleta Voicu, Manager de Proiect, Compartimentul Proiecte;
 • Florentina Costache, Expert Senior, Serviciul Comunicare și Marketing;
 • Monica Dumitrescu, Expert Grafică și DTP, Compartiment Marketing și Promovare;
 • Alexandru Tiberiu Nica, Expert Senior, Compartimentul Proiecte;
 • Livia Mirescu, Expert Junior, Serviciul Comunicare și Marketing;
 • Costin Dobrescu, Expert Financiar, Compartimentul Financiar-Contabilitate.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/

Sari la conținut