Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie-afaceri internaţionale

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/62955

Scopul proiectului este corelarea calificările și competențele studenților din domeniul economie-afaceri internaționale (DEAI) cu cerințele specifice necesare pe piața muncii, dobândite doar prin practică, la nivel interregional și transnațional. Beneficiarul proiectului este Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, București.

Obiective:

 • să îmbunătățească aptitudinile de muncă, necesare pentru inserţia ulterioară pe piaţa muncii, pentru 400 studenţi DEAI, prin stagii de practică şi activităţi tutorial;
 • să îmbunătățească calificările şi competenţelor a 18 tutori de practică, prin activităţile de instruire, în vederea desfăşurării optime a stagiilor de practică şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor;
 • să integreze resursele de facilitare a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă utilizând TIC, prin dezvoltarea unei platforme electronice interactive;
 • să dezvolte parteneriate inter-regionale şi trans-naţionale între universităţi, angajatori şi cercetare pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii DEAI.

Activități:

 • instruirea studenților stagiari în problematica organizării și funcționării unei instituții publice cu activități specifice dedicate domeniului afacerilor europene și relațiilor internaționale;
 • instruirea în cadrul stagiilor de practică a studenților din trei centre universitare: Academia de Studii Economice, București; Universitatea Ovidius, Constanța și Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași;
 • formarea unui număr de 9 experți ai Institutului European din România ca tutori de practică.

Rezultate:

 • 430 de studenți au beneficiat de stagii de practică;
 • 38 de tutori de practică formați;
 • 9 experți IER formați ca tutori de practică;
 • 66 de stagii de practică interregionale;
 • 34 de premii sub formă de vizite de lucru la partenerul trans-naţional Eurogroup SAS, Franţa.

Bugetul total al proiectului a fost de 11.168.004 lei din care 944.484 lei a revenit Institutului European din România.

Beneficiarul proiectului este Academia de Studii Economice București.

Parteneri:

 • Institutul European din România, București;
 • Universitatea Ovidius Constanţa;
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi;
 • Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti;
 • Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa;
 • SC SOCEP SA, București;
 • Banca Comercială Română;
 • Ensight Management Consulting SRL, București;
 • Eurogroup SAS, Chambery, Franţa.

Finanțator: Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Echipa de proiect:

 • Cornelia Predoiu, Asistent Manager de Proiect, Biroul Formare;
 • Florentina Costache, Asistent de Proiect, Șef Serviciu Organizare Evenimente;
 • Mihai Sebe, Tutore de practică, Biroul Formare;
 • Mădălina Neacșu Paraschiv, Formator, Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • Elena Podar, Formator/Expert Resurse Umane, Compartimentul Juridic și Resurse Umane.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesaţi: http://www.practica62955.ro

Sari la conținut